8. Táppénz-hozzájárulás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/03. számában (2006. március 17.)

A foglalkoztató – jelen esetben a társas vállalkozás – a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén köteles megfizetni.

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a táppénz-hozzájárulás összegét saját maga megállapítja, és az általa kifizetett ellátások terhére elszámolja.

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár határozattal állapítja meg. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást 15 napon belül az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) munkáltatói táppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!