Minőségvédelem a cégben

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. április 6.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/04. számában (2005. április 6.)

A minőség a XX. század utolsó évtizedeiben vitathatatlanul az egyik, ha nem a legfontosabb fogalommá vált a piaci élet szereplői számára. Ez mozgatja immár évtizedek óta a műszaki-gazdasági jogalkotást és magát a gazdaságot is. Maga a szó sajnos mégis gyakran közhelynek hangzik, mert túlságosan sokszor, úton-útfélen hivatkozunk rá. Még mindig vannak – bár egyre csökkenő számban –, akik azt hiszik, hogy ha lehetőleg minél többször hivatkoznak a minőségre, mint varázsszóra, úgy ez önmagában valódi minőséget eredményez a termék vagy a szolgáltatás számára. Az ilyen tartalmatlan "szómágia" azonban nem vezet, nem vezethet eredményre, hiszen a vevőt, az ügyfelet legfeljebb rövid ideig lehet a minőség puszta emlegetésével ámítani. Egy vállalkozás hosszabb távon csak a vevői által megtapasztalt tartós minőségre építhet.

Különszámunkban átfogó képet adunk a valódi minőség megvalósításának eszközeiről. Ehhez mindenekelőtt körüljárjuk azt a kérdést, hol van a minőség helye a vállalati kultúrában, s hogy milyen szerepet tölt be a cégek életében. Részletesen foglalkozunk a minőség irányítási rendszerével. Külön teret szentelünk annak, milyen szerepet tölt be az emberi tényező a minőség létrehozásában, melyek a minőség gazdasági, jogi és társadalmi összefüggései. A Függelékben a minőségirányítás területén gyakran használt rövidítések rövid magyarázatát adjuk.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. április 6.) vegye figyelembe!