Szerződéskötési kiskáté

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/01. számában (2005. január 1.)

Jogásza nem minden cégnek van, szerződéseket azonban minden vállalkozás köt, ám nem mindegy hogyan. Az üzleti kapcsolatok szerződéses viszonyok rendszere, amelyekben a cégek a legkülönfélébb jogi kapcsolatokban vállalnak kölcsönösen kötelezettségeket egymással szemben. A szerződéses kötelmek tartalmát és formáját az üzleti partnerek által elérni kívánt gazdasági cél határozza meg. Jóllehet, a magánjogban nem érvényesül szerződéstípus-kényszer, s a felek a törvényes keretek között szabadon alakíthatják ki a megállapodásukat, a jog hagyományosan kidolgozta a tipikus szerződésekre vonatkozó szabályokat. Ezek irányt mutatnak a szerződők számára, s megszabják az adott szerződési forma kötelező tartalmi és formai jegyeit.

Ez évi első különszámunkban sorra vesszük a Polgári Törvénykönyv által nevesített szerződéseket az adásvételtől az öröklési szerződésig. Az összeállításból olvasóink nemcsak arról informálódhatnak, hogy milyen előírásokat kell kötelezően betartaniuk egy-egy szerződéstípusról, hanem arról is, hogy milyen jogi következményekkel jár az adott szerződéstípushoz tartozó megállapodás létrejötte, milyen jellegű jogok és kötelezettségek származnak az ügyletből. A munka a vonatkozó jogi előírásokon túl magába foglalja a témához kapcsolódó, iránymutató bírói gyakorlat által kimunkált következtetéseket is.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!