6. A 45 év felettiek támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

A munkanélküliség elleni küzdelem egyik fontos eszköze a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásának elősegítése. A munkanélküliek ismételt munkába állásának vizsgálatát tükröző számadatok alapján elmondható, hogy bizonyos életkorban – különösen a 45., illetőleg az 50. életév betöltését követően – az elhelyezkedés esélye jelentős mértékben csökken. Az esélyegyenlőség biztosításának jegyében a jogszabály a 45. életévüket betöltött személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint foglalkoztatásának elősegítése érdekében az általános rendelkezésektől eltérő, kedvezőbb szabályokat állapít meg a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, a munkáltatói képzés, valamint a közhasznú munkavégzés támogatása esetében.

6.1. A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

Bértámogatásként is ismert a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, amely a munkabér egy részének, illetőleg egészének átvállalásával a hosszabb ideje munka nélküli személyek foglalkoztatására ösztönzi a munkaadókat.

6.1.1. A támogatás mértéke

Az általános szabályok alapján a munkabér 50-100 százalékáig terjedő mértékű támogatás legfeljebb egy évig nyújtható, ha a munkaadó legalább hat hónapja munka nélküli személy foglalkoztatását vállalja.

Ha a munka nélküli személy a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a támogatás mértéke a munkavállaló munkabérének 70-100 százalékáig terjedhet, és két évig folyósítható.

További kedvező szabály, hogy a támogatás – a hat hónapos munka nélküli állapotot megjelölő általános feltételtől eltérően – már a munkanélküliként történő nyilvántartásba vételt követő harmadik hónaptól kezdődően is megállapítható.

6.1.2. Vonatkozó jogszabály

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az R. 11. §-ának (6) bekezdése tartalmazza.

6.2. A közhasznú munkavégzés támogatása

A közhasznú foglalkoztatás célja a munkaerő-piaci feszültségek csökkentése, az átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő munkanélküliek munkába helyezésének elősegítése.

6.2.1. A támogatás mértéke

Az általános szabályok szerint a támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70 százalékáig terjedhet, és akkor állapítható meg, ha ezzel a foglalkoztatottak létszáma nő. Ugyanazon munkavállaló foglalkoztatása legfeljebb egy évig támogatható.

6.2.2. A támogatás feltételei

Ha a munkaadó olyan munkanélküli foglalkoztatását vállalja, aki a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte,

– a támogatásnak nem feltétele a statisztikai állományi létszám bővülése,

– a támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek legfeljebb 90 százalékáig terjedhet,

– a támogatás folyósításának időtartama másfél évig terjedhet.

Ha a munkaadó olyan munkanélküli foglalkoztatását vállalja, aki a támogatás iránti kérelem benyújtásakor az 50. életévét betöltötte, a támogatás kétévi időtartamra nyújtható, ha a foglalkoztatásra

– egészségügyi-szociális,

– művelődési, közoktatási,

– környezetvédelmi

tevékenység keretében kerül sor.

6.2.3. Vonatkozó jogszabály

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az R. 12. §-ának (4) bekezdése tartalmazza.

6.3. A munkáltatói képzés támogatása

A munkavállalók képzése esetén – főszabály szerint – képzési támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul.

A munkaadót terhelő képzési költségekhez történő hozzájárulástól el kell tekinteni, ha a képzésben részt vevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte.

A 45. életévüket betöltött személyek foglalkoztatása, illetőleg képzése esetén az adott foglalkoztatást elősegítő támogatásra vonatkozó általános szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

6.3.1. Mérlegelés

A foglalkoztatási törvény alapján nyújtható – 45 éven felüliekre speciális szabályt nem tartalmazó – támogatások megállapításakor a munkaügyi központ mérlegelési jogkörben jár el. A mérlegelés egyik szempontja – általában – a 45 éven felüliek előnyben részesítésének elősegítése.

6.3.2. Vonatkozó jogszabály

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az R. 9. §-a tartalmazza.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!