6. Vámmentes utasforgalom

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. május 5.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/05. számában (2005. május 5.)

Az európai uniós tagság azt is jelenti, hogy a tagországok egy vámterületet képeznek, a közös vámhatár az unió határait jelenti. Unión belül vám nincs. A vám csak az uniós, illetve az unión kívüli országok relációjában merül fel. A vámmentességek közösségi rendszerét a 918/83/EGK rendelet hozta létre. Ez a rendelet vonatkozik az utasforgalomra is.

6.1. Személyi poggyász

Azok az árucikkek, amelyeket a harmadik országból érkező utasok személyi poggyásza tartalmaz, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy az ilyen import nem kereskedelmi jellegű.

A személyi poggyász megjelölés a poggyász egészét jelenti, amelyet az utas a Közösségbe való megérkezésekor a vámhatóságoknak be tud mutatni, valamint bármely poggyász, amelyet ugyanezeknek a hatóságoknak egy későbbi időpontban bemutat, feltéve hogy benyújtható annak bizonyítéka, hogy az utas indulásakor azt kísérőpoggyászként regisztrálta.

Az üzemanyagot tartalmazó hordozható tartályok nem képeznek személyi poggyászt.

6.1.1. Nem kereskedelmi jellegű import

A "nem kereskedelmi jellegű import" olyan importot jelent, amely:

– alkalmi jellegű és

– kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll; az ilyen árucikkek jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami arra utalhat, hogy azokat kereskedelmi célból importálják.

6.1.1.1. Mennyiségi korlátok

A vámmentességet az alábbiakban felsorolt árucikkek tekintetében utasonként a következő mennyiségi korlátok keretein belül alkalmazzák:

Dohánytermékek: 200 db cigaretta, vagy 100 db szivarka (egyenként legfeljebb három gramm súlyú szivar), vagy 50 db szivar, vagy 250 gramm cigaretta- vagy pipadohány.

Az Európán kívül lakó utasok részére ezek a mennyiségek az alábbiakra emelkednek: 400 db cigaretta, vagy 200 db szivarka (egyenként legfeljebb három gramm súlyú szivar), vagy 100 db szivar, vagy 500 gramm cigaretta- vagy pipadohány.

Alkoholtartalmú italok:

– 22 térfogatszázalékot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italok és párlatok: 1 liter (a tagállamok előírhatják, hogy ezt a mennyiséget egyetlen palack tartalmazza), vagy

– 22 térfogatszázalékot nem meghaladó erősségű, bor- vagy alkohol alapú, alkoholtartalmú égetett italok és párlatok, valamint aperitifitalok; pezsgőborok, likőrborok: 2 liter, és csendes borok: 2 liter.

Parfümök: 50 gramm.

Kölnivizek: 0,25 liter.

Nem adható mentesség a dohánytermékekre, valamint az alkoholtartalmú italokra 17 éves kor alatti utasok esetében.

6.1.1.2. Értékkorlátok

A mentesség utasonként 45 ECU teljes értékig bezárólag adható meg az értékkorlátozás nélküli árucikkekre. A tagállamok ezt az összeget 23 ECU-ra csökkenthetik a 15 éves kor alatti utasok esetében.

Ahol utasonként két vagy több tétel teljes értéke meghaladja a hivatkozott összegeket, a mentességet addig az összegig kell megadni az ilyen egyes tételekre, amelyeket ha elkülönítve importálnák, mentességet kapnának, tekintettel arra, hogy egy egyedi tétel értéke nem osztható fel.

6.2. Üzemanyag

Importvámoktól mentesen hozható be

– a Közösség vámterületére belépő magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok szabványos tartályaiban lévő üzemanyag;

– a magángépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket.

A "kereskedelmi gépjármű" bármilyen, motorral ellátott közúti járművet jelent, melyet felépítésének és felszerelésének a típusa szerint az alábbiak szállítására terveztek, és az alábbiak szállítására képes, fizetségért vagy anélkül:

– több mint kilenc személy, beleértve a vezetőt is,

– árucikkek,

és bármely, a szállítástól mint olyantól eltérő, különleges célra tervezett közúti járművet jelent.

A "magángépjármű" bármilyen gépjárművet jelent, amely nem esik az előző meghatározás alá.

A "szabványos tartály" a gyártó által az összes ugyanolyan típusú gépjárműbe, mint amilyen a kérdéses jármű, tartósan berögzített tartályt jelenti, és amelynek tartósan beépített szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását mind a jármű előremozgatására – és ahol helyénvaló -, mind a hűtőrendszer működtetésére.

A gépjárműre szerelt gáztartály, amelyet a gáznak üzemanyagként való közvetlen felhasználására terveztek, szintén szabványos tartálynak tekintendő.

A tagállamok a mentesség alkalmazását a kereskedelmi gépjármű szabványos tartálya által tartalmazott üzemanyag tekintetében járművenként és utazásonként 200 literre korlátozhatják.

A vámmentesen beengedett üzemanyag nem használható a járműben másra, mint amire abban importálták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen. E szabály be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó importvám alkalmazását vonja maga után, azzal a vámtétellel, amely a rendelkezés megszegésének az időpontjában hatályban van, az árucikk típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. május 5.) vegye figyelembe!