2. Pénz- és bélyeghamisítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. augusztus 12.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/06. számában (2004. augusztus 12.)

2.1. Pénzhamisítás

2.1.1. Törvényi tényállás

Ezt a bűncselekményt az követi el, aki

– pénzt forgalomba hozatal céljából utánoz vagy meghamisít,

– hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hozatal céljából megszerez, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz,

– hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz.

A tízezer forintot meg nem haladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás – a váltópénz meghamisítását kivéve – nem bűncselekmény. Ha pénz utánzásával követik el, akkor az szabálysértésnek minősülhet, egyéb módon elkövetve szabálysértést sem valósít meg.

2.1.1.1. Utánzás

Az utánzás az eredetihez hasonló, annak megfelelő hasonmás létrehozása. Az eredeti pénz vagy értékpapír mintául szolgál, és annak alapján jön létre az új példány. Közömbös az utánzás módszere, minősége, ugyanis a bűncselekmény megvalósulása szempontjából egyetlen objektív feltétel, hogy a valódi látszatát keltse, és az így létrehozott dolog valamilyen formában valódi pénzként a forgalomban felhasználható legyen.

Pénz utánzásának kell tekinteni a forgalomból kivont pénz olyan megváltoztatását is, hogy az forgalomban levő pénz látszatát keltse.

2.1.1.2. Meghamisítás

A meghamisítás a pénz olyan manipulációját jelenti, amikor az elkövető a beavatkozás révén a valóditól eltérőt állít elő, ugyanabból a pénzből.

Pénz meghamisításának kell tekinteni olyan jelzés alkalmazását, illetve eltávolítását is, amely annak megjelölésére szolgál, hogy a pénz csak meghatározott országban érvényes, továbbá a pénz nemesfémtartalmának csökkentését is.

2.1.1.3. Szándékosság

A bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni.

2.1.2. Büntetés

A cselekmény bűntettnek minősül, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2.1.2.1. Minősített eset

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzhamisítást

– különösen nagy, vagy azt meghaladó értékű pénzre,

– bűnszövetségben

követik el.

2.1.2.2. Privilegizált eset

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzhamisítást váltópénzre, illetve kisebb, vagy azt el nem érő értékű pénzre követik el.

2.1.2.3. Előkészület

Aki pénzhamisításra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

2.1.3. Halmazat

Egyetlen alkalommal több hamisítvány készítése vagy megszerzése, forgalomba hozatala, illetve az országból kivitele, az országba behozatala, vagy az ország területén átvitele egy bűncselekménynek minősül. Egy bűncselekményt állapítanak meg az elkövető terhére akkor is, ha a hamis pénz többszöri megszerzéséhez igazodik a forgalomba hozatal.

A pénzhamisítás a csalással halmazatban nem állapítható meg.

2.1.4. Elhatárolás

Csalást és nem pénzhamisítást kell megállapítani az olyan fémkorongok előállítása és használata esetén, amelyek nyerőautomatákat hoznak működésbe.

2.2. Pénzhamisítás elősegítése

2.2.1. Törvényi tényállás

Ezt a bűncselekményt az követi el, aki pénzhamisításhoz szükséges anyagot, eszközt, berendezést vagy számítógépes programot készít, megszerez, tart, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik

2.2.1.1. Szándékosság

A cselekmény szándékosan követhető el. Az elkövetőnek tudnia kell azt is, hogy az említett dolgok pénzhamisításhoz kellenek.

2.2.2. Büntetés

A cselekmény vétségnek minősül, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

2.3. Hamis pénz kiadása

2.3.1. Törvényi tényállás

Ezt a bűncselekményt az követi el, aki valódi, illetve hamisítatlan gyanánt jogszerűen szerzett hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz.

2.3.1.1. Szándékosság

A bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy hamis pénzt hoz forgalomba.

2.3.2. Büntetés

A cselekmény vétségnek minősül, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

2.3.2.1. Minősített eset

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt különösen nagy, vagy azt meghaladó értékű pénzre követik el.

2.3.3. Elhatárolás

A bűncselekményt az különbözteti meg a pénzhamisítástól, hogy itt az elkövető jóhiszeműen jut a hamis pénzhez. Ha úgy adja tovább, hogy nem ismeri fel a pénz hamis voltát, nem követ el bűncselekményt.

2.4. Bélyeghamisítás

2.4.1. Törvényi tényállás

Ezt a bűncselekményt az követi el, aki forgalomba hozatal vagy felhasználás céljából

– bélyeget utánoz vagy meghamisít,

– hamis vagy meghamisított bélyeget megszerez.

Ezért a bűncselekményért felel az is, aki hamis, meghamisított vagy felhasznált bélyeget mint valódit, illetőleg fel nem használtat forgalomba hoz, vagy felhasznál.

A külföldi bélyeg a belföldivel azonos védelemben részesül.

2.4.1.1. Utánzás

Lásd a 2.1.1.1. pontot!

2.4.1.2. Meghamisítás

Lásd a 2.1.1.2. pontot!

2.4.1.3. Forgalomba hozás

Forgalomba hozáson a bélyeggyűjtés céljára forgalomba hozást, meghamisításon pedig a bélyegnek gyűjtés célját szolgáló jogosulatlan megváltoztatását is érteni kell.

2.4.1.4. Szándékosság

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el.

2.4.2. Büntetés

A cselekmény bűntettnek minősül, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2.4.2.1. Minősített eset

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bélyeghamisítást

– különösen nagy, vagy azt meghaladó értékű bélyegre,

– bűnszövetségben

követik el.

2.4.2.2. Privilegizált eset

A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a bélyeghamisítást kisebb, vagy azt el nem érő értékű bélyegre követik el.

2.4.3. Halmazat

Egyetlen alkalommal több hamisítvány készítése vagy megszerzése, forgalomba hozatala, illetve az országból kivitele, az országba behozatala, vagy az ország területén átvitele egy bűncselekménynek minősül. Egy bűncselekményt állapítanak meg az elkövető terhére akkor is, ha a hamis pénz többszöri megszerzéséhez igazodik a forgalomba hozatal.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. augusztus 12.) vegye figyelembe!