8. A tájékoztatás, tájékozódás forrásai

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/06. számában (2007. szeptember 11.)

A bankválasztás során szembesülünk azzal, hogy a banki szolgáltatásokról többféle helyen és több személytől kaphatunk "hiteles" információt.

8.1. Érdeklődés a bankfiókban

A hagyományos módszer a bankfiók felkeresése és személyes tájékozódás az ügyintézőtől. Általában jó megoldás, hiszen a banki ügyintézőkkel szemben követelmény, hogy pontosan ismerjék a bank által nyújtott szolgáltatásokat, és nagyon pontos, részletes tájékoztatást tudjanak adni azokról akár a vállalkozóknak, akár pedig a magánszemélyeknek.

Ügyeljünk azonban arra, hogy mindig a megfelelő ügyintézőhöz forduljunk. Ha a számlavezető bankunktól szándékozunk hitelt igényelni, keressük meg a referenst, aki általában felelős azért, hogy cégünk banki ügyeivel foglalkozzék. Ha ilyen személy nincsen, akkor a bankfiókban kérjünk tájékoztatást, mégpedig attól az ügyintézőtől, aki az általunk felvenni szándékozott hiteltermékért felelős.

8.1.1. Private Banking szolgáltatás

Ha a bankolásunk banki mértékben is jelentős, vagy egyébként erre lehetőségünk van, vegyük igénybe a Private Banking szolgáltatást. Használjunk ki minden rendelkezésre álló információs forrást a tájékozódáshoz, a megalapozott bankválasztáshoz.

8.2. Call center

Ha kevés az időnk, vagy nem kívánunk személyesen eljárni, jó megoldás a telefonos ügyfélszolgálat megkeresése, ahol a call center munkatársai ugyanúgy tudnak tájékoztatást adni, mint a fiókban az ügyintézők. Az egyetlen különbség az időtényező. Vegyük figyelembe, hogy a call center nem arra szolgál, hogy hosszasan elmagyarázzák számunkra az összes lehetőséget, azok minden egyes feltételével, költségével, díjával megismertetve. Inkább ajánlanak számunkra megfelelő informálódási lehetőséget, ahonnan kényelmesen és teljeskörűen tájékozódhatunk. Fogadjuk el ezt a megoldást, ne várjuk el, hogy az ügyintéző a telefonvonal túlsó végén hosszasan foglalkozzék velünk.

8.3. Az ügynök

A bankválasztás előkészítése során jó lehetőség az ügynök megkeresése, ajánlatainak meghallgatása. Sajnos nem ritka, hogy az ügynök több banknak is dolgozik egyidejűleg, és éppen arról a szolgáltatásról, amelyet igénybe kívánunk venni, nem rendelkezik kellő ismerettel. A bankok ügynökei általában a hitelezés területén működnek, egyéb banki szolgáltatások közvetítése nem feladatuk. Érdemes tehát már a beszélgetés elején pontosan tisztázni, mire vagyunk kíváncsiak és arról kaphatunk-e tájékoztatást az ügynöktől.

Amire különösen ügyeljünk: személyes adatainkat csak akkor adjuk meg, ha a szerződéskötéshez feltétlenül szükséges. Az informálódáshoz erre nincsen szükség. Ha azonban szeretnénk részletes tájékoztatást kapni valamely banki szolgáltatásról, adjuk meg nevünket és címünket, hogy a bank megkereshessen.

Ha az ügynök személyével, munkájával kapcsolatban bármiféle problémánk adódik, azonnal jelezzük a banknak. Akkor is tegyünk így, ha kétséges, egyáltalán jogosult-e az ügynök eljárni, illetve mire jogosult a bank helyett.

8.4. Adatgyűjtés az interneten

Az adatgyűjtéshez manapság először az interneten érdemes böngészni, hiszen valamennyi kereskedelmi bank rendelkezik honlappal, amely pontos és általában naprakész információkat tartalmaz a hitelekről is. Az internet nagy segítség, de az eligazodáshoz bizonyos rutin szükséges, mivel minden bank az általa kialakított szerkezetű honlapot használja. Igaz viszont, hogy a banki honlapok egyes menüpontjai nagyon hasonlítanak egymásra, ami nem véletlen, hiszen ugyanazokat a típusú pénzügyi szolgáltatásokat (hitel, betét, számlavezetés) kínálja valamennyi kereskedelmi bank, ugyanannak a két nagy ügyfélcsoportnak, a vállalkozásoknak és a lakosságnak. Abban is megegyeznek, hogy a vállalkozások között megkülönböztetik a nagyvállalatokat és a kis- és középvállalkozásokat. Eltérés abban van, hogy az ajánlatuknak mi a pontos tartalma és azt hogyan közlik. Jellemző, hogy a honlapokon kétféle módszert alkalmaznak: vagy meghatározott szempontok szerint bemutatják a termékeket (pl. a hitelek esetén úgy, hogy minden egyes hitelnél meghatározzák, ki veheti igénybe, mekkora összeget, milyen futamidőre, milyen célból, mekkora kamat), vagy pedig kérdésekre adnak választ.

A kereskedelmi bankok honlapját viszonylag könnyű megtalálni, általában "beszélő" az internetcím, a bank rövidített neve (pl. budapestbank.hu, cibbank.hu, citybank.hu, mkb.hu, otpbank.hu stb.). A bankok listája több helyen is megtalálható, pl. a startlap.hu weboldalon.

Nagyon hasznos a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapjának felkeresése, ahol összehasonlító adatokat találhatunk a különböző bankok hitelkínálatáról, a hitelfelvétel feltételeiről, különböző típusú hitelek körében.

8.5. Ismerősök, más cégek információi

Hasznos lehet, ha érdeklődünk ismerősöktől, illetve az általunk ismert más cégek vezetőinél is arról, ők mely banktól vettek fel hitelt és milyen tapasztalatokat szereztek, különös tekintettel arra, hogy melyek voltak az ügylet "buktatói".

8.6. EPC-SEPA

Lényegét tekintve nem állami kezdeményezés, gyakorlati hatásában azonban minden bankolót érinthet a 2008. január 1. napjától az euróövezethez tartozó országok bankjaiban várhatóan bevezetésre kerülő két szolgáltatás, az átutalás és a direct debit. A jelentősége a bevezetésnek az, hogy teljesen egységes tartalmú, nagyon rövid határidővel kötelezően teljesítendő, egységes díj ellenében nyújtott szolgáltatást vehetnek igénybe az ügyfelek azoknál a bankoknál, amelyek csatlakoznak a European Payment Council által létrehozott egységes eurófizetési övezethez (Single Euro Payment Area). Fontos hangsúlyozni, hogy az EPC nem állami szervezet, tagjai nem tagállamok, hanem bankok, amelyek szerződéssel vállalhatnak kötelezettséget a SEPA keretében alkalmazandó egységes szabályok (úgynevezett Rulebookok) alkalmazására.

Remények szerint magyar bankok is csatlakoznak majd a SEPA-hoz, és ezzel tovább bővül a bankválasztás lehetősége a két szolgáltatás területén, legalábbis addig, amíg a rulebookokat nem fogja minden bank alkalmazni. Ez viszont azzal a következménnyel jár majd, hogy az ügyfelek teljesen egységesen, olcsón és gyorsan kapják a két leggyakoribb banki szolgáltatást.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!