Igazodás az új Gt.-hez

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/01. számában (2007. január 2.)

Az új Gt. hatályba léptető rendelkezései között tartalmazza, hogy a már bejegyzett, illetve a törvény hatálybalépésekor (2006. július 1.) bejegyzés alatt álló gazdasági társaságoknak a hatálybalépést követő első legfőbb szervi ülésen (taggyűlés, közgyűlés), de legkésőbb 2007. szeptember 1-jéig (ami egyben a módosítás cégbírósághoz való beadási határidejét is jelenti) az új Gt. szabályaival összhangba kell hozniuk társasági szerződésüket. A kötelezettség elmulasztása esetén – a jelenleg hatályos szabályozás értelmében – a cégbíróság előzetes figyelmeztetés nélkül törli a céget a nyilvántartásból.

A különszám ismerteti az általános szerződéses előírásokat, valamint az egyes társasági formák alapító okirataival kapcsolatos új elemeket – kitérve a praktikusan ajánlott változtatásokra. Tartalmaz továbbá cégformánként szerződésmintákat, és tárgyalja a blankettaszerződésekkel kapcsolatos kérdéseket – szintén iratminta bemutatása mellett.

A szerkesztők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!