Áfa- visszafizetés. számlázás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/03. számában (2007. március 16.)

A legtöbb cég életében kitüntetett helyet foglal el az általános forgalmi adó, hiszen az adófizetési kötelezettség teljesítése, a visszaigénylés, az elszámolás jogszerűsége alapvetően befolyásolhatja a vállalkozás pénzügyi helyzetét, likviditását, s egy-egy tévedés akár meg is rendítheti a céget.

Az adóhatósággal folytatott polémiák tekintélyes részét a különféle áfaproblémák teszik ki, e területen igen sok értelmezés, irányelv, útmutatás látott már napvilágot. A nagyobb sajtónyilvánosságot kapott adóügyek is rendre az áfázással állnak összefüggésben. Mindez jelzi, hogy nem egyszerű eligazodni az áfafizetés, -visszatérítés feltételei között.

Különszámunk gyakorlati szempontok szerint, az adóhatóság jogértelmezései alapján járja körül azokat a kérdéseket, amelyek a leginkább meghatározóak az áfázás során. Foglalkozunk az adólevonási joggal, a különféle visszatérítési igényekkel. Hangsúlyos szerepet kapnak az összeállításban az adóhatósági ellenőrzések, különös tekintettel a hibás, illetve hiányos adattartalmú számlán alapuló visszaigénylés vizsgálatára, illetve az adóhatóság bizonyítási kötelezettségére, a "fiktív számlás" ügyekben.

A Függelékben szokásunk szerint olyan, a témához kapcsolódó kiegészítő, háttér-információk kaptak helyet, mint például a fogalmak rövid magyarázata, az átalányadózás, az adószám felfüggesztése, illetve az arányosítás.

A szerkesztők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 16.) vegye figyelembe!