A szabályosan működő cég

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/03. számában (2005. március 7.)

A cégeknek számtalan előírásra kell figyelemmel lenniük a működésük során. A betartandó jogszabályok köre természetesen attól függ, hogy a vállalkozás milyen tevékenységet folytat, ám vannak olyan törvények és rendeletek, amelyek cégformára, tevékenységi körre tekintet nélkül valamennyi, vagy legalábbis a legtöbb gazdasági társaságra egyaránt vonatkoznak. Tárgyuknál fogva e szabályok is rendkívül tarka képet mutatnak, idetartoznak a társasági jogi, céljogi előírásokon kívül a különféle adózási, számviteli, társadalombiztosítási passzusok, a foglalkozással kapcsolatos előírások és így tovább. Nincs nehezebb feladat, mint felmérni, melyek azok a rendelkezések, amelyeket a cég vezetésének feltétlenül ismernie kell. Sok költséget és energiát takarít meg az, aki legalább nagy vonalakban tudja, milyen kérdésekre milyyen jogszabályokban találja meg a választ.

Különszámunkkal ebben kívánunk segíteni azzal, hogy a cégek életében leginkább fontos szabályok rövid ismertetésével egyfajta térképet adunk a cégvezetők kezébe, amelyek segítségével eligazodhat a cégműködésre vonatkozó szabályok rengetegében. Ez a térkép természetesen nem lehet teljes részletességű, de a fő irányokat megmutatja, amely alapján már el lehet indulni a részletek felé. A munka függelékében témák szerint felsoroljuk az általunk fontosnak ítélt törvényeket és rendeleteket, mindent, amiről a cégnek tudnia kell...

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 7.) vegye figyelembe!