9. A Várhegyi-jelentés és következményei

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/06. számában (2007. szeptember 11.)

Bár a banki szolgáltatásokról a bankok döntenek a jogszabályi keretek között, az elmúlt hónapokban előtérbe került a banki tevékenység központi, állami szintű vizsgálata, éppen a bankválasztás, bankváltás megkönnyítése érdekében.

A Várhegyi Éva vezette bizottság részletesen megvizsgálta a lakossági bankolást, és jelentésében több javaslatot is megfogalmazott a javításra.

9.1. Az átláthatóság biztosítása a banki feltételek körében

Ilyen javaslat a transzparencia növelése, azaz a banki termékek és szolgáltatások feltételeinek megismerhetősége és átláthatósága, a jobb, egyszerűbb összehasonlítás elősegítése.

A gyakorlatban ma sincsen akadálya annak, hogy bankolásunk során összegyűjtsük a szükséges információkat, kétségtelen tény azonban, hogy nem egyszerű a feladat. Sokkal jobban tudatosítani kellene ugyanis, hogy a banki honlapok, meg a PSZÁF honlapja rendelkezésre áll, hitelkalkulátorokat lehet használni, üzletszabályzatot, általános szerződési feltételeket, hirdetményeket és kondíciós listákat áttanulmányozni. A probléma inkább a "bőség zavara" az információk túlzott mértéke és a nagyon nehézkes összehasonlíthatóság, hiszen nincsenek olyan egységes szempontok, módszerek, szerkesztési elvek, amelyeket a bankok kötelesek lennének alkalmazni az információátadás során.

9.2. A bankszámlaszámok hordozhatósága

Ugyancsak javasolta a bizottság a bankszámlaszámok hordozhatóságának bevezetését. Ez a gyakorlatban nem érvényesíthető, ha megmarad a bankszámlák képzésének jelenlegi rendje. Az oka az, hogy a bankszámlák úgynevezett beszélő számok: a 24 karakterből az első három a bankot azonosítja, a második nyolc karakter az ügyfél-azonosító az adott bankban, és a többi számcsoport egy része is arra szolgál, hogy a bankszámla típusát (vállalati vagy lakossági), devizanemét stb. jelölje.

Megfontolandó egyébként is, hogy célszerű-e egyetlen bankszámlaszám használata, hiszen biztonsági okokból is hasznos, ha elkülönül a kártyafedezeti számla, meg a különböző devizaszámlák.

9.3. A csoportos beszedési megbízások átirányításának megkönnyítése

Fontos része a bizottság javaslatának a csoportos beszedési megbízások átirányításának megkönnyítése, mivel jelenleg meglehetősen hosszadalmas, ha valamelyik közüzemi szolgáltatónál (pl. vízművek, gázművek, elektromos művek stb.) el akarjuk intézni, hogy bankváltás miatt más banknál vezetett bankszámlánkról szedjék be az esedékes díjat. A megoldási javaslat: a GIRO keretében központi nyilvántartás vezetése.

19.4. Pozitív adóslista

Régi banki igény az úgynevezett pozitív adóslista létrehozásának lehetősége. A bizottság támogatja ezt a kérést, arra tekintettel, hogy a jó adósok, a pontosan fizetők számára is előnyös, ha a bankok megfelelő információt kaphatnak a fizetőkészségükről.

Az összeállítást készítette:

Kotulyák Éva

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!