2. Az ERP felhasználási területei

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. október 13.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2010/05. számában (2010. október 13.)

Néhány fontos terület, ahol az ERP rendszerek jelentik a cégvezetés legfontosabb támaszát:

- folyamatirányítás,

- erőforrás-tervezés,

- szervezetfelépítés,

- a források optimális kihasználása,

- döntés-előkészítés,

- célmeghatározás,

- teljesítménymérés,

- üzletvitel,

- profil szerinti tevékenység.

2.1. Nem csak a nagyvállalatoknak

Korábban az ERP rendszerek a nagy cégek kiváltságai közé tartoztak. Ma már azonban a közepes, illetve a kisvállalkozások is megengedhetik maguknak az ilyen rendszer bevezetését és működtetését. A piacon számtalan cég kínálja megvételre az általa kifejlesztett ERP rendszert. Mindez azt is magával hozta, hogy előbb-utóbb versenyhátrányba kerül az a cég, amelyik nem működtet ilyen rendszert.

A szolgáltatók a megrendelők igényei szerint alakítják ki a megfelelő vállalatirányítási rendszert. Olyan cégek is működnek már a piacon, amelyek segítenek a cég vezetői számára abban is, hogy egyáltalán megfogalmazhassák az ERP-vel szembeni igényeiket, s megfelelő információk birtokában tudják kiválasztani a nekik megfelelő szolgáltatót, illetve az általa kínált rendszert.

2.2. Modulrendszer

A vállalatirányítási rendszerek jellemzője a moduláris felépítés. A legtöbb rendszer funkcionális területek szerinti modulokból épül fel. Az alaprendszerhez szükségszerűen kapcsolódnak az adott cégre szabott speciális modulok. Az általánosan alkalmazható rendszerekben könnyen átvezethetők a későbbi változások, legyenek azok a cégen kívüli, vagy a cégen belüli körülmények. Ugyancsak általános a bővíthetőség követelményének való megfelelés is. A főbb funkcionális területek a következők:

– beszerzés,

– raktározás,

– termelés,

– értékesítés,

– pénzügyek,

– számvitel,

– kontrolling,

– karbantartás,

– tárgyieszköz-gazdálkodás,

– minőségbiztosítás,

– emberierőforrás-menedzsment,

– beruházásmenedzsment.

A megfelelő modulok kiválasztásával lehet testreszabott rendszert kialakítani.

Az ERP rendszereknek alapvetően az alábbi követelményeknek kell minden körülmények között megfelelniük:

- modularitás,

- paraméterezhetőség,

- integráltság,

- interaktivitás,

- szervezeti rugalmasság,

- rugalmas változtathatóság,

- megbízhatóság és biztonságosság,

- egyszerű kezelhetőség,

- szabványosság és nyitottság,

- honosítottság.

2.2.1. A rendszer modellezése

Az alábbiakban egy tervezett rendszer felépítését mutatjuk be:

2.2.1.1. Adatbázis

Az adatbázisban tárolják mindazokat az adatokat, amelyek a rendszer moduljaiban jönnek létre, illetve a vállalkozás tevékenységei közben rögzítésre kerülnek. Az adatok közül törzsadatnak számít minden olyan adat, amely megadott időtávon keresztül állandó marad, és segíti a rendszer moduljainak hatékonyabb működtetését, mint például a partnernyilvántartás és a termék­­nyilvántartás. A partnernyilvántartásban a partnerek tetszőleges csoportokba sorolhatók (vevők, raktárak, szállítók stb.). Minden partner esetében nyilván kell tartani a következő adatokat: az elnevezése, a bankszámlaszáma, az adószáma, a címe, a telefonszáma, a kapcsolattartója stb. Tetszőleges fizetési mód, kedvezmény és fizetési határidő is beállítható minden partnerhez. A terméknyilvántartásban a termékek neve, szállítója, beszerzési ára, listaára és az áfakulcs szerepel. A termékek szintén tetszőleges csoportokba sorolhatók. A törzs­adatok mellett az adatbázisban találhatók meg többek között a vevő- és szállítói számlák, a készletekkel kapcsolatos adatok és a tárgyi eszközök állománya mennyiségben és értékben, a bérmodulból érkező adatok, és a kontrollingmodulban végzett elemzések stb.

2.2.1.2. Főkönyvi modul

A modul egyik legfontosabb jellemzője az online feladás, azaz ha egy bizonylat az analitikában szerepel, és a kontírozása is megtörtént, akkor az a főkönyvben is megjelenik. Az analitikákban a bizonylatok felvételekor megadhatók azok kontírozási adatai, ezáltal biztosítható, hogy azok azonnal a megfelelő helyre fel is adódjanak a főkönyvbe, nincs szükség kézzel történő feladásra. A könyvelő egyik legfontosabb feladata a programban az, hogy az analitikákban a főkönyviszám-ajánlásokról gondoskodó paraméterező funkcióban hozza létre a szabályrendszereket, illetve a kontírozási feladatokat elvégezze, amihez a program is támogatást nyújt számára. Az analitikák fő funkcióinak vannak vezérlőfunkciói. A rendszerben lehetőség van gazdaságiesemény-vezérelt bizonylatfelvételre is. Ha a cég gazdasági eseményeit számba veszik, és a törzsállományban rögzítik, azokat használhatják a felhasználók a különböző modulokban, sémaként. Az üzleti évnek megadható tetszőleges nyitó és záró dátum. A főkönyvi számok mellett költséghelyre, témaszámra és pozíciószámra is lehet könyvelni, valamint lehetőség van a másodlagos könyvelésre is a 6-os, 7-es számlaosztályban. A lezárt időszak visszanyitása jogosultsághoz kötött és naplózott. A főkönyvanalitika-egyeztetésekhez a képernyős lekérdezések nyújtanak segítséget, amelyekben kapcsolódó funkcióval lehet a főkönyvi adatok "mögé nézni", egészen az analitikába felvett bizonylat megtekintéséig.

Az auditlista segítségével analitikánként kimutatható, hogy mely bizonylatok hiányoznak, illetve melyek vannak hibásan kontírozva. A program lehetőséget biztosít a közvetett költségek megadott arányban történő szétosztására is, amelyre vonatkozóan tetszőleges megosztási szabály hozható létre. Készíthető tervezés egy főkönyvi számra (költséghelyre), ügyfélre dátumozva, tetszőleges összegben. Ez a terv a főkönyvi listában jelenik meg, ha azt terv/tény összehasonlítás üzemmódban indítjuk el. Főkönyvi kimutatások is készíthetők, melyekben a felhasználók létrehozhatják mindazon saját jelentési sablonjaikat, amelyekre szükségük van.

2.2.1.3. Pénzügyi modul

A pénzügyi modul több almodulból áll, amelyek egyike az adó almodul. Az adó almodul segítségével elkészíthető a magyar jogszabályoknak megfelelő áfabevallás és az annak alátámasztására szolgáló analitika. A bevallás exportálható az APEH Abev programjába. Kimutatható a "Le nem vonható áfa" és a "Nem visszaigényelhető áfa" is. Érdemes havonta, negyedévente elkészíteni egy kimutatást az áfabevallás miatt.

A pénzügyi modul fontos almodulja a bank almodul. A bank almodulban tetszőleges számú és devizanemű bankszámla adata tartható nyilván, és követhető a számlák forgalma is. A bankkivonat rögzítése történhet kézzel vagy a banki home banking rendszerekből való importálással. A kivonatfájlok fogadása leegyszerűsíti a kezelő munkáját, mert a rendszer a kivonat importálásakor elvégzi az összepontozásokat a kivonattétel és azok között a számlák között, amelyekre az átutalás történt. Bankkivonat felvételekor is igaz, hogy könyvelési szabályok hozhatók létre, amelyekkel szabályozható az automatikus kontírozás. Az almodul számon tartja, mikor, kinek, mennyit kell utalni. Ilyenkor a kompenzálható számlákat is figyelembe veszi, így elkerülhetők a cégek közötti ide-oda utalások. Arra is ügyel, hogy az utalást a célbankkal megegyező bankból indítsák, ha mód van rá, ezzel is minimalizálva az átutalások díját. Az almodul számos home banking rendszerhez tartalmaz illesztést. A program egyes bankok árfolyamadatait is beolvassa az interneten keresztül a bank honlapjáról. Az almodul az adott és a kapott hitelek analitikus nyilvántartását is elvégzi, így a hitelszerződések követésére is alkalmas.

A harmadik pénzügyi almodul a pénztár almodul. Ez az almodul tetszőleges számú pénztárban keletkező forgalom rögzítésére szolgál, pénztárbizonylat-nyomtatási lehetőséggel kiegészítve. A pénztárbizonylat rögzítése különböző bizonylattétel-típusok felvételével történik. Lehetőség van személy és ügyfél előlegelszámolás típusú bizonylattételek rögzítésére is, valamint azokról összesítő listák is nyomtathatók. A bizonylatok felvétele előtt megadott kontírozási szabályok szerint történik a tételek kontírozása, amely folyamat támogatására előzetesen definiált gazdasági események is használhatók. A pénztárbizonylatok felvehetők közvetlenül kézi rögzítéssel, de más modulokban történt gazdasági események hatására automatikusan is generálódhatnak ilyen bizonylatok. A pénztári forgalomról pénztárnapló nyomtatható. A pénzkészlet naprakészen megtekinthető a listákon és a képernyős lekérdezéseken. Lehetőség van pénzleltár (pénztárjelentés) rögzítésére és az eredmény kinyomtatására is.

A pénzügyi modul egyik igen fontos almodulja a számlázási almodul. A számlázási almodul alapvetően a vevői számlák elkészítésére, valamint az ügyfél számlaegyenlegének a nyilvántartására szolgál. Biztosítja helyesbítő és sztornószámlák készítését is. A számla felvétele során a tételek lehetnek a törzsből származó cikk és szolgáltatás típusúak, valamint szövegesen felvett normál típusúak is. Lehetőség van a számla automatikus kontírozására is. Biztosítva van a bizonylat keletkezésekor az árbevételek vagy költségek megosztása a főkönyv számára. A kibocsátott számlák több szempontrendszer szerint számlaösszesítő listákon összesíthetők. Az értékesítés forgalma növekvő és csökkenő sorrendben is megjeleníthető, így a ki­emelt termékek vagy ügyfelek forgalma is rendelkezésre áll. A készpénzes vevőszámla felvételével egy időben automatikusan pénztárbizonylat hozható létre.

A beérkező (szállítói) számlák kezelése egy- vagy kétlépcsős lehet – beállítás szerint. Első lépésben (kihagyható) történik a számlaérkeztetés, rögzítés. A fizetéshez, könyveléshez az utalványozásra jogosult személynek igazolnia kell, hogy elfogadja a számlát. A második lépés során a bizonylat a számlaérkeztetés bevitelben érkeztetett számlából a szállítószámla funkcióba kerül. Ettől a pillanattól válik könyveltté és a cég részéről rendezendő kötelezettséggé. A szállítói számla is - beállítás esetén – kontírozható automatikusan. A számlatételnek mint költségnek a szétosztása már itt a tételben (a bizonylat készítése helyén) megtörténik. A számlához kapcsolódó események felvételével itt is elvégezhetők egyéb számlaegyenleg-módosítások.

Egy-egy számla egyenlegéről magából a számlából is tájékozódhatunk. Lehetőség van a számla kapcsán felmerülő más események rögzítésére is, amelyek pénzmozgás nélküli számlaegyenleg-módosítást tesznek lehetővé a változás automatikus könyvelésével együtt. Az előlegek kezelése előlegbekérő felvételével, majd a kiegyenlítés után előlegszámla-, ezt követően pedig a végszámla-kiállítási lehetőséggel oldható meg. A vevő által fizetett nyitott előlegek automatikusan megjelennek a számlafelvétel végén, ahol a kezelő az elő­leget az előlegszámlához kapcsolhatja. Ha az ügyfélnek vannak korábbi, ki nem egyenlített számlái, azok egyenlege feltüntethető a kinyomtatott számlán. A pénzügyi egyeztetésekhez különböző bontású, részletezettségű folyószámla készíthető. Az ügyfeleknek különféle felszólító levél, egyenlegközlő és késedelmikamat-közlő levél nyomtatható. A fizetési felszólító levelek kapcsán tárolódik, hogy mely számla miatt már hányadik szintű felszólítás készült el.

Szállítói folyószámla is nyomtatható, valamint rendelkezésre állnak számlaösszesítő listák, korosításlista és lekérdezés is. A számlához csatolható az irat beszkennelt képe, így azt a későbbiekben, elektronikus formában is megnézhetjük anélkül, hogy a papírbizonylatot elő kellene keresni.

2.2.1.4. Logisztikai modul

A logisztikai modul is több almodulból áll, amelyek közül az első a rendelés-nyilvántartás almodul. A rendelés-nyilvántartás almodul az árajánlatok kiadására, a bejövő vevőrendelések rögzítésére, valamint a szállítói rendelések kibocsátására szolgál. A rendelés-nyilvántartás almodul szoros kapcsolatban áll a készletmodullal, így amennyiben a rendelt termékből van a készleten szabad mennyiség, az egyszerűen lefoglalható (diszponálható). A diszponálás tényéről a megrendelőt is értesítik egy értesítő bizonylat formájában írásban vagy e-mailben. Egy ren­delés­állapot-listában az ügyfelek rendeléseinek állásáról összesítve lehet tájékozódni. A vevői rendelések alapján szállítói rendelés vehető fel egyrészt kézzel, másrészt az összegyűlt vevőrendelésekből történő automatikus szállítói rendelés generálásával, figyelembe véve a már kiadott rendeléseket és az elvárt minimumkészletet is. A következő kérdés, hogy kitől kell rendelni. Erre a választ a korábbiakban a termékekre felrögzített szállítói árajánlatok, szállítási határidők és szállítási költségek alapján optimalizálva adja meg a program, amit a kezelő átnézhet, korrigálhat. Majd annak elfogadása után létrejönnek a ki­adandó beszerzési rendelések. A vevőrendelés tételre beállítható a beérkezéskori diszponálás, így a készletmodulban az áru beérkezésének pillanatában automatikusan lefoglalásra kerülhet a cikk a megjelölt vevőrendelésekre. A beszállítók árlistáit folyamatosan frissíteni kell a programban. Ezen adatok importálására külön felület áll rendelkezésre.

A programban az eladási árak és engedmények széles skálán mozogva határozhatók meg az egyszerű esetektől kezdve a bonyolultakig. Tetszőleges számú ártábla hozható létre, amelyekben termékenként megadható, hogy e szerint az ártábla szerint mennyi az eladási ár. A termékből kiindulva sávos mennyiségi engedmény és akciós engedmény is adható. Megadhatók időszakos ügyfelenkénti termékárak, de lehetőség van akciós árak időszaki meghatározására is. A több síkon meghatározott árak és engedmények érvényre jutását külön ár- és engedménymeghatározó funkcióban lehet szabályozni, ahol az ár képzésének és az engedmény adásának módjaira prioritási sorrend határozható meg.

A logisztikai modul következő, a vállalkozás szempontjából nagyon fontos almodulja a készlet almodul. A termékek raktározási folyamatának rögzítése és követése a készletmodulban történik. A programban a szállítólevél bevitelben felvett befelé, illetve kifelé irányuló mozgások alakítják ki a készlet mennyiségét. A termékekre az alapértelmezett mértékegységen kívül más mértékegységekre való átváltások is definiálhatók (így pl. a darabban nyilvántartott termékre megadható, hogy hány darab tesz ki egy kartont és mennyi egy raklapot). Vonalkód-leolvasót érdemes használnia a vállalkozásnak, mert így folyamatos készletnyilvántartást lehet vezetni. A meghatározott csomagolási egységekre külön-külön elhatárolható a vonalkód. A termékre felvett vonalkódok a programból közvetlenül nyomtathatók. A beszállító teherautóján található adatokat gyűjtő vonal­kód-olvasóval leolvassa, majd a rendszer elé ülve importálja azokat a rendszerbe.

A szállítólevelek felvétele mozgásnemeken keresztül történik. A mozgások lehetnek ügyfélhez vagy szállítóhoz kötve, raktárközi, illetve nyitó mozgások, vagy ügyfélhez nem kötött bevételek, kiadások. A mozgásnemek meghatározzák a felvételkor megadandó adatokat, egyes mezők kezdőértékét, módosíthatóságát, a készlet könyvelését, és a választott mozgásnemmel nyomtatott bizonylatok formáját. A mozgásnemen kívül a készletmodul másik fontos törzsadatbevitele a raktárak (polchely, rekesz) meghatározására szolgál. A készletmodul a rendelés-nyilvántartás és a vevő- és szállítószámlákat kezelő modulokkal áll szoros kapcsolatban. A szállítólevélen szerepel, hogy mely rendelés miatt készült, és kiszámlázásra került-e. A rendszer így ki tudja kimutatni a nem számlázott, vagy csak részben számlázott szállítólevél-tételeket. Az egymásból átemelt, adatbázisszinten kapcsolódó bizonylattételek biztosítják a folyamatok naprakész követését. A program segítségével a raktárban található cikkekről leltárív is nyomtatható, ami segíti a leltározást. A leltározás során fellelt mennyiségeket rögzítik, majd leltárkiértékelés-listát nyomtatnak, amely kimutatja az eltéréseket. Jóváhagyás után módosítható a készlet. A modulban időszaktól függően be lehet állítani több minimális készletmennyiséget, amelynek elérésénél a rendszer automatikusan figyelmeztet. Mivel a téli hónapokban kevésbé megy az építkezés, ezért bizonyos termékeknél több alsó határt szükséges megadni és dátummal ellátni. A rendszer csak jelez, a rendelést manuálisan kell megtenni.

A logisztikai modul következő almodulja a web­áruház-kapcsolat almodul, amely egy teljesen új próbálkozáshoz teremthet kapcsolatot. A program adatcserére képes a webáruház programokkal. A termékadatok átkerülnek a webáruházba, ahonnan ügyfél- és rendelésadatok kerülnek automatikusan felvételre a program adatbázisába. A többszázas vagy többezres terméktörzs felvételét a webáruházba nem szükséges megtenni, mivel a terméktörzs szinkronizálással az ERP rendszerből át lehet venni a webáruházban megjelentetni kívánt termékeket. Így elég egy helyen, az ERP rendszerben karbantartani és felvinni a termékeket, amit a webáruház a saját adatbázisába szinkronizálással automatikusan átvesz. A meg­rendeléseket automatikusan továbbítja a webáruház az ERP rendszerbe, ahol megjelenik az integrált vállalatirányítási szoftver rendelések felületén. A számlákat nem kézzel kell kitölteni a webes megrendelések esetén, hanem az ERP rendszerben lehet elkészíteni.

2.2.1.5. Tárgyieszköz-modul

A tárgyieszköz-modul lehetőséget teremt a tárgyi eszközök beszerzésének, értékesítésének nyilvántartására, selejtezésére, értékcsökkenésének beállítására, nyomon követésére és automatikus könyvelésére. Az adó- és a számviteli törvények szerinti százalékos, fix összegű és teljesítményarányos leírásokkal egyaránt amortizálhatók az eszközök. A tárgyi eszközök leltározási feladatait is támogatja a modul. Leltárívek is nyomtathatók, amelyekre a leltározás során feljegyezhetők a fellelt mennyiségek. Saját előállítású eszközök nyilvántartása tekintetében a tárgyieszköz-modul szoros kapcsolatban áll a készletmodullal. Ilyen eszköznél az aktiváláskor vagy értékváltozáskor megadható, hogy mely készleten lévő cikk épül be az eszközbe, vagy kerül visszavezetésre az eszközből a készletbe. Fejlesztési tartalék kezelésére is van lehetőség. Évente képezhető tartalék, amelyből felhasználhatunk beruházásainkra, eszközeinkre, mindezt lekönyvelhetjük, a felhasználást pedig kimutathatjuk az analitikus lista segítségével.

2.2.1.6. Bérmodul

A modul az alkalmazottak bérhez kapcsolódó adatainak nyilvántartására szolgál, és a bérszámfejtés elvégzését teszi lehetővé. Az alkalmazottak bruttó bérezését részenként lehet figyelemmel kísérni, kimutatni a modulban. A program segítségével a nettó bér, a személyijövedelemadó-előleg, a járulékok – mint a nyugdíj, a társadalombiztosítási, egészségügyi, munkaerő-piaci járulékok - könnyedén meghatározhatók lesznek, ezzel is támogatva, hogy a vállalkozás időben eleget tehessen ez irányú fizetési kötelezettségeinek.

2.2.1.7. Költségmodul

A modul feladata adatot gyűjteni és tájékoztatást nyújtani a felmerülő költségekről. A vállalkozás működési költsége tartalmazza az infrastruktúra-üzemeltetési költséget, és azokat a folyamatosan felmerülő költségeket, amelyek nem a termékekhez kapcsolódnak. Idetartoznak a bér jellegű költségek, a felhasznált anyagok, a vegyszerek költségei, a közműdíjak, az őrzés-védés és más, az üzemeltetéshez szükséges vásárolt szolgáltatás, a felújítás, az amortizáció stb. A költségmodul nagyon szoros kapcsolatban van a rendszer más moduljaival, ahonnan az elszámolandó költségek egyik részét kapja. A költségek másik része, amelyek a korábban ismertetett modulokkal nincsenek kapcsolatban, ezen a modulon keresztül rögzíthetők, és innen kerülnek be a főkönyvi modulba.

2.2.1.8. Kontrollingmodul

Egyre nagyobb szükség van a vállalkozásban a cég pillanatnyi helyzetének átfogó elemzésére. A kontrollingmodul átveszi a keretrendszer adatait, elemzésükkel segít megalapozni a vállalati tervezést és döntéshozatalt. Ezen elemzések között ott találjuk az eredményességfigyelést, a terv-tény összevetést, a bázishoz viszonyított változást, a költségek és a likviditás alakulásának bemutatását, a készletváltozásokat. Az összehasonlításokhoz tetszőleges időhorizontok használhatók, éves, fél­éves, negyedéves vagy akár havi részletezettség is. A modul egyik alapvető célja az operatív döntések támogatása. A felhasználó kialakíthatja a vállalkozásra specifikus elemzések körét. A főkönyvmodulhoz kapcsolódó kontrolling átveszi mindazokat a vállalati folyamatokat, adatokat, melyeket számláznak, kontíroznak, összegyűjtenek, elemzi azokat, és olyan tervezési segédeszközt készít belőlük a vezető részére, amely könnyen áttekinthető, pontos, valamint alakítható az egyéni specifikumoknak megfelelően.

A modulban a felmerült kiadások pontos és gyors kimutatására az elkülönített költséghelyeken belül, költségnemenként van lehetőség. A költségviselő és a költséghely szétválasztható, a költségelosztási szabályok előre paraméterezhetők, majd meghatározásuk után bármely időszakra kérhető a költségkimutatás. A felosztandó költség lehet számított és tervezett. A rendszeres felosztások mellett lehetőség van nem könyvelendő, csak vezetői információs igényeket szolgáló ad hoc felosztásra is. A költségnemszámítások a költségek alakulásának összköltségszintű kimutatását, tervezését, valamint a tény/bázis, tény/terv eltérések elemzését jelenti. A költséghelyszámítások az elkülönített költséghelyeken, költségcentrumokon belül költségnemenként felmerült kiadások pontos és gyors kimutatását jelenti. A költségviselő számítások a költségviselők, vállalati tevékenységek, termékcsoportok és termékek költségnemenként gyűjtött költségeinek kiszámítását jelentik.

Árbevétel-elemzést lehet végezni több tetszőleges időszakra nézve termékenként, termékcsoportonként, vevőnként, és a vevőkhöz kapcsolódó csoportosító jellemzőként is.

A készletváltozás elemzése értékben és mennyiségben egyaránt elvégezhető, az anyag, valamint a készletszintek adott napi figyelembevételével, időszakonként tervezhető mennyiségben és értékben.

Az eredménykimutatás több időszakra tervezhető. Történhet egyedileg összeállítható önköltség, fedezet- és eredményszámítási sémák alapján, melyek meghatározhatók szervezeti egység, szervezeti tevékenység és termék szinten.

A kintlévőségek, tartozások változása, a pénzeszközök szintjének módosulása várható pénzkiáramlások és beáramlások alapján, előrejelzések formájában történik. Elsődleges a vállalkozás likviditásának biztosítása minél pontosabb és aktuálisabb információk nyújtásával.

Egyrészt főkönyvi beszámoló – mérleg, eredménykimutatás stb. – adatai alapján, másrészt berögzített egyedi jelentések alapján a rendszer lehetőséget kínál tetszőleges számú mutató létrehozására is. A mutatók értékei különböző időszakokra az egyéni kívánságoknak megfelelően kimutathatók, változásai nyomon követhetők.

Számos beépített és egyedi testreszabható lekérdezési lehetőség áll rendelkezésre a költség, árbevétel, eredmény táblákhoz kapcsolódóan. A vállalkozás egészét, vagy a szervezeti egységeket önállóan értékelő összehasonlító táblázatok és grafikonok, valamint tendenciákra épülő elemzések táblázatos formában is készíthetők. A tény/bázis, terv/tény eltérések folyamatukban elemezhetők.

A likviditási helyzettel kapcsolatos változások alapján, táblázatos és grafikonos megjelenés segítségével, a kritikus pontok, időszakok megjelölése, elemzése lehetséges. A tény/bázis, terv/tény eltérések folyamatukban elemezhetők.

A készletváltozásokkal kapcsolatos időszaki, napi információk, valamint a változások könnyen áttekinthető táblázatos, grafikonos megjelenítése, akár értékben, akár mennyiségben. A tény/bázis, terv/tény eltérések folyamatukban elemezhetők.

A kontrolling felhasználójaként – az előkészítő funkciók segítségével – testreszabott menürendszer kialakítása lehetséges. Az egyéni ízlés szerint összeállított menürendszer segítségével könnyen áttekinthetővé és hatékonyabbá válik a munka. Az egyes felhasználókhoz vezetői táblák rendelhetők, így lehetséges a kontrollingrendszerbe történő bejelentkezést követően a vezetői lekérdezések azonnali indítása.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. október 13.) vegye figyelembe!