4. Álláskeresési támogatásban részesülő személy

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/05. számában (2006. május 12.)

4.1. Személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. §-ának 21/d pontja értelmében bérjövedelemnek minősül a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított munkanélküli-járadék, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetkiegészítés és a keresetpótló juttatás. Tekintettel arra, hogy ezek a jövedelmek bérjövedelemnek minősülnek, adójóváírásra is jogosítanak.

A munkaügyi központoknak a kifizetésekből a fent már ismertetett, a munkaviszonyból származó jövedelmek adóelőlegére vonatkozó szabályok szerint kell az adóelőleget megállapítania és levonnia.

Más a helyzet a vállalkozói járadék adókötelezettségét illetően. Mivel az említett járadékokat a törvény külön nem nevesíti, ezért azok egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősülnek. A kifizetéskor a munkaügyi központnak a kifizetőre vonatkozó szabályok szerint kell az adóelőleg megállapítása és levonása során eljárnia.

4.2. Járulék- és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség

4.2.1. Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség

Biztosított az álláskeresési támogatásban részesülő személy, továbbá az ellátások igénybevételének időtartamára az a személy, akinek az álláskeresési járadék, a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék folyósítását terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele miatt szüneteltetik.

Az ellátást folyósító foglalkoztatót az álláskeresési támogatás után 29 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége terheli.

Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás összege után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet.

4.2.2. Egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség

Az ellátást folyósító szerv a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításában részesülő személy után köteles havonta az 1950 forint, naptári napokra a 65 forint összegű tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni.

2006. november 1-jétől tételes egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!