9. Gépjárműadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. december 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2009/08. számában (2009. december 15.)

9.1. Adótételek

Személygépkocsik esetén az adó mértéke 2007 óta, tehergépjárművek esetén 2004 óta változatlan, ezért – a légrugós tehergépjárművek kivételével – 2010. január 1-jétől 15%-kal emelkednek az adótételek. Ez az adótétel-növekedés a személygépkocsik esetén az időközben bekövetkező fogyasztóiárszínvonal-változással közel azonos, tehergépjárművek esetén pedig az infláció fele. (Gjt. 7. §)

9.2. A válság hatásának kezelése

Mentes a cégautóadó fizetése alól az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő, ha a személygépkocsi után kizárólag havi 500 km-nek megfelelő átalányköltséget számol el.

Ha a személygépkocsi után magánszemély számol el költséget, a költség elszámolásának napja az a nap, amely napon a költségről szóló bizonylatot kiállították, vagy amely napot az útnyilvántartásba a gépjármű használatával összefüggésben bejegyeztek, értékcsökkenési leírás elszámolása esetén – ha az átalányban történik – a személygépkocsi használatbavételének napja, egyébként az értékcsökkenési leírás megkezdésétől a teljes leírásig terjedő időszak minden hónapjának első napja. [Gjt. 17/C. §-ának (6) bekezdés]

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek (ideértve a pótkocsikat, félpótkocsikat is) és autóbuszok esetén a gépjárműadó mértéke nem változik. Meghatározásra kerül a légrugós jármű fogalma, s az adó alanya köteles ezen tény igazolására (a rugózási rendszerre vonatkozó bejegyzést a járműnyilvántartás nem minden esetben tartalmazza). (Gjt. 18. § 19. pont)

9.3. Jogalkalmazást segítő módosítások

A gépjárműadóról szóló törvény hatálya alól kikerülnek a négykerekű segédmotoros kerékpárok, közkeletű néven mopedautók. Ezen járművek teljesítménye néhány kilowatt, így az egy jármű utáni adóbevétel 1000-1500 Ft lehet, ami sokszor az adóztatási költségek alatt marad. [Gjt. 1. § (2) bekezdés] Ehhez kapcsolódóan a Gjt. – a KRESZ szabályaival összhangban - tartalmazza a segédmotoros kerékpár meghatározását. (Gjt. 18. § 13. pont)

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. december 15.) vegye figyelembe!