7. Bankolás nyaralás idején

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. május 5.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/05. számában (2005. május 5.)

Sajnos, vagy szerencsére, a nyaralás alatt is szükséges a bankolás. A vállalkozók üzletemberként és magánszemélyként sem hanyagolhatják el pénzügyeiket, még a pár hetes pihenés idejéig sem. A banki szolgáltatások között vannak olyanok, amelyekről előzetesen, már a nyaralásra való felkészülés során döntenünk kell, és vannak, amelyek csakis a nyaralás ideje alatt válnak lényegessé.

7.1. Banki alapszolgáltatások

A bankok által kínált szolgáltatások manapság meglehetősen széleskörűek. Az univerzális bankok a hagyományos pénzügyi-pénzforgalmi szolgáltatásokon kívül tőkepiaci szolgáltatásokat is nyújtanak. A szolgáltatások közül a banki alapszolgáltatásnak nevezett szolgáltatások a következők:

– bankszámlavezetés,

– bankkártya-szolgáltatások,

– pénzváltás,

– betételhelyezés,

– hitelezés-kölcsön nyújtása.

Nézzük meg, melyek a legfontosabb jellemzők és "buktatók" e szolgáltatások körében!

7.2. Bankszámlanyitás – felkészülés a pihenésre

Először is döntenünk kell arról, hogy a nyaralás idején szükségünk lesz-e a bankszámlára. Ha már van bankszámlánk, akkor a kérdés megválaszolása nagyon egyszerű. Legfeljebb azt érdemes megfontolni, hogy a meglévő bankszámla mellé másik bankszámlát nyissunk-e. A második vagy többedik bankszámla megnyitható ugyanannál a banknál, ahol eddig is bankoltunk, de szólhatnak érvek amellett is, hogy más banknál vezetett számlát használjunk a nyaralás idején.

7.2.1. Devizaszámla-nyitás

Általában célszerű a már ismert számlavezető bankunknál megnyitni a forintszámla mellé a devizaszámlát, akár euró-, akár USD-számlaként vagy egyéb, számunkra előnyös devizanemű számlaként. A devizaszámla előnye, hogy az árfolyamkockázatot és -veszteséget kiküszöbölhetjük a felhasználásával.

7.2.2. Számlanyitás más banknál

Ha azt akarjuk, hogy pénzügyeink jól elkülönüljenek, érdemes elgondolkozni azon, hogy nyissunk bankszámlát más banknál is. Amit ilyenkor célszerű mérlegelni: "megéri-e a költség", azaz származhat-e annyi előny az új bankszámla használatából, amennyibe a számlavezetés kerül.

Vállalkozásnak általában nem célszerű csak azért új bankot is igénybe venni, mert a tulajdonos vagy a vezető nyaralni megy, hiszen a vállalkozás vagy tőle függetlenül is működik, vagy a vállalkozás bankszámláján egyébként sem lesz mozgás. Nem számítva természetesen a számlatulajdonos rendelkezésétől független számlamozgásokat (pl. banki terhelések vagy azonnali beszedési megbízások teljesítése az arra feljogosítottak számára).

Indokolhatja új bankszámla megnyitását az is, ha kizárólag bankkártyahasználathoz akarunk bankszámlát fenntartani. Ennek nagy előnye, hogy a kártyaköltések fedezete egyszerűen, könnyen nyomon követhető, nem keveredik más pénzekkel.

7.2.3. Bankszámlanyitás bankkártyához

Ha nincs bankszámlánk, a nyaralás előtt lehet hogy célszerű megnyitni egyet. Az sem zárható ki, hogy "rákényszerülünk" bankszámla nyitására, mert pl. nem tudunk e nélkül bankkártyát kapni, az pedig szükséges a nyaraláshoz.

7.2.4. Családtagok bankszámlái

Külön érdemes foglalkozni a családtagok bankszámláival. Célszerű lehet, ha minden családtagnak van saját, önálló bankszámlája. Ezen nyomon kell követni a számlamozgásokat, gondoskodni kell a számlavezetési költségek megfizetéséről, a számla használatához a fedezetről. Igaz ez a felnőttekre és a kiskorúakra egyaránt. Ki kell tehát számukra is választani a megfelelő bankot, és el kell intézni a számlanyitást.

7.2.4.1. Nagykorú családtag számlanyitása

Nagykorú leendő számlatulajdonos esetén viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen saját maga elmegy a bankba, és személyazonosító igazolványával (kártyaszemélyi+lakcímnyilvántartó kártya, vagy jogosítvány+lakcímnyilvántartó kártya, vagy útlevél+lakcímnyilvántartó kártya) viszonylag egyszerűen és gyorsan elintézhetők a formaságok.

7.2.4.2. Kiskorú családtag számlanyitása

Ha a leendő számlatulajdonos kiskorú, akkor előzetesen meg kell ismerni a lehetőségeket. Mindenekelőtt azt kell megtudni, hogy a kiválasztott bank nyit-e bankszámlát kiskorú személynek. Gyakori az a banki megoldás, hogy bizonyos típusú bankkártyát kibocsát kiskorúnak is, amihez megnyitja a bankszámlát, de mindehhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Fontos, hogy nem egyszerűen nagykorú személy (pl. nagyszülő, testvér stb.), hanem csak a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

7.2.4.3. Más bankszámla feletti rendelkezés

Választható az a megoldás is, hogy a szülő/nagykorú testvér valamelyik bankszámlája felett rendelkezési jogot enged kiskorú számára. Ha a bankszámla tulajdonosa nem a kiskorú törvényes képviselője, akkor a rendelkezési jog elfogadásához szükséges a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása. A szabály indoka az, hogy a bankszámla feletti rendelkezés nem csupán jogokat, előnyöket jelent a kiskorú számára, hanem kötelezettségekkel is jár, amelyek megszegéséért a kiskorúság ideje alatt a törvényes képviselő köteles helytállni. Következésképpen hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ilyen kötelezettség terhelje.

7.3. Számlaegyenleg ellenőrzése

Elindulás előtt ellenőrizzük a bankszámláink egyenlegét, gondoljuk végig, mekkora fedezetre lesz várhatóan szükség, amíg nem tudunk bankolni. Ne csupán a saját kiadásainkat vegyük figyelembe. Ellenőrizzük azt is, hogy az állandó átutalási megbízások (víz, áram, gáz, közös költség, biztosítás stb.) is zavartalanul teljesülhessenek.

Külön ügyeljünk a kártyafedezeti számlára – pontosabban arra, hogy a kártyahasználat fedezetéül szolgáló bankszámlán legyen elegendő fedezet. Ha több bankkártyát használunk, mindegyikre végezzük el a gyors ellenőrzést. Ne feledkezzünk el a deviza alapú bankkártyákról sem.

Vállalkozóként ellenőrizzük a céges számlákat. Ha több banknál is vezetünk pénzforgalmi számlát, pontosan tekintsük át, hogy minden várható terheléshez (azaz a fizetéshez) a kellő összegű fedezet rendelkezésre áll-e. Nem kell ezzel foglalkozni akkor, ha a vállalkozás "pénzügyese" nem lesz szabadságon, és megfelelő felhatalmazással rendelkezik a bankszámlák körében.

7.4. Rendelkezési jog a bankszámla felett

Mind a privát, mind pedig a céges számlára érvényes az a javaslat, hogy gondoljuk végig, megfelelően rendeztük-e a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Cég esetében lesz-e elegendő aláíró akkor is, ha a szabadságon éppen nem lévő aláírásra jogosultak valamelyike váratlanul megbetegedik vagy egyéb okból nem tud aláírni.

Magánszámla esetében arra ügyeljünk, hogy legyen olyan személy, aki szükség esetén be tud fizetni a bankszámlánkra, vagyis tudja a bankszámlánk számát. Ha ez a személy egyébként nem meghatalmazott a számlánk felett, akkor a befizetés lehetősége ténylegesen csak annyit jelent, hogy a bankfiókban készpénzben befizethet a számlánkra, vagy átutalással "fedezetet juttathat" a bankszámlánkra, viszont semmiféle felvilágosítást nem kaphat a bankszámlánkról. Nem mondják meg tehát az aktuális egyenleget sem a bankban.

7.4.1. Magánbankszámla feletti rendelkezés szabadság idején

Nem kellemes téma, de nem érdemes becsukni a szemünket az előtt a tény előtt, hogy adódhatnak kellemetlen, váratlan helyzetek is a nyaralás alatt. Ilyen a betegség, baleset, amelynek kezelésére érdemes felkészülni. Sokkal ritkábban ugyan, de kellemes problémák is előfordulhatnak: valamit váratlanul vásárolni akarunk, valahova "terven felül" akarunk elmenni.

A privát számláink körében – bármennyire is nehéz – fontoljuk meg haláleseti kedvezményezett jelölését. Ez azt jelenti, hogy halálunk esetén nem kell az általában hosszadalmas és költséges hagyatéki eljárás "eredményét", a jogerős hagyatékátadó végzés közjegyző általi kibocsátását megvárni, hanem a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával a kedvezményezett azonnal hozzájut a bankszámla/bankszámlák egyenlegéhez.

7.4.2. Céges bankszámla feletti rendelkezés szabadság idején

A céges bankszámlák körében próbáljuk meg előre elrendezni azt a helyzetet, ha velünk mint vezetővel vagy tulajdonossal olyan baleset történik, amikor hosszabb-rövidebb ideig nem tudunk a cég ügyeivel foglalkozni. Biztosítsuk tehát a cégünk működőképességét a megfelelő rendelkezésre jogosultak kijelölésével és megfelelő meghatalmazásával.

7.5. "Számlafialtatás" nyaraláskor

Érdemes arra is ügyelni, hogy nyaralásunk idején "fialtassuk" a pénzünket, mind a vállalkozásét, mind pedig a privátot. Nem kell feltétlenül komoly befektetésre gondolni, inkább csak kössük le betétként, akkor ugyanis mindenképpen magasabb kamatot fizet a bank, mint a bankszámlán levő egyenleg után járó látra szóló kamat.

7.6. Bankszámla-szolgáltatások a nyaralás alatt

A felkészülés körében kell megemlíteni a készpénzfelvételt, külföldi nyaralás esetén a valutaváltást. Ha van olyan devizaszámlánk, amelyről fel tudjuk venni a szükséges valutát, viszonylag egyszerűbb a teendőnk. Ha azonban csak forintszámlával rendelkezünk, akkor erről kell biztosítanunk a valutavásárlás fedezetét – de nem mindegy, milyen árfolyamon.

Ha megfelelően felkészültünk, akkor a nyaralás alatt viszonylag ritkán kell a bankszámlánkkal foglalkozni – feltéve hogy a számunkra szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Természetesen lehetséges, hogy időnként szükséges az aktív bankolás is. A vállalkozásunk vonatkozásában általában nincs igény aktív közbelépésre akkor, ha pénzügyi felelős vagy helyettes jár el. Privát szféránkban azonban nem zárható ki, hogy egyik számláról a másikra átvezetést kell kérni (bankon belül), ha kevés a fedezet vagy átutalást kell(ene) indítani. Mindehhez elektronikus csatornák állnak rendelkezésre.

7.6.1. Elektronikus szolgáltatások

Szinte valamennyi nagyobb kereskedelmi bank kínál elektronikus szolgáltatásokat. Az elektronikus szolgáltatások lényegében abban különböznek a nem elektronikus (hagyományos, papír alapú) csatornáktól, hogy az információhordozó más, és ezért a használatához nincs szükség személyes jelenlétre. Gyakorlatilag tehát távolról lehet bankolni. Ezt a lehetőséget érdemes kihasználni mind a privát, mind pedig a vállalkozási szférában.

Valamennyi elektronikus csatornára jellemző, hogy használatuk kényelmes és biztonságos. A titkosságot és ezzel a biztonságot garantáló azonosítók őrzése és megfelelő kezelése azonban természetesen az ügyfelek kötelezettsége. Az elektronikus csatornák használatakor különösen ügyelni kell arra, hogy más, legalábbis illetéktelen ne juthasson hozzá az azonosítóhoz. A bank ugyanis nem felel – nem is felelhet – azért, ha az ügyfél az azonosítót nem kezeli megfelelően. Az ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésének minősül az azonosító elvesztése, de önmagában az is, ha más személynek átadja azt.

Először is mérjük fel, hogy számlavezető bankunk milyen elektronikus szolgáltatásokat kínál. Általában a következők közül lehet választani:

7.6.1.1. Telefonos bankolás

A telefonos bankolást ügyfélként indíthatjuk akár vezetékes, akár mobiltelefonról. A lényege az, hogy a banki fogadás mindig vezetékes telefon, ahol a különböző menüpontok közül olyan is választható, ahol a nap 24 órájában ügyfélszolgálati munkatárs áll rendelkezésre. Ha tehát nem automatizált bankátutalást, számlalekérdezést akarunk, akkor ügyintézővel is tudunk kommunikálni.

A bankszámlával kapcsolatos tennivalók csak titkos azonosító kód megadásával végezhetők.

A szolgáltatás megnevezése bankonként változó, és eltérő a tarifája is. Általában jellemző, hogy olcsó, egyes bankok nem is számítanak fel külön díjat, tehát az ügyfélnek csak a telefonköltséget kell állnia.

Használata biztonságos, ha a titkos azonosítónkat nem adtuk meg másnak. Fontos ugyanis, hogy a bankok külön nem ellenőrzik a telefonos szolgáltatást igénybe vevő ügyfelet akkor, ha használta a titkos azonosítót, pontosabban helyesen adta meg a titkos azonosító kódot.

Mindenképpen érdemes telefonos szolgáltatást igényelni, és rendszeresen használni is.

7.6.1.2. Mobiltelefonos szolgáltatás

A telefonos szolgáltatáshoz hasonló a mobiltelefonos szolgáltatás azzal, hogy általában szűkebb körre terjed ki, a szolgáltatásokat tekintve. Kezdetben csak egyirányú kommunikációt biztosított a bank és az ügyfél között olyan tartalommal, hogy a bank SMS-ben értesítette az ügyfelet bankkártya-tranzakció végrehajtásáról. Utóbb a szolgáltatás bővült, egyes bankoknál már lehetséges az interaktív kommunikáció SMS-ben. Nyilvánvaló azonban, hogy a terjedelem korlátok közé szorítja a mobilbankolást, hiszen tetszőleges méretű SMS nem küldhető, illetve az ügyfél maga sem szívesen foglalkozik hosszú SMS-ek írásával. Különösen nem olyan körülmények között, amikor nagyon kell ügyelnie minden egyes karakterre, hiszen sem az azonosító kódokat, sem az összegeket stb. nem ütheti el. Ha ugyanis hibázik, az az ügyfél kockázata és felelőssége.

7.6.1.3. Internetes bankolás

Internetes bankoláshoz a hálót használjuk. Jellemzője az, hogy bárhonnan - számítógép és internetvonal segítségével – rendelkezésünkre áll. Tartalma alapvetően ugyanaz, mint a telefonos bankolásé, hiszen ez is bankolás, speciális csatornán. Ezt a szolgáltatást is titkos azonosító segítségével vehetjük igénybe, akár lekérdezésre, akár aktív bankműveletek (pl. átutalás, számlák közötti átvezetés stb.) végrehajtására.

Az internetes bankolás költsége kicsi. Általában havi előfizetési díjat és tranzakciónként meghatározott összeget kell fizetni igénybevételéért.

Több bank szolgáltatási palettájának jellemzője, hogy a lakossági szféra és a vállalati szféra számára eltérő szolgáltatást kínál a számítógép és az internet felhasználásával. A cégek részére hangsúlyozzák a számítógépes szolgáltatásokat, amelyek különböző szoftverek segítségével biztosítják a vállalkozások számára a távolról, tipikusan az irodából történő bankolást.

7.6.1.4. Passzív bankolás

A viszonylag ritkább aktív bankolás mellett inkább a passzív bankolás jelentősége nagyobb a számlatulajdonos pihenése, távolléte alatt. Érdemes - különösen hosszabb szabadság esetén – rendszeresen ellenőrizni a bankszámlák egyenlegét, illetve a terheléseket és jóváírásokat. A nyaralás végeztével pedig feltétlenül tanácsos a bankszámlakivonatok tételes ellenőrzése.

Az ellenőrzéshez (is) többféle eszköz áll rendelkezésre. A legelterjedtebbek és manapság leginkább használhatók az elektronikus banki csatornák, akár az internet, akár a mobiltelefon, akár pedig a vezetékes telefon felhasználásával.

A távolról hozzáférést és ellenőrzést biztosító elektronikus csatornák használatán kívül ügyelni kell arra is, hogy a banki postánkat a nyaralás idején (is) átvegye valaki.

Talán ennél is fontosabb a banki posta biztonságos tárolásának megoldása, hiszen az illetéktelen kezekbe került kivonat, értesítés stb. komoly károkat okozhat. E károkért pedig a bankok nem tehetők felelőssé, ha az általunk megadott levelezési címre érkeztek a banki küldemények.

Hosszabb időtartamú nyaralás esetén arról is gondoskodjunk, hogy a banki posta tartalmát valaki ellenőrizze, legalább abból a szempontból, hogy nem tartalmaz-e valamilyen kötelezettség teljesítésére felszólítást, lejárt tartozásról értesítést stb.

7.6.2. Bankkártya-szolgáltatások

A sok millió, különböző típusú és felhasználási körű bankkártya mindennapi életünk részévé vált, mind a privát szférában, mind pedig a vállalkozások körében. Könnyen, gyorsan, egyszerűen fizethetünk bankkártyával, de tartsuk mindig szem előtt a biztonsági szabályokat.

7.6.2.1. A bankkártya érvényessége

Mindenekelőtt ellenőrizzük bankkártyá(i)nk érvényességét. A lejárt bankkártya semmiképpen nem használható, a lejárat meghosszabbítására pedig nincsen lehetőség. Annak viszont nincsen akadálya, hogy még a lejárat előtt kérjük az új bankkártya kibocsátását a banktól. Ne hagyatkozzunk az emlékezetünkre a lejárattal kapcsolatban, hiszen ma már 2-3 évig használhatjuk ugyanazt a bankkártyát.

A lejárat ellenőrzését végezzük el a családtagok bankkártyái vonatkozásában is, és intézkedjünk, ha közeli a lejárati idő.

Gondosan ellenőrizzük, hogy ahol nyaralni kívánunk, milyen típusú bankkártya használható. Az USA-ban például csak hitelkártyát fogadnak el, úgynevezett debitkártyát nem. Nem használható elektronkártya sem, csak dombornyomott változat. Bankkártya nélkül viszont ide nem is lehet elindulni.

7.6.2.2. Bankkártyabiztonság

Azt is célszerű felmérni, hogy a célállomásokon biztonságos-e a bankkártya használata, mekkora a lemásolás veszélye. Az újságokban, folyóiratokban időről időre megjelennek cikkek különböző visszaélési trükkökről a bankkártyákkal kapcsolatban. Figyeljünk fel ezekre, érdeklődjünk ismerősöknél, és ha olyan információkat kapunk, ami az alacsonyabb biztonsági szintet igazolja, inkább ne vigyünk magunkkal bankkártyát.

7.6.2.3. A bankkártyafedezet biztosítása az elfogadóhelyen

Fel kell készülni arra is, hogy az elfogadóhelyek különbözőképpen biztosítják saját maguk számára, hogy a szolgáltatásukat igénybe vevők megfizessék az általuk esedékesnek tekintett díjat. Különösen igaz ez a szállodákra és az autókölcsönzőkre, ahol a megrendeléskor nemritkán előleget kérnek, a bejelentkezéskor, illetve a gépjármű átvételekor pedig jelentős összegű kauciót zárolnak. Mindig nagyon pontosan ismerjük meg a feltételeket, mert a bankkártya fedezete kapcsán komoly gondjaink lehetnek, de legalábbis kellemetlen meglepetések érhetnek.

A szállodák esetében tipikusnak tekinthető, hogy kérik az előleget, majd a megérkezéskor nagyobb összeget zároltatnak a kártyafedezeti bankszámlánkon, mint a tervezett ott-tartózkodásunk általuk visszaigazolt és így miáltalunk kalkulált összege. A vendégnek alapvetően az a lehetősége van, hogy előre, kellő időben, pontosan megismeri a fizetési feltételeket, felkészül arra, hogy a fizetendő összegnél többet nem tud használni a kártyájával, amíg a számlát véglegesen nem rendezi.

A végleges rendezés nem akkor "következik be", amikor kijelentkezéskor aláírjuk a számlát, hanem akkor, amikor a szálloda a saját bankján keresztül kéri a számlában foglalt ellenértéket attól a banktól, amely számunkra kibocsátotta a bankkártyát, és ez a bank az átutalt összeggel megterheli a bankszámlánkat.

7.6.2.4. Bankkártyalimit

A felkészülés körében kell megemlíteni azt is, hogy gondoljuk végig, mekkora limitekkel rendelkezünk a bankkártyahasználathoz naponta és hetente. Ha előreláthatólag lesz naponta felhasználható összeg, előre rendelkezzünk a limitmódosításról. Ha pedig túlságosan nagy összegű a limit, és úgy gondoljuk, hogy biztonságosabb lenne a jelentős korlátozás, akkor ennek érdekében intézkedjünk a banknál.

7.6.2.5. Üzleti kártyák a nyaralás alatt

Ha a vállalkozásunk használ üzleti kártyát, akkor szánjunk időt annak ellenőrzésére is.

Fordítsunk kiemelt figyelmet a Széchenyi Kártyára, mégpedig kétféle területen: egyrészt gondoljuk végig, lesz-e negyedéves törlesztési kötelezettsége a vállalkozásnak az alatt az időszak alatt, amíg nyaralunk. Ha igen, intézkedjünk annak érdekében, hogy a szükséges törlesztőrészletet a vállalkozásunk befizesse a megfelelő számlára. Nyomatékosan hívjuk fel a befizető figyelmét arra, hogy a befizetett (átutalt) összeg a bankszámlán történt jóváírást követő napon használható csak fel. Nem minősül tehát szerződésszerű teljesítésnek, ha befizeti a cég az esedékes törlesztőrészletet, és azonnal rendelkezik is annak felhasználásáról akár részben, akár pedig egészében.

Különösen ügyelni kell arra, hogy nincs-e sorban álló tétel azon a bankszámlán, amelyre a Széchenyi Kártya törlesztőrészletét kell megfizetni, hiszen a sorban álló inkasszó "elviszi" a befizetést, és nem teljesül "a következő napig a számlán kell maradnia" követelmény.

7.6.2.6. Hitelkártya

Hasonló a helyzet a hitelkártyával. A nyaralás megkezdése előtt kellő időben ellenőrizzük, mikor kell a törlesztőrészletet megfizetni, hiszen a hitelkártyákra meglehetősen magas késedelmi kamatot, illetve hitelkamatot számítanak fel a bankok, ha a türelmi időben nem fizetünk, vagy nem használjuk ki jól a kamatmentes vásárlás lehetőségét.

7.6.2.7. A kártyafedezeti számlák feltöltése

Közvetlenül a nyaralás megkezdése előtt "töltsük fel" a kártyafedezeti számláinkat, minden egyes bankkártyánknál külön-külön ellenőrizve a fedezetet.

7.6.2.8. Bankkártyahasználat külföldön

A mindennapi életben szinte a leggyakrabban igénybe vett banki szolgáltatás a bankkártyahasználathoz kapcsolódik. Nincs ez másként a szabadság idején sem, sőt. Tapasztalatok szerint éppen ilyenkor használják olyanok is a bankkártyájukat, akik különben inkább a készpénzes fizetés mellett döntenek.

Kétségtelen, hogy a bankkártyahasználat kényelmes és biztonságos – feltéve ha megtartjuk az alapvető szabályokat, amelyek egyébként egyáltalán nem bonyolultak.

A bankkártya érték, így is kezeljük. Ne hagyjuk tehát elöl a szálláson vagy a strandon, ne felejtsük a parkoló kocsiban stb.

Írjuk alá átvételkor a bankkártyát, ne engedjük, hogy bankkártyánkat más használja. Ne adjuk tehát oda házastársunknak, gyerekünknek, mert éppen nincs kedvünk elsétálni az ATM-ig.

Gondoskodjunk arról, hogy a PIN-kódot más ne ismerhesse meg. Semmiképpen ne tegyük kis cédulára felírva a bankkártya mellé. Ne írjuk be a telefonkönyvünkbe PIN-kód vagy más, könnyen azonosítható megnevezéssel.

Csak biztonságos környezetben használjuk a bankkártyát, akár készpénzt akarunk felvenni, akár pedig fizetni szeretnénk a kártyával.

Ne sajnáljuk a fáradságot, menjünk el egy megbízható bankfiókba, vegyünk fel ott készpénzt, ha nem találunk megfelelő helyen ATM-et, illetve ne fizessünk olyan helyen bankkártyával, ahol nem tudjuk megfelelően ellenőrizni a POS-terminált.

Ha bármi problémát észlelünk a kártyával kapcsolatban, azonnal jelentsük be a kibocsátó banknál.

Ha pihenünk se feledkezzünk meg arról, hogy ellenőriznünk kell a számlát és a kártyabizonylatot is, mielőtt aláírnánk. Akár véletlenül is előfordulhat elütés, amit utólag, ha aláírtuk a kártyabizonylatot, már meglehetősen nehéz bizonyítani.

Célszerű, ha a nyaralás alatt gondosan összegyűjtjük a kártyabizonylatokat, akár készpénzfelvételről, akár vásárlásról szólnak. Utóbb könnyű lesz ellenőrizni, hol és mikor használtuk a kártyánkat, jogosnak kell-e tehát tekintenünk valamely terhelést.

7.7. Pénzváltás

Nyaralás közben külföldön is előfordul, hogy nem bankkártyával, hanem készpénzzel kell fizetnünk. A valutát kétféle módon biztosíthatjuk: még otthon felvesszük a devizaszámlánkról, vagy valutát váltunk otthon vagy külföldön.

Szerencsés átgondolnunk, hogy a nyaralás idején mennyi készpénzre lesz szükségünk. Legalább minimális összeget mindenképpen célszerű magunknál tartani, hiszen a repülőtéren, a közlekedéshez, a taxi fizetéséhez, tankoláshoz, autópálya-matrica megvásárlásához stb. kell az "apró" – helyi pénznemben. Az sem kizárt, hogy a bankkártyahasználat nem biztonságos, így mindenképpen készpénzt kell magunkkal vinnünk, akár a helyi pénznemben, akár "kemény valutában" (általában USD, euró a könnyen és jól használható valuta).

7.7.1. Korlátlan valutakivitel - engedély nélkül

A devizakorlátozások megszűnésével nem okoz problémát a valutaváltás, valutakivitel Magyarországon, illetve Magyarországról. A magyar állampolgároknak sem a valutavásárláshoz, sem a valutakivitelhez nem kell devizahatósági vagy egyéb engedély.

7.7.2.Kötelező napi limit

Az USA-ba utazáshoz minimális összegű készpénz szükséges és célszerű, hiszen ott hitelkártyát kell használni. Nem ritka azonban, hogy akár a szomszédos országokban is meghatározott napi összegű pénz rendelkezésre állását kell igazolnunk a határátlépéskor – legalábbis ha kérik. Jellemző: ha be kell mutatnunk a határon meghatározott minimális napi összeget, akkor azt általában nem a helyi valutában, hanem USD-ben vagy euróban kell megtenni.

7.7.3. Forint helyett valutával utazzunk

Általában nem célszerű túl sok magyar forinttal elindulni, legalábbis annál többel nem, mint amennyi a magyar határig kell, az oda- és visszaúton. A magyar valutát nem sok országban váltják, és az árfolyama sem kedvező. Sokkal egyszerűbb, kényelmesebb és olcsóbb is Magyarországon megvenni a külföldi fizetőeszközt.

Ha több országba is utazunk, ahol különböző valuták a törvényes fizetési eszközök, célszerű mindegyikből előre váltani, legalább egy kisebb összeget, lehetőleg kis címletekben. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy megérkezésünk után azonnal találunk megfelelő pénzváltó helyet. Inkább az a valószínű, hogy csak viszonylag drágán fogunk hozzájutni a helyi fizetőeszközhöz, hiszen a szállodákban, repülőtereken általában megfizettetik a "kényelmi felárat".

Utazás előtt viszont van lehetőség megkeresni a számunkra legelőnyösebb árfolyamot kínáló pénzváltót.

7.7.4. Pénzváltás külföldön

Érdemes az utazás során is ügyelni a pénzváltásra. Lehetőleg nézzük meg több bank és pénzváltó árfolyamát, külön is ügyelve az általuk felszámított kezelési költségre, összegbeli korlátokra, kedvezményekre. Gyakori, hogy nagyon apró számok jelzik csupán, hogy a kedvező árfolyam csak akkora összeg váltása esetén jár, amekkorára nekünk nincsen szükségünk.

Csak megbízható helyen váltsunk, hiszen külföldön különösen nehéz reklamálni. Semmiképpen ne kísérletezzünk "zsebváltókkal", a hamis papírpénzt végképp nem tudjuk használni.

7.8. Hitelezés

A nyaralás előtt nem ritka a hiteligénylés – egyes bankok külön hirdetik is a nyaralási kölcsönöket. Az viszont kevésbé gyakorlati, hogy nyaralás közben veszünk fel hitelt. Kivételt képez a személyi kölcsön, amely szabadon, célhoz kötöttség nélkül felhasználható hitel, illetve az áruvásárlási hitel, ha éppen a szabadság alatt kívánunk nagyobb beruházást végrehajtani.

A hitelnyújtás feltételei bankonként változóak, közös azonban, hogy a hitelnyújtást hitelbírálat előzi meg. Célszerű lehet a kérelem benyújtása előtt előminősítést kérni, amikor kiderülhet, hogy várhatóan hitelképesek leszünk-e, és mekkora összeg erejéig.

7.8.1. Teljes hiteldíjmutató

Hitelkérelem benyújtása előtt mindig nézzük meg és hasonlítsuk össze a kérelemmel megcélozni szándékolt bankok által megadott teljes hiteldíjmutatót (THM), és hasonlítsuk össze a bankok által kért különböző, a THM-be nem foglalt díjakat (pl. közokiratba foglalás díja, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítási díj, esetleges garanciadíjak stb.).

7.9. Alapszolgáltatásokon kívüli banki szolgáltatások

A röviden áttekintett banki alapszolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a bankok a nyaralás ideje alatt is.

7.9.1. Széfszolgáltatás

Akinek jelentős értékű ingósága (pl. ékszer) van, érdemes azt banki széfben elhelyeznie, különösen hosszabb nyaralás idejére.

7.9.2. Értékpapír

Arról is célszerű dönteni, hogy a nyaralás idején nem használt, nem forgatott pénzt rövid lejáratú értékpapírba fektetjük. Ehhez át kell tekinteni az értékpapír-választékot, vagy azon bank szakemberének tanácsát kikérni, ahol általában bankolunk.

7.9.3. Csekkváltás

Lehetséges, hogy a nyaraláshoz csekkre van szükségünk, ez is váltható a nyaralás előtt, és beváltható a nyaralás alatt.

7.9.4. Bankgarancia-szolgáltatás

Tipikusan nem a nyaralás előtt megoldandó pénzügyi feladatok közé tartozik akkreditív nyitása, bankgarancia kibocsátásának kérése. Az viszont igen, ha mi vagyunk bankgarancia kedvezményezettjei, és várható, hogy a nyaralás ideje alatt sor kerül az igénybevételére (lehívás). Erre vonatkozóan feltétlenül intézkednünk kell.

7.10. A nyaralás pénzügyi lezárása

A nyaralás után az emlékek felidézése mellett, és még inkább előtte, tekintsük át pénzügyeinket, mind a cégeseket, mind pedig a privátokat. Zárjuk tehát le pénzügyileg is a pihenés időszakát. Ennek keretében gondosan ellenőrizzük bankszámlakivonatainkat. Tételenként döntsünk arról, hogy a terheléseket elfogadjuk-e. Különösen fontos ennek elvégzése a kártyaköltések körében, figyelemmel a szállodák és az autókölcsönzők sajátos gyakorlatára.

7.10.1. Kártyás fizetés el nem ismerése

Nagyon lényeges, hogy nekünk magunknak kell eljárnunk, ha a számunkra a bankkártyát kibocsátó bank nem ad helyt a reklamációnak. Érvényes ez abban az esetben, ha baj történt a bankkártyánkkal, tehát ellopták, vagy véleményünk szerint lemásolták, és így használták fel a pénzünket. Érvényes továbbá akkor is, ha a számla végösszegét tartjuk túlságosan magasnak, tipikusan autókölcsönzők, szállodák szolgáltatásai alapján.

A számla végösszegének helytállóságát a banknál nem érdemes vitatni, hiszen a bank nem áll kapcsolatban sem a szállodával, sem az autókölcsönzővel. A szerződést mi kötöttük, a feltételeket mi fogadtuk el, ha pedig megítélésünk szerint az általunk elfogadott feltételek (fizetendő összeg stb.) nem azonosak azokkal, amelyeket a bankszámlánk megterhelése során érvényesítettek, akkor a helyesbítés érdekében kizárólag mi tudunk intézkedni. Nem érdemes arra hivatkozni, hogy a bank miért nem ellenőrizte a számlát – ahogyan ezzel próbálkozni szoktak -, hiszen ilyen feladata természetesen nincsen, nem is lehet a bankoknak.

7.10.2. Lopás, a bank mentesülése

A lopás, másolás esetén nem fizetik automatikusan a bankok a 45 000 Ft feletti kárunkat. Nagyon körültekintően megvizsgálják, hogyan történt a lopás, milyen körülmények között tudták lemásolni a kártyát. Ha bizonyítottnak látják, hogy nem jártunk el kellő gondossággal, tehát például sikeresen vettek fel készpénzt a bankkártyánkkal ATM-ből úgy, hogy a PIN-kódot próbálkozás nélkül helyesen megadták, akkor általában elutasítják a reklamációt arra hivatkozva, hogy a kártya használója nagyon nagy valószínűséggel ismerte a PIN-kódot, ami viszont csak úgy lehetséges, hogy nem ügyeltünk rá megfelelően, vagyis legalábbis súlyosan gondatlanul jártunk el.

Hasonló érveléssel utasítják el a kár megtérítését akkor, ha a gépkocsiból ellopták a táskánkat, benne a bankkártyával és a PIN-kóddal. Ugyancsak gyakori elutasítási ok, ha túlságosan hosszú idő telt el az ellopás, elvesztés és annak bejelentése között, hiszen a kártya használatát csak akkor tudja megakadályozni a bank, ha a bejelentéssel tudomást szerez a bajról.

7.10.3. Feketelista

Olvassuk el figyelmesen a pihenés alatt érkezett banki postát, az értesítéseket, figyelemfelhívásokat, felszólításokat egyaránt. Vegyük komolyan a felszólításokat, különösen az azokban megjelölt fizetési határidőt, mert könnyen előfordulhat, hogy "feketelistára" kerülünk, a bank köteles jelenteni adatainkat a központi hitelinformációs rendszernek (közismert nevén: BAR), és a következő banki hitelkérelem, bankkártyaigénylés stb. során lehet, hogy erre tekintettel utasít el bennünket.

7.10.4. Gondoskodás a megmaradt valutáról

Ne felejtsük el visszatenni a bankszámlára a megmaradt valutát. Számoljuk ki, hogy érdemes-e forintra átváltani, vagy jobban járunk, ha nyitunk devizaszámlát, még akkor is, ha viszonylag kis összeget akarunk elhelyezni. A devizaszámla vezetéséért fizetendő díj nem lehet több, mint az a kamat, amit a devizaszámlán elhelyezett összegért kapunk, hiszen ellenkező esetben előbb-utóbb elfogyna a betett összeg.

Látható, hogy a nyaralás nem mentesít a pénzügyekkel történő foglalkozás alól. A bankolás a nyaralás előtt, alatt és után is odafigyelést követel. Ne hanyagoljuk el!

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. május 5.) vegye figyelembe!