12. Ellátások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/05. számában (2006. május 12.)

Idetartozik a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a munkarehabilitációs díj.

Kapcsolódó jogszabályhelyek:

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,

- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

12.1. Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában a gyermekgondozási díj, mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás, bérjövedelemnek minősül. Az adóelőleg megállapítására és levonására a 48. §-ban foglaltak az irányadók.

A gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj a törvény 3. §-ának 72. pontjában foglaltak alapján adóterhet nem viselő járandóságnak tekintendő, vagyis az ezen a jogcímen kifizetett összegekből adóelőleget nem kell a kifizetőnek levonnia.

A törvény 1. számú mellékletének 4.13. pontja alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti munkarehabilitációs díj mentes a személyi jövedelemadó alól.

12.2. Járulék- és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség

12.2.1. Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség

A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában, munkarehabilitációs díjban részesülő személyek nem biztosítottak, a társadalombiztosítás természetbeni egészségügyi szolgáltatására és nyugdíjszolgálati időre (nyugellátás alapjául szolgáló jövedelem szerzésére) szereznek jogosultságot.

A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában, munkarehabilitációs díjban részesülő személy a díj, segély, támogatás összege után 8,5 százalék nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztár tagja 0,5 százalék nyugdíjjárulékot és 8 százalék tagdíjat fizet.

A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély, az ápolási díj, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) nem fizet.

A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, a munkarehabilitáció keretében folyósított munkarehabilitációs díj után a foglalkoztatót terhelő nyugdíj-biztosítási járulékot a központi költségvetés fizeti.

12.2.2. Egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség

Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást

- a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt,

- az ápolási díj folyósítása alatt, kivéve, ha a folyósításban részesülő az ellátás folyósítása alatt munkát végez.

Az ápolási díj melletti munkavégzés esetén már nem az ellátást folyósító szervet, hanem a foglalkoztatót, illetve az egyéni vállalkozót terheli a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség.

A munkarehabilitációs díj vonatkozásában tételes egészségügyi hozzájárulás fizetéséről az Eho-tv. nem rendelkezik.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!