5. Változások az ekhóban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. december 3.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/08. számában (2007. december 3.)

5.1. Tevékenységi kör

Bővül azoknak a tevékenységeknek köre, amelyek tekintetében az egyéb feltételeknek való megfelelés mellett válaszható az ekho szerinti adózás. Az ekho-körbe tartozó új tevékenységek a törvény preambulumában foglalt célok megvalósulását szolgálják, ezek a következők: díszletező, díszítő, a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély [3. § (3) bekezdés].

5.2. Ekho-választás feltétele munkaviszony mellett

A munkaviszonyban álló magánszemély esetében az ellátásokra való jogosultság folyamatossága érdekében lényeges, hogy minden hónapban szerezzenek olyan jövedelmet, amely után a közterhek megfizetése az általános szabályok szerint történik. 2008-tól havonta csak az általános szabályok szerint adózó, minimálbér összegét meghaladó bevételre engedi meg az ekho alkalmazását. Az említett, általános szabályok szerint közterhet viselő jövedelem azonban nemcsak az adott munkaviszonyból, hanem más, például megbízási jogviszony alapján megszerzett is lehet, feltéve hogy e jövedelem megszerzését a magánszemély igazolja [3. § (7) bekezdés c) pont].

15 százalék helyett 11,1 százalék lehet az egyéni ekho mértéke, az ekho-alap azon része után, amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj-tv. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe veendő napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének szorzatát [4. § (2) bekezdés].

5.3. Ekho megállapítása és bevallása

Az adókötelezettség teljesítését elősegítő változás, hogy a magánszemély – ha az egyébként ekhóra jogosító tevékenységet vállalkozási vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi – a törvény szerint a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulást nyilatkozatával átvállalhatja, azaz a kifizetőt terhelő ekhót ekkor a magánszemély állapíthatja és fizetheti meg. A magánszemély, ha a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulást átvállalta, az ekhót negyedévente fizeti meg, azonban évente vallja be, negyedéves bontásban. A magánszemélynek a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás átvállalásáról szóló nyilatkozata esetén a kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség terheli a magánszemély részére juttatott, ekho-alapot képező bevételről [5. § (3) bekezdésében].

5.4. Ekho megoszlása

Az egyéni ekho-járulék mértéke továbbra is 15 százalék, annak megosztása azonban változik, tekintettel arra, hogy az ekhót fizető magánszemély jogosult természetbeni egészségügyi ellátásra, eddig azonban ilyen fizetési jogcím nem volt, ezért az egyéni ekho százalékos megoszlása az egyes fizetési kötelezettség jogcímek között (a személyijövedelemadó-rész "rovására") a következők szerint módosul:

– Szja-ra:

9,5 százalék

- Nyugdíjjárulékra és tagdíjra:

3,9 százalék

 

(0,1 százalék +3 ,8 százalék)

- Természetbeni egészségbiztosítási járulék:

1,6 százalék

Összesen:

15 százalék

A kifizetőt terhelő ekho megoszlása módosul is a társadalombiztosítási járulékokalapok közötti megoszlásának változásához igazodóan, ezzel változik az állami adóhatóság által személyi jövedelemadóként nyilvántartott, illetve a társadalombiztosítási alapokhoz, magánnyugdíjpénztárhoz átutalandó ekho és különadó megoszlása is (9. §).

5.5. Bővülő ekhós kör

Meghatározott feltételekkel 2008-tól az EGT állam polgára is választhatja az ekho szerinti adózást, aki

– a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján nem tartozik a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá, és

– más tagállamban biztosított személy, és rendelkezik az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával, továbbá

– az adóévben bármely tevékenységével összefüggésben az Ekho-tv. 3. § (1) bekezdésében említett jogcímen olyan jövedelmet szerez, amely után személyijövedelemadó-kötelezettségét az általános szabályok szerint teljesíti [3. § (1) bekezdés].

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. december 3.) vegye figyelembe!