6. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. szeptember 13.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/07. számában (2005. szeptember 13.)

6.1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet szerint

TEÁOR

16.00

Dohánytermék gyártása

17.11

Pamutfonás*

17.12

Gyapjúfonás*

17.13

Fésűsgyapjúfonás*

17.14

Lenfonás*

17.15

Selyemfonás*

17.16

Varrócérna gyártása*

17.17

Egyéb textilszálak fonása*

17.21

Pamutszövés*

17.22

Gyapjúszövés*

17.23

Fésűsgyapjúszövés*

17.24

Selyemszövés*

17.25

Egyéb textilszövés*

17.30

Textílkikészítés*

17.40

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)*

17.51

Szőnyeggyártás*

17.52

Kötéláru gyártása

17.53

Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

17.54

Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása, kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

17.60

Kötött, hurkolt kelme gyártása*

17.71

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

17.72

Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

18.10

Bőrruházat gyártása

18.21

Munkaruházat gyártása

18.22

Felsőruházat gyártása

18.23

Alsóruházat gyártása

18.24

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása*

18.30

Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

19.10

Bőrkikészítés*

19.20

Táskafélék, szíjazat gyártása

19.30

Lábbeligyártás

20.10

Fűrészárugyártás*

20.20

Falemezgyártás*

20.30

Épületasztalos-ipari termék gyártása*

20.40

Tároló fatermék gyártása*

20.51

Fatömegcikk gyártása*

20.52

Parafa-, fonottáru gyártása*

21.12

Papírgyártás*

21.21

Papír csomagolóeszköz gyártása*

21.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása*

21.23

Irodai papíráru gyártása*

21.24

Tapétagyártás*

21.25

Egyéb papírtermék gyártása*

22.2

Nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek*

23.20

Kőolaj-feldolgozásból a kenőanyag-előállítás*

24.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása*

24.17

Szintetikus kaucsuk gyártása*

24.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása*

24.30

Festék, bevonóanyag gyártása*

24.51

Tisztítószer gyártása*

24.52

Testápolási cikk gyártása*

24.61

Robbanóanyag gyártása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alsó küszöbértéket el nem érő esetekben*

24.62

Ragasztógyártás*

24.63

Illóolajgyártás*

24.64

Fényképészeti vegyi anyag gyártása*

24.66

Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása*

24.70

Vegyi szál gyártása*

25.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása*

25.12

Gumiabroncs újrafutózása, felújítása*

25.13

Egyéb gumitermék gyártása*

25.21

Műanyag fólia, cső gyártása*

25.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása*

25.23

Műanyag építőanyag gyártása*

25.24

Egyéb műanyag termék gyártása*

26.12

Síküveg továbbfeldolgozása

26.21

Háztartási kerámia gyártása*

26.22

Egészségügyi kerámia gyártása*

26.23

Kerámiaszigetelő gyártása*

26.24

Műszaki kerámia gyártása*

26.25

Egyéb kerámiatermék gyártása*

26.26

Tűzálló kerámiatermék gyártása*

26.30

Kerámiacsempe, -lap gyártása*

26.40

Égetett agyag építőanyag gyártása

26.52

Mészgyártás*

26.53

Gipszgyártás

26.61

Építési betontermék gyártása

26.62

Építési gipsztermék gyártása

26.63

Előre kevert beton gyártása

26.64

Habarcsgyártás

26.65

Szálerősítő cement gyártása

26.66

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.70

Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.81

Csiszolótermék gyártása

26.82

Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

27.10

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása*

27.21

Öntöttvas cső gyártása*

27.22

Acélcsőgyártás*

27.31

Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

27.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

27.33

Hidegen alakított acélidom gyártása

27.34

Acélhuzalgyártás

27.41

Nemesfémgyártás*

27.42

Alumíniumgyártás [kivéve a timföld (alumínium-oxid gyártása)]*

27.43

Ólom, cink, ón gyártása*

27.44

Réz gyártása*

27.45

Egyéb nemvasfém gyártása*

27.5

Fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

28.11

Fémszerkezet gyártása*

28.12

Fém épületelem gyártása*

28.21

Fémtartály gyártása*

28.22

Fűtési kazán, radiátor gyártása*

28.30

Gőzkazán gyártása*

28.40

Fémalakítás, porkohászat*

28.51

Fém felületkezelése*

28.52

Fémmegmunkálás

28.61

Evőeszköz, késáru gyártása

28.62

Szerszámgyártás

28.63

Lakat-, zárgyártás

28.71

Vas, acél tárolóeszköz gyártása*

28.72

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

28.73

Huzaltermék gyártása

28.74

Kötőelem, csavar gyártása

28.75

Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

29.11

Motor, turbina gyártása (légi, közúti járműmotor nélkül)

29.12

Szivattyú, kompresszor gyártása

29.13

Csap, szelep gyártása

29.14

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

29.21

Kemence gyártása

29.22

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

29.23

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

29.24

Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása

29.31

Mezőgazdasági traktor gyártása

29.32

Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

29.40

Szerszámgépgyártás alágazatba tartozó tevékenységek*

29.51

Kohászati gép gyártása

29.52

Bányászati, építőipari gép gyártása

29.53

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

29.54

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

29.55

Papíripari gép gyártása

29.56

Máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

29.60

Fegyver-, lőszergyártás

29.71

Háztartási villamos készülék gyártása

29.72

Nem villamos háztartási készülék gyártása

30.01

Irodagépgyártás

30.02

Számítógép, készülék gyártása

31.10

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása*

31.20

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.30

Szigetelt vezeték, kábel gyártása*

31.50

Világítóeszköz gyártása*

31.61

Máshová nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása

31.62

Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

33.10

Orvosi műszer gyártása

34.20

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása*

34.30

Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása*

35.41

Motorkerékpár gyártása*

35.42

Kerékpár gyártása

35.43

Mozgássérültek kocsijának gyártása

35.50

Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

36.11

Ülőbútor gyártása*

36.12

Irodabútor gyártása*

36.13

Konyhabútor gyártása*

36.14

Egyéb bútor gyártása*

36.30

Hangszergyártás

36.40

Sportszergyártás

36.50

Játékgyártás

37.10

Fém visszanyerése hulladékból*

37.20

Nemfém visszanyerése hulladékból*

50.20

Gépjárműjavítás*

60.2

Egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

63.12

Tárolás, raktározás

63.21

Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

74.82

Csomagolás

90.01

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

90.02

Hulladékgyűjtés, -kezelés*

93.01

Textil, szőrme mosása, tisztítása

6.2. A 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti anyagok, amelyek használata esetén a telepengedély kiadásának feltétele a szennyvíz-előtisztító berendezés

A rendelet alkalmazása szempontjából érintett anyagfelhasználás

I. jegyzék

1.

szerves halogénvegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízben ilyenfajta vegyületet képezhetnek

2.

szerves foszforvegyületek

3.

szerves ónvegyületek

4.

olyan anyagok, amelyek rákkeltő hatása a vízben vagy vízzel bizonyított

5.

higany és higanyvegyületek

6.

kadmium és kadmiumvegyületek

7.

illékony kőolajok és kőolajból nyert illékony szénhidrogének

8.

hosszú életű műanyagok, amelyek a vízben hányódhatnak, úszhatnak, alámerülhetnek és a víz használatát akadályozhatják

9.

cianidok

II. jegyzék

1.

cink

2.

réz

3.

nikkel

4.

króm

5.

ólom

6.

szelén

7.

arzén

8.

antimon

9.

molibdén

10.

titán

11.

ón

12.

bárium

13.

berillium

14.

bór

15.

urán

16.

vanádium

17.

kobalt

18.

tallium

19.

tellúr

20.

ezüst

21.

biocidek

22.

mérgező vagy hosszú élettartamú szerves szilíciumvegyületek és olyan anyagok, amelyek vízben ilyen vegyületek képződését okozhatják, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok vagy vízben biológiailag ártalmatlan anyagokká alakulnak át

23.

szervetlen foszforvegyületek és tiszta foszfor

24.

fluoridok

25.

oxigénegyensúlyra kedvezőtlen hatású anyagok; különösen ammónia, nitritek.

6.3. Az Mvt. szerinti veszélyes munkaeszközök

Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke

A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet alapján:

1. Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz.

1.1. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyeknek fix a gépágyuk, és a munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják a szerszámhoz.

1.2. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyeknél az alternáló mozgású fűrészállványt kézzel vezérlik vagy azt hajtóművel szerelték fel.

1.3. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyek a munkadarabot gépi előtolással mozgatják, és a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.

1.4. Mozgó szerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével.

2. Faipari gyalugépek kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

4. Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

5. Az 1-4. és a 7. pont alatti munkaeszköz kombinált kivitelben.

6. Faipari csapmaró gépek több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására.

8. Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló anyagok megmunkálására.

9. Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik, és a mozgó elemek lökete túllépheti a 6 millimétert, valamint a sebesség a 30 mm/s-ot.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntő gépek vagy formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

11. Gumiipari fröccsöntő gépek vagy formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

12. Föld alatti munkára szolgáló

- vasúti munkagépek, mozdonyok és fékezőkocsik;

- hidraulikus energiával működtetett emelőtalpak;

- munkagépekbe beépített belső égésű motorok.

13. Háztartásihulladék-gyűjtő teherjárművek kézi töltésű és présmechanizmussal rendelkező kivitelben.

14. A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének 3.4.7. pontjában meghatározott védőburkolatok és erőátviteli tengelyek univerzális csatlakozóval.

15. Járművekre szerelt emelők.

16. Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye.

17. Pirotechnikai termékeket gyártó gépek.

Egyéb jogszabályok alapján:

18. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

19. Gépi hajtású emelőtargoncák.

20. Villamos emelődobok.

21. Rakodógépek.

22. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

23. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

6.4. Az üzletkörök a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet szerint

Kiskereskedelem

Vegyes kiskereskedelem [TEÁOR 52.1]

111. Élelmiszer jellegű áruház [TEÁOR 52.11-ből]

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohánytermék mellett egyéb iparcikkek széles választéka is megtalálható, így például ruházati cikkek, fémtömegcikkek, kozmetikai, háztartás-vegyipari termékek stb. Összes alapterület 1200 m2 felett.

112. Iparcikk jellegű áruház [TEÁOR 52.12-ből]

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol az iparcikkek széles választéka, például ruházati cikkek, bútorok, szerelvények, fémtömegcikkek, kozmetikai termékek, ékszerek, játékok, sportfelszerelések, elektromos és nem elektromos háztartási gépek, felszerelések, híradás-technikai termékek stb. mellett élelmiszer, ital és dohánytermék is értékesíthető. Összes alapterület 1200 m2 felett.

113. Élelmiszer jellegű vegyes üzlet [TEÁOR 52.11-ből]

Ugyanaz, mint a 111. szám alatti üzletkör. Összes alapterület 1200 m2 alatt.

114. Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet [TEÁOR 52.12-ből]

Ugyanaz, mint a 112. szám alatti üzletkör. Összes alapterülete 1200 m2 alatt.

115. Állatieledel-üzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Mindenféle ipari eredetű állati eleség (nedves vagy száraz készítmény), állati takarmányok, takarmánykiegészítők.

Élelmiszer-kiskereskedelem [TEÁOR 52.2]

121. Zöldség- és gyümölcsüzlet [TEÁOR 52.21]

Burgonya, gyümölcs (hazai és déligyümölcsök, citrusfélék), zöldségfélék.

122. Hús, húskészítmény, baromfiüzlet [TEÁOR 52.22]

Nyershús és belsőség, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, húskészítmények, felvágottak és konzervek húsból, belsőségből.

123. Hal- és halkészítmény-üzlet [TEÁOR 52.23]

Hal és egyéb puhatestűek, rákfélék és belsőségeik, frissen, hűtve, fagyasztva, egyéb eljárással tartósítva.

124. Kenyér- és pékáruüzlet [TEÁOR 52.24-ből]

Kenyér és péksütemény, cukrászsütemény, torta, kétszersült, egyéb pékáru.

125. Édességüzlet [TEÁOR 52.24-ből]

Fagylalt és jégkrém, szárított és cukrozott gyümölcs, csokoládé, desszertek, nápolyi, cukorkaáru, cukorral tartósított gyümölcs, dió.

126. Alkoholtartamú- és egyébital-üzlet [TEÁOR 52.25]

Bor, must, pezsgő és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likőrök, párlatok, égetett szeszes italok és egyéb szeszes italok, sör, ásványforrás és szénsavas ivóvíz, alkoholmentes üdítőital, gyümölcs- és zöldség lé.

1261. Termelői borkimérés [TEÁOR 01.13-ból]

E tevékenység keretében a kiskereskedelmi értékesítésen túlmenően borkóstolás is lehetséges, azonban ez esetben biztosítani szükséges a kézmosás és a kóstoláshoz használt pohár mosogatásának lehetőségét. Mosogatási feltétel hiányában egyszer használatos vagy ajándékpohár szükséges. Elvitelre történő értékesítés és borkóstoltatás közvetlenül hordóból is történhet.

127. Dohányáruüzlet [TEÁOR 52.26]

Dohány, szivar, cigaretta, dohányzáshoz szükséges kellék.

128. Egyéb, nem kiemelt élelmiszert forgalmazó üzlet [TEÁOR 52.27-ből]

Búzaliszt és egyéb cereáliából készült liszt, dara, egyéb fel nem sorolt lisztes készítmények, rizs (hántolt rizs, törmelékrizs, barna rizs), tojás, tojáspor, tej, tejtermékek (tejszín, tej- és tejszínpor, vaj, vajkészítmények, sajt és túró, sűrített tej és tejkészítmény, savanyított tejtermékek), állati zsiradékok, növényi olajok, növényi zsírok, margarin, egyéb étkezési zsír és olajkészítmény, szalonnafélék (nyersen, sózva, füstölve, egyéb eljárással tartósítva), fagyasztott, szárított, egyéb eljárással tartósított termékek, továbbá savanyúság, dzsem, íz, gyümölcspüré, gyümölcskrém, nyers és finomított cukor, kávé, kávékivonat és pótkávé, tea, teakivonat, -koncentrátum és -készítmény, dohánytermékek, száraztészta, fűszernövények, méz, só, ecet és ecetpótló, fűszerpaprika-őrlemény és egyéb fűszerek, leves és leveskészítmények, kakaó (-por, -massza, -vaj) és kakaótartalmú élelmiszerek, földimogyoró, mandula, pisztácia és más mag (tisztított állapotban is), pirított, sózott, pörkölt, egyéb módon ízesített (keverék is), olajos magvak, száraz hüvelyesek.

129. Gyógyhatású készítmények szaküzlete [TEÁOR 52.27-ből]

A rendelet 6. számú mellékletében felsorolt gyógynövények, élelmiszerek közül az étrend-kiegészítő készítmények, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalmazásra engedélyezett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények.

Fogyasztásicikk-kiskereskedelem [TEÁOR 52.4]

131. Textilüzlet [TEÁOR 52.41]

Szövet (pamutból, különböző természetes, szintetikus és keverék szálból, speciális szövetek, bársony, frottír, steppelt kelme), takaró, konfekcionált ágynemű, testápolási és konyhai textília, egyéb konfekcionált termékek, nem szőtt textíliák, hurkos felületű vagy bolyhos kötött kelme, kötött kelme, varrócérna és fonal, tüll, csipke és más hálószövet, keskeny szövöttáru, paszományáru és hasonlók, varrótű, kötőtű és hasonló cikk kézi használatra, kapocs, gomb, villámzár.

132. Ruházati üzlet [TEÁOR 52.42]

Harisnyanadrág, harisnya, zokni, feszes (stretch) kötött nadrág és egyéb harisnyafélék, pulóver, kardigán, garbó, kötött mellény és hasonló kötött termékek, bőrruházat, szőrmeruházat, férfi, fiú, női és leányka felsőruházat, férfi, fiú, női és leányka alsóruházat, csecsemőruházat, szabadidőruha, síöltöny, fürdőruha és egyéb ruházat, kesztyű, zsebkendő, sál, egyéb konfekcionált ruházati termékek, kiegészítők.

133. Cipő-, bőráruüzlet [TEÁOR 52.43]

Férfi, női és gyermeklábbeli, cipőápoláshoz szükséges kellékek, bőrdíszmű, bőröndök, bőráru, úti felszerelések és a hozzá tartozó kiegészítő cikkek. A lábbeli készítéséhez és javításához szükséges alap- és kellékanyagok, felszerelési tárgyak.

1341. Lakástextilüzlet [TEÁOR 52.44-ből]

Függöny (függöny- és ágykárpit), belső napellenző, háztartási és lakástextília (szőnyeg, ágyterítő, bútorhuzat, faliszőnyeg, falvédő stb.), hímzés végben, szalagban vagy motívumként.

1342. Bútor, lakberendezési üzlet [TEÁOR 52.44-ből]

Bútorok – kivéve az irodabútor – és lakberendezési tárgyak (fából, fémből, egyéb anyagból, műanyagból, nádból, fűzvesszőből, bambusznádból és hasonló anyagokból), kerti bútorok, lakberendezéssel szorosan összefüggő termékek.

1343. Háztartási cikkek boltja [TEÁOR 52.44-ből]

Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási cikkek műanyagból, háztartási nem villamos fűtőkészülékek (fűtő, sütő, grillező, főző, melegen tartó készülék vasból, acélból és rézből és alkatrészeik), nem villamos fűtésű vízmelegítő, forróvíz-tároló, seprő, kefe és ecset. Üvegtermékek (kancsó, edény, palack, fiola, ivópohár, vákuumedényhez való üvegbetét stb.), porcelántermékek, kerámiatermékek (asztali, konyhai, háztartási termék és dísztárgy), finomacéláruk, kés, olló, borotvakészülék, borotvapenge, manikűr- vagy pedikűrkészlet stb.), asztali, konyhai és más háztartási áru és részei fémből (lábas, fazék, tepsi, kézi működtetésű háztartási gép), kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, evőkés és hasonló konyhai vagy asztali eszköz, ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból. Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából, faintarzia és faberakás, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz, tolltartó és egyéb dísztárgy fából, fakeret, egyéb fatermékek, parafa, fonott anyag nádból, szalmából, parafából készült cikkek, kosáráru és más alakos fonott áru.

1344. Világítóberendezések üzlete [TEÁOR 52.44-ből]

Villamos világítóeszköz (fali, asztali, ágy melletti, padló-, állólámpa, karos és mennyezeti vagy falvilágítási eszköz); nem villamos világítóberendezés, lámpa és hasonló felszerelés; karácsonyfaégő, -füzér, egyéb készlet, izzólámpa, ívlámpa, ultraibolya és infravörös lámpa és egyéb villamos fényforrás alkatrésze.

1351. Elektromos háztartási gépek és készülékek üzlete [TEÁOR 52.45-ből]

Hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, kötő-, varró-, tűző- és egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, vízmelegítők, tárolók, merülőforralók, fűtőkészülékek, főzőkészülékek, mikrosütők, főzőlapok, grillezőkészülékek, egyéb háztartási elektromos gépek és készülékek (villamos fűtésű takaró, ventilátor, szagelszívó, villanyborotva, hajnyíró gép, hajszárító, vasaló, kávéfőző, daráló, takarítógép, porszívók stb.) és ezek alkatrészei.

1352. Audio-videokészülékek üzlete [TEÁOR 52.45-ből]

Rádió (autórádióval együtt), televízió (videomonitorokkal és videovetítőkkel együtt), lemezjátszó, CD-, LD-, DVD-lejátszó és egyéb hang- és képlejátszó készülék, magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék, videoberendezések kép és hang rögzítésére és visszaadására, egyéb fel nem sorolt híradás-technikai készülékek (mikrofon, hangszóró, fejhallgató, elektromos hangfrekvenciás erősítő, elektromos hangerősítő berendezés stb.).

1353. Hangszer-, hanglemez-, kazettaüzlet [TEÁOR 52.45-ből]

Hangszerek, hangszeralkatrészek és tartozékok, hanglemez és kompaktlemez (CD), műsoros (hangfelvételes) magnószalag, magnókazetta, hang-kép adathordozó eszköz felvétel nélkül, műsoros videokazetták, kották.

1354. Telekommunikációs cikkek üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Telefon, fax, rádiótelefon.

1361. Vasáru-, barkácsüzlet [TEÁOR 52.46-ból]

Szerszámok (mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági, fűrészelő, kézi stb.), zár és lakat, kulcs (bútorhoz, gépkocsihoz, lakáshoz, személyi használati tárgyhoz), vasáruk (vasalás, fémveret, huzalok, drótok, kábelek, fém- és huzalszövetek, fémrácsok, sodronyfonatok, szegáru, csavaráru, rugók, láncok), szivattyúk, egyéb vasáruk, hegesztő és forrasztó fémanyagok, menetes kötőelemek, biztonsági szelepek, épületek fémszerelvényei (mosdó és fürdőkád csaptelepei, szelepei), barkácskéziszerszámok, láncfűrészek, fa- és fémmegmunkáló barkácsszerszámgépek, fűnyíró gépek, egyéb barkácsszerszámgépek és barkácsszerszámgépek alkatrészei.

1362. Festékek és lakkok üzlete [TEÁOR 52.46-ból]

Festékek és lakkok (falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bőrfesték), pigmentek, homályosító festékek, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények.

1363. Építési anyagok és szaniteráruk boltja [TEÁOR 52.46-ból]

Fából készült építőanyagok (hengeres fa, faragott hasított erdei fa, gömbfa, rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, furnérlemez, ablak, ajtó, parketta, zsaluzat, előre gyártott faépületek, fa alapanyagú építmények), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termékek, épületszerkezetek, nyílászárók, előre gyártott épületelem fémből (betonvas, létra, rács, kerítés stb.), műanyagból (külső falburkolók, ereszcsatorna, falikapcsolók stb.), vízvezeték- és fűtési berendezések és felszerelések (fűtőtest, központi fűtés alkatrésze, kazán központi fűtéshez), üvegrost termék, egyéb szigetelő üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelőüveg, üvegtükör, egyéb építőanyag (márványból, műkőből, gránitból, homokkőből készült építőkő, kavics, mészkő, gipsz, homok, palakő, kaolin, előre gyártott épület műanyagból, kerámiatermékek, burkolólapok, kályhacsempék, tégla, tetőcserép, csatornázási kerámiatermék, cement, mész stb.), fürdőkád, zuhanyozótálca és mosdókagyló, WC-csésze és -tető, mosogató, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru, finomkerámia-felszerelés.

1371. Könyvbolt [TEÁOR 52.47-ből]

Könyv (például nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép stb.). A szexuális áruk közül – a rendelet 14. §-ában meghatározott rendelkezések megtartásával – forgalmazhatók a szexuális élet ábrázolását tartalmazó művek, könyvek, műsoros videokazetták is.

1372. Hírlapbolt [TEÁOR 52.47-ből]

Újság, napilap, folyóirat, periodika. A szexuális áruk közül – a rendelet 14. §-ában meghatározott rendelkezések megtartásával – forgalmazhatók a szexuális élet ábrázolását tartalmazó folyóiratok is.

1373. Papír, írószer, irodai cikkek üzlete [TEÁOR 52.47-ből]

Írószer, boríték, levelezőlap, tinta, tus, golyóstoll, töltőtoll, filc- és egyéb jelzőtoll, töltőceruza, ceruza, ceruzabél, kréta, író- és rajztábla, pecsételő és bélyegző, bélyegzőpárna, írógépszalag, papíráru (papír, karton, nátronpapír, zsákpapír, krepp-papír, másolópapír, pergamen, pauszpapír, egyéb áttetsző papírok, indigó stb.), címkék papírból vagy kartonból, öntapadó szalagok, nyomtatványok.

138. Számítógép, irodagép, szoftverüzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Számítógépek, másológépek, ügyvitel-technikai gépek, irodai ofszet sokszorosítógépek, nyomtatók, írógépek, számológépek, pénztárgépek, bérmentesítő gépek, irodai fémeszközök, páncélszekrények, biztonsági kazetták, tároló-, adatrögzítő és átalakító egységek, irodai rajzeszközök, számolóeszközök, mikrofilm-, egyéb mikrofelvétel-olvasó (-vetítő) készülékek, adathordozó szalagok, kazetták és CD-k.

Vegyiáru-kiskereskedelem

141. Vegyi áruk üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Szappanok, szappanként használt készítmények, mosószerek, súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek, öblítők, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmények, fényesítőszerek, krémek lábbelikhez, bútorokhoz, padlókhoz, autókhoz, üveghez és fémhez.

142. Kozmetikai és testápolási cikkek üzlete [TEÁOR 52.33]

Szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (illatszerek és kölnivizek, száj- és szemfestékek, manikűr- és pedikűrkészítmények, púderek stb.), hajápoláshoz és berakáshoz használt készítmények (samponok, hajlakkok, tartóshullám-készítéshez, hajkiegyenesítéshez használt szerek stb.), száj- és fogápoló szerek, műfogsorrögzítő paszták, porok, borotválkozószer, dezodor, izzadásgátló, fürdéshez való készítmények, toalett- (WC-) papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő, kéztörlő, papírpelenka, papírabrosz és -szalvéta.

143. Állatpatika [TEÁOR 52.31-ből]

150. Üzemanyagtöltő állomás [TEÁOR 50.50]

Motorbenzin, gázolaj, autógáz (gáznemű üzemanyag), kenőanyagok, kopogást gátló készítmények, kenőolaj-adalékok és hasonló készítmények, hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok.

Egyéb máshova nem sorolt kiskereskedelem

1601. Fotóoptikai cikkek üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Fotólemezek, filmek, fotóvegyszerek, fényképészeti fényforrások, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelző, fényképezőgépek, filmfelvevő gépek, vetítők, filmtechnikai nagyító- és kicsinyítőberendezések, fotóoptikai alkatrészek és tartozékok, kézi hosszmérő eszközök, barométer, fénymérő, hőmérő.

1602. Óra- és ékszerbolt [TEÁOR 52.48-ból]

Óra és ékszer (gyöngyök, drágakövek), óraalkatrészek, óraszíj.

1603. Sportszerbolt [TEÁOR 52.48-ból]

Sportszerek (kerékpár, sítalp, tornatermi vagy atlétikai cikkek, felszerelések, jég- és görkorcsolya, horgászfelszerelések, vitorlás csónak, hajómotor, felfújható sport- és szabadidőhajó, vitorlázó repülőgép, légballon stb.), turista-, vadászfelszerelések, vitorlavászon, ejtőernyő, sátor, kempingáruk.

1604. Játékáruk üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Játékok, játékszerek (baba, játékállat, kerekes jármű gyerekek részére, babakocsi, puzzle, kártya, videojátékok, biliárd, játékautomaták).

1605. Tapéták és padlóburkolók üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Tapéta és hasonló falborítók, áttetsző ablakpapír (papírból, szövetből, műanyagból), padlóburkolók (linóleumból, műanyagból), szőnyeg.

1606. Virágbolt [TEÁOR 52.48-ból]

Virágok, dísznövények, koszorúk, virágápolási cikkek, virágcserepek, virágföld, virágmagvak, dugványok, oltványok, művirágok, koszorúalapok és kellékek, tápsók, növényvédő szerek.

1607. Mezőgazdasági, méhészeti üzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Méhészeti és borászati cikkek, pincegazdasági felszerelések, vetőmagok, tápszerek, műtrágyák, permetezőszerek, növényvédő szerek, kötözőfonalak, zsinegek, könyvek.

1608. Kegytárgykereskedés [TEÁOR 52.48-ból]

Kegyszerek, imakönyvek, egyházi cikkek, temetkezési kellékek.

1609. Mutatványos kellékek boltja [TEÁOR 52.48-ból]

Mutatványos kellék és felszerelés.

1610. Díszállat-kereskedés [TEÁOR 52.48-ból]

Díszállat és tartásukhoz szükséges nem ipari eredetű eleség és felszerelések.

1611. Szexuális áruk üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

A rendelet 27. §-ának f) pontjában meghatározott szexuális áruk (a szexuális élet ábrázolását tartalmazó művek, könyvek, műsoros hang-, video- és DVD-kazetták, lemezek, folyóiratok, filmek, fotók, reprodukciók, szabad forgalmazású egészségügyi cikkek, a szexuális élet során alkalmazott eszközök stb.).

1612. Egyébkultúrcikk-üzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Képző- és iparművészeti, háziipari termékek, műtárgyak.

1613. Ajándéktárgy-kereskedés [TEÁOR 52.48-ból]

A 1601., 1602., 1604. és 1612. üzletkörökben meghatározott áruk együttes forgalmazása.

1614. Irodabútor-szaküzlet [TEÁOR 52.48-ból]

1615. Fegyver- és lőszerszaküzlet [TEÁOR 52.48-ból]

1616. Pirotechnikai termékek üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

170. Háztartási tüzelőanyag, palackosgáz-telep [TEÁOR 52.48-ból]

Szilárd tüzelőanyag, petróleum, kizárólag jövedéki engedéllyel rendelkező fűtőolaj-, palackos PB-gázt értékesítő hely, ideértve a tüzelőolajnak – az OMH által hitelesített átfolyásmérővel és összegezővel, ólomzárral ellátott mérőműszeren keresztül – tárolótartályból történő értékesítésére szolgáló mozgó elárusítóhelyét.

180. Használt cikkek boltja [TEÁOR 52.50]

Mindazon termékek, amelyek eredeti célra még használhatók, kivéve a kozmetikai termékek, az élelmiszerek, az élvezeti cikkek, az importált nemesfém termékek és drágakövek, valamint nemesfém termékek, drágakövek és a használt gépjárművek.

Vendéglátás

Valamennyi vendéglátó-ipari üzletben értékesíthető tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, postai cikk, folyóirat, napilap.

211. Melegkonyhás vendéglátóüzletek [TEÁOR 55.30-ból]

Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket a helyszínen készítik, főzik vagy sütik. (Étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde-kifőzde, söröző, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija stb.)

212. Cukrászda [TEÁOR 55.30-ból]

A cukrászati készítményeket, édesipari termékeket, hideg ételeket a helyszínen készítik, szeszes és szeszmentes italok.

213. Bár, borozó, italbolt, kocsma [TEÁOR 55.40-ből]

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel (italbolt, borozó, borkimérés, drinkbár, kocsma stb.).

214. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely [TEÁOR 55.30-ból]

Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, édesipari termékek, nem a helyszínen készített cukrászati készítmények értékesítése helyszíni fogyasztásra, illetve kiszállítására, szeszes és szeszmentes italok (ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, süteménybolt, teázó, fagylaltozó, kávézó, eszpresszó).

215. Zenés szórakozóhely [TEÁOR 55.40-ből]

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élő- és gépzene-szolgáltatás, műsor (mulató, varieté, bár).

216. Diszkó [TEÁOR 55.40-ből]

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel-, gépzene-szolgáltatás. A működési engedélynek az abban felsorolt adatokon túlmenően tartalmaznia kell az üzlet befogadóképességét. Az üzletben az ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét – mellékhelyiségen kívül is – biztosítani kell. A 300 főt meghaladó befogadóképességű üzletben a fentieken túlmenően folyamatos gépi szellőztetést, és a vendégek részére a szórakozóhely légterétől elkülönülő, attól hűvösebb, csendes, pihenésre alkalmas, ülőhelyekkel ellátott helyiséget kell biztosítani.

220. Munkahelyi vendéglátóüzlet [TEÁOR 55.51]

Zárt rendszerű munkahelyi vendéglátóüzlet, szeszesital-értékesítés nélkül, ideértve a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítését (közétkeztetés) is (étterem, büfé).

Idegenforgalmi szolgáltatás

310. Utazási iroda [TEÁOR 63.30-ból]

Belföldi és/vagy külföldi utazások üzletszerű szervezése, értékesítése és közvetítése. Emellett más, az előzőekkel összefüggő egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások.

320. Utazási ügynökség [TEÁOR 63.30-ból]

Más utazási irodák által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére.

330. Idegenforgalmi szolgáltatóiroda [TEÁOR 63.30-ból]

Bármely, az idegenforgalommal összefüggő utazásszervezésnek, illetve -közvetítésnek nem minősülő (rész)tevékenység. (Ilyenek különösen: szálláshely közvetítése, értékesítése, fizető-vendéglátás üzletszerű szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetői és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb.). A turisták utazási tájékoztatókkal, tanácsokkal, útitervekkel való ellátása, szálláshelyfoglalás.

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás (ide nem értve a fizető-vendéglátó helyet).

411. Szálloda étteremmel [TEÁOR 55.11-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást és szolgáltatást nyújt, továbbá egy vagy több étteremmel rendelkezik. Férőhelyeinek több mint 20 százaléka egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz. Az üzletkörre vonatkozó működési engedély csak önállóan a szállodára adható ki, más engedélyköteles tevékenység (étterem) folytatásához külön működési engedély szükséges.

412. Szálloda étterem nélkül [TEÁOR 55.12-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, például minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.), és szolgáltatást nyújt. Férőhelyeinek több mint 20 százaléka egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz.

421. Panzió (fogadó) étteremmel [TEÁOR 55.11-ből]

Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó, étteremmel is rendelkező kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást, például minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.), és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be. Az üzletkörre vonatkozó működési engedély csak önállóan a panzióra adható ki, más engedélyköteles tevékenység (étterem) folytatásához külön működési engedély szükséges.

422. Panzió (fogadó) étterem nélkül [TEÁOR 55.12-ből]

Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást, például minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.), és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be.

430. Üdülőház [TEÁOR 55.23]

Azok az egyedi lakó- vagy üdülőegységek, amelyek családok vagy kisebb csoportok elszállásolására alkalmasak, és megfelelően közművesített területen vagy kempingben vannak, és amelyet üdülőház osztályba soroltak.

440. Kemping [TEÁOR 55.22]

Sátorral, illetve lakókocsival érkezők elhelyezésére szolgáló közművesített terület, amelyet kemping osztályba soroltak.

450. Turistaszálló [TEÁOR 55.21-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amelyben a férőhelyek általában öt- vagy annál több ágyas szobában vannak, és turistaszállás osztályba soroltak.

460. Ifjúsági szálló [TEÁOR 55.21-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a fiatalkorúak és az ifjú felnőttek (35 éves korig) elszállásolására szolgál, és megfelel a külön jogszabályban előírt kategóriába sorolási követelményeknek.

Nagykereskedelem

Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem [TEÁOR 51.3]

511. Zöldség-, gyümölcsraktár [TEÁOR 51.31]

512. Hús-, húskészítményraktár [TEÁOR 51.32]

513. Tej-, tejtermék-, tojás-, készítmény-, zsiradékraktár [TEÁOR 51.33]

514. Italraktár [TEÁOR 51.34]

515. Dohányáruraktár [TEÁOR 51.35]

516. Cukor-, édességraktár [TEÁOR 51.36]

517. Kávé-, tea-, kakaó-, fűszerraktár [TEÁOR 51.37]

518. Egyéb – a fentiekben fel nem sorolt – élelmiszerraktár [TEÁOR 51.38]

519. Élelmiszer, ital, dohánytermék vegyes raktár [TEÁOR 51.39]

520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár [TEÁOR 51.40]

Gyógyszer- és gyógyászati termék kivételével textil, ruha-, lábbeli, elektromos háztartási cikk, porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer, illatszer és kozmetikai termék, bútor, szőnyeg és más padlóburkoló, fotó, optikai cikk, óra, ékszer, sportszer, kerékpár, bőrdíszmű stb.

530. Egyéb vegyes cikk nagykereskedelmi raktár [TEÁOR 51.5-ből]

Gépjármű-üzemanyag, szilárd tüzelőanyag, petróleum, fűtőolaj, PB-gáz, fém, fa, festék, építőanyag, szaniteráru, vasáruszerelvény, vegyi áru.

531. Hulladék- és melléktermék-felvásárló telep, raktár [TEÁOR 51.57-ből]

Mindenféle hulladék és melléktermék felvásárlása, értékesítése alapanyagra tekintet nélkül.

532. Betétdíjas göngyöleg-visszaváltó üzlet [TEÁOR 51.57-ből]

Betétdíjas palackok, göngyölegek, szifonpatron visszaváltása, gyűjtése.

540. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára [TEÁOR 51.6]

Mindenféle ipari (építő-, textil-, egyéb) gép és berendezés, irodagép és berendezés.

550. Mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi raktára [TEÁOR 51.2]

Gabona, vetőmag, takarmány, virág, dísznövény, nyers- és félkész bőr, feldolgozatlan dohány stb.

Jármű-, járműalkatrész-kereskedelem

601. Gépjárművek üzlete [TEÁOR 50.10]

Új és használt személyszállító gépjárművek, tehergépkocsik, pótkocsik, utánfutók, kempingjárművek, úgymint lakókocsik és furgonok.

602. Gépjárműalkatrészek és -tartozékok üzlete [TEÁOR 50.30]

Idetartozóan valamennyi új és használt gépjárműalkatrész és -tartozék, valamint új és újrafutózott gumiabroncs, abroncstömlő, abroncs-futófelület, tömlővédő szalag.

603. Motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok üzlete [TEÁOR 50.40]

Új és használt motorkerékpár (oldalkocsival együtt), segédmotoros kerékpár és egyéb motorkerékpár-oldalkocsi, alkatrész motorkerékpárhoz, mopedhez, oldalkocsihoz.

Kölcsönzési szolgáltatás

701. Gépjárműkölcsönző [TEÁOR 71.10]

7021. Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.11 szerint)

7022. Videokazetta-, LD-, DVD-lemez-kölcsönzés (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.12 szerint)

7023. Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.13 szerint)

7024. Szórakozási és szabadidős cikk kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.14 szerint)

7025. Hangszerkölcsönzés (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.15 szerint)

7026. Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.16 szerint)

7027. Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 71.4-ből SZJ 71.40.16 szerint)

703. Egyéb járműkölcsönző [TEÁOR 71.21-ből]

Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, moped, lakókocsi, utánfutó és hasonló járművek kölcsönzése.

Kiskereskedelem körébe tartozó fogyasztásicikk-javító szolgáltatás

801. Lábbeli, bőrárujavító műhely, fiók [TEÁOR 52.71]

Bőrből és más anyagból készült csizma, cipő, bőrönd és egyéb bőráru (pl. kézitáska, bőrből készült öltözékkiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikk) javítása.

802. Elektromosháztartásicikk-javító műhely, fiók [TEÁOR 52.72]

Elektromos háztartási készülékek (pl. hűtőszekrény, fagyasztószekrény, mosogató-, mosó-, szárítógép, háztartási villamos főző- és fűtőberendezés, porszívó és egyéb háztartási készülék) javítása. Rádió, televízió, valamint más audio- és videoberendezés javítása.

803. Óra-, ékszerjavító műhely, fiók [TEÁOR 52.73]

Háztartási óra, időmérő műszer, készülék javítása. Nemesfémből, nemesfémmel bevont alapfémből, illetve egyéb fémből készült, drágakő, féldrágakő vagy egyéb anyagok felhasználásával készült ékszerek javítása.

804. Egyéb fogyasztásicikk-javító műhely, fiók [TEÁOR 52.74]

Idetartozik a máshova nem sorolt háztartási készülék és berendezés, fogyasztási cikk javítása, mint például: kerékpár, ruházati cikk (átalakítása is), fényképészeti felszerelés, nem villamos háztartási készülék, híradás-technikai háztartási termék, játék, sportszer, kéziszerszám javítása, késélezés, hangszer hangolása, bútor, elemes bútor összeállítása, felszerelése.

6.5. Közterületen árusítható termékek a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet szerint

Közterületen árusítható termékek:

– napilap és hetilap, folyóirat, könyv,

– levelezőlap,

– virág,

– léggömb,

– zöldség és gyümölcs,

– pattogatott kukorica,

– sült gesztenye,

– iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró,

– vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka,

– jégkrém,

– közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt,

– óvszer (kondom),

– az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (például húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek), az adott ünnepet megelőző 20 napban,

– kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek, valamint

– főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással).

6.6 A 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet szerinti működési engedély mintája

................................. . Önkormányzat

........./19........./szám

Nyilvántartási szám ........./19.........

 

Működési engedély

 

A ........./1996. (.........) Korm. rendelet alapján a ............... kereskedő részére .................................... helységben .......................................... utca (tér, út) ............... szám alatt .............................. üzlet működését .............................. elnevezéssel engedélyezem.

A kereskedő székhelye: ............................................ város ............... kerület .......................................... utca ............... szám.

A kereskedő statisztikai számjele: ...........................................................................

A mozgóbolt a következő területen árusíthat:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Az üzlet jelzőszáma, TEÁOR-száma és üzletköre:

 

Az üzletkör jelzőszáma Az üzletkör megnevezése TEÁOR-száma

 

 

 

 

 

A következő termékek árusítását, illetve tevékenységek folytatását – a szakhatóság hozzájárulása hiányában – nem engedélyezem:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kelt: ................................., 19...... ...............hó ...... nap.

 

P. H.

 

...............................................................

aláírás

6.7. Jövedéki tevékenységekhez kapcsolódó főbb kérelmek a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet alapján

KÉRELEM I.

a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedői tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. Egyéni vállalkozó esetében

1.1. Neve:..............................................................................................................

1.2. Születési helye, ideje:...............................................................................

1.3. Anyja neve:..................................................................................................

1.4. Állampolgársága:........................................................................................

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):.............................................

1.6. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):..................................

1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:.................................

1.8. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.9. Adószáma/közösségi adószáma:............................................................

1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében

2.1. Neve (elnevezése):.....................................................................................

2.2. Rövidített neve:..........................................................................................

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:.....................................................

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):...........................................

2.5. Adószáma/közösségi adószáma:............................................................

2.6. Egységes statisztikai jelzőszáma:.........................................................

2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2.8. Levelezési címe:..........................................................................................

2.9. A vezető neve:.............................................................................................

2.10. Születési helye, ideje:.............................................................................

2.11. Anyja neve:...............................................................................................

2.12. Állampolgársága:.....................................................................................

2.13. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):..........................................

2.14. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:...............................

3. Állami adóhatóság igazolásának száma, kiadásának kelte:................

4. Nyilatkozatok

4.1. Egyéb köztartozásra:.................................................................................

4.2. Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:..........................

4.3. Kettős könyvvezetésre:............................................................................

4.4. Szja-törvény szerinti nyilvántartás-vezetésre:..................................

4.5. Az éves beszámoló hitelesítésére:.........................................................

4.6. Közvetlen számítógépes kapcsolatra:..................................................

4.7. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):........

4.8. Az adóképviselő alkalmazására (neve, jövedéki száma/engedélykérelme száma, dátuma):

4.9. Kizárólag adómentes felhasználó részére végzett ásványolaj-behozatalra (adómentes felhasználó neve, jövedéki száma/engedélykérelme száma, dátuma):

II. Fogadóhelyre vonatkozó adatok (fogadóhelyenként)

1. Fogadóhely címe:...........................................................................................

2. Fogadóhely helyrajzi száma:......................................................................

3. Fogadóhelyen végzett tevékenység.........................................................

3.1. Jövedéki termék fogadóhelyen történő fizikai beraktározás (lefejtés) nélküli fogadása:

3.2. Jövedéki termék fogadása és egyidejűleg a fogadóhelyen történő fizikai beraktározása (lefejtése) kereskedelmi célra (jövedéki száma/működési engedély száma):

3.3. Jövedéki termék fogadása és egyidejűleg a fogadóhelyen történő fizikai beraktározása (lefejtése) termelési (feldolgozási) célra:

3.3.1. A Jöt. szerinti adómentes célra keretengedéllyel (keretengedély jövedéki száma, érvényességi ideje):

3.3.2. A Jöt. szerinti adómentes célra keretengedély nélkül:.................

3.3.3. A Jöt. 25. § (6) bekezdése szerinti esetben ásványolajnak adómentes felhasználó általi felhasználására (keretengedély jövedéki száma, érvényességi ideje):

3.3.4. Egyéb felhasználásra:............................................................................

4. A fogadóhely használati jogcíme

4.1. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:...........................................

4.2. Bérleti szerződés (határozott időtartamú/határozatlan időtartamú):

4.3. Vasúttársasággal/vasúti iparvágánnyal rendelkező személlyel kötött megállapodás alapján:

4.4. Adómentes felhasználó telephelye a Jöt. 25. § (6) bekezdése szerinti esetben:

4.5. Egyéb

5. Tagállamból adófelfüggesztéssel fogadott jövedéki termék

5.1. Megnevezése:..............................................................................................

5.2. Vámtarifaszáma:...........................................................................................

5.3. Fajtakódja:...................................................................................................

6. Termékkísérő okmány aláírására jogosultak

6.1. Neve:..............................................................................................................

6.2. Munkaköre:..................................................................................................

6.3. Beosztása:.....................................................................................................

III. A csatolt okiratok db-száma és megnevezése

Kelt:.......................................................................................................................

................................................................................

a kérelmező aláírása (bélyegzője)

KÉRELEM II.

a csomagküldő kereskedői tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. Egyéni vállalkozó esetében

1.1. Neve:..............................................................................................................

1.2. Születési helye, ideje:...............................................................................

1.3. Anyja neve:..................................................................................................

1.4. Állampolgársága:........................................................................................

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):.............................................

1.6. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):..................................

1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:.................................

1.8. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.9. Közösségi adószáma:................................................................................

1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében

2.1. Neve (elnevezése):.....................................................................................

2.2. Rövidített neve:..........................................................................................

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:.....................................................

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):...........................................

2.5. Közösségi adószáma:................................................................................

2.6. Egységes statisztikai jelzőszáma:.........................................................

2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2.8. Levelezési címe:..........................................................................................

2.9. A vezető neve:.............................................................................................

2.10. Születési helye, ideje:.............................................................................

2.11. Anyja neve:...............................................................................................

2.12. Állampolgársága:.....................................................................................

2.13. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):..........................................

2.14. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:...............................

3. Kiszállításra kerülő jövedéki termék (tagállamonként)

3.1. Megnevezése:..............................................................................................

3.2. Vámtarifaszáma:...........................................................................................

3.3. Fajtakódja:...................................................................................................

4. Nyilatkozatok

4.1. Rendeltetési hely szerinti tagállamra:..................................................

4.2. Rendeltetési hely szerinti tagállamban keletkező adófizetési kötelezettség

a) kérelmező általi közvetlen teljesítésére:.................................................

b) adóügyi képviselő alkalmazásával történő teljesítésére (adóügyi képviselő neve, jövedéki száma):

4.3. Rendeltetési hely szerinti tagállam rendelkezései szerinti garancianyújtás teljesítéséről:

5. A szállítási bizonylat aláírására jogosultak

5.1. Neve:..............................................................................................................

5.2. Munkaköre:..................................................................................................

5.3. Beosztása:.....................................................................................................

III. A csatolt okiratok db-száma és megnevezése

Kelt:.......................................................................................................................

................................................................................

a kérelmező aláírása (bélyegzője)

KÉRELEM III.

az adóügyi képviselői tevékenység engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. Egyéni vállalkozó esetében

1.1. Neve:..............................................................................................................

1.2. Születési helye, ideje:...............................................................................

1.3. Anyja neve:..................................................................................................

1.4. Állampolgársága:........................................................................................

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):.............................................

1.6. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):..................................

1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:.................................

1.8. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.9. Adószáma:....................................................................................................

1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében

2.1. Neve (elnevezése):.....................................................................................

2.2. Rövidített neve:..........................................................................................

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:.....................................................

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):...........................................

2.5. Adószáma:....................................................................................................

2.6. Egységes statisztikai jelzőszáma:.........................................................

2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2.8. Levelezési címe:..........................................................................................

2.9. A vezető neve:.............................................................................................

2.10. Születési helye, ideje:.............................................................................

2.11. Anyja neve:...............................................................................................

2.12. Állampolgársága:.....................................................................................

2.13. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):..........................................

2.14. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:...............................

3. Állami adóhatóság igazolásának száma, kiadásának kelte:................

4. Nyilatkozatok

4.1. Egyéb köztartozásra:.................................................................................

4.2. Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:..........................

4.3. Kettős könyvvezetésre:............................................................................

4.4. Szja-törvény szerinti nyilvántartás-vezetésre:..................................

4.5. Az éves beszámoló hitelesítésére:.........................................................

4.6. A közvetlen számítógépes kapcsolatra:...............................................

4.7. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):........

II. Adóügyi képviseletre vonatkozó adatok

1. Tagállami csomagküldő kereskedő

1.1. Neve:..............................................................................................................

1.2. Székhelye:....................................................................................................

1.3. Közösségi adószáma:................................................................................

1.4. Jövedéki száma:...........................................................................................

2. Tagállami csomagküldő kereskedő által adott megbízás száma, kelte:

3. Beszállításra kerülő jövedéki termék:......................................................

3.1. Megnevezése:..............................................................................................

3.2. Vámtarifaszáma:...........................................................................................

3.3. Fajtakódja:...................................................................................................

III. A csatolt okiratok db-száma és megnevezése

Kelt:.......................................................................................................................

................................................................................

a kérelmező aláírása (bélyegzője)

KÉRELEM IV.

a jövedéki termékek exportjára, közösségi kereskedelmi tevékenységére, importjára, jövedéki engedélyes kereskedelmére

I. Személyi adatok

1. Egyéni vállalkozó esetében

1.1. Neve:..............................................................................................................

1.2. Születési helye, ideje:...............................................................................

1.3. Anyja neve:..................................................................................................

1.4. Állampolgársága:........................................................................................

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):.............................................

1.6. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:.................................

1.7. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.8. Adószáma/közösségi adószáma:............................................................

1.9. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):................................

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében

2.1. Neve (elnevezése):.....................................................................................

2.2. Rövidített neve:..........................................................................................

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:.....................................................

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):...........................................

2.5. Adószáma/közösségi adószáma:............................................................

2.6. Egységes statisztikai jelzőszáma:.........................................................

2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2.8. Levelezési címe:..........................................................................................

2.9. A vezető neve:.............................................................................................

2.10. Születési helye, ideje:.............................................................................

2.11. Anyja neve:...............................................................................................

2.12. Állampolgársága:.....................................................................................

2.13. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):..........................................

2.14. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:...............................

3. Állami adóhatóság igazolásának száma, kiadásának kelte:................

4. Nyilatkozatok

4.1. Egyéb köztartozásra:.................................................................................

4.2. Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:..........................

4.3. Kettős könyvvezetésre:............................................................................

4.4. Szja-törvény szerinti nyilvántartás-vezetésre:..................................

4.5. Közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására:.........................

5. Jövedéki biztosíték (felajánlott összeg, teljesítési módja)

5.1. Jövedéki biztosítékot kezelő hitelintézet megnevezése, címe:......

5.2. Kérelmező 5.1. pont alatti hitelintézetnél vezetett bankszámlaszáma:

II. Telephelyre (raktárhelyiségre, tárolótelephelyre) vonatkozó adatok (raktárhelyiségenként, tárolótelephelyenként)

1. Tevékenység megnevezése:.........................................................................

2. Telephely (raktárhelyiség, tárolótartály) címe:.....................................

3. Telephely (raktárhelyiség, tárolótartály) helyrajzi száma:.................

4. Telephely (raktárhelyiség, tárolótartály) mérete (m2, m3):.................

5. Telephely (raktárhelyiség, tárolótartály) használati jogcíme

5.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra (tól-ig):.............................

5.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra:........................................

5.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:...........................................

6. Forgalmazott, exportált, importált jövedéki termék

6.1. Megnevezése:..............................................................................................

6.2. Vámtarifaszáma:...........................................................................................

7. Közösségi kereskedelmi tevékenység folytatása:................................

7.1. Behozatalra/kiszállításra kerülő jövedéki termék (ideértve a megfigyelt terméket is):

7.1.1. Megnevezése:...........................................................................................

7.1.2. Vámtarifaszáma:........................................................................................

7.1.3. Fajtakódja:................................................................................................

7.2. Egyszerűsített kísérőokmány aláírására jogosultak:.......................

7.2.1. Neve:..........................................................................................................

7.2.2. Munkaköre:..............................................................................................

7.2.3. Beosztása:.................................................................................................

8. Ásványolaj, nem palackozott alkoholtermék forgalmazása, importálása esetén

8.1. Tárolótartály(ok) azonosító száma:.......................................................

8.2. Tárolótartály(ok) űrtartalma:...................................................................

8.3. Hitelesítési bizonyítvány száma, érvényességi ideje:.....................

III. A csatolt okiratok db-száma és megnevezése:.....................................

 

Kelt:..................................................................

................................................................................

a kérelmező aláírása (bélyegzője)

6.8. Hatóságiengedély-köteles tevékenységek

– adószakértői tevékenység (74.12)

– atomerőmű létesítése (23.30)

– állatgyógyászati készítmény előállítása, forgalmazása (51, 52, 85.20)

– állatkert létesítése, működtetése (92.53)

– állatszállítás (85.20)

– ásatás – muzeális értékeknél – (92.52)

– ásványvíz feltárása, kutatása (15.98)

– átmeneti hulladéktároló üzemeltetése (37.10, 37.20, 51.57, 90.02)

– baromfikeltető állomás létesítése (01.20, 01.24, 15.12)

– bányató vízkészletének hasznosítása (11.40, 14.50, 45.12, 74.20)

– belföldi közúti fuvarozás (60.21)

– betegszállítás – mentőszolgálat (85.14)

– bélyegkatalógus (92.40)

– bizonyos áruk export-import kereskedelme (51, 52)

– biztosító létesítése (67.20)

– borászati termék előállítása, kiszerelése (01.13, 15.93, 51.34, 52.25)

– bor nem palackozott kiszerelése (51.34, 52.25, 55.40)

– családvédelmi szolgálat (85.32)

– csomagolóanyag felhasználása (74.82)

– elektronikus hírközlési építmények létesítése, használatbavétele, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése (64.20, 92.20)

– elszámolóházi tevékenység (67.11)

– erdészeti magánút (02.01)

– egészségügyi vállalkozás, egészségügyi szolgáltatás (85.12, 85.3)

– emberen végzett orvostudományi kutatás (73.10)

– élelmiszer-adalékanyag előállítása, új élelmiszer gyártása (15.1)

– építmény (közlekedési, hírközlési és vízi) tervezése (41.00, 45.23, 64.20, 74.20)

– értékpapír előállítása (22.22, 67.12)

– értékpapír-letéti ügylet (67.12, 67.13)

– faiskola létesítése (01.41)

– felsőoktatási intézményben új szak létesítése (80.30)

– földmérési jel megszüntetése (74.20)

– földgáz határon keresztül történő szállítása (40.22, 60.30)

– frekvenciahasználat (64.20, 92.20)

– gázértékesítés és gázszolgáltatás (40.22)

– gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás (85.31, 85.32)

– gyógyfürdő tervezése, átalakítása (93.04)

– gyógyszer előállítása (24.41, 24.42)

– gyógyszerészi magántevékenység (85.12, 85.3)

– gyógyszer-nagykereskedelem (51.46)

– gyógyszeres takarmánykeverék előállítása (15.71)

– gyógyszertárak létesítése, üzemeltetése (52.31, 85.11)

– gyógyvíz feltárása, kutatása (15.98)

– haditechnikai termékek behozatala, kivitele (29.60, 52.48)

– hajózási tevékenység (61.10, 61.20)

– halászati terméket előállító létesítmény üzemeltetése (05.01, 05.02, 15.20)

– halkeltető állomás üzemeltetése (05.01)

– használt gumiabroncs behozatala (50.30)

– hőtermelő létesítmény létesítése, bővítése, átalakítása, megszüntetése (40.30)

- hulladékanyag hasznosításra történő behozatala (51.57)

– hulladékégető, együttégető művek üzemeltetése (51.57, 90.02)

– hulladékkezelési közszolgáltatás (90.02)

– hulladék olaj begyűjtése, hasznosítása (51.57, 90.02)

– hulladékok lerakása (51.57, 90.02)

– hulladékgyűjtő, gyűjtősziget létesítése (51.57, 90.02)

– jármű egyedi előállítása, összeszerelése (34.10)

– járművezető-képzés (80.41)

– internetcímek, elektronikuslevél-címek, más azonosítók használata (64.20)

– iskolai bizonyítvány, nyomtatványok előállítása (22.22)

– ipari takarmány előállítása, forgalmazása (15.71, 51, 52.48)

– kabotázs – határon belüli nem magyar lobogójú tevékenység (61.10, 62.20)

– kábítószerek gyártásához használt vegyi anyagokkal végzett tevékenység (24.41, 24.42, 51.46, 63.12, 85.11, 85.20)

– kábítószer előállítására alkalmas növények termesztése, forgalmazása (01.11)

– kiskereskedelmi üzlet működtetése (51, 52)

– kiállítás rendezése – országos, művészeti (92.52)

– kikötő létesítése (45.23, 63.22)

– kazán, fűtött nyomástartó edény vegyi kezelése (28.22, 28.30)

– kontingentált vállalkozói exporttevékenység (51, 52)

– könyvvizsgálói tevékenység természetes személy által (74.12)

– könyvvizsgálói tevékenység gazdasági társaság által (74.12)

– közcélú és kábeles műsorelosztási szolgáltatás nyújtása (64.20, 92.20)

– közforgalmú gyógyszertár létesítése (52.31, 85.11)

– közoktatási intézmény létesítése (80)

– közútijárművezető-képzés (80.41)

– komp- és révátkelőhely létesítése (61.10)

– kulturális javak kivitele (92.52)

– külföldi felsőoktatási intézmény képzése (80.30)

– külföldi jelzésű járművel közúti szolgáltatás végzése (60.21)

– külföldi kibocsátó értékpapírjainak belföldi forgalmazása (67.12)

– látványossági célú repülés (71.40, 92.34, 92.62)

– légi forgalmi berendezés létesítése, üzembe helyezése (63.23)

– légi jármű gyártása (35.30)

– légi jármű üzemben tartása (62.10, 62.20, 62.23, 71.23)

– légijármű-karbantartó szakszolgálat, oktatószervezet (62.10, 62.20, 62.23, 71.23)

– légi közlekedési tevékenység végzése (62, 71.23, 92.34, 92.62)

– légtér nem repülési célú igénybevétele (63.23)

– liberalizált bányászati tevékenységek (11.00)

– lőfegyver gyártása, kereskedelme, lőtér üzemeltetése (74.60)

– magánnyomozói tevékenység (74.60)

– magán-nyugdíjpénztári tevékenység (66.01, 66.02)

– mák (ipari mák) termesztése (01.11)

– mezőgazdasági repülés (01.41)

– mesterséges termékenyítőállomás működtetése (01.14, 01.41, 01.42, 01.50)

– méhanyanevelő telep üzemeltetése (01.25)

– minősítőeszközök hitelesítése (15.11)

– mozgóárusítás engedélyezése (52.63)

– munkaerő-közvetítés külföldre (74.50)

– munkaügyi szakértői tevékenység (80.42, 74.14, 74.20)

– muzeális intézmény alapítása (92.52)

– műsorelosztás, -szórás

– nemesfém feldolgozása, átalakítása, felelősségjel megszerzése (13.20)

– nemzetközi közúti árutovábbítás (60.24)

– nemzetközi utazásszervező, -közvetítő tevékenység (63.30)

– növényfajta ideiglenes szaporítása (01.11)

– növényvédő szer forgalmazása és használata (01.41, 24.20, 51.21, 52.48)

– nukleáris export, import (51.51, 51.57)

– nukleáris létesítmény telepítése, létesítése, üzembe helyezése, átalakítása, megszüntetése (23.30)

– nukleáris létesítmények tervezése (74.20)

– nyersanyagkutatás (74.20)

– nyugdíjpénztári (magán) tevékenység (66.01, 66.02)

– örökbefogadást segítő tevékenység (85.32)

– orvosi magángyakorlat (85.12, 85.3)

– orvostechnikai eszközök, diagnosztikumok (51.46)

– orvosi röntgenberendezés beszerzése (33.10)

– PB-gázpalack-cseretelep létesítése (40.22)

– pénzintézeti tevékenység (65.11, 67, 67.13)

– pénznyerő automata és sorsjegyek behozatala (92.71)

– pénztári vagyonkezelés (65.11, 67, 67.13)

– pénzváltási tevékenység (65.11, 67, 67.13)

– pirotechnikai termékek vásárlása, behozatala stb. (74.20)

– polgári légi jármű üzemben tartása (62.10, 62.20, 62.23, 71.23)

– postai – egyetemes postai – szolgáltatás (64.11)

– radioaktív anyag előállítása (23.30)

– radioaktív hulladék szállítása (23.30, 51.51)

– radioaktív hulladék tárolása (37.10, 37.20, 51.57, 90.02)

– raktározás – telepen (63.12)

– rádióállomás üzemben tartása (64.20, 92.20)

– rádióamatőr-szolgálat (64.20)

– reklám elhelyezése műemlék épületen (74.40)

– repülőtér létesítése (45.23, 63.23)

– repülés – látványossági célból (92.34)

– sorsolásos játékok (92.71)

– sportrendezvény, sportszövetségi verseny szervezése (92.62)

– statisztikai szakértői tevékenység (72.40)

– szabályozott anyag gyártása, forgalomba hozatala stb. (24.12, 33.10)

– szállítóvezeték (szénhidrogén) létesítése (60.30)

– személyvédelmi tevékenység (74.60)

– személytaxi-szolgáltatás (60.22)

– személyszállítás autóbusszal (60.21)

– szerencsejátékok szervezése (92.71)

– szőlő és gyümölcsös telepítése, kivágása (01.13)

– szociális intézmény működtetése (85.12, 85.14, 85.3, 85.31)

– takarmány előállítása, tárolása és forgalomba hozatala (15.71, 51.21, 52.48)

– tápszer előállítása, forgalomba hozása (24.41, 24.42, 51.46, 52.31, 85.11)

– távhő termelése és szolgáltatása (40.30)

– térképek sokszorosítása (74.20)

– temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás (93.03)

– tenyésztett vad vágása (01.50)

– telepengedélyhez kötött tevékenységek (15.11)

– települési hulladék gyűjtése és tárolása (51.57, 90.02)

– tervezése közlekedési, hírközlési és vízi építménynek (41.00, 45.23, 64.20, 74.20)

– térképek kiadása (22.11, 74.20)

– tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék gyártása (29.24, 75.25)

– tűzvédelmi szakértő (74.20)

– új élelmiszer-előállító hely létesítése (15.11)

– új gyógyszertár létesítése (52.31, 85.11)

– utazásszervezők idegenforgalmi szolgáltatótevékenysége (63.30)

– útépítés (45.23)

– zöldségpalánta-forgalmazó üzem működtetése (01.12, 15.32, 15.33)

– vagyonvédelmi tevékenység (74.60)

– vasútijárművezető-képzés (60.10, 63.21, 80.41, 80.42)

– vasúti személyszállítás és árufuvarozás (60.10)

– vasútvállalatok működése (60.10, 63.21)

– vágósertések, vágómarhák minősítése (15.11)

– vámszabad területen áruraktározás (63.12)

– vetőmag importálása (51)

– versenysport (92.62)

– veszélyes eb tartása (01.25)

– veszélyes hulladék kezelése (90.02, 90.03)

– védett állatfajok tartása, bemutatása, hasznosítása (01.42, 01.50, 92.53)

– védőoltóanyag használata (85.11)

– villamosenergia-szállítás (60.30)

– vízi munka elvégzése (41.00)

– vízi sportpályák létesítése (92.62)

– vízi személyfuvarozás (61.10, 61.20, 63.22)

6.9. Önkormányzati hatósági engedéllyel végezhető tevékenységek

– építéstervezői névjegyzékbe való felvétel, törlés stb. a jegyző hatásköre (74.20)

– a gázszolgáltatásba be nem kapcsolt települések, területek gázszolgáltatójának kijelöléséről a helyi képviselő-testület véleményezése után dönt a Hivatal (40.22)

– helyi közforgalmú vasúti pálya szerződéses üzemeltetéséről a képviselő-testület dönt, a jegyző jár el (60.10)

– járdák építését a képviselő-testület engedélyezi (45.23)

– játékterem engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a települési önkormányzat jegyzőjének határozatát a hozzájárulásról (92.71)

– kereskedő köteles üzletének megnyitásához az üzlet fekvése szerint illetékes jegyzőtől működési engedélyt kérni (51, 52)

– közoktatási intézmény – ha nem az önkormányzat alapítja – működésének megkezdését a jegyző engedélyezi (80.10, 80.21, 80.22)

– kommunális szennyvízberendezés építését a jegyző engedélyezi (90.01)

– kút létesítését a jegyző engedélyezi (45.25)

– mozgóárusítást az árusítás helye szerinti jegyző engedélyezhet (52.63)

– pedagógiai szakszolgálat – ha nem az önkormányzat tartja fenn – szakértői és rehabilitációs tevékenységet csak közoktatási megállapodás alapján végezhet (80)

– raktározási tevékenység (rendeletben meghatározott esetekben) telepengedélyhez kötött, amit a jegyző ad meg (63.12)

– reklám- és hirdetési tevékenység céljára közterület igénybevételéhez szükséges engedélyt a jegyző adja ki (74.40)

– szakfordítói igazolvány kiadását a jegyző végzi (74.87)

– szerencsejáték szervezése (92.71)

– szeszes ital nem gazdálkodó szerv általi alkalmi árusításának engedélyezését a jegyző látja el (51, 52)

– szociális intézmény (állandó, nem állandó) működése (85.31, 85.32)

– szőlő telepítése, kivágása az ültetvény fekvése szerint illetékes jegyző, hegyközségi településen a hegybíró engedélye alapján végezhető (01.13)

– településtisztítási szolgáltatáson belül lerakóhely kijelölése a képviselő-testület hatásköre (90.02, 90.03)

– temetkezési szolgáltatás engedélyezett telephelyen végezhető, melyet a jegyző engedélyez (93.03)

– vásár rendezőjét, piac fenntartóját az illetékes település jegyzője veszi nyilvántartásba (52.62, 74.87)

– veszélyes eb tartását a jegyző engedélyezi (01.25)

– vízi állás létesítését a jegyző engedélyezi (41.00)

Az összeállítást készítette:

Kovács Károlyné

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. szeptember 13.) vegye figyelembe!