3. Bankválasztási szempontok különböző banki szolgáltatások/termékek esetén

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/06. számában (2007. szeptember 11.)

Gyakorlatban a bankválasztást annyiféle szempont befolyásolja, ahány féle banki terméket, banki szolgáltatást kínálnak. Minden egyes szolgáltatásnak önmagában is meglehetősen komplex, sokféle elvárást kell kielégítenie az ügyfelek számára és legalább ugyanennyiféle feladat teljesítését igényli a bank részéről.

Az ügyfelek szempontjából a legtöbb problémát az okozza, hogy általában figyelmen kívül hagyják a részleteket, és nem foglalkoznak megfelelően a feltételekkel.

A feltételek jelentős része minden bank esetében azonos, eltérés abban van, hogy mely szolgáltatástípus esetében melyeket kell teljesíteni, továbbá mi lesz a nemteljesítés következménye.

Az alábbiakban áttekintjük a tipikus banki szolgáltatásokat, lényeges feltételeket, jellemzőket, példa segítségével.

3.1. A bankszámlanyitás és bankszámlavezetés

Először is döntenünk kell arról, hogy szükségünk lesz-e bankszámlára. Ha pedig már van bankszámlánk, akkor azt érdemes megfontolni, hogy a meglévő bankszámla mellé másik bankszámlát nyissunk-e. A második vagy többedik bankszámla megnyitható ugyanannál a banknál, ahol eddig is bankoltunk, de szólhatnak érvek amellett is, hogy más banknál vezetett számlát használjunk a továbbiakban.

Általában célszerű a már ismert számlavezető bankunknál megnyitni a forintszámla mellé a devizaszámlát, akár euró-, akár USD-számlaként, vagy egyéb, számunkra előnyös devizanemű számlaként. A devizaszámla előnye, hogy az árfolyamkockázatot és -veszteséget kiküszöbölhetjük a felhasználásával.

3.1.1. Egy vagy több bankszámla

Ha azt akarjuk, hogy pénzügyeink jól elkülönüljenek, érdemes elgondolkozni azon, hogy nyissunk bankszámlát más banknál is. Amit ilyenkor célszerű mérlegelni: "megéri-e a költség", azaz származhat-e annyi előny az új bankszámla használatából, amennyibe a számlavezetés kerül.

Az újabb bankszámla megnyitása bármikor aktuális lehet mind a magánszemély, mind a vállalkozás számára. Megvizsgálandó lehetőségként felmerülhet az újabb bankszámla megnyitása hosszabb külföldi utazás előtt, különösen akkor, ha a hosszabb távollét éppen a vállalkozás vezetőjét, a bankszámla felett rendelkezni jogosultat érinti.

Vállalkozásnak általában nem célszerű csak azért új bankot is igénybe vennie, mert a tulajdonos vagy a vezető nyaralni megy, hiszen a vállalkozás vagy tőle függetlenül is működik, vagy a vállalkozás bankszámláján egyébként sem lesz mozgás. Nem számítva természetesen a számlatulajdonos rendelkezésétől független számlamozgásokat (pl. banki terhelések, vagy azonnali beszedési megbízás teljesítés az arra feljogosítottak számára).

Indokolhatja új bankszámla megnyitását az is, ha kizárólag bankkártyahasználathoz akarunk bankszámlát fenntartani. Ennek nagy előnye, hogy a kártyaköltések fedezete egyszerűen, könnyen nyomon követhető, nem keveredik más pénzekkel.

Ha nincs bankszámlánk – ez gyakorlatilag a privát számlára vonatkozhat –, lehet, hogy célszerű megnyitni egyet. Az sem zárható ki, hogy "rákényszerülünk" bankszámla nyitására, mert pl. nem tudunk e nélkül bankkártyát kapni, az pedig szükséges ahhoz, hogy fizetni tudjunk.

3.1.1.1 Családtagok bankszámlája

Külön érdemes foglalkozni a családtagok bankszámláival. Célszerű lehet, ha minden családtagnak van saját, önálló bankszámlája, amelyen nyomon kell követnie a számlamozgásokat, gondoskodnia kell a számlavezetési költségek megfizetéséről, a számla használatához a fedezetről. Igaz ez a felnőttekre és a kiskorúakra egyaránt, utóbbi körben természetesen a diákokra érdemes figyelni, hiszen a táborozás során egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb lehet számukra a bankkártyahasználat, mint a készpénz "őrzése", ehhez pedig bankszámla szükséges.

Nagykorú leendő számlatulajdonos esetén viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen saját maga elmegy a bankba, és személyazonosító igazolványával (kártyaszemélyi + lakcímnyilvántartó kártya, vagy jogosítvány + lakcímnyilvántartó kártya, vagy útlevél + lakcímnyilvántartó kártya) viszonylag egyszerűen és gyorsan elintézhetők a formaságok.

Ha a leendő számlatulajdonos kiskorú, akkor előzetesen meg kell ismerni a lehetőségeket. Mindenekelőtt azt kell megtudni, hogy a kiválasztott bank nyit-e bankszámlát kiskorú személynek. Gyakori az a banki megoldás, hogy bizonyos típusú bankkártyát kibocsát kiskorúnak is, amihez megnyitja a bankszámlát, de mindehhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Fontos, hogy nem egyszerűen nagykorú személy (pl. nagyszülő, testvér stb.), hanem csak a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

Választható az a megoldás is, hogy a szülő/nagykorú testvér valamelyik bankszámlája felett rendelkezési jogot enged kiskorú számára. Ha a bankszámla tulajdonosa nem a kiskorú törvényes képviselője, akkor a rendelkezési jog elfogadásához szükséges a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása. A szabály indoka az, hogy a bankszámla feletti rendelkezés nem csupán jogokat, előnyöket jelent a kiskorú számára, hanem kötelezettségekkel is jár, amelyek megszegéséért a kiskorúság ideje alatt a törvényes képviselő köteles helytállni. Következésképpen hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ilyen kötelezettség terhelje.

3.1.1.2. Kártyafedezeti számla

Különösen ügyeljünk a kártyafedezeti számlára - pontosabban arra, hogy a bankok jelentős részénél a bankkártyahasználathoz kártyafedezeti számla szükséges. Előre tájékozódjunk arról, a kiválasztott bankban hogyan kell biztosítani a fedezetet. Betéti kártyák esetében "csak" az a kérdés, hogy mennyire önálló a kártyafedezeti számla, hitelkártyák esetében azonban az is lehetséges, hogy nincsen szükség önálló bankszámla megnyitására. A bank tehát egyáltalán nem követeli meg a bankszámlát, a hitelt technikai számlára folyósítja, és oda kell befizetni (akár átutalással, akár készpénzbefizetéssel) a hitelkártya-szerződésben meghatározott összegeket (minimális törlesztési összeg, kamat, díjak stb.).

A gyakorlatban, és jogi szempontból is, minden magánszemélynek és minden vállalkozásnak tetszőleges számú bankszámlája lehet, bármilyen, a számlavezető bank által vállalt devizában vezetve.

3.1.2. Bankszámla feletti rendelkezés

A bankszámlák használatával kapcsolatos egyik legfontosabb döntés az, ki és hogyan rendelkezhet a bankszámla felett.

Mind a privát, mind pedig a céges számlára érvényes az a javaslat, hogy megfelelően rendezzük a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Cég esetében ez azt jelenti, hogy önállóan, vagy ketten együtt adhatnak átutalási megbízást, alszámlanyitásra megbízást stb. Fontos, hogy pontosan tisztában legyünk azzal: a bankszámla feletti rendelkezési jog korlátozott jogosítvány, arra nem ad lehetőséget, hogy a jogosult megszüntesse a bankszámlát, másnak meghatalmazást adjon a rendelkezésre.

A bankszámla felett teljeskörűen kizárólag csak a számlatulajdonos rendelkezhet, cégek esetében az, vagy azok, aki, illetve akik a cég képviseletére jogosultak (kft. esetén az ügyvezető, bt. esetében a beltag stb.) Önálló vagy együttes képviseleti joguk attól függ, hogy a társaság alapító okirata, a társasági szerződés erről hogyan rendelkezik. Ugyanez a helyzet az alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel is.

A bankok csak és kizárólag a dokumentumok alapján fogadhatják el a képviseleti jogot, illetve annak alapján a rendelkezési jogot, ha tehát a hatályos cégkivonat, nyilvántartásba vételt igazoló végzés nem azonos azzal, amit szeretnénk, a bank köteles visszautasítani a számlavezetésre vonatkozó megbízást.

Magánszámlák esetében több bank elzárkózik attól, hogy több számlatulajdonost jelöljenek meg (pl. házastársakat), mert vita esetén nagyon nehéz eldönteni, hogyan osztozzanak. A bank köteles a két számlatulajdonos közül bármelyik rendelkezését elfogadni pl. a számla megszüntetésére, a teljes egyenleg felvételére, vagy éppen rendelkezésre jogosult (pl. a házastárs korábbi házasságából származó nagykorú gyerekének) bejelentését.

Fontoljuk meg tehát, ki lesz a számlatulajdonos, és ki kap rendelkezési jogot.

3.1.2.1. A bankszámla feletti rendelkezés speciális esete a számlatulajdonos halála esetére vonatkozó rendelkezés

A privát számláink körében – bármennyire is nehéz - fontoljuk meg haláleseti kedvezményezett jelölését. Ez azt jelenti, hogy halálunk esetén nem kell az általában hosszadalmas és költséges hagyatéki eljárás "eredményét", a jogerős hagyatékátadó végzés közjegyző általi kibocsátását megvárni, hanem a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával a kedvezményezett azonnal hozzájut a bankszámla/bankszámlák egyenlegéhez.

3.1.3. Bankszámla megszüntetése

Manapság általában egyszerű a bankszámla megszüntetése. Különösen igaz ez akkor, ha adott banknál több bankszámlával rendelkezünk, és közülük egyik vagy másik vált feleslegessé. Egyszerű írásbeli nyilatkozattal megszüntethető a bankszámla, amelyben rendelkezünk az egyenlegről. Amiről nem szabad elfeledkezni megszüntetés esetén, az az esedékes költségek, díjak rendezése.

Ha a teljes bankkapcsolatot akarjuk megszüntetni, ugyancsak írásban kell nyilatkoznunk, és a teendők ugyanazok. A különbség annyi, hogy ebben az esetben a bankszámlára vonatkozó szerződést kell megszüntetni, akár felmondással, akár pedig a bank és az ügyfél közös megállapodásával.

3.1.4. Speciális bankszámlák - letéti számla, escrow-számla

Gyakran válik szükségessé speciális bankszámlák nyitása. Ilyenek tipikusan a letéti számlák, pl. az ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók számára. Előnyük, hogy minden ügyfelük nevére önálló alszámla nyitható, és azon elkülönítve tarthatók az adott ügyfelet megillető összegek.

3.1.4.1. Escrow-számlák

Egyre népszerűbbek az escrow-számlák, amelyek olyan, letéti jellegű bankszámlák, amelyek felett a számlatulajdonos sem rendelkezhet, a rajta levő összeget a bank zárolja, és kizárólag az escrow-számla-szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén fizeti ki/utalja át. Ilyen feltétel meghatározott okmányok benyújtása a bankhoz, időtartam eltelte, nyilatkozattétel stb.

Az escrow-számla előnye: olcsóbb, mint a bankgarancia és legalább annyira biztonságos a kedvezményezett számára. Hátránya: a számlán el kell helyezni az összeget, míg bankgarancia esetében lehetőség van olyan speciális megoldás alkalmazására, hogy csak akkor kell a fedezetet biztosítania a bankgarancia kibocsátását kérőnek, ha a banknak helyt kell állnia, azaz a bankgaranciát a kedvezményezett lehívja.

Az escrow-számla és a bankgarancia között éppen az a különbség, hogy az escrow-számlán levő összeget tipikusan ki kell fizetni a kedvezményezettnek, a bankgaranciát pedig rendszerint azért kell nyújtani, hogy esetleges nemteljesítés esetén a kedvezményezettet ne érje kár.

3.1.5. A bankszámlavezető bankról hozott döntést befolyásoló főbb tényezők

A példa bemutatása azt a célt szolgálja, hogy érzékeltesse, a látszólag "egyszerű", hétköznapi bankolás, a bankszámla használata körében milyen sokféle szempontot kell, vagy legalábbis érdemes mérlegelni, amikor valamely bank mellett döntünk, vagy éppen bankot kívánunk váltani.

3.1.5.1. Teljesítésre befogadás időpontja

Minden bank hirdetményben, kondíciós listában stb. köteles pontosan rögzíteni és az ügyfelek számára kommunikálni, hogy a fizetési megbízásokat milyen feltételekkel teljesíti. Nyilvánvalóan rendelkezésre kell állnia a fedezetnek, ebben nincsen eltérés a bankok között. Ami különbség, az a teljesítésre befogadás időpontja, pontosabban az aznapi teljesítésre befogadás határideje. A banki rendszerek működésétől függően 12, 14, 16 óráig, vagy még későbbi időpontig fogadnak be aznapi teljesítésre. Ráadásul különbséget tesznek papíralapú megbízás és elektronikus csatornán érkezett megbízás között. Utóbbiakat 24 órán keresztül befogadják, és az aznapi teljesítésre befogadás időpontja is rendszerint későbbi, mint a papíralapú megbízásoké.

Azt kell tehát mérlegelni a választás során, hogy mely záró időpont a megfelelő számunkra.

3.1.5.2. Költségek

A bankszámlanyitás és -vezetés egyik lényeges feltétele a költség, amely fix és százalékos arányú elemekből áll. A bankok nagyon részletesen kötelesek közölni a költségekre vonatkozó információkat, és így azok jól összehasonlíthatók, bár éppen a terjedelem miatt elég sok időt vesz igénybe az áttanulmányozásuk.

Példaként bemutatjuk a közel teljes költségelemeket, amelyek közül azokat kell esetenként különös gonddal mérlegelnünk, amikor bankot választunk, amelyek várhatóan a leggyakrabban felmerülnek.

A forint- és devizaszámla nyitása általában költségmentes. Látra szóló betétek esetén a bank havonta számol kamatot, a kamatszámításra és a kamat jóváírására - zárlati elszámoláskor – minden hónap bizonyos napján kerül sor. A betételhelyezés kezdőnapjára fizet, míg a betétfelvét napjára nem fizet kamatot a bank.

A kamatszámítás képlete:

tőke * napok száma * kamatláb

36 000

A kamatszámítás során az adott hónap tényleges napjainak számával számol a bank. A bruttó kamatlábat hirdetik meg, a látra szóló kamatszámítás esetén, a kamatjóváírást követően, a 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott kamatadót külön könyvelési tételként terhelik a bankszámlára, kamatadó megnevezés alatt (bruttó kamatelszámolás).

A számlakivonat havonta egy alkalommal díjmentes, minden további kivonatért díjat kell fizetni.

Díjat kell fizetni a számlavezetésért. Ezenfelül a 2003. évi XV. törvény alapján adathiány miatt zárolt számlák esetén zárlati díjat is felszámolnak. Pénzbe kerülnek a jóváírások, terhelések is a banknál vezetett forint- és devizaszámlán.

Megbízásonként díjat számolnak fel a bankok az azonnali beszedési megbízásokért (azonnali inkasszó).

A devizaszámla ellen benyújtott, – ideértve a teljesítésbe jogszabály alapján bevont devizaszámáról történő teljesítést is – azonnali inkasszó teljesítése konverzióval történik, pénztári árfolyam alkalmazása mellett.

Minden, a csekkek kibocsátásával és elszámolásával kapcsolatos külföldi bankköltség a megbízó ügyfelet terheli.

Jelentős összegű (1 millió forint feletti) bankjegy azonnali pénztári kifizetését a bank készlettől függően vállalja, elsősorban euró, USD valutanemekben. Nagy összegű kifizetési igényről a bankok előzetesen 2 (kettő) banki munkanappal korábban tájékoztatást kérnek.

Amennyiben az ügyfél kérésére a "szokásos ügymenetnél" gyorsabban történik az ügyintézés, a tranzakció végrehajtása, a bank sürgősségi jutalékot számít fel.

Az egyéb díjakat, költségeket a kondíciós lista/hirdetmény tartalmazza.

3.1.5.3. Sorkezelés

Az ügyfél számlájával szemben fedezethiány miatt nem teljesíthető tranzakciókat a bank nyilvántartja, úgynevezett sorban kezeli.

A sorban szereplő tételeket számlánként a számla devizanemében tartja a bank nyilván. Az ügyfélmegbízás kivételével a sorban álló tételeket az ügyfél valamennyi bankszámlájával szemben megpróbálja a bank teljesíteni. Amennyiben a teljesítéshez konverzió szükséges (más devizanemben vezetett számla terhére történik), a bank az adott napon érvényes pénztári árfolyamot alkalmazza.

3.1.5.4. Fedezetlen (meghitelezett) megbízások/tartozások

A bank az alábbi összegekkel akkor is megterheli az ügyfél bankszámláját, ha azokra az ügyfélnek a tranzakcióval érintett bankszámlája nem, vagy csak részben nyújt fedezetet:

– kamat-, jutalék-, díj- és költségelszámolás,

– a devizafizetési megbízások során az ügyfél terhére jelentkező árfolyam-különbözet,

– treasury tranzakciók teljesítésével összefüggő fedezetlen összegek,

– kártyatranzakciók, ha azokat a kártyabirtokos számára kibocsátott bankkártyával hajtották végre,

– éves banki terhelések és jóváírások sztornó tétele,

– az ügyfél számára jóváírt csekkellenérték, ha a kibocsátó nem fizeti meg az ellenértéket,

– kamatadó.

A fedezetlen (meghitelezett) megbízások/tartozások teljes összege után a bank késedelmi kamatot számít fel, a terhelés napjától a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig. A késedelmi kamat mértéke: a bank által felszámított folyószámlahitel-kamat + 6 százalék forintbankszámlák esetében.

A fedezetlen (meghitelezett) megbízások/tartozások összegének terhelését az ügyfél valamennyi a banknál vezetett bankszámláján megkísérli a bank.

Amennyiben egy adott bankszámlaegyenleg csak részben nyújt fedezetet a bank felé fennálló tartozás – fedezetlen (meghitelezett) megbízások /tartozások – kiegyenlítésére, úgy a bank a követelését résztörlesztésként is érvényesítheti az egyes számlákkal szemben.

3.1.6. Megbízások befogadása és teljesítése

Fizetési megbízások személyesen a fiókok nyitvatartási ideje alatt, elektronikus csatornákon keresztül minden naptári napon 0 és 24 óra között nyújthatóak be teljesítésre.

3.1.7. Fedezetvizsgálat

A megbízás feldolgozásának megkezdésekor fedezetvizsgálat történik. Amennyiben a számla a megbízás teljesítésére fedezetet nyújt, a számla terhelése is azonnal megtörténik. Ha a megbízásra nincs fedezet, abban az esetben a tétel a fedezethiány miatt sorban álló tételek közé kerül. Ha a megbízás értéknaposan került benyújtásra, a bank a fedezetvizsgálatot a megbízás tárgynapján (a megjelölt terhelési nap reggelén) végzi el.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 11.) vegye figyelembe!