4. Autópálya-használat

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. április 14.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/04. számában (2006. április 14.)

Az autópályák használatára, illetve a használati díjakra vonatkozó szabályokat a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet foglalja össze.

4.1. Díjfizetési kötelezettség

Az M1, az M3, az M30 és az M7 autópálya, továbbá – a kezelő és az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁAK Zrt.) közötti megállapodás alapján – az M5 és az M43 autópálya használatáért díjat, továbbá a díjfizetés elmulasztása esetében pótdíjat kell fizetni.

4.1.1. Alanyi mentesség

Nem kell díjat fizetni

– a Magyar Köztársaság fegyveres erőinek és rendvédelmi szerveinek szolgálatot teljesítő gépjárművei,

– a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők gépjárművei,

– az autópályát kezelő társaság kezelői feladatokat ellátó gépjárművei után, továbbá

– a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést az autópályán való haladás közben használják-e.

4.1.1.1. Mentességi korlátok

A fentiek szerinti első, második és negyedik bekezdésben meghatározott jogosultak – a rendszámhoz rendelt elektronikus ellenőrzésre tekintettel - kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen az autópályát, amelyek forgalmi rendszámait előzetesen írásban vagy elektronikusan a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalához eljuttatták, továbbá a fenti, (1)–(3) bekezdésben meghatározott jogosultaknak rendelkezniük kell az ÁAK Zrt. által kiadott egyedi ellenőrző lappal is.

4.1.2. Tárgyi mentesség

Díjmentesen lehet közlekedni

– az M1 autópályán Budapest és az M0 autóút csomópontja (5,6-16,3 km),

– az M1 autópályán Budapest felé a biatorbágyi felhajtó és az M0 autóút csomópontja (17,6-16,3 km),

– az M1 autópályán a Tatabánya-óváros és Tata csomópontok (55,5-66,8 km),

– az M1 autópálya Győrt elkerülő szakaszán a 19. és 85. számú főutak csomópontja (106,0-129,4 km),

– az M3 autópályán Budapest és a 2/B autóút csomópontja (10,1-13,1 km),

– az M3 autópályán Kerekharaszt és Hatvan csomópontok (51,3-54,7 km),

– az M5 autópályán Budapest és Gyál csomópontja (13,0-21,7 km),

– az M5 autópálya Kecskemétet elkerülő szakaszán az 5. és 54. számú főutak csomópontja (73,7-90,4 km),

– az M7 autópályán Budapest és Érd csomópontja (5,6-17,7 km),

– az M7 autópálya Székesfehérvárt elkerülő szakaszán a 7. és 63. számú főutak csomópontja (56,4-63,8 km),

– az M7 autópályán (a Nagykanizsa és Becsehely közötti szakasz forgalomba helyezéséig) Becsehely és Letenye határátkelőhely (222,5-231,2 km) között, valamint

– az M1 autópálya Mosonmagyaróvárt elkerülő szakaszán a 86. és 15. számú főutak csomópontja (159,1-165,9 km) között.

4.2. A díjfizetés módja

A díjat meghatározott időtartamra előre 1 napos, 4 napos, heti, havi, illetve egyéves matrica megvásárlásával kell kiegyenlíteni. Emellett a matricák megvásárlása történhet elektronikus adattovábbítás útján is, amennyiben azt az úthasználatért fizetendő díj beszedésére jogosult szervezet lehetővé teszi. (A négy napra szóló matrica helyett díj ma már sms útján – a mobiltelefon számával együtt – is fizethető, ez esetben a matricát a mobiltelefonra küldött visszaigazolás helyettesíti.)

4.3. Érvényességi kategóriák

A matricák az alábbi időtartamokra minden autópályán érvényesek:

– 1 napos matrica: a vásárló által megjelölt naptári napra, kizárólag a D4 járműkategóriára,

– 4 napos matrica: a vásárló által megjelölt kezdőnapra és további 3 napra (összesen 4 egymást követő naptári napra), kizárólag a Dl járműkategóriára,

– heti matrica: a vásárló által megjelölt kezdőnapra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra),

– havi matrica: a vásárló által megjelölt kezdőnaptól a következő hónapban számánál fogva kezdőnappal megegyező nap 24. órájáig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24. órájáig,

– éves matrica: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig (összesen 13 hónapra),

azzal, hogy az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetében az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja.

4.3.1. A jogszerű használat igazolása

A matrica jogszerű használatát az ellenőrző szelvény vagy bizonylat [a matrica sorszámát, a gépkocsi forgalmi rendszámát és az érvényesség kezdetét tartalmazó értékesítő terminál bizonylata, vagy az ugyanezen adatokat tartalmazó számla, illetve nyugta, valamint ezek elektronikus változata (bizonylat)] igazolja, ezért ezeket a matrica érvényességének lejártáig feltétlenül meg kell őrizni.

4.4. A matrica érvényesítése

A matrica az ellenőrző szelvénnyel vagy a vásárlás tényét igazoló bizonylattal együtt érvényes. Az ellenőrző szelvényre vásárláskor – a vásárlónak való átadás előtt – letörölhetetlenül rá kell írni a gépjármű forgalmi rendszámát. A matrica vásárlójának az értékesítéskor kinyomtatott bizonylatot alá kell írnia az ellenőrző szelvényre felírt, valamint a bizonylaton megjelenő rendszám helyességének és egyezőségének, valamint a díjkategória és az érvényesség kezdeti időpontja helyességének igazolásaként.

Az éves matricán és a hozzá tartozó ellenőrző szelvényen az érvényesség ideje nyomdai úton van feltüntetve. Az 1 napos, 4 napos, heti és egy hónapos matrica érvényességének kezdőnapját az értékesítés helyén – a vásárlónak való átadás előtt – az eladó a hónap és nap mezőben elhelyezett egyértelmű lyukasztással jelöli.

A matricát a gépjármű szélvédőjének bal alsó sarkába – motorkerékpár esetében annak jól látható helyére – kell ragasztani a gyárilag erre a célra készített öntapadós felületével.

Az ellenőrző szelvényt vagy a vásárlás tényét igazoló bizonylatot a gépjármű vezetője az autópályán való közlekedés alkalmával köteles magánál tartani.

4.5. Díjmértékek

A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők:

– D1 díjkategória: motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű és mindezek bármilyen vontatmánnyal is;

– D2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény);

– D3 díjkategória: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény); valamint

– D4 díjkategória: a D1, D2 vagy D3 díjkategóriába nem sorolható valamennyi gépjármű.

4.5.1. Besorolási szempontok

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt az össztömegének megfelelő díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni.

A gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

4.6. Ellenőrzés

Az autópályát használónak a használati jogosultságot a kiragasztott érvényes matricával, valamint a vásárlás tényét igazoló ellenőrző szelvény vagy bizonylat átadásával vagy bemutatásával kell igazolnia. Az ÁAK Zrt. a gépjármű kategóriájának megfelelő díj megfizetését, továbbá a matrica, az ellenőrző szelvény, illetve a bizonylat meglétét, érvényességét ellenőrzi. Az úthasználati díj megfizetése – a gépjárművek megállítása nélkül – rendszám alapján, elektronikus úton az autópályák matricaköteles szakaszainak bármely pontján ellenőrizhető.

4.6.1. Az ellenőrzés folyamata

Ellenőrzéskor a gépjármű vezetője az állandó vagy ideiglenes ellenőrző pontnál köteles megállni, és az ellenőrző szelvényt, illetve a bizonylatot az ÁAK Zrt. ellenőrének átadni, valamint a díjkategória ellenőrzésére a gépjármű és vontatmány forgalmi engedélyét bemutatni.

4.6.2. Pótdíj

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes matricával és ellenőrző szelvénnyel – vagy érvényes matricával és a vásárlás tényét igazoló bizonylattal –, illetve a D4 kategóriánál alacsonyabb díjkategóriába sorolt gépjármű a D4 kategóriához tartozó 1 napos matricát használja, akkor jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű díjkategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjosztályba tartozó, érvényes matricával rendelkezik, úgy az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni.

4.6.2.1. Pótdíjmértékek

A pótdíj mértéke

D1 kategória

D2 kategória

D3 kategória

D4 kategória

Fizetési határidő

13 800 Ft

37 800 Ft

58 800 Ft

75 000 Ft

15 napon belül

57 500 Ft

157 500 Ft

245 000 Ft

312 500 Ft

30 napon belül

4.6.2.2. Helyszíni pótdíjfizetés

Az előzőek szerinti szerinti jogosulatlan úthasználat esetében, megállításos, vizuális ellenőrzéskor a helyszínen a gépjármű vezetője köteles a megfelelő pótdíjat, illetve pótdíjkülönbözetet fizetni. Ennek elmulasztása esetén a pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) köteles.

4.6.2.3. Pótdíjfizetés felhívásra

Elektronikus ellenőrzés esetében esetén a pótdíjat, illetve pótdíjkülönbözetet a gépjármű tulajdonosának (üzembentartójának) kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően a fenti táblázat szerinti díjkategóriának és fizetési határidőnek megfelelően kell megfizetni.

4.7. Matricacsere, -pótlás

4.7.1. A gépjármű év közbeni elidegenítése

Előfordulhat, hogy a gépjárművet a tulajdonosa év közben elidegeníti. Ez esetben kérheti a matrica érvényesítését az újonnan vásárolt gépjárműre. Az átírást kérő gépjármű-tulajdonosnak az ÁAK Zrt. valamelyik (bármelyik) ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatnia az új gépjármű forgalmi engedélyét, valamint a vásárlást igazoló bizonylatok valamelyikét, vissza kell szolgáltatnia az eladott gépjárműhöz tartozó éves matricát, és ki kell fizetnie az átírási díjat.

4.7.1.1. Átírási díj

A 20 százalék áfát tartalmazó átírási díj 1000 forint.

4.7.2. Rendszámcsere

Rendszámcsere esetében az eljárás megegyezik az előzőekben ismertetekkel, azzal a különbséggel, hogy magát a rendszámcsere tényét is igazolni kell.

4.7.3. Szélvédőcsere

Szélvédőcsere esetében az ellenőrző szelvény és a vásárlás tényét igazoló bizonylatok vagy a biztosító igazolásának bemutatása mellett az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodája az eredeti rendszámra kiállított matricát ad ki – 20 százalék áfát tartalmazó – 1000 forint díj megfizetése ellenében.

4.7.4. Lopás, totálkár

Amennyiben a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának és a matrica vásárlásának tényét igazoló bizonylatok valamelyikének bemutatása esetén, továbbá – amennyiben fellelhető – az ellenőrző szelvény leadása mellett az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodája új matricát és ellenőrző szelvényt ad ki – 20 százalék áfát tartalmazó - 1000 forint díj megfizetése ellenében.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. április 14.) vegye figyelembe!