Fogyasztóvédelmi kalauz

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. október 17.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/07. számában (2008. október 17.)

Fogyasztói társadalomban élünk, ám érdekes módon rendszerint nem a fogyasztók, hanem a szolgáltatók diktálnak a piacon. A globálissá vált gazdaságban a fogyasztók gyakran kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, amikor egy-egy terméket megvásárolnak, egy-egy szolgáltatást igénybe vesznek. Éppen ezért a jogrend­szerek különös hangsúlyt fektetnek a fogyasztói érdekek intézményesített megjelenítésére.

A magyar fogyasztóvédelmi szabályok jelentős változásokon estek át a közelmúltban: módosult a fogyasztóvédelmi törvény, változtak a postatörvény, valamint a távhőtörvény fogyasztói jogokat garantáló rendelkezései. Ezenkívül két új törvény is kiegészítette a fogyasztóvédelem eddigi rendszerét: a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, míg a 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról rendelkezik.

A különszám már e változásokra figyelemmel foglalja össze a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, amelyek ismerete fogyasztó és szolgáltató számára egyaránt fontos, különös tekintettel a hatóságok által alkalmazható szankciókra, illetve az igényérvényesítés módozataira.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. október 17.) vegye figyelembe!