2. Szövetkezeti tagi jogviszony

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/05. számában (2006. május 12.)

A szövetkezet tagja a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen közreműködik.

2006. július 1-jétől a szövetkezet tagja megbízási jogviszonyban is végezheti a tevékenységét.

Kapcsolódó jogszabályhelyek:

- a szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény,

- az iskolaszövetkezetekről szóló 159/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet,

- szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény – 2006. július 1-jével lép hatályba.

2.1. Személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség

A szövetkezeti jogviszonyból származó jövedelem adókötelezettsége a tevékenység alapjául szolgáló jogviszony függvénye. Amennyiben a magánszemély munkaviszony keretében végzi a szövetkezetnél a tevékenységét, akkor a munkaviszonyra, ha megbízási szerződés alapján, akkor pedig az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezések az irányadók az adókötelezettség megállapítása során.

2.2. Járulék- és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség

A Tbj-tv. szerint biztosított a szövetkezet tagja – ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen közreműködik [Tbj-tv. 5. § (1) bek. a) pont].

A munkaviszonyban álló szövetkezeti tag vonatkozásában a járulék- és az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget az 1., a vállalkozási jellegű jogviszonyban foglalkoztatott tag után a 7. fejezetben taglaltak szerint kell teljesíteni.

2006. július 1-jétől a szövetkezet tagja megbízási jogviszonyban is végezheti a tevékenységét, az ezzel a jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek ismertetése szintén a 7. fejezetben található.

2.2.1. Szövetkezeti tagokra vonatkozó speciális szabályok

Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetkezeti csoport nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjának az iskolai szövetkezet, illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közreműködéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás után.

Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást sem az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetkezeti csoport nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja után, tekintettel arra, hogy ők a jogszabályban taxatíve felsorolt tételes eho-alanyok között nem szerepelnek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!