A cégvezető felelőssége

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. január 5.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2009/01. számában (2009. január 5.)

A gazdaságban létező üzleti morál, a szerződéses kapcsolatok alakulása, a cégműködés törvényessége elsősorban a cégvezetők magatartásán, hozzáállásán múlik. Ez a jog oldalán a cégvezetők felelősségére vonatkozó szabályokban jelenik meg. Egy gazdasági társaság működtetőjének lenni szigorú felelősséget is jelent, hiszen az ilyen tisztséget betöltőkkel szemben az általánosnál magasabb elvárhatósági mérce érvényesül.

Tematikus összeállításunk a vezetői felelősség valamennyi aspektusával foglalkozik, felvázolva az ügyvezetés feladatkörét, az ehhez kapcsolódó különféle szankciókat.

Áttekintjük e sajátos jogviszony különféle aspektusait, a vezetők és a társaság egyéb szerveinek kapcsolatát, a cég operatív irányításának jogi határait, valamint a vezetőkkel szembeni igényérvényesítés lehetőségeit.

A szerkesztő

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. január 5.) vegye figyelembe!