5. Elektronikus banki szolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/06. számában (2007. szeptember 11.)

A leggyorsabban terjedő banki szolgáltatást képviselik az elektronikus szolgáltatások. Idesoroljuk mindenekelőtt az internetes szolgáltatásokat, amelyeket mind a magánszemélyek, úgynevezett home banking, mind pedig a vállalkozások, úgynevezett office banking átfogó elnevezéssel nagyon szívesen vesznek igénybe.

Elektronikus szolgáltatás a mobilbank-szolgáltatás, amely mobiltelefon segítségével teszi lehetővé a bankolást. Megkülönböztetnek aktív és passzív mobilbankolást. Előbbi lehetővé teszi tranzakciók lebonyolítását mobiltelefonunkról, pl. átutalhatunk, leköthetünk betétet, zároltathatunk pénzösszeget stb. A passzív mobilbankolás "csak" a tájékozódást szolgálja (lekérdezhetjük a bankszámláink egyenlegét, aktuális árfolyamokat, értesítést kapunk a lejárt kölcsöntartozásunkról, figyelmeztetést kapunk esedékes törlesztési kötelezettségről), illetve biztonsági jelentőségű akkor, amikor üzenetet kapunk a bankkártyánk használatáról, és ezzel megakadályozhatjuk az illetéktelen bankkártyahasználatot, a bankszámlánk "leürítését."

Ugyancsak elektronikus szolgáltatásnak tekinthető az a telefonos bankolás, amikor a bank telefonközpontja, call center szolgálata fogadja a hívásunkat és teljesíti a megbízásokat. A teljesítés történhet ügyintéző közbeiktatása nélkül, csupán telefoni kapcsolattal, természetesen megfelelő ügyfél-azonosítás után, és rögzített hívás keretében, illetve ügyintéző segítségével. Tranzakció végrehajtásához ez utóbbi esetben is szükséges a megfelelő ügyfél-azonosítás.

5.1. Az elektronikus bankolás előnye

Az elektronikus bankolás hatalmas előnye, hogy nem vagyunk helyhez és időhöz kötve, a nap 24 órájában bármikor elvégezhetjük – más kérdés, hogy a tényleges teljesítés, pl. az utalás mikor történik meg. A helyhez nem kötöttség pedig alapvetően azt jelenti, hogy nem kell bankfiókot felkeresni, hanem gyakorlatilag bárhol bankolhatunk, természetesen azzal a feltétellel, hogy vállaljuk a felelősséget az általunk használt elektronikus eszközért. Ez utóbbi miatt nagyon fontos az, hogy mindig ügyeljünk a biztonságra, internetkávézóban tehát lehetőség szerint ne bankoljunk, illetve csak akkor, ha egyszer használható azonosítót használunk.

Ma már a bankok jelentős része biztosítja, hogy minden egyes tranzakcióhoz küld egyedi és egyszer használható azonosítót, így hiába jutnak hozzá illegálisan a bankszámlánk számához, vagy éppen a használt azonosítóhoz, azok alkalmatlanok arra, hogy illetéktelen felhasználja.

5.2. A bankok ajánlatai elektronikus szolgáltatásaikra

Az elektronikus banki szolgáltatások körében nagyon sokféle szempontból célszerű mérlegelnünk a banki ajánlatokat. Mindenekelőtt arról kell döntenünk, hogy milyen szolgáltatásra van szükségünk. Ha alapvetően bankszámlánk felett akarunk rendelkezni, átutalásokat indítani, jóváírásokat fogadni, akkor az internetes bankolás lehet az előnyös megoldás. Azt, hogy ezt melyik banknál tegyük meg, két tényező együttesen befolyásolja: az, hogy mely bank vezeti az internetes bankolással érintett bakszámláinkat, és milyen feltételekkel (költség, átutalás időigénye), továbbá mekkora költségű és időigényű az internetes bankolás.

A szabad bankválasztás lehetősége mindenki számára nyitva áll, mind vállalkozóként, mind pedig magánszemélyként. És az is szabadon választható lehetőség, hogy több bankban bankoljunk. Erre tekintettel válasszuk ki a számunkra aktuálisan megfelelő bankot. Ugyanezek a megfontolások vonatkoznak a mobilbankolásra, valamint az office-bankolásra is. Az elektronikus banki szolgáltatásokkal kapcsolatos, a választásunkat befolyásoló meghatározó szempontok a következők, egy példa segítségével bemutatva:

5.2.1. Díjak és jutalékok

Mobilbanki (SMS) szolgáltatás:

– havi díj,

– SMS-díj,

– szolgáltatás igénybevételének felfüggesztése,

– felfüggesztett szolgáltatás aktiválása,

– a bankkártya-műveletekhez kapcsolódó üzenetek díja,

– a havi díj általában a szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is fizetendő.

 

Electronic Banking:

– havi díj,

– szerződéskötési díj.

 

Telefonos bankolás/call center szolgáltatás:

– belépési díj,

– telefonos szolgáltatás havi díja.

 

Internetes bankolás szolgáltatás:

– belépési díj,

– havi díj.

5.2.2. Igénybe vehető szolgáltatások

5.2.2.1. Mobilbanki (SMS) szolgáltatás

Szolgáltatás

Egyenleggel

Limitbeállítás lehetősége

Igényelhető szolgáltatások

Számlaegyenleg rendszeres megjelenítése*, napi/heti/havi gyakorisággal

+

Számlaegyenleg-figyelés* (üzenet a számlaegyenleg limit alá csökkenéséről)

+

+

Üzenet számlajóváírásról*

+

+

Üzenet számlaterhelésről*

+

+

Vásárlás bankkártyával

+

+

Készpénzfelvétel bankkártyával

+

+

Értesítés betétlekötés lejáratáról

Értesítés esedékes törlesztési határidőről

A bank által kötelezően küldött üzenetek (pl.)

 

 

Értesítés bankkártya-tranzakció visszavonásáról

 

Értesítés lejárt banki követelésről

5.2.2.2. Electronic Banking

Megbízások:

Megbízástípus

Light

Normál

Forintátutalás és számlaátvezetési megbízás

X

X

VIBER-megbízás

X

X

Forinthitel-lehívás és -törlesztés

X

X

Standard forintbetét-lekötés és -felmondás

X

X

Alszámlanyitási kérelem

X

X

Azonnali és határidős inkasszó (határidős inkasszót csak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlák ellen lehet benyújtani)

 

X

Postai kifizetési utalvány

 

X

Csoportos átutalás

 

X

Csoportos beszedés (különmegállapodás megkötése szükséges)

 

X

Bankelőzmény nélküli devizaátutalás (a megbízások fedezetét biztosítani lehet pénzforgalmi bankszámlán, pénzforgalmi bankszámlaként működő alszámlán, valamint vállalkozási devizaszámlán)

 

X

Importokmányos beszedvény kiegyenlítése

 

X

Devizaszámláról történő átvezetés saját számlára

 

X

Devizahitel-lehívás és -törlesztés

 

X

Standard devizabetét-lekötés és -felmondás

 

X

Bankszámlakivonat (forint és deviza egyaránt)

csak forint

X

Számlaegyenleg (forint és deviza egyaránt) lekérdezése – online kapcsolat a számlavezető rendszerrel, és az adott pillanatban lévő egyenleget mutatja

csak forint

X

Napi tranzakciók lekérdezése – az adott napon a számlán könyvelésre került tételeket mutatja a lekérés pillanatában (GIRO-előrejelzés, napközben könyvelt terhelések és jóváírások)

X

X

A bank által jegyzett árfolyamok

X

X

Elektronikus úton indított postai kifizetési utalványok visszaigazolása

 

X

Postai készpénz-átutalási megbízások adatállományok átadása (OC 31 output kód esetében)

 

X

Csoportos átutaláshoz és beszedéshez kapcsolódó jelentés

 

X

5.2.2.3. Telefonos/call center szolgáltatás

Szolgáltatás

Telefonos rendszeren keresztül

Telefonos ügyintézőn keresztül

Számlainformációk lekérdezése/módosítások:

– aktuális egyenleg

+

+

– rendelkezésre álló egyenleg

+

+

– könyvelt forgalmi tételek megjelenítése

+

+

– napi teljesített tranzakciók

+

+

Átutalások/Átvezetések

– eseti forintátutalás/-átvezetés (azonnali) limit erejéig

+

– forint keretmegbízás aktivizálása limit erejéig módosítás/törlés

+

+

– forint keretmegbízás módosítása/megszüntetése

+

– Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás módosítására /megszüntetésére

+

Lekötések

– forintlekötés

+

– devizalekötés

+

Bankkártyaműveletek

– bankkártya-információk lekérdezése

+

– bankkártyalimit-módosítása

+

– bankkártya letiltása

+

Telefonos kód

– Telefonos kód letiltása

+

+

– Telefonos kód módosítása

+

Internetes bankolás szolgáltatáshoz kapcsolódó lehetőségek

– információnyújtás, adatok egyeztetése

+

– jelszó reaktiválása és törlése (fax alapján)

+

– kulcslemez, regisztrációs megbízás törlése (fax alapján)

+

– ügyfélprogram letiltása, feloldása (fax alapján)

+

– kivonatok, értesítők újbóli odakészítésének biztosítása

+

– segítségnyújtás a program kezeléséhez

+

Mobilbankolás szolgáltatásokhoz kapcsolódó lehetőségek

– meglévő bankkártya, bankszámla felvitele a szolgáltatásba

+

– korábban adott számlára/kártyára kért SMS-szolgáltatás törlése, illetve paraméter módosítása

+

– a feltételek (limitek) módosítása

+

– a terhelendő számla számának módosítása

+

– az SMS-értesítéshez kapcsolódó, illetve az adatlapon rögzített telefonszám módosítása

+

5.2.2.4. Internetes bankolás szolgáltatás

Szolgáltatás

Nyelv: magyar, angol, német

+

Számlainformációk lekérdezése

– számlaegyenleg megjelenítése – online kapcsolat a számlavezető rendszerrel, és az adott pillanatban lévő egyenleget mutatja

+

– számlatörténet megjelenítése

+

– számlakivonatok letöltése (aktuális és archív)

+

– a forgalmi tételekhez kapcsolódó részletes bizonylatok letöltése

+

– értéknapos és fedezetlen tételek lekérdezése

+

– értéknapos tételek visszavonása (értéknapot megelőző 16 óráig)

+

Átutalások/Átvezetések

– eseti forintátutalás/-átvezetés (azonnali és értéknapos)

+

– átutalás postai csekk alapján

+

– devizaátvezetés azonnali feldolgozással

+

– devizaátvezetés és -átutalás

+

Lekötések

– forintlekötés

+

– devizalekötés

+

Bankkártyaműveletek

– bankkártya-információk lekérdezése

+

– bankkártyalimit módosítása

+

– bankkártya-aktiválás*

+

– bankkártyablokkolás**

+

Értékpapír-műveletek

Ajánlatok kérése

– értékpapír-választó

+

– ajánlatkérés***

+

– beküldött ajánlatok státusa***

+

– kedvencek

+

Értékpapír-információk

– hírek

+

– kondíciós lista

+

* A postán kiküldött inaktív kártyák aktiválására szolgáló funkció.

** Aktív státusú bankkártyák ideiglenes felfüggesztésére szolgál, nem egyenlő a letiltással (sem technikai, sem pedig jogi következményeiben). Az ilyen módon blokkolt kártyák újraaktiválása a telefonos szolgáltatás segítségével - azonosított hívás esetén – történhet.

*** Értékpapírszámla, illetve annak internetes bankolás szolgáltatáson keresztüli elérési igényének bejelentése szükséges.

5.2.2.5. Az internetes szolgáltatás igénybevételének feltételei

 

Számlatulajdonos felhasználó

Meghatalmazott felhasználó

 

Telefonos

Bankfiókban személyesen

Telefonos

Bankfiókban személyesen

Szolgáltatás igénylése

+

+

Szolgáltatás lemondása

+

+

Számlák fölötti rendelkezés kérése

+

+

Limit módosítása

Saját limit és a számla felett rendelkezni jogosult limitjének módosítása

jogosult limitjének módosítása

Saját limit

Saját limit

Rendkívüli limit igénylése

Saját limit és a számla felett rendelkezni jogosult limitjének módosítása

Saját limit és a számla felett rendelkezni jogosult limitjének módosítása

Saját limit

Saját limit

Azonosító kód átvétele

+

+

Azonosító kód elvesztésének bejelentése, új azonosító kód igénylése

+

+

+

+

A felhasználók körének meghatározása

+

+

Ajánlott minimális technikai feltételek:

– számítógép, Windows 95/98/98SE/NT4.0 és Windows 2000, ME, XP operációs rendszerrel, vagy amelyek futtatják az alábbi, támogatott böngészők valamelyikét,

– támogatott böngészők: Firefox 1.x; Internet Explorer 5.5+;  Mozilla 1.x; Netscape 8.x; Opera 9.x ,

– internetkapcsolat,

– SMS Aláíró jelszó használata esetén SMS fogadására alkalmas mobiltelefon-készülék és előfizetés.

Szükséges beállítások:

– böngésző (A böngészőben engedélyezni kell a JavaScript használatát, és a böngésző által támogatott kódolási kulcshossznak 128 bitesnek kell lennie.),

– képernyőfelbontás: 1024*768 vagy nagyobb felbontású képernyő-beállítás.

5.2.2.6. Használati limitek és kapcsolódó ügyfél-azonosítási módszer

Művelet típusa

Limitkorlát

Ügyfél-azonosítási eljárás

Saját számlák közötti átvezetés limitösszege

Korlátlan

belépési és aláírási jelszó SMS Aláíró jelszó

Eseti forint- és devizaátutalások limitösszege*

Ft/nap

belépési és aláírási jelszó

 

Ft/nap

belépési és SMS Aláíró jelszó

Betétlekötés limitösszege

korlátlan

belépési és aláírási jelszó SMS Aláíró jelszó

Rendkívüli limit** összege: a limit a telefonos szolgáltatáson vagy bankfiókon keresztül történő banki igényléstől számított 24 óráig érvényes

Ft/tranzakció

Telefonos banki: felhasználói azonosító, titkos kód

Bankfiókban: standard ügyfél-azonosítás szerint

* Megbízástípusonként (pl.: eseti forintátutalás), naponta kumulált forintösszeg, amely a számlán végzett pénzmozgással járó tranzakciókat érinti.

** A rendkívüli limit a beállítását követően a megjelölt számlán, a megjelölt felhasználó által végzett következő - megjelölt típusú – tranzakcióra érvényes, részfelhasználása nem lehetséges.

5.3. A szolgáltatások igénylésének módja

5.3.1. Mobilbank

A szolgáltatást azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik a bankkal bankszámlaszerződést kötöttek. A szolgáltatást igényelni bármely bankfiókban személyesen lehet.

5.3.2. Internetes banki szolgáltatás

A szolgáltatást azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik a bankkal bankszámlaszerződést kötöttek. Igényelni bármely bankfiókban személyesen lehet.

5.3.3. Telefonos banki szolgáltatás

A szolgáltatást azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik a bankkal bankszámlaszerződést kötöttek. Igényelni bármely bankfiókban személyesen lehet.

Ha az ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban/hirdetményekben meghatározott feltételekkel és az ott meghatározott díjak, költségek felszámításával nyújtja a bank az egyidejűleg igénybe vett bankszámla-vezetési szolgáltatást, betétgyűjtési szolgáltatást, bankkártya-szolgáltatásokat, telefonos szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat.

A bank fenntartja magának az adott időszakra vonatkozó kamatlábak megállapításának, az egyedi jutalék- és díjtételek, továbbá a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban/általános szerződési feltételekben meghatározott módon értesítse.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!