7. Illetékek változása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. augusztus 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/06. számában (2006. augusztus 21.)

7.1. Gépjármű visszterhes vagyonszerzési illetéke

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításával emelkedik a gépjármű visszterhes vagyonszerzési illetéke. A gépjármű visszterhes vagyonszerzési illetéke 2006. szeptember 1-jétől személygépkocsiknál 1890 cm3 hengerűrtartalomig, valamint a tehergépjárműveknél a jelenlegi 15 Ft/cm3 mérték helyett 18 Ft/cm3-re, míg a személygépkocsiknál 1891 cm3 hengerűrtartalomtól a jelenlegi 20 Ft/cm3 mérték helyett 24 Ft/cm3-re növekszik.

Az ún. Wankel hajtómotorral ellátott gépjárművek illetékmértéke 30 Ft/cm3-ról 36 Ft/cm3-re, a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetében a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 600 forintról 800 forintra emelkedik.

A pótkocsik tulajdonjogának megszerzéséért fizetendő illeték ennek megszerzéséért 2500 kg össztömegig 9000 forint, minden más esetben 22000 forint [24. § (1)-(2) bekezdése].

A gépjárművek esetében az emelt vagyonszerzési illetéket azokban a gépjárműszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket a hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek más módon jutottak a hivatal tudomására [módosító törvény 234. § (1) bekezdés].

Ha a vagyonszerzésiilleték-kötelezettség 2006. szeptember 1-je előtt keletkezett, és a vagyonszerzést 2006. szeptember 15-éig illetékkiszabásra bejelentik, az illeték megállapítására az illetékkötelezettség keletkezésekor, illetve a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor hatályos illetékrendelkezések közül azokat kell alkalmazni, amelyek a vagyonszerző számára kedvezőbb illetékfizetési kötelezettséget eredményeznek [módosító törvény 234. § (2) bekezdés].

7.2. Öröklési illeték

Ha az öröklésiilleték-kötelezettség 2006. szeptember 1-je előtt keletkezett, illetve az öröklési szerződés megkötésére 2006. szeptember 1-je előtt került sor, akkor az öröklési illeték, illetve az öröklési szerződés esetén a gépjárműszerzés utáni visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására a 2006. augusztus 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek [módosító törvény 234. § (3) bekezdés].

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. augusztus 21.) vegye figyelembe!