6. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. április 6.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/04. számában (2005. április 6.)

A minőségirányítás területén gyakran használt rövidítések kisszótára

ABC-diagram (Paretodiagram): a minőségbiztosítás területén gyakran használt módszer, amely a hibák előfordulásának egyenetlenségén alapul. E szerint a hibaokok megközelítőleg 20 százaléka okozza a hiba-előfordulások megközelítőleg 80 százalékát. Ennek grafikus ábrázolása lehetővé teszi azt, hogy a vezetés a legfontosabb hibaokok megszüntetésére koncentrálja erőfeszítéseit.

AFNOR: a Francia Szabványügyi Egyesület (francia neve: "Association Française de Normalisation") hivatalos rövidítése.

ÁMR: a teljes körű minőségirányítás (TQM) Magyarországon való meghonosítása érdekében az IIASA és Shoji Shiba professzor vezetésével 1987-ben indított program neve, amely az "Átfogó Minőségvezetési Rendszer" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés.

ANOVA: a kísérlettervezés körébe tartozó statisztikai módszer, az úgynevezett szórásnégyzet-elemzés. Alkalmas annak számszerűsítésére, hogy egy bizonyos tényező milyen befolyást gyakorol egy meghatározott, mérhető jellemző kísérleti eredményeire (a betűszó az angol "Analysis of Variance" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

AOQ: a mintavételes statisztikai módszerek területén használt rövidítés az átlagos kimenő hibaszint megjelölésére (a betűszó az angol "Average Outgoing Quality" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

AOQL: a mintavételes statisztikai módszerek területén használt rövidítés az átlagos kimenő hibaszint legnagyobb értékének megjelölésére (a betűszó az angol "Average Outgoing Quality Limit" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

AQL: a mintavételes statisztikai módszerek területén használt rövidítés az átvételi hibaszint megjelölésére (a betűszó az angol "Acceptable Quality Level" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

ASQC: az Amerikai Minőségszabályozási Társaság (angolul American Society for Quality Control) nevének rövidítése.

BPI: a vállalati folyamatok továbbfejlesztése (a betűszó az angol "Business Process Improvement" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

BPR: a vállalati folyamatok újratervezése (a betűszó az angol "Business Process Reengineering" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

BSI: a Brit Szabványügyi Intézet (angolul British Standards Institution) nevének rövidítése.

CAQ: számítógéppel támogatott minőségbiztosítás (a betűszó az angol "Computer Aided Quality" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

CE-jelölés: az EU megfelelőségi jelölése (a betűszó a francia "Conformité Européenne" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

CEN: az Európai Szabványügyi Bizottság (francia neve: "Comité Européen de Normalisation") hivatalos rövidítése.

CENELEC: az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (francia neve: "Comité Européen de la Normalisation Electrotechnique") hivatalos rövidítése.

CFM: a keresztfunkcionális vezetés megnevezése, aminek lényege az egyes szervezeti egységek feladatmegosztásának optimálása, a közöttük lévő kapcsolatok és együttműködés magas szintű megvalósítása (a betűszó az angol "Cross Functional Management" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

COC: a minőségköltségek egyik összetevője, a megfelelőség költségei (a betűszó az angol "Cost of Conformity" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

CONC: a minőségköltségek egyik összetevője, a nem megfelelőség költségei (a betűszó az angol "Cost of non Conformity" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

COQ: a minőségköltségek megjelölésére használt rövidítés (a betűszó az angol "Cost of Quality" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

CSF: a kritikus sikertényezők megnevezésére szolgáló rövidítés (a betűszó az angol "Critical Success Factor" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

CWQI: a vállalat egészére kiterjedő minőségfejlesztés (a betűszó a "Companywide Quality Improvement" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

DOE: kísérlettervezés. Azon módszerek összefoglaló megjelölésére szolgáló kifejezés, amelyek lehetővé teszik viszonylag kevés kísérlet elvégzése révén a termék minőségét pozitív irányban befolyásoló paraméterek kiválasztását (a betűszó az angol "Design of Experiment" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

ECRS-elv: japán eredetű racionalizálási technika (a betűszó az angol "Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

ED: kísérlettervezési technika, az "Experimental Design" kifejezés kezdőbetűiből álló rövidítés.

EDIFACT: az elektronikus adatátvitelen alapuló közigazgatás, kereskedelem és szállítás megnevezésére szolgáló rövidítés (a betűszó az angol "Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

EFQM: az Európai Minőségirányítási Alapítvány (angol neve: European Foundation for Quality Management) hivatalos rövidítése.

EOQ: az Európai Minőségügyi Szervezet (angol neve: European Organisation for Quality) hivatalos rövidítése.

EQA: az Európai Minőség Díj megjelölésére használt rövidítés (a betűszó az angol "European Quality Award" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

EQNet: a Minőségügyi Rendszerek Minősítésének és Tanúsításának Európai Hálózata (angolul: European Network for Quality System Assessment and Certification) hivatalos rövidítése.

ETSI: az Európai Telekommunikációs Szabványosítási Intézet (angol neve: European Telecommunication Standardization Institute) hivatalos rövidítése.

EVOP: matematikai statisztikai módszer a kísérlettervezés területén. Jelenleg még nincs kialakult és elfogadott magyar megnevezése (a betűszó az angol "Evolutionary Operation" kifejezés kezdőbetűiből álló rövidítés).

FADE-kerék: problémamegoldási módszer (a betűszó az angol "Focus, Analyse, Develop, Execute" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

FIFO-elv: a készletek kezelésének alapelve, amelynek értelmében meghatározott termékek esetén mindig a korábban beérkezetteket adják ki a raktárból felhasználás céljából (a betűszó az angol "First In First Out" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

Fishbone-diagram: lásd az Ishikawa-diagram címszó alatt.

FMEA: a minőségbiztosítás egyik gyakran alkalmazott módszere, amely alkalmas a termékkel kapcsolatos kockázatok számszerűsítésére, és így lehetőséget nyújt az esetleges súlyos hibák megelőzésére (a betűszó az angol "Failure Mode and Effects Analysis" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

FTA: hibafaelemzés (a betűszó az angol "Fault Tree Analysis" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

GLP: elsősorban a gyógyszeriparban alkalmazott, szigorú szakmai előírásokon alapuló laboratóriumi gyakorlat (a betűszó az angol "Good Laboratory Practice" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

GMP: elsősorban a gyógyszeriparban alkalmazott, szigorú szakmai előírásokon alapuló gyártási gyakorlat (a betűszó az angol "Good Manufacturing Practice" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

HACCP: az elsősorban az élelmiszeripar és beszállítói számára kidolgozott ún. veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok módszere alkalmas a mikrobiológiai, biológiai, kémiai és az idegentest-szennyeződések élelmiszerekbe kerülésének megelőzésére (a betűszó az angol "Hazard Analysis and Critical Control Points" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

HIPI: a szolgáltatások alapvető jellemzőinek megjelölésére szolgáló rövidítés (a betűszó az angol "Heterogenity, Intangibility, Persistability, Inseparability" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

Hisztogram: a minőségirányítás egyik nagyon gyakran használt grafikus ábrázolási módszere, ami alkalmas egy kiválasztott jellemző előfordulási gyakoriságának oszlopdiagram formájában történő ábrázolására.

HOQ: a "Minőség Háza", angolul "House of Quality" kifejezés rövidítése. Magyarázatát lásd a QFD címszónál.

HR: az emberi viszonyok tanának rövidítése, amely forradalmasította a vezetéstudományt, mivel felismerte az emberi tényező fontosságát a vezetési folyamatban (a betűszó az angol "Human Relations" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

HRD: az emberi erőforrás fejlesztésére szolgáló megközelítés és módszertan megnevezése (a betűszó az angol "Human Resource Development" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

IIASA: a Nemzetközi Rendszerelemzési Intézet neve. Szerepét a magyar minőségügyben lásd az ÁMR szócikknél.

IQC: egy integrált irányítási rendszer részét képező minőségszabályozás megnevezésére használt rövidítés (a betűszó az angol "Integrated Quality Control" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

IQNet: egy kiterjedt nemzetközi tanúsítási hálózat rövidített megnevezése (angol neve: "International Certification Network").

Ishikawa-diagram: grafikus módszer a vizsgált hatás és az azt kiváltó okok ábrázolására és ez alapján végzett elemzések megkönnyítésére. Hatékony alkalmazása csoportmunkát igényel. Nevét feltalálójáról, Kaoru Ishikawa japán minőségszakértőről kapta. (További elterjedt megnevezései: okhatás, Fishbone-, illetve halszálkadiagram.)

ISO: a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet rövidítése. A rövidítés érdekessége, hogy formailag igen hasonló a szabványosítás lényegét, az azonosságot kifejező görög izo előtaghoz (a betűszó az angol "International Organization for Standardization" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

JIT: olyan beszállítói minőségbiztosítási módszer, amely a folyamatos termeléshez szükséges anyagok, alkatrészek rendelkezésre állását éppen akkor biztosítja, amikor azokra szükség van. Ennek elérése rendkívül bonyolult és szerteágazó tevékenységeket igényel (a betűszó az angol "Justintime" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

Kaizen: Japánból eredő, folyamatos, kis lépéseken alapuló minőségjavítási megközelítés. Alapvető módszere a PDCA-ciklus állandóan ismétlődő alkalmazása.

LCC: életciklusköltség. A termék előállításának és használatának során felmerülő valamennyi költség, beleértve annak megsemmisítési költségét is (a betűszó az angol "Life Cycle Cost" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

LPM: az úgynevezett karcsúsított termelés irányítási módszere, amelynek az erőforrások optimális felhasználásán keresztül a hatékonyság áll a középpontjában (a betűszó az angol "Lean Production Management" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

9M: a termékek, illetve szolgáltatások minőségét meghatározó módon befolyásoló tényezőkre utaló rövidítés A. V. Feigenbaum nyomán (a betűszó az angol "Marketing, Money, Management, Men, Motivation, Materials, Machines, Modern information methods, Mounting products requirements" szavak, illetve kifejezések kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MBC: a szabályozók alapján történő vezetési módszer megnevezése (a betűszó az angol "Management by Control" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MBE: a kivételek alapján történő vezetési módszer megnevezése (a betűszó az angol "Management by Exceptions" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MBM: piacorientált vállalatvezetés, amely a kiválasztott piac vevőigényeire összpontosítva irányítja a vállalatot a vevőelégedettség elérése céljából (a betűszó az angol "Market Based Management" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MBO: a célok alapján történő vezetési módszer megnevezése (a betűszó az angol "Management by Objectives" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MBNQA: az Amerikai Egyesült Államokban alapított díj a teljes körű minőség elterjesztését ösztönzi, a sikeres alkalmazókat jutalmazza az USA vállalatainak versenyképességének javítása céljából (a betűszó az angol "Malcolm Baldrige National Quality Award" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MBWA: egy olyan vezetési módszer megnevezésére szolgáló betűszó, amelynek alapján a vezetők rendszeresen, napi gyakorisággal bejárják a vezetésük alá tartozó területet, és közvetlenül informálódnak annak működéséről, illetve problémáiról (a betűszó az angol "Management by Walking Around" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MIS: a vezetési információs rendszerek széles körben elterjedt megnevezése (a betűszó az angol "Management Informations System" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MPS: a beszerzett termék megfelelőségének biztosítását szolgáló rendszer (a betűszó az angol "Material Procuration System" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

MSZT: a Magyar Szabványügyi Testület nevének hivatalos rövidítése.

MTBF: a megbízhatósági elemzéseknél használt mutató, a hibák között eltelt átlagos időre (a rövidítés az angol "Mean Time Between Failures" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

NAT: a Nemzeti Akkreditáló Testület nevének hivatalos rövidítése.

NOAQ: a szervezeten belüli vevői-beszállítói kapcsolatok kezelése során alkalmazott rövidítés, amely a következő műveletet mint vevőt fogja fel (a betűszó az angol "Next Operation as Customer" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

OD: a szervezetfejlesztésre alkalmazott elterjedt rövidítés (a betűszó az angol "Organisational Development" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

OMH: az Országos Mérésügyi Hivatal nevének hivatalos rövidítése.

4P: a vevőközpontú irányítás nélkülözhetetlen marketingeszköz-rendszerének népszerű rövidítése, amely magában foglalja a termék-, ár- és értékesítéspolitikát, valamint a marketingkommunikációt (a betűszó az angol "Product, Price, Placedistribution, Promotion" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

Paretodiagram: lásd az ABC-diagram címszónál.

PCA: a folyamatképességi elemzésre alkalmazott rövidítés (a betűszó az angol "Process Capability Analysis" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

PDA: ellenőrzési eredmények kiértékelésének megnevezésére szolgáló rövidítés német nyelvterületen (a betűszó a német "Prüfdatenauswertung" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

PDCA-ciklus: a folyamatos minőségjavítás során alkalmazott módszer, amely 4 szakaszból áll. Ezek a tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, intézkedés (a betűszó az angol "Plan, Do, Check, Act" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

PFU: a folyamatképesség-vizsgálat megnevezésére alkalmazott rövidítés német nyelvterületen (a betűszó a német "Prozessfähigkeits Untersuchung" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

PMÜ: mérőeszközök felügyeleti rendszerének megnevezésére szolgál német nyelvterületen (a betűszó a német "Prüfmittelüberwachung" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

PPP: a közszféra és a vállalkozási szféra együttműködési területeinek megjelölésére szolgáló rövidítés (az angol "Public Private Partnership" kifejezés kezdőbetűiből képzett rövidítés).

PR: a szervezet és partnerei közötti kölcsönös bizalom és megértés megteremtését és fenntartását célzó tervszerű és rendszeres tevékenység (a betűszó az angol "Public Relations" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QA: egy, a minőségbiztosításra széles körben használt rövidítés (a betűszó az angol "Quality Assurance" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QAT: egy adott feladat megoldására létrehozott minőségi akciócsoport (a betűszó az angol "Quality Action Team" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QC: egy, a minőségszabályozásra széles körben használt rövidítés (a betűszó az angol "Quality Control" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QDB: a minőségügyi rendszerhez tartozó adatbázisok megnevezése német nyelvterületen (a betűszó a német "Qualitäts Datenbasis" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QFD: a vevőigények műszaki követelményekként történő megfogalmazására alkalmas módszer. Az ennek során használt különleges mátrix formájáról nevezik a minőség házának, angolul "House of quality"-nak is (a betűszó az angol "Quality Function Deployment" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QIT: minőségfejlesztési munkacsoport, amely viszonylagos önállósággal szabályozza azt a saját felelősségi körébe tartozó fejlesztési programot, amelyre létrehozták (a betűszó az angol "Quality Improvement Team" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QM: egy, a minőségirányításra széles körben használt rövidítés (a betűszó az angol "Quality Management" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QMS: elsősorban szabványos (például ISO 9001 szerinti) minőségirányítási rendszerek megjelölésére használt rövidítés (a betűszó az angol "Quality Management System" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QRK: a minőségszabályozási kártya megnevezésére szolgáló rövidítés német nyelvterületen (a betűszó a német "Qualitätsregelkarte" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QS9000: a három nagy amerikai autógyártó, a Ford, a GM és a Chrysler által kidolgozott, az ISO 9001 szabványra alapozott és beszállítóik számára kötelezővé tett szabvány jellegű dokumentum, amely az egységesítés folytán a beszállítók munkáját jelentősen megkönnyítette. Ezt a rendszert más autóipari vállalatok is széles körben átvették és beszállítók számára kötelezővé tették.

QSA: minőségrendszerek auditálása (a betűszó az angol "Quality System Assessment" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

QSS: a minőségbiztosítási rendszer megnevezésére szolgáló rövidítés német nyelvterületen (a betűszó a német "Qualitätssicherungssystem" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

RPN: az FMEA-elemzés során megállapított kockázati index (a betűszó az angol "Risk Priority Number" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

RSN: a kísérlettervezésben használt úgynevezett válaszfelület módszere (a betűszó az angol "Response Surface Method" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

5S: japán eredetű módszertan a munkakörnyezetnek a hatékony munkavégzés érdekében történő átalakítására (a betűszó a japán Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu és Shitsuke" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

7S: a vállalatvezetés sikertényezőire utaló, a nemzetközi szakirodalomban gyakran előforduló rövidítés McKinsey nyomán (a betűszó az angol "Structure, System, Strategy, Skill, Staff, Style, Superordinate goals" szavak, illetve kifejezések kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SI: a nemzetközileg elfogadott mértékegységrendszer hivatalos rövidítése (a betűszó a francia "Système international d'unitès" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SME: kis- és közepes vállalkozások megjelölésére használt elterjedt rövidítés (a betűszó az angol "Small and Medium Enterprises" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SOP: szabványosított műveleti eljárások a minőségirányítási rendszerek követelményeinek egységes módon való kezelésére (a betűszó az angol "Standard Operating Procedure" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SP: az önellenőrzés megnevezésére alkalmazott rövidítés német nyelvterületen. Az önellenőrzés kifejezés azt jelenti, hogy az adott tevékenységet végző dolgozókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek az általuk működtetett folyamat és az általuk előállított termék megfelelőségének ellenőrzésére, és rájuk ruházzuk az ezzel kapcsolatos felelősséget (a betűszó a német "Selbstprüfung" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SPC: a statisztikai folyamatszabályozás eszközrendszerének átfogó megnevezése. Magában foglalja többek között a gyártási folyamatok folyamatképességének és teljesítményének elemzési technikáit, a termék és a gyártási folyamatok paramétereinek ellenőrzés alatt tartását. Alkalmazása jelentős előnyökkel jár, bár hozzá kell tenni, hogy ez megfelelő műszaki hátteret is igényel, amelynek megteremtésében szintén jól használhatók a statisztikai eszközök (a betűszó az angol "Statistical Process Control" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SQC: a statisztikai módszerek alkalmazásán alapuló minőségbiztosítási rendszer megnevezésére szolgáló rövidítés (a betűszó a német "Statistische Qualitätssicherung" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

SWOT-elemzés: az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések felmérésére alkalmas módszer, amely lehetővé teszi a szükséges és lehetséges intézkedések időben történő megtételét a szervezet számára a (piaci) fenyegetések megelőzésére, illetve a lehetőségek kihasználására (a betűszó az angol "Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats" szavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

TEI: a teljes körű minőségirányítás egy fontos eleme, az alkalmazottak teljes körű bevonása a folyamatokba. Ez teszi lehetővé, hogy az alkalmazottak képesek legyenek a lehető legnagyobb mértékben azonosulni a vállalat céljaival, és így erőfeszítéseiket ennek érdekében hasznosíthassák (a betűszó az angol "Total Employee Involvement" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

TOPS: problémamegoldó csoportmunka (a betűszó az angol "Team Oriented Problem Solving" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

TPM: a gyártóberendezések egy korszerű, a teljes körű minőségirányítás elveit hasznosító megelőző karbantartási rendszere, amelynek célja a gépek lehető legkisebb állásidővel történő üzemeltetése (a betűszó az angol "Total Productive Maintenance" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

TQC: a teljes körű minőségszabályozás megjelölésére használt rövidítés (a betűszó az angol "Total Quality Control" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

TQM: teljes körű minőségirányítás. Azon irányítási módszerek összefoglaló megnevezése, amelyek alkalmasak a minőség tágabb értelmezésének figyelembevételével történő irányításra (a betűszó az angol "Total Quality Management" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

TQS: a teljes körű minőségrendszer kifejezés rövidítése, ami egy kevéssé elterjedt rövidítés a teljes körű minőségirányítás területén (a betűszó az angol "Total Quality System" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

VA: az értékelemzés módszerének megnevezésére alkalmazott rövidítés (a betűszó az angol "Value Analysis" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

5W+H: az eredményes kérdezéshez használható kérdőszavakra utaló rövidítés (a betűszó az angol "Who, What, When, Which, Where, How" kérdőszavak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

Az összeállítást készítette:

Győri Pál

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. április 6.) vegye figyelembe!