8. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/04. számában (2007. május 21.)

1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a 80/1999. Korm. rendelet melléklete szerint

TEÁOR

16.00

Dohánytermék gyártása

17.11

Pamutfonás*

17.12

Gyapjúfonás*

17.13

Fésűsgyapjúfonás*

17.14

Lenfonás*

17.15

Selyemfonás*

17.16

Varrócérna gyártása*

17.17

Egyéb textilszálak fonása*

17.21

Pamutszövés*

17.22

Gyapjúszövés*

17.23

Fésűsgyapjúszövés*

17.24

Selyemszövés*

17.25

Egyéb textilszövés*

17.30

Textilkikészítés*

17.40

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)*

17.51

Szőnyeggyártás*

17.52

Kötéláru gyártása

17.53

Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

17.54

Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása, kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

17.60

Kötött, hurkolt kelme gyártása*

17.71

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

17.72

Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

18.10

Bőrruházat gyártása

18.21

Munkaruházat gyártása

18.22

Felsőruházat gyártása

18.23

Alsóruházat gyártása

18.24

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása*

18.30

Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

19.10

Bőrkikészítés*

19.20

Táskafélék, szíjazat gyártása

19.30

Lábbeligyártás

20.10

Fűrészárugyártás*

20.20

Falemezgyártás*

20.30

Épületasztalos-ipari termék gyártása*

20.40

Tároló fatermék gyártása*

20.51

Fatömegcikk gyártása*

20.52

Parafa-, fonottáru gyártása*

21.12

Papírgyártás*

21.21

Papír csomagolóeszköz gyártása*

21.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása*

21.23

Irodai papíráru gyártása*

21.24

Tapétagyártás*

21.25

Egyéb papírtermék gyártása*

22.2

Nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek*

23.20

Kőolaj-feldolgozásból a kenőanyag-előállítás*

24.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása*

24.17

Szintetikus kaucsuk gyártása*

24.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása*

24.30

Festék, bevonóanyag gyártása*

24.51

Tisztítószer gyártása*

24.52

Testápolási cikk gyártása*

24.61

Robbanóanyag gyártása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alsó küszöbértéket el nem érő esetekben*

24.62

Ragasztógyártás*

24.63

Illóolajgyártás*

24.64

Fényképészeti vegyi anyag gyártása*

24.66

Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása*

24.70

Vegyi szál gyártása*

25.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása*

25.12

Gumiabroncs újrafutózása, felújítása*

25.13

Egyéb gumitermék gyártása*

25.21

Műanyag fólia, cső gyártása*

25.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása*

25.23

Műanyag építőanyag gyártása*

25.24

Egyéb műanyag termék gyártása*

26.12

Síküveg továbbfeldolgozása

26.21

Háztartási kerámia gyártása*

26.22

Egészségügyi kerámia gyártása*

26.23

Kerámiaszigetelő gyártása*

26.24

Műszaki kerámia gyártása*

26.25

Egyéb kerámiatermék gyártása*

26.26

Tűzálló kerámiatermék gyártása*

26.30

Kerámiacsempe, -lap gyártása*

26.40

Égetett agyag építőanyag gyártása

26.52

Mészgyártás*

26.53

Gipszgyártás

26.61

Építési betontermék gyártása

26.62

Építési gipsztermék gyártása

26.63

Előre kevert beton gyártása

26.64

Habarcsgyártás

26.65

Szálerősítő cement gyártása

26.66

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.70

Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.81

Csiszolótermék gyártása

26.82

Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

27.10

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása*

27.21

Öntöttvas cső gyártása*

27.22

Acélcsőgyártás*

27.31

Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

27.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

27.33

Hidegen alakított acélidom gyártása

27.34

Acélhuzalgyártás

27.41

Nemesfémgyártás*

27.42

Alumíniumgyártás [kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása]*

27.43

Ólom, cink, ón gyártása*

27.44

Réz gyártása*

27.45

Egyéb nemvasfém gyártása*

27.5

Fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

28.11

Fémszerkezet gyártása*

28.12

Fém épületelem gyártása*

28.21

Fémtartály gyártása*

28.22

Fűtési kazán, radiátor gyártása*

28.30

Gőzkazán gyártása*

28.40

Fémalakítás, porkohászat*

28.51

Fém felületkezelése*

28.52

Fémmegmunkálás

28.61

Evőeszköz, késáru gyártása

28.62

Szerszámgyártás

28.63

Lakat-, zárgyártás

28.71

Vas, acél tárolóeszköz gyártása*

28.72

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

28.73

Huzaltermék gyártása

28.74

Kötőelem, csavar gyártása

28.75

Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

29.11

Motor, turbina gyártása (légi, közúti járműmotor nélkül)

29.12

Szivattyú, kompresszor gyártása

29.13

Csap, szelep gyártása

29.14

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

29.21

Kemence gyártása

29.22

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

29.23

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

29.24

Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása

29.31

Mezőgazdasági traktor gyártása

29.32

Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

29.40

Szerszámgépgyártás alágazatba tartozó tevékenységek*

29.51

Kohászati gép gyártása

29.52

Bányászati, építőipari gép gyártása

29.53

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

29.54

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

29.55

Papíripari gép gyártása

29.56

Máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

29.60

Fegyver-, lőszergyártás

29.71

Háztartási villamos készülék gyártása

29.72

Nem villamos háztartási készülék gyártása

30.01

Irodagépgyártás

30.02

Számítógép, készülék gyártása

31.10

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása*

31.20

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.30

Szigetelt vezeték, kábel gyártása*

31.50

Világítóeszköz gyártása*

31.61

Máshová nem sorolt motor-, jármű-villamossági cikk gyártása

31.62

Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

33.10

Orvosi műszer gyártása

34.20

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása*

34.30

Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása*

35.41

Motorkerékpár gyártása*

35.42

Kerékpár gyártása

35.43

Mozgássérültek kocsijának gyártása

35.50

Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

36.11

Ülőbútor gyártása*

36.12

Irodabútor gyártása*

36.13

Konyhabútor gyártása*

36.14

Egyéb bútor gyártása*

36.30

Hangszergyártás

36.40

Sportszergyártás

36.50

Játékgyártás

37.10

Fém visszanyerése hulladékból*

37.20

Nemfém visszanyerése hulladékból*

50.20

Gépjárműjavítás*

60.2

Egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

63.12

Tárolás, raktározás

63.21

Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

74.82

Csomagolás

90.01

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

90.02

Hulladékgyűjtés, -kezelés*

93.01

Textil, szőrme mosása, tisztítása

2. Hatósági engedéllyel végezhető tevékenységek

Hatósági engedéllyel a következő tevékenységek végezhetők:

– adószakértői tevékenység (74.12)

– atomerőmű létesítése (23.30)

– állatgyógyászati készítmény előállítása, forgalmazása (51, 52, 85.20)

– állatkert létesítése, működtetése (92.53)

– állatszállítás (85.20)

– ásatás – muzeális értékeknél – (92.52)

– ásványvíz feltárása, kutatása (15.98)

– átmeneti hulladéktároló üzemeltetése (37.10, 37.20, 51.57, 90.02)

– baromfikeltető állomás létesítése (01.20, 01.24, 15.12)

– bányató vízkészletének hasznosítása (11.40, 14.50, 45.12, 74.20)

– belföldi közúti fuvarozás (60.21)

– betegszállítás – mentőszolgálat (85.14)

– bizonyos áruk export-import kereskedelme (51, 52)

– biztosító létesítése (67.20)

– borászati termék előállítása, kiszerelése (01.13, 15.93, 51.34, 52.25)

– bor nem palackozott kiszerelése (51.34, 52.25, 55.40)

– családvédelmi szolgálat (85.32)

– csomagolóanyag felhasználása (74.82)

– elektronikus hírközlési építmények létesítése, használatbavétele, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése (64.20, 92.20)

– elszámolóházi tevékenység (67.11)

– erdészeti magánút (02.01)

– egészségügyi vállalkozás, egészségügyi szolgáltatás (85.12, 85.3)

– emberen végzett orvostudományi kutatás (73.10)

– élelmiszer-adalékanyag előállítása, új élelmiszer gyártása (15.1)

– építmény (közlekedési, hírközlési és vízi) tervezése (41.00, 45.23, 64.20, 74.20)

– értékpapír előállítása (22.22, 67.12)

– értékpapír-letéti ügylet (67.12, 67.13)

– faiskola létesítése (01.41)

– felsőoktatási intézményben új szak létesítése (80.30)

– földmérési jel megszüntetése (74.20)

– földgáz határon keresztül történő szállítása (40.22, 60.30)

– frekvenciahasználat (64.20, 92.20)

– gázértékesítés és gázszolgáltatás (40.22)

– gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás (85.31, 85.32)

– gyógyfürdő tervezése, átalakítása (93.04)

– gyógyszer előállítása (24.41, 24.42)

– gyógyszerészi magántevékenység (85.12, 85.3)

– gyógyszer-nagykereskedelem (51.46)

– gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények forgalomba hozatala (51.46, 52.31)

– gyógyszeres takarmánykeverék előállítása (15.71)

– gyógyszertárak létesítése, üzemeltetése (52.31, 85.11)

– gyógyvíz feltárása, kutatása (15.98)

– haditechnikai termékek behozatala, kivitele (29.60, 52.48)

– haditechnikai termékek gyártása és haditechnikai szolgáltatások nyújtása (29.60, 52.48)

– hajózási tevékenység (61.10, 61.20)

– halászati terméket előállító létesítmény üzemeltetése (05.01, 05.02, 15.20)

– halkeltető állomás üzemeltetése (05.01)

– használt gumiabroncs behozatala (50.30)

– hőtermelő létesítmény létesítése, bővítése, átalakítása, megszüntetése (40.30)

– hulladékanyag hasznosításra történő behozatala (51.57)

– hulladékégető, együttégető művek üzemeltetése (51.57, 90.02)

– hulladékkezelési közszolgáltatás (90.02)

– hulladékolaj begyűjtése, hasznosítása (51.57, 90.02)

– hulladékok lerakása (51.57, 90.02)

– hulladékgyűjtő, gyűjtősziget létesítése (51.57, 90.02)

– internetcímek, elektronikuslevél-címek, más azonosítók használata (64.20)

– iskolai bizonyítvány, nyomtatványok előállítása (22.22)

– ipari takarmány előállítása, forgalmazása (15.71, 51, 52.48)

– jármű egyedi előállítása, összeszerelése (34.10)

– járművezető-képzés (80.41)

– kabotázs – határon belüli nem magyar lobogójú tevékenység (61.10, 62.20)

– kábítószerek gyártásához használt vegyi anyagokkal végzett tevékenység (24.41, 24.42, 51.46, 63.12, 85.11, 85.20)

– kábítószer előállítására alkalmas növények termesztése, forgalmazása (01.11)

– kiskereskedelmi üzlet működtetése (51, 52)

– kiállítás rendezése – országos, művészeti (92.52)

– kikötő létesítése (45.23, 63.22)

– kazán, fűtött nyomástartó edény vegyi kezelése (28.22, 28.30)

– kontingentált vállalkozói exporttevékenység (51, 52)

– könyvvizsgálói tevékenység természetes személy által (74.12)

– könyvvizsgálói tevékenység gazdasági társaság által (74.12)

– közcélú és kábeles műsorelosztási szolgáltatás nyújtása (64.20, 92.20)

– közforgalmú gyógyszertár létesítése (52.31, 85.11)

– közoktatási intézmény létesítése (80)

– közútijárművezető-képzés (80.41)

– komp- és révátkelőhely létesítése (61.10)

– kulturális javak kivitele (92.52)

– külföldi felsőoktatási intézmény képzése (80.30)

– külföldi jelzésű járművel közúti szolgáltatás végzése (60.21)

– külföldi kibocsátó értékpapírjainak belföldi forgalmazása (67.12)

– látványossági célú repülés (71.40, 92.34, 92.62)

– légiforgalmi berendezés létesítése, üzembe helyezése (63.23)

– légi jármű gyártása (35.30)

– légi jármű üzemben tartása (62.10, 62.20, 62.23, 71.23)

– légijármű-karbantartó szakszolgálat, oktatószervezet (62.10, 62.20, 62.23, 71.23)

– légi közlekedési tevékenység végzése (62, 71.23, 92.34, 92.62)

– légtér nem repülési célú igénybevétele (63.23)

– liberalizált bányászati tevékenységek (11.00)

– lőfegyver gyártása, kereskedelme, lőtér üzemeltetése (74.60)

– magánnyomozói tevékenység (74.60)

– magán-nyugdíjpénztári tevékenység (66.01, 66.02)

– mák (ipari mák) termesztése (01.11)

– mezőgazdasági repülés (01.41)

– mesterségestermékenyítő-állomás működtetése (01.14, 01.41, 01.42, 01.50)

– méhanyanevelő telep üzemeltetése (01.25)

– minősítő eszközök hitelesítése (15.11)

– mozgóárusítás engedélyezése (52.63)

– munkaerő-közvetítés külföldre (74.50)

– munkaügyi szakértői tevékenység (80.42, 74.14, 74.20)

– muzeális intézmény alapítása (92.52)

– műsorelosztás, -szórás

– nemesfém feldolgozása, átalakítása, felelősségjel megszerzése (13.20)

– nemzetközi közúti árutovábbítás (60.24)

– nemzetközi utazásszervező, -közvetítő tevékenység (63.30)

– növényfajta ideiglenes szaporítása (01.11)

– növényvédő szer forgalmazása és használata (01.41, 24.20, 51.21, 52.48)

– nukleáris export, import (51.51, 51.57)

– nukleáris létesítmény telepítése, létesítése, üzembe helyezése, átalakítása, megszüntetése (23.30)

– nukleáris létesítmények tervezése (74.20)

– nyersanyagkutatás (74.20)

– nyugdíjpénztári (magán)tevékenység (66.01, 66.02)

– orvosi magángyakorlat (85.12, 85.3)

– orvostechnikai eszközök, diagnosztikumok (51.46)

– orvosi röntgenberendezés beszerzése (33.10)

– örökbefogadást segítő tevékenység (85.32)

– PB-gázpalack-cseretelep létesítése (40.22)

– pénzintézeti tevékenység (65.11, 67, 67.13)

– pénznyerő automata és sorsjegyek behozatala (92.71)

– pénztári vagyonkezelés (65.11, 67, 67.13)

– pénzváltási tevékenység (65.11, 67, 67.13)

– pirotechnikai termékek vásárlása, behozatala stb. (74.20)

– polgári légi jármű üzemben tartása (62.10, 62.20, 62.23, 71.23)

– postai – egyetemes postai – szolgáltatás (64.11)

– radioaktív anyag előállítása (23.30)

– radioaktív hulladék szállítása (23.30, 51.51)

– radioaktív hulladék tárolása (37.10, 37.20, 51.57, 90.02)

– raktározás – telepen (63.12)

– rádióállomás üzemben tartása (64.20, 92.20)

– rádióamatőr szolgálat (64.20)

– reklám elhelyezése műemlék épületen (74.40)

– repülőtér létesítése (45.23, 63.23)

– repülés – látványossági célból (92.34)

– robbantóanyag forgalmazása, robbantási tevékenység (24.61)

– sorsolásos játékok (92.71)

– sportrendezvény, sportszövetségi verseny szervezése (92.62)

– statisztikai szakértői tevékenység (72.40)

– szabályozott anyag gyártása, forgalomba hozatala stb. (24.12, 33.10)

– szállítóvezeték (szénhidrogén) létesítése (60.30)

– személyvédelmi tevékenység (74.60)

– személytaxi-szolgáltatás (60.22)

– személyszállítás autóbusszal (60.21)

– szerencsejátékok szervezése (92.71)

– szőlő és gyümölcsös telepítése, kivágása (01.13)

– szociális intézmény működtetése (85.12, 85.14, 85.3, 85.31)

– takarmány előállítása, tárolása és forgalomba hozatala (15.71, 51.21, 52.48)

– tápszer előállítása, forgalomba hozása (24.41, 24.42, 51.46, 52.31, 85.11)

– távhő termelése és szolgáltatása (40.30)

– térképek sokszorosítása (74.20)

– temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás (93.03)

– tenyésztett vad vágása (01.50)

– telepengedélyhez kötött tevékenységek (15.11)

– települési hulladék gyűjtése és tárolása (51.57, 90.02)

– tervezése közlekedési, hírközlési és vízi építménynek (41.00, 45.23, 64.20, 74.20)

– térképek kiadása (22.11, 74.20)

– tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék gyártása (29.24, 75.25)

– tűzvédelmi szakértő (74.20)

– új élelmiszer-előállító hely létesítése (15.11)

– új gyógyszertár létesítése (52.31, 85.11)

– utazásszervezők idegenforgalmi szolgáltató tevékenysége (63.30)

– útépítés (45.23)

– vagyonvédelmi tevékenység (74.60)

– vasútijárművezető-képzés (60.10, 63.21, 80.41, 80.42)

– vasúti személyszállítás és árufuvarozás (60.10)

– vasúti pályahálózat működtetése (60.10)

– vasúti vontatási szolgáltatás (60.10, 63.21)

– vágósertések, vágómarhák minősítése (15.11)

– vámszabad területen áruraktározás (63.12)

– vetőmag importálása (51)

– versenysport (92.62)

– vegyi alapanyag gyártása (24.13, 24.14, 29.60)

– veszélyes eb tartása (01.25)

– veszélyes hulladék kezelése (90.02, 90.03)

– védett állatfajok tartása, bemutatása, hasznosítása (01.42, 01.50, 92.53)

– védőoltóanyag használata (85.11)

– villamosenergia-szállítás (60.30)

– vízi munka elvégzése (41.00)

– vízi sportpályák létesítése (92.62)

– vízi személyfuvarozás (61.10, 61.20, 63.22)

– zöldségpalánta-forgalmazó üzem működtetése (01.12, 15.32, 15.33)

(Forrás: CompLex TEÁOR kiadói magyarázat)

3. Üzlet működési engedélyéhez felvehető üzletkörök a 4/1997. Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján

3.1. Kiskereskedelem

3.1.1. Vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 52.1)

111. Élelmiszer jellegű áruház (TEÁOR 52.11-ből)

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohánytermék mellett egyéb iparcikkek széles választéka is megtalálható, így például ruházati cikkek, fém tömegcikkek, kozmetikai, háztartás-vegyipari termékek stb. Összes alapterület 1200 m2 felett.

112. Iparcikk jellegű áruház (TEÁOR 52.12-ből)

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol az iparcikkek széles választéka, például ruházati cikkek, bútorok, szerelvények, fém tömegcikkek, kozmetikai termékek, ékszerek, játékok, sportfelszerelések, elektromos és nem elektromos háztartási gépek, felszerelések, híradás-technikai termékek stb. mellett élelmiszer, ital és dohánytermék is értékesíthető. Összes alapterület 1200 m2 felett.

113. Élelmiszer jellegű vegyes üzlet (TEÁOR 52.11-ből)

Ugyanaz, mint a 111. szám alatti üzletkör. Összes alapterület 1200 m2 alatt.

114. Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet (TEÁOR 52.12-ből)

Ugyanaz, mint a 112. szám alatti üzletkör. Összes alapterülete 1200 m2 alatt.

115. Állatieledel-üzlet (TEÁOR 52.48-ból)

Mindenféle ipari eredetű állati eleség (nedves vagy száraz készítmény), állati takarmányok, takarmánykiegészítők.

3.1.2. Élelmiszer-kiskereskedelem (TEÁOR 52.2)

121. Zöldség- és gyümölcsüzlet (TEÁOR 52.21)

Burgonya, gyümölcs (hazai és déligyümölcsök, citrusfélék), zöldségfélék.

122. Hús-, húskészítmény-, baromfiüzlet (TEÁOR 52.22)

Nyershús és belsőség, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, húskészítmények, felvágottak és konzervek húsból, belsőségből.

123. Hal- és halkészítményüzlet (TEÁOR 52.23)

Hal és egyéb puhatestűek, rákfélék és belsőségeik, frissen, hűtve, fagyasztva, egyéb eljárással tartósítva.

124. Kenyér- és pékáruüzlet (TEÁOR 52.24-ből)

Kenyér és péksütemény, cukrászsütemény, torta, kétszersült, egyéb pékáru.

125. Édességüzlet (TEÁOR 52.24-ből)

Fagylalt és jégkrém, szárított és cukrozott gyümölcs, csokoládé, desszertek, nápolyi, cukorkaáru, cukorral tartósított gyümölcs, dió.

126. Alkoholtartalmú és egyéb italok üzlete (TEÁOR 52.25)

Bor, must, pezsgő és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likőrök, párlatok, égetett szeszes italok és egyéb szeszes italok, sör, ásványforrás és szénsavas ivóvíz, alkoholmentes üdítőital, gyümölcs- és zöldséglé.

1261. Termelői borkimérés (TEÁOR 01.13-ból)

E tevékenység keretében a kiskereskedelmi értékesítésen túlmenően borkóstolás is lehetséges, azonban ez esetben biztosítani szükséges a kézmosás és a kóstoláshoz használt pohár mosogatásának lehetőségét. Mosogatási feltétel hiányában egyszer használatos vagy ajándék pohár szükséges. Elvitelre történő értékesítés és borkóstoltatás közvetlenül hordóból is történhet.

127. Dohányáruüzlet (TEÁOR 52.26)

Dohány, szivar, cigaretta, dohányzáshoz szükséges kellék.

128. Egyéb, nem kiemelt élelmiszert forgalmazó üzlet (TEÁOR 52.27-ből)

Búzaliszt és egyéb cereáliából készült liszt, dara, egyéb fel nem sorolt lisztes készítmények, rizs (hántolt rizs, törmelékrizs, barna rizs), tojás, tojáspor, tej, tejtermékek (tejszín, tej- és tejszínpor, vaj, vajkészítmények, sajt és túró, sűrített tej és tejkészítmény, savanyított tejtermékek), állati zsiradékok, növényi olajok, növényi zsírok, margarin, egyéb étkezési zsír és olajkészítmény, szalonnafélék (nyersen, sózva, füstölve, egyéb eljárással tartósítva), fagyasztott, szárított, egyéb eljárással tartósított termékek, továbbá savanyúság, dzsem, íz, gyümölcspüré, gyümölcskrém, nyers és finomított cukor, kávé, kávékivonat és pótkávé, tea, teakivonat, -koncentrátum és -készítmény, dohánytermékek, száraztészta, fűszernövények, méz, só, ecet és ecetpótló, fűszerpaprika-őrlemény és egyéb fűszerek, leves és leveskészítmények, kakaó (-por, -massza, -vaj) és kakaótartalmú élelmiszerek, földimogyoró, mandula, pisztácia és más mag (tisztított állapotban is), pirított, sózott, pörkölt, egyéb módon ízesített (keverék is), olajos magvak, száraz hüvelyesek.

129. Gyógyhatású készítmények szaküzlete (TEÁOR 52.27-ből)

A rendelet 6. számú mellékletében felsorolt gyógynövények, élelmiszerek közül az étrend-kiegészítő készítmények, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalmazásra engedélyezett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények.

3.1.3. Fogyasztásicikk-kiskereskedelem (TEÁOR 52.4)

131. Textilüzlet (TEÁOR 52.41)

Szövet (pamutból, különböző természetes, szintetikus és keverékszálból, speciális szövetek, bársony, frottír, steppelt kelme), takaró, konfekcionált ágynemű, testápolási és konyhai textília, egyéb konfekcionált termékek, nem szőtt textíliák, hurkos felületű vagy bolyhos kötött kelme, kötött kelme, varrócérna és fonal, tüll, csipke és más hálószövet, keskeny szövöttáru, paszományáru és hasonlók, varrótű, kötőtű és hasonló cikk kézi használatra, kapocs, gomb, villámzár.

132. Ruházati üzlet (TEÁOR 52.42)

Harisnyanadrág, harisnya, zokni, feszes (stretch) kötött nadrág és egyéb harisnyafélék, pulóver, kardigán, garbó, kötött mellény és hasonló kötött termékek, bőrruházat, szőrmeruházat, férfi, fiú, női és leányka felsőruházat, férfi, fiú, női és leányka alsóruházat, csecsemőruházat, szabadidőruha, síöltöny, fürdőruha és egyéb ruházat, kesztyű, zsebkendő, sál, egyéb konfekcionált ruházati termékek, kiegészítők.

133. Cipő-, bőráruüzlet (TEÁOR 52.43)

Férfi-, női és gyermeklábbeli, cipőápoláshoz szükséges kellékek, bőrdíszmű, bőröndök, bőráru, úti felszerelések és a hozzá tartozó kiegészítő cikkek. A lábbeli készítéséhez és javításához szükséges alap- és kellékanyagok, felszerelési tárgyak.

1341. Lakástextilüzlet (TEÁOR 52.44-ből)

Függöny (függöny- és ágykárpit), belső napellenző, háztartási és lakástextília (szőnyeg, ágyterítő, bútorhuzat, faliszőnyeg, falvédő stb.), hímzés végben, szalagban vagy motívumként.

1342. Bútor, lakberendezési üzlet (TEÁOR 52.44-ből)

Bútorok – kivéve az irodabútor – és lakberendezési tárgyak (fából, fémből, egyéb anyagból, műanyagból, nádból, fűzvesszőből, bambusznádból és hasonló anyagokból), kerti bútorok, lakberendezéssel szorosan összefüggő termékek.

1343. Háztartási cikkek boltja (TEÁOR 52.44-ből)

Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási cikkek műanyagból, háztartási nem villamos fűtőkészülékek (fűtő, sütő, grillező, főző, melegen tartó készülék vasból, acélból és rézből, és alkatrészeik), nem villamos fűtésű vízmelegítő, forróvíz-tároló, seprő, kefe és ecset. Üvegtermékek (kancsó, edény, palack, fiola, ivópohár, vákuumedényhez való üvegbetét stb.), porcelántermékek, kerámiatermékek (asztali, konyhai, háztartási termék és dísztárgy), finomacéláruk, kés, olló, borotvakészülék, borotvapenge, manikűr- vagy pedikűrkészlet stb.), asztali, konyhai és más háztartási áru és részei fémből (lábas, fazék, tepsi, kézi működtetésű háztartási gép), kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, evőkés és hasonló konyhai vagy asztali eszköz, ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból. Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából, faintarzia és faberakás, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz, tolltartó és egyéb dísztárgy fából, fakeret, egyéb fatermékek, parafa, fonott anyag nádból, szalmából, parafából készült cikkek, kosáráru és más alakos fonottáru.

1344. Világítóberendezések üzlete (TEÁOR 52.44-ből)

Villamos világítóeszköz (fali, asztali, ágy melletti, padló-, állólámpa, karos és mennyezeti vagy falvilágítási eszköz); nem villamos világítóberendezés, lámpa és hasonló felszerelés; karácsonyfaégő, -füzér, egyéb készlet, izzólámpa, ívlámpa, ultraibolya és infravörös lámpa és egyéb villamos fényforrás alkatrésze.

1351. Elektromos háztartási gépek és készülékek üzlete (TEÁOR 52.45-ből)

Hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, kötő-, varró-, tűző- és egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, vízmelegítők, tárolók, merülőforralók, fűtőkészülékek, főzőkészülékek, mikrosütők, főzőlapok, grillezőkészülékek, egyéb háztartási elektromos gépek és készülékek (villamos fűtésű takaró, ventilátor, szagelszívó, villanyborotva, hajnyíró gép, hajszárító, vasaló, kávéfőző, daráló, takarítógép, porszívók stb.) és ezek alkatrészei.

1352. Audio-video készülékek üzlete (TEÁOR 52.45-ből)

Rádió (autórádióval együtt), televízió (videomonitorokkal és videovetítőkkel együtt), lemezjátszó, CD-, LD-, DVD-lejátszó és egyéb hang- és képlejátszó készülék, magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék, videoberendezések kép és hang rögzítésére és visszaadására, egyéb fel nem sorolt híradás-technikai készülékek (mikrofon, hangszóró, fejhallgató, elektromos hangfrekvenciás erősítő, elektromos hangerősítő berendezés stb.).

1353. Hangszer-, hanglemez-, kazettaüzlet (TEÁOR 52.45-ből)

Hangszerek, hangszeralkatrészek és -tartozékok, hanglemez és kompaktlemez (CD), műsoros (hangfelvételes) magnószalag, magnókazetta, hang-kép adathordozó eszköz felvétel nélkül, műsoros videokazetták, kották.

1354. Telekommunikációs cikkek üzlete (TEÁOR 52.48-ból)

Telefon, fax, rádiótelefon.

1361. Vasáru, barkácsüzlet (TEÁOR 52.46-ból)

Szerszámok (mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági, fűrészelő, kézi stb.), zár és lakat, kulcs (bútorhoz, gépkocsihoz, lakáshoz, személyi használati tárgyhoz), vasáruk (vasalás, fémveret, huzalok, drótok, kábelek, fém- és huzalszövetek, fémrácsok, sodronyfonatok, szegáru, csavaráru, rugók, láncok), szivattyúk, egyéb vasáruk, hegesztő és forrasztó fémanyagok, menetes kötőelemek, biztonsági szelepek, épületek fémszerelvényei (mosdó és fürdőkád csaptelepei, szelepei), barkácskéziszerszámok, láncfűrészek, fa- és fémmegmunkáló barkácsszerszámgépek, fűnyíró gépek, egyéb barkácsszerszámgépek és barkácsszerszámgépek alkatrészei.

1362. Festékek és lakkok üzlete (TEÁOR 52.46-ból)

Festékek és lakkok (falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bőrfesték), pigmentek, homályosítófestékek, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények.

1363. Építési anyagok és szaniteráruk boltja (TEÁOR 52.46-ból)

Fából készült építőanyagok (hengeresfa, faragott, hasított erdeifa, gömbfa, rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, furnérlemez, ablak, ajtó, parketta, zsaluzat, előre gyártott faépületek, fa alapanyagú építmények), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termékek, épületszerkezetek, nyílászárók, előre gyártott épületelem fémből (betonvas, létra, rács, kerítés stb.), műanyagból (külső falburkolók, ereszcsatorna, falikapcsolók stb.), vízvezeték- és fűtési berendezések és felszerelések (fűtőtest, központi fűtés alkatrésze, kazán központi fűtéshez), üvegrosttermék, egyéb szigetelő üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelőüveg, üvegtükör, egyéb építőanyag (márványból, műkőből, gránitból, homokkőből készült építőkő, kavics, mészkő, gipsz, homok, palakő, kaolin, előre gyártott épület műanyagból, kerámiatermékek, burkolólapok, kályhacsempék, tégla, tetőcserép, csatornázási kerámiatermék, cement, mész stb.), fürdőkád, zuhanyozótálca és mosdókagyló, WC-csésze és -tető, mosogató, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru, finomkerámia-felszerelés.

1371. Könyvbolt (TEÁOR 52.47-ből)

Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép stb.). A szexuális áruk közül – az R. 14. §-ában meghatározott rendelkezések megtartásával – forgalmazhatók a szexuális élet ábrázolását tartalmazó művek, könyvek, műsoros videokazetták is.

1372. Hírlapbolt (TEÁOR 52.47-ből)

Újság, napilap, folyóirat, periodika. A szexuális áruk közül – az R. 14. §-ában meghatározott rendelkezések megtartásával - forgalmazhatók a szexuális élet ábrázolását tartalmazó folyóiratok is.

1373. Papír, írószer, irodai cikkek üzlete (TEÁOR 52.47-ből)

Írószer, boríték, levelezőlap, tinta, tus, golyóstoll, töltőtoll, filc- és egyéb jelzőtoll, töltőceruza, ceruza, ceruzabél, kréta, író- és rajztábla, pecsételő és bélyegző, bélyegzőpárna, írógépszalag, papíráru (papír, karton, nátronpapír, zsákpapír, krepp-papír, másolópapír, pergamen, pauszpapír, egyéb áttetsző papírok, indigó stb.), címkék papírból vagy kartonból, öntapadó szalagok, nyomtatványok.

138. Számítógép-, irodagép-, szoftverüzlet (TEÁOR 52.48-ból)

Számítógépek, másológépek, ügyvitel-technikai gépek, irodai ofszet sokszorosító gépek, nyomtatók, írógépek, számológépek, pénztárgépek, bérmentesítő gépek, irodai fémeszközök, páncélszekrények, biztonsági kazetták, tároló-, adatrögzítő és átalakító egységek, irodai rajzeszközök, számolóeszközök, mikrofilm-, egyéb mikrofelvétel-olvasó (-vetítő) készülékek, adathordozó szalagok, kazetták és CD-k.

3.1.4. Vegyiáru-kiskereskedelem

141. Vegyi áruk üzlete (TEÁOR 52.48-ból)

Szappanok, szappanként használt készítmények, mosószerek, súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek, öblítők, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmények, fényesítőszerek, krémek lábbelikhez, bútorokhoz, padlókhoz, autókhoz, üveghez és fémhez.

142. Kozmetikai és testápolási cikkek üzlete (TEÁOR 52.33)

Szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (illatszerek és kölnivizek, száj- és szemfestékek, manikűr- és pedikűrkészítmények, púderek stb.), hajápoláshoz és berakáshoz használt készítmények (samponok, hajlakkok, tartós hullám készítéséhez, hajkiegyenesítéshez használt szerek stb.), száj- és fogápoló szerek, műfogsorrögzítő paszták, porok, borotválkozószer, dezodor, izzadásgátló, fürdéshez való készítmények, toalett- (WC-) papír, zsebkendő, tisztító és arctörlő kendő, kéztörlő, papírpelenka, papírabrosz és -szalvéta.

 

143. Állatpatika (TEÁOR 52.31-ből)

 

150. Üzemanyagtöltő állomás (TEÁOR 50.50)

Motorbenzin, gázolaj, autógáz (gáznemű üzemanyag), kenőanyagok, kopogásgátló készítmények, kenőolaj-adalékok és hasonló készítmények, hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok.

3.1.5. Egyéb máshova nem sorolt kiskereskedelem

1601. Fotóoptikai cikkek üzlete (TEÁOR 52.48-ból)

Fotólemezek, filmek, fotóvegyszerek, fényképészeti fényforrások, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelző, fényképezőgépek, filmfelvevő gépek, vetítők, filmtechnikai nagyító és kicsinyítő berendezések, fotóoptikai alkatrészek és tartozékok, kézi hosszmérő eszközök, barométer, fénymérő, hőmérő.

1602. Óra- és ékszerbolt (TEÁOR 52.48-ból)

Óra és ékszer (gyöngyök, drágakövek), óraalkatrészek, óraszíj.

1603. Sportszerbolt (TEÁOR 52.48-ból)

Sportszerek (kerékpár, sítalp, tornatermi vagy atlétikai cikkek, felszerelések, jég- és görkorcsolya, horgászfelszerelések, vitorlás csónak, hajómotor, felfújható sport- és szabadidőhajó, vitorlázó repülőgép, légballon stb.), turista-, vadászfelszerelések, vitorlavászon, ejtőernyő, sátor, kempingáruk.

1604. Játékáruk üzlete (TEÁOR 52.48-ból)

Játékok, játékszerek (baba, játék állat, kerekes jármű gyerekek részére, babakocsi, puzzle, kártya, videojátékok, biliárd, játékautomaták).

1605. Tapéták és padlóburkolók üzlete (TEÁOR 52.48-ból)

Tapéta és hasonló falborítók, áttetsző ablakpapír (papírból, szövetből, műanyagból), padlóburkolók (linóleumból, műanyagból), szőnyeg.

1606. Virágbolt (TEÁOR 52.48-ból)

Virágok, dísznövények, koszorúk, virágápolási cikkek, virágcserepek, virágföld, virágmagvak, dugványok, oltványok, művirágok, koszorúalapok és kellékek, tápsók, növényvédő szerek.

1607. Mezőgazdasági, méhészeti üzlet (TEÁOR 52.48-ból)

Méhészeti és borászati cikkek, pincegazdasági felszerelések, vetőmagok, tápszerek, műtrágyák, permetezőszerek, növényvédő szerek, kötözőfonalak, zsinegek, könyvek.

1608. Kegytárgykereskedés (TEÁOR 52.48-ból)

Kegyszerek, imakönyvek, egyházi cikkek, temetkezési kellékek.

1609. Mutatványos kellékek boltja (TEÁOR 52.48-ból)

Mutatványos kellék és felszerelés.

1610. Díszállat-kereskedés (TEÁOR 52.48-ból)

Díszállatok és tartásukhoz szükséges nem ipari eredetű eleség és felszerelések.

1611. Szexuális áruk üzlete (TEÁOR 52.48-ból)

Az R. 27. §-ának f) pontjában meghatározott szexuális áruk (a szexuális élet ábrázolását tartalmazó művek, könyvek, műsoros hang-, video- és DVD-kazetták, lemezek, folyóiratok, filmek, fotók, reprodukciók, szabad forgalmazású egészségügyi cikkek, a szexuális élet során alkalmazott eszközök stb.).

1612. Egyéb kultúrcikküzlet (TEÁOR 52.48-ból)

Képző- és iparművészeti, háziipari termékek, műtárgyak.

1613. Ajándéktárgy-kereskedés (TEÁOR 52.48-ból)

Az 1601., 1602., 1604. és 1612. üzletkörökben meghatározott áruk együttes forgalmazása.

1614. Irodabútor-szaküzlet (TEÁOR 52.48-ból)

 

1615. Fegyver- és lőszerszaküzlet (TEÁOR 52.48-ból)

 

170. Háztartásitüzelőanyag-, palackosgáz-telep (TEÁOR 52.48-ból)

Szilárd tüzelőanyag, petróleum, kizárólag jövedéki engedéllyel rendelkező fűtőolaj, palackos PB-gáz-értékesítő hely, ideértve a tüzelőolajnak – az (MKEH) által hitelesített átfolyásmérővel és összegezővel, ólomzárral ellátott mérőműszeren keresztül – tárolótartályból történő értékesítésére szolgáló mozgó elárusítóhelyét.

180. Használt cikkek boltja (TEÁOR 52.50)

Mindazon termékek, amelyek eredeti célra még használhatók, kivéve a kozmetikai termékek, az élelmiszerek, az élvezeti cikkek, az importált nemesfém termékek és drágakövek, valamint nemesfém termékek, drágakövek és a használt gépjárművek.

3.1.6. Vendéglátás

Valamennyi vendéglátó-ipari üzletben értékesíthető tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, postai cikk, folyóirat, napilap.

211. Melegkonyhás vendéglátóüzletek (TEÁOR 55.30-ból)

Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket a helyszínen készítik, főzik vagy sütik. (Étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde-kifőzde, söröző, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija stb.)

212. Cukrászda (TEÁOR 55.30-ból)

A cukrászati készítményeket, édesipari termékeket, hideg ételeket a helyszínen készítik, szeszes és szeszmentes italok.

213. Bár, borozó, italbolt, kocsma (TEÁOR 55.40-ből)

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel (italbolt, borozó, borkimérés, drinkbár, kocsma stb.).

214. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely (TEÁOR 55.30-ból)

Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, édesipari termékek, nem a helyszínen készített cukrászati készítmények értékesítése helyszíni fogyasztásra, illetve kiszállítása, szeszes és szeszmentes italok (ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, süteménybolt, teázó, fagylaltozó, kávézó, eszpresszó).

215. Zenés szórakozóhely (TEÁOR 55.40-ből)

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élő- és gépzene-szolgáltatás, műsor (mulató, varieté, bár).

216. Diszkó (TEÁOR 55.40-ből)

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, gépzene-szolgáltatás. A működési engedélynek az abban felsorolt adatokon túlmenően tartalmaznia kell az üzlet befogadóképességét. Az üzletben az ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét – mellékhelyiségen kívül is – biztosítani kell. A 300 főt meghaladó befogadóképességű üzletben a fentieken túlmenően folyamatos gépi szellőztetést, és a vendégek részére a szórakozóhely légterétől elkülönülő, attól hűvösebb, csendes, pihenésre alkalmas, ülőhelyekkel ellátott helyiséget kell biztosítani.

220. Munkahelyi vendéglátóüzlet (TEÁOR 55.51)

Zárt rendszerű munkahelyi vendéglátóüzlet, szeszesital-értékesítés nélkül, ideértve a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítését (közétkeztetés) is (étterem, büfé).

3.1.7. Idegenforgalmi szolgáltatás

310. Utazási iroda (TEÁOR 63.30-ból)

Belföldi és/vagy külföldi utazások üzletszerű szervezése, értékesítése és közvetítése. Emellett más, az előzőekkel összefüggő egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások.

320. Utazási ügynökség (TEÁOR 63.30-ból)

Más utazási irodák által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére.

330. Idegenforgalmi szolgáltatóiroda (TEÁOR 63.30-ból)

Bármely, az idegenforgalommal összefüggő utazásszervezésnek, illetve -közvetítésnek nem minősülő (rész)tevékenység. (Ilyenek különösen: szálláshely közvetítése, értékesítése, fizetővendéglátás üzletszerű szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetői és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb.). A turisták utazási tájékoztatókkal, tanácsokkal, útitervekkel való ellátása, szálláshelyfoglalás.

3.1.8. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás (ide nem értve a fizetővendéglátó helyet)

411. Szálloda étteremmel (TEÁOR 55.11-ből – Figyelem: a TEÁOR '03 szerint: Szállodai szolgáltatás 5510)

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást és szolgáltatást nyújt, továbbá egy vagy több étteremmel rendelkezik. Férőhelyeinek több mint 20 százaléka egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz. Az üzletkörre vonatkozó működési engedély csak önállóan a szállodára adható ki, más engedélyköteles tevékenység (étterem) folytatásához külön működési engedély szükséges.

412. Szálloda étterem nélkül (TEÁOR 55.12-ből – Figyelem: a TEÁOR '03 szerint: Szállodai szolgáltatás 5510)

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, például minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és szolgáltatást nyújt. Férőhelyeinek több mint 20 százaléka egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz.

421. Panzió (fogadó) étteremmel (TEÁOR 55.11-ből – Figyelem: a TEÁOR '03 szerint: Szállodai szolgáltatás 5510)

Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó, étteremmel is rendelkező kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást, például minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be. Az üzletkörre vonatkozó működési engedély csak önállóan a panzióra adható ki, más engedélyköteles tevékenység (étterem) folytatásához külön működési engedély szükséges.

422. Panzió (fogadó) étterem nélkül (TEÁOR 55.12-ből – Figyelem: a TEÁOR '03 szerint: Szállodai szolgáltatás 5510)

Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást például minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be.

430. Üdülőház (TEÁOR 55.23)

Azok az egyedi lakó- vagy üdülőegységek, amelyek családok vagy kisebb csoportok elszállásolására alkalmasak, és megfelelően közművesített területen vagy kempingben vannak, és amelyet üdülőház osztályba soroltak.

440. Kemping (TEÁOR 55.22)

Sátorral, illetve lakókocsival érkezők elhelyezésére szolgáló közművesített terület, amelyet kemping osztályba soroltak.

450. Turistaszálló (TEÁOR 55.21-ből)

Az a kereskedelmi szálláshely, amelyben a férőhelyek általában 5 vagy annál több ágyas szobában vannak, és turistaszállás osztályba soroltak.

460. Ifjúsági szálló (TEÁOR 55.21-ből)

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a fiatalkorúak és az ifjú felnőttek (35 éves korig) elszállásolására szolgál, és megfelel a külön jogszabályban előírt kategóriába sorolási követelményeknek.

3.2. Nagykereskedelem

3.2.1. Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem (TEÁOR 51.3)

511. Zöldség-, gyümölcsraktár (TEÁOR 51.31)

512. Hús-, húskészítményraktár (TEÁOR 51.32)

513. Tej-, tejtermék-, tojás-, készítmény-, zsiradékraktár (TEÁOR 51.33)

514. Italraktár (TEÁOR 51.34)

515. Dohányáruraktár (TEÁOR 51.35)

516. Cukor-, édességraktár (TEÁOR 51.36)

517. Kávé-, tea-, kakaó-, fűszerraktár (TEÁOR 51.37)

518. Egyéb – a fentiekben fel nem sorolt - élelmiszerraktár (TEÁOR 51.38)

519. Élelmiszer-, ital-, dohánytermék-vegyesraktár (TEÁOR 51.39)

520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktára (TEÁOR 51.40)

Gyógyszer- és gyógyászati termék kivételével textil, ruha, lábbeli, elektromos háztartási cikk, porcelán-, üvegáru, tapéta, tisztítószer, illatszer és kozmetikai termék, bútor, szőnyeg és más padlóburkoló, fotóoptikai cikk, óra, ékszer, sportszer, kerékpár, bőrdíszmű stb.

530. Egyéb vegyes cikk nagykereskedelmi raktára (TEÁOR 51.5-ből)

Gépjármű-üzemanyag, szilárd tüzelőanyag, petróleum, fűtőolaj, PB-gáz, fém, fa, festék, építőanyag, szaniteráru, vasáru, szerelvény, vegyi áru.

531. Hulladék- és melléktermék-felvásárló telep, raktár (TEÁOR 51.57-ből)

Mindenféle hulladék és melléktermék felvásárlása, értékesítése alapanyagra tekintet nélkül.

532. Betétdíjas göngyöleg-visszaváltó üzlet (TEÁOR 51.57-ből)

Betétdíjas palackok, göngyölegek, szifonpatron visszaváltása, gyűjtése.

540. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára (TEÁOR 51.6)

Mindenféle ipari (építő-, textil-, egyéb) gép és berendezés, irodagép és berendezés.

550. Mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi raktára (TEÁOR 51.2)

Gabona, vetőmag, takarmány, virág, dísznövény, nyers- és félkész bőr, feldolgozatlan dohány stb.

3.2.2. Jármű-, járműalkatrész-kereskedelem

601. Gépjárművek üzlete (TEÁOR 50.10)

Új és használt személyszállító gépjárművek, tehergépkocsik, pótkocsik, utánfutók, kempingjárművek, úgymint lakókocsik és furgonok.

602. Gépjárműalkatrészek és -tartozékok üzlete (TEÁOR 50.30)

Idetartozóan valamennyi új és használt gépjárműhöz alkatrész és tartozék, valamint új és újrafutózott gumiabroncs, abroncstömlő, abroncs-futófelület, tömlővédő szalag.

603. Motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok üzlete (TEÁOR 50.40)

Új és használt motorkerékpár (oldalkocsival együtt), segédmotoros kerékpár és egyéb motorkerékpár, oldalkocsi, alkatrész motorkerékpárhoz, mopedhez, oldalkocsihoz.

3.2.3. Kölcsönzési szolgáltatás

701. Gépjárműkölcsönző (TEÁOR 71.10)

7021. Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.11 szerint)

7022. Videokazetta-, LD-, DVD-lemez-kölcsönzés (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.12 szerint)

7023. Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.13 szerint)

7024. Szórakozási és szabadidős cikk kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.14 szerint)

7025. Hangszerkölcsönzés (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.15 szerint)

7026. Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.16 szerint)

7027. Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.16 szerint)

703. Egyéb járműkölcsönző (TEÁOR 71.21-ből)

Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, moped, lakókocsi, utánfutó és hasonló járművek kölcsönzése.

3.2.4. Kiskereskedelem körébe tartozó fogyasztási cikket javító szolgáltatás

801. Lábbeli-, bőrárujavító műhely, fiók (TEÁOR 52.71)

Bőrből és más anyagból készült csizma, cipő, bőrönd és egyéb bőráru (például kézitáska, bőrből készült öltözékkiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikk) javítása.

802. Elektromos háztartási cikket javító műhely, fiók (TEÁOR 52.72)

Elektromos háztartási készülékek (például hűtőszekrény, fagyasztószekrény, mosogató-, mosó-, szárítógép, háztartási villamos főző- és fűtőberendezés, porszívó és egyéb háztartási készülék) javítása. Rádió, televízió, valamint más audio- és videoberendezés javítása.

803. Óra-, ékszerjavító műhely, fiók (TEÁOR 52.73)

Háztartási óra, időmérő műszer, készülék javítása. Nemesfémből, nemesfémmel bevont alapfémből, illetve egyéb fémből, drágakő, féldrágakő vagy egyéb anyagok felhasználásával készült ékszerek javítása.

804. Egyéb fogyasztási cikket javító műhely, fiók (TEÁOR 52.74)

Idetartozik a máshova nem sorolt háztartási készülék és berendezés, fogyasztási cikk javítása, mint például: kerékpár, ruházati cikk (átalakítása is), fényképészeti felszerelés, nem villamos háztartási készülék, híradás-technikai háztartási termék, játék, sportszer, kéziszerszám javítása, késélezés, hangszer hangolása, bútor, elemes bútor összeállítása, felszerelése.

(Forrás: CompLex TEÁOR kiadói magyarázat – itt jogszabály-megjelölések nélkül)

4. Gazdasági társaságok, jogi személyek, magánszemélyek és egyéni vállalkozások által végezhető tevékenységek

A gazdasági társaságok, jogi személyek, magánszemélyek és egyéni vállalkozások által végezhető tevékenységek az alábbiak:

– állatkert létesítése, működtetése természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet által is végezhető (92.53)

– árutőzsdei tevékenységet ügynöki tevékenységként jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság és szövetkezet is végezhet (67.11)

– ásványi nyersanyag zárt területen történő kutatása, feltárása, kitermelése belföldi vagy külföldi jogi és természetes személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötött koncessziós szerződéssel átadható (11.10)

– belföldi közúti árufuvarozást belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is végezhet (60.21)

– betegszállító tevékenységet az a szervezet végezhet, aki rendelkezik a szükséges feltételekkel és az állami mentőszolgálatnak az ÁNTSZ által külön jogszabály szerint kiadott működési engedélyével (85.14)

– biztosítótevékenység részvénytársaságként, szövetkezetként, egyesületként vagy külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepeként működhet (67.20)

– büntetés-végrehajtás célja elérése érdekében létrehozott gazdálkodó szervezetek kizárólagos állami tulajdonban vannak

– egészségügyi intézmény létrehozása, egészségügyi tevékenységet gazdasági társaság és természetes személy elláthat (85.12)

– egyéni egészségügyi vállalkozási tevékenységet a nyilvántartásba vett és megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy végezhet (85.12, 85.14, 85.32)

– egészségügyi szolgáltatást bármely gazdasági társaság és természetes személy elláthat (85.11, 85.12)

– elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást természetes személy és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is végezhet (72.30, 72.40, 72.60)

– elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltetni vagy szolgáltatást nyújtani bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult (74.20)

– erdőgazdálkodási tevékenységet erdőbirtokossági társulat is elláthat, melyet min. két erdőtulajdonos hozhat létre, a társulat jogi személy (02.01, 02.02)

– élelmiszer-előállításra élelmiszer-vállalkozás és vállalkozó jogosult (15.11)

– futárpostai tevékenységet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is végezhet (64.11, 64.12)

– geotermikus energia kutatása, feltárása, kitermelése belföldi vagy külföldi jogi és természetes személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedhető (40.30, 74.20)

– gombát magánszemély is árusíthat (52.21)

– gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység (85.31, 85.32)

– gyógyintézet csak jogi személyiséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató lehet (85.11, 85.12)

– gyógyszerészeti tevékenység, gyógyszertár létesítése (52.31, 85.11)

– gyógyszerészeti magántevékenység (85.12)

– gyógyfürdő létesítésére, üzemeltetésére bármely természetes személy, gazdasági társaság jogosult (93.04)

– hajózási tevékenységet magyarországi székhelyű jogi személy és gazdálkodó szervezet is végezhet (61.10, 61.20, 63.22)

– halkeltető állomás, halgazdaság üzemeltetését természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is elláthat (05.01)

– hulladékolaj begyűjtését, hasznosítását gazdálkodó szervezet végezheti engedély birtokában, illetve természetes személy vagy egyéb személy is engedély nélkül kezelhet hulladékolajat, ha egyéb tevékenysége körében keletkezett (51.57, 90.02)

– hulladékkezelési közszolgáltató tevékenységet minden gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás Magyarországon bejegyzett fióktelepe, egyéni vállalkozó végezhet (90.02)

– hulladéklerakó üzemeltetését természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is elláthat (51.57, 90.02)

– idegenvezetői tevékenységet Magyarországon kiállított idegenvezetői igazolvánnyal rendelkező és az idegenvezetők nyilvántartásába bejegyzett természetes személy végezhet (63.30)

– időszaki lapot természetes személy, gazdasági társaság alapíthat (64.11, 92.20)

– igazságügyi szakértői tevékenységet az arra feljogosított természetes személy, gazdasági társaság vagy az e célra létesített intézmény végezhet (74.11)

– jövedéki tevékenységet, jövedéki termék értékesítését egyéni vállalkozó és gazdasági társaság is végezhet (52, 52.25)

– kéményseprő-ipari közszolgáltatást csak a bejegyzett gazdasági társaság és egyéni vállalkozó folytathat

– kereskedelmi tevékenységet gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy és külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei is végezhetnek (51, 52)

– klinikai központot az egyetem közhasznú társaságként (OM miniszter előzetes hozzájárulásával) hozhat létre, mely a cégbírósági bejegyzéssel jön létre (85.11, 85.12, 85.14, 85.3)

– kozmetikai készítményt természetes személy és gazdasági társaság is előállíthat (24.52, 51.45, 52.31, 52.33)

– könyvvizsgálói tevékenységet kamarai tagsággal rendelkező magánszemély, gazdasági társaság is elláthat (74.12)

– közoktatási intézmény alapítása (80)

– lakás-takarékpénztár részére pénzügyi szolgáltatás közvetítését természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is végezhet (67.12, 74.87)

– légi jármű gazdasági társaság és magyar állampolgár tulajdonában is lehet (35.30)

– lobbitevékenységet természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is folytathat (74.14, 91.33)

– lőfegyver megszerzésére és tartására, lőtér létesítésére magánszemély és jogi személy is kaphat engedélyt (74.60)

– magánnyomozói tevékenységet egyéni vállalkozás is végezhet engedély alapján (74.60)

– munkáltatók, szakmai kamarák és egyesületek, továbbá munkavállalói, illetve munkáltatói érdekképviseletek magán-nyugdíjpénztári tevékenységet végezhetnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján (66.01, 66.02)

– muzeális intézményt természetes és jogi személy is alapíthat (92.52)

– műsor-szolgáltatási tevékenységet végző részvénytársasági formában működő műsorszolgáltató részvényei kizárólag névre szólóak lehetnek. Országos és körzeti vételkörzetű televízió, illetve országos vételkörzetű rádió műsorszolgáltató részvénytársasági, illetőleg kizárólag helyi, területi önkormányzatok vagy (és) nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok tulajdonában álló közhasznú társasági formában működhet (64.20, 92.20)

– nemzetközi közúti fuvarozást gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is végezhet (60.24)

– önálló szakmagyakorlási tevékenységet magyar állampolgár, letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik ország állampolgára, valamint a Magyarországon gazdasági céllal letelepedni szándékozó EGT-tagállam, valamint nemzetközi szerződés alapján vele egy tekintet alá eső állam állampolgára végezhet, akit nyilvántartásba vettek (74.20)

– örökbefogadást elősegítő tevékenységet közhasznú szervezet is folytathat (85.32)

– pedagógiai szakmai tevékenységet bármely szakképzettséggel rendelkező személy elláthat (80)

– pénzügyi szolgáltatásokat a törvényben előírt feltételek mellett pénzügyi vállalkozás is végezhet (67, 65.11, 67.13)

– pirotechnikai termék gyártására gazdálkodó szervezet kaphat engedélyt (24.61)

– postai tevékenységet (nem egyetemes tevékenységet) természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is végezhet (64.11, 64. 12)

– radioaktív hulladékok végleges elhelyezését, tárolók létesítését a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú társaság végzi (23.30, 51.57)

– reklám- és hirdetési tevékenységet gazdasági társaság és természetes személy is végezhet (74.40)

– repülőtér, légi navigációs berendezés, légi jármű és az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, légi jármű bérbeadását gazdasági társaságok, magánszemélyek is végezhetik a légi közlekedési hatóság engedélyével (45.23, 62.10, 63.23, 92.34)

– repülőteret – polgári – bármely állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesíthet (45.23, 63.23)

– statisztikai adatgyűjtést gazdasági társaság és magánszemély is végezhet (72.40)

– szakfordítói, tolmácsolási tevékenységet a megfelelő képesítéssel rendelkező személy, gazdasági társaság is végezhet (74.87)

– szakmai képzés szervezését jogi személyiséggel rendelkező és egyéni vállalkozó végezhet (80.22.)

– szállítóvezeték (kőolaj, a kőolajtermék, továbbá – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek) létesítését és üzemben tartását belföldi vagy külföldi jogi és természetes személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedhető (60.30)

– személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatást személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként – taxiengedéllyel – vállalkozás is végezhet (60.22)

– személy- és vagyonvédelmi tevékenységet egyéni és társas vállalkozás is végezhet engedély, illetve szakmai kamarai tagság alapján (74.60)

– szerencsejáték (sorsolásos játék a lottó, bingó kivételével; pénznyerő automaták üzemeltetése) szervezése liberalizált tevékenység, melyet koncessziós szerződéssel gazdasági társaság is végezhet (92.71)

– szociális intézmény létrehozását, szociális tevékenység végzését gazdasági társaság és természetes személy is elláthat (85.31, 85.32)

– településtisztasági szolgáltatást jogi személy és magánszemély is végezhet (90.02, 90.03)

– települési szilárd és folyékony hulladék helyi közszolgáltatás ellátását az a jogi személy végezhet, aki érvényes cégbejegyzéssel, és az a magánszemély, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik (90.02)

– temető tulajdonosa az állam, önkormányzat, egyház, gazdálkodó és közhasznú szervezet lehet (93.03)

– termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági formában működő gazdálkodó szervezet ismerhető el (01.0, 02.0, 05.0)

– tűzvédelmi feladatot elláthat jogi személy, társadalmi szerv, önkéntes tűzoltóság, gazdálkodó szerv is (29.24, 75.25)

– utazásszervezést gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is végezhet (63.30)

– üzleten kívüli értékesítést egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet végezhet (52)

– vagyonvédelmi tevékenységet egyéni vagy társas vállalkozás is elláthat (74.60)

– vasút (országos és helyi közforgalmú kivételével) gazdasági társaság és természetes személy tulajdonában is lehet (60.10)

– vásár rendezésére, piac fenntartására helyi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy jogosult (52.62)

– vetőmag-feldolgozó és -forgalmazó tevékenységet gazdasági társaság és természetes személy is végezhet (01.11, 01.41, 51.11, 51.23)

– védett állatfaj egyedének tartására és bemutatására természetes személy is kaphat engedélyt, ha tevékenysége közérdeket szolgál, nincs más megoldás, és nem jár az adott állatfaj természetes állományának tartós sérelmével, továbbá rendelkezik a rendeletben előírt egyéb feltételekkel (01.25, 01.42, 92.53)

(Forrás: CompLex TEÁOR kiadói magyarázat – itt jogszabály-megjelölések nélkül)

5. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyek, testület vagy intézet kizárólagos hatáskörébe utalt tevékenységek

– ügyvédi tevékenységet (74.11) az folytathat – az alkalmazott ügyvéd kivételével -, aki az ügyvédi kamara tagja, és esküt tett. Ügyvédi irodát egy vagy több ügyvéd alapító okirattal alapíthat, és az irodát a névjegyzékbe fel kell venni

– jogtanácsosi tevékenységet (74.11) az végezhet, akit a megyei (fővárosi) bíróság által vezetett jogtanácsosi névjegyzékbe bejegyeztek

– közjegyzői tevékenységet (74.11) az végezhet, akit az igazságügy-miniszter kinevezett, határozatlan időre. Azonos székhelyű két vagy több közjegyző irodát hozhat létre, melyhez a területi kamara elnökségének az engedélye kell

– fordítás, tolmácsolás (74.87) hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet. Cégkivonat hiteles fordítására a szakfordító, szakfordítólektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak. Budapesti székhelyű bíróságnál, ügyészségnél, nyomozó hatóságnál a tolmácsolást az OFFI látja el

– munkavédelmi minősítés (74.14, 74.20, 80.42) munkabiztonsági szaktevékenységet csak meghatározott munkavédelmi (bányászatban bányászati) szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni csak minősítéstanúsítvánnyal lehet. A munkabiztonsági szakértők működésének engedélyezését és nyilvántartását, egyénivédőeszköz-minősítő bizonyítványt kiadását az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) látja el

– igazságügyi szakértői tevékenységet (74.11) az erre feljogosított természetes személy, gazdasági társaság vagy az e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény végezhet. Igazságügyi szakértői tevékenységet az erre feljogosított természetes személy (igazságügyi szakértő), cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (társaság), e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény, külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), és kivételesen eseti szakértő végezhet

– sportrendezvény szervezése (92.62) Sportlétesítményben sportszövetségi versenyt csak engedély alapján lehet rendezni, illetve csak sportszervezet, szakszövetség vagy sportszövetség jogosult az egyéb szakhatósági engedélyek birtokában

– szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelő tevékenységet (75.13) csak a kormány által kijelölt miniszter vagy országos hatáskörű szerv vezetője által nyilvántartásba vett szervezet (amely csak egyesület lehet) végezhet.

(Forrás: CompLex TEÁOR kiadói magyarázat – itt jogszabály-megjelölések nélkül)

6. A 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben közzétett működésiengedély-minta

 

....................................................................Önkormányzat

........./19........./szám

Nyilvántartási szám ........./19.........

Működési engedély

A ........./1996. (.........) Korm. rendelet alapján a ............... kereskedő részére .................................... helységben .......................................... utca (tér, út) ............... szám alatt .............................. üzlet működését .............................. elnevezéssel engedélyezem.

A kereskedő székhelye: ........................................................................................................ város ............... kerület .................................................................................. utca ............... szám.

A kereskedő statisztikai számjele: .............................................................................................................................

A mozgóbolt a következő területen árusíthat:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

 

Az üzlet jelzőszáma, TEÁOR-száma és üzletköre:

 

Az üzletkör jelzőszáma Az üzletkör megnevezése TEÁOR-száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő termékek árusítását, illetve tevékenységek folytatását – a szakhatóság hozzájárulása hiányában – nem engedélyezem:

...................................................................................................................................................

 

Kelt: ................................. 19...... ...............hó ...... nap.

 

 

P. H.

...............................................................

 

aláírás

7. A 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján közterületen árusítható termékek

Közterületen árusítható termékek:

– napilap és hetilap, folyóirat, könyv;

– levelezőlap;

– virág;

– léggömb;

– zöldség és gyümölcs;

– pattogatott kukorica;

– sült gesztenye;

– iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró;

– vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka;

– jégkrém;

– közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt;

– óvszer (kondom);

– az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (például húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek), az adott ünnepet megelőző 20 napban;

– kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek;

– főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással).

8. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján

1. Az eljárásba – a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével – mindig bevonandó

a) a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedőenelső fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes megyei (fővárosi) intézete,

másodfokon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala;

b) katasztrófavédelmi szakkérdésekre kiterjedően:

ba) telephelyhez kötött és a főváros, megye területén belüli begyűjtési, szállítási tevékenység esetén

első fokon: az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,

másodfokon: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF),

bb) több megye (főváros) területét érintő begyűjtési és szállítási tevékenység esetén

első fokon: az OKF hatósági főigazgató-helyettese

másodfokon: az OKF főigazgatója.

2. A begyűjtési és a szállítási tevékenység engedélyezési eljárásába mindig bevonandó

első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.

3. Az eljárásba a megjelölt környezet- vagy természetvédelmi szakterületet érintő kérdések felmerülése esetén bevonandó

– helyi környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben

első fokon: az érintett települési önkormányzat jegyzője,

másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal;

– termőföld minőségvédelmi és növényvédelmi szakkérdésekben

első fokon: a megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat,

másodfokon: a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat;

– építési engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkérdésekben

első fokon: a telepítés tervezett helye szerint illetékes, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerinti építésügyi hatóság,

másodfokon: a közigazgatási hivatal;

– bányászati szakkérdésekben, illetve földtani és ásványvagyon-gazdálkodási szakkérdésekben

első fokon: az illetékes bányakapitányság,

másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;

– földügyi szakkérdésekben (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem-földminősítés, földhasználat)

első fokon: a körzeti (fővárosi kerületi) földhivatalok,

másodfokon: a megyei (fővárosi) földhivatalok;

– állat-egészségügyi szakkérdésekben

első fokon: az illetékes megyei/fővárosi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomás,

másodfokon: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálya;

– erdészeti szakkérdésekben

első fokon: az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes igazgatósága,

másodfokon: az FVM Erdészeti Hivatala.

Az összeállítást készítette:

dr Kovács Károlyné

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!