18. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

18.1. Jogszabályok jegyzéke

A különszámban bemutatott támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok a következők:

- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény,

- az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról szóló 12/1997. (VIII. 14.) MüM rendelet,

- az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény,

- az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény,

- az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény,

- a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet,

- a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény,

- a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,

- az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény,

- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény,

- a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet,

- a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet,

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított, 1991. évi IV. törvény (Flt.),

- a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló, többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (R.),

- a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény,

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 210/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),

- a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény,

- a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet,

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.),

- a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény,

- a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 2/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet,

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.),

- a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet,

- a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXI. törvény,

- a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet,

- a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet,

- a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet,

- az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet,

- a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,

- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

- a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény,

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

- a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet,

- az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény,

- a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet.

INTÉZMÉNYNÉV

Ir.sz.

Cím

Levélcím

Közp. tel.sz.

Telefax

FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL (FH)

1089

Kálvária tér 7.

1476/75

1/303-9300

1/210-1870

Fővárosi M.K. (FMK) Budapest

1082

Kisfaludy u. 11.

1364/244

1/303-0722

1/303-0717

FMK Központi Ügyfélszolgálati Iroda

1082

Kisfaludy u. 11.

 

1/303-0720

1/303-0717

FMK 02. kirendeltség (V., VI., XIII.)

1137

Katona J. u. 25.

 

1/320-5668

1/339-8270

FMK 06. kirendeltség (VII., VIII.)

1091

Üllői út 47. I. em.

 

1/215-8799

1/215-0570

FMK 09. kirendeltség (XXl.)

1211

Bajáki F. u. 1.

 

1/277-1033

1/277-1033

FMK 10. kirendeltség (XVI., XVII.)

1163

Vívó u. 2.

 

1/403-0002

1/403-0002

FMK 11. kirendeltség (IX., X.)

1096

Haller u. 6.

 

1/215-1242

1/215-6539

FMK 12. kirendeltség (XI., XII., XXII.)

1115

Bartók B. út 132.

 

1/204-1704

1/204-1704

FMK 13. kirendeltség (I., II., III.)

1039

Heltai Jenő tér 7.

 

1/243-8669

1/243-8663

FMK 14. kirendeltség (XX., XXIII.)

1203

János u. 6.

 

1/284-6405

1/284-6405

FMK 15. kirendeltség (IV., XIV., XV.)

1043

Kassai u. 24/b.

 

1/390-2400

1/390-2409

FMK 16. kirendeltség (XVIII., XIX.)

1181

Darus u. 5.

 

1/292-6093

1/290-4473

FMK 18. kirendeltség (hajléktalanok)

1089

Baross u. 124.

 

1/334-2926

1/334-2926

FMK Ifjúsági Irodája

1061

Andrássy út 10.

 

1/302-1469

1/302-2017

FMK Diplomás Irodája

1061

Andrássy út 10.

 

1/311-1414

1/269-0154

Baranya M.M.K., Pécs

7621

Király u. 46.

7601/230

72/506-800

72/506-804

Pécsi kirendeltség

7621

Zrínyi u. 11.

 

72/512-820

72/512-821

Komlói kirendeltség

7300

Bajcsy-Zs. u. 9/1.

 

72/483-613

72/483-087

Mohácsi kirendeltség

7700

Jókai u. 2.

 

69/311-737

69/311-231

Siklósi kirendeltség

7800

Felszabadulás u. 88.

 

72/352-704

72/351-458

Sellyei kirendeltség

7960

Korongi tér

 

73/480-242

73/480-686

Szigetvári kirendeltség

7900

Rákóczi F. u. 25.

 

73/515-070

73/514-080

Szentlőrinci kirendeltség

7940

Deák F. u. 20/b.

 

73/371-333

73/371-201

Bács-K. M.M.K., Kecskemét

6000

Balaton u. 24.

 

76/320-266

76/478-828

Kecskeméti kirendeltség

6000

Klapka u. 34.

 

76/486-589

76/486-588

Bajai kirendeltség

6500

Czirfusz F. u. 13.

 

79/520-831

.../209 mellék

Kalocsai kirendeltség

6300

Szent I. kir. u. 72.

 

78/462-148

78/462-148

Kiskőrösi kirendeltség

6200

Kossuth L. u. 40.

 

78/311-891

78/311-181

Kiskunfélegyházi kirendeltség

6100

Petőfi tér 4-5.

 

76/560-162

76/461-745

Kiskunhalasi kirendeltség

6400

Szent Imre u. 12.

 

77/423-554

77/421-554

Bácsalmási kirendeltség

6430

Rákóczi u. 34.

 

79/541-041

79/541-040

Kiskunmajsai kirendeltség

6120

Félegyházi u. 5.

 

77/481-548

77/481-548

Kunszentmiklósi kirendeltség

6090

Rákóczi u. 62/a.

 

76/550-041

76/550-040

Tiszakécskei kirendeltség

6060

Béke u. 116.

 

76/441-286

76/441-286

Békés M.M.K., Békéscsaba

5600

Árpád sor 2/6.

5601/270

66/444-211

66/441-221

Békéscsabai kirendeltség

5600

Árpád sor 2/6.

 

66/444-187

55/445-269

Békési kirendeltség

5630

Múzeum köz 1.

 

66/411-977

66/411-015

Gyulai kirendeltség

5700

Szt. István u. 27/b.

 

66/463-368

66/463-108

Orosházai kirendeltség

5900

Szabadság tér 1-3.

 

68/411-519

68/411-726

Szarvasi kirendeltség

5540

Vasút u. 40.

 

66/311-070

66/312-060

Szeghalomi kirendeltség

5520

Bocskai u. 8.

 

66/371-363

66/371-646

Gyomaendrődi kirendeltség

5500

Mirhóháti u. 11.

 

66/386-705

66/283-933

Mezőkovácsházi kirendeltség

5800

Alkotmány u. 42.

 

68/381-992

68/381-689

Borsod-A.-Z. M.M.K., Miskolc

3525

Városház tér 1.

3501/56

46/517-700

46/502-032

Miskolci kirendeltség

3526

Zombori u. 2.

 

46/502-800

46/502-806

Encsi kirendeltség

3860

Szeles u. 1.

 

46/386-433

46/386-420

Kazincbarcikai kirendeltség

3700

Tóth Á. u. 2.

 

48/510-071

48/312-509

Tiszaújvárosi kirendeltség

3580

Bartók B. u. 11.

 

49/341-357

49/341-357

Mezőkövesdi kirendeltség

3400

Dózsa Gy. u. 2.

 

49/313-854

49/313-854

Ózdi kirendeltség

3600

Vasvár u. 56.

 

48/473-241

48/474-227

Sárospataki kirendeltség

3950

Rákóczi u. 78.

 

47/312-710

47/312-710

Sátoraljaújhelyi kirendeltség

3980

Hajnal út 24.

 

47/523-290

47/523-291

Szerencsi kirendeltség

3900

Kassa u. 23.

 

47/361-346

47/361-107

Edelényi kirendeltség

3780

István király u. 51.

 

48/341-846

48/341-846

Szikszói kirendeltség

3800

Kassai u. 108.

 

46/596-277

46/396-637

Tokaji kirendeltség

3910

Bajcsy-Zs. u. 16.

 

47/352-500

47/352-500

Putnoki kirendeltség

3630

Rákóczi u. 2.

 

48/430-237

48/430-237

Gönci kirendeltség

3895

Kossuth u. 47.

 

46/388-014

46/388-014

Mezőcsáti kirendeltség

3540

Hösök tere 13.

 

49/352-725

49/352-725

Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Szeged

6721

Bocskai u. 10-12.

6701/172

62/561-561

62/561-551

Szegedi kirendeltség

6721

Bocskai u. 10-12.

 

62/561-561

62/561-591

Csongrádi kirendeltség

6640

Kis- Tisza u. 4.

 

63/384-341

63/484-715

Hódmezővásárhelyi kirendeltség

6800

Szántó Kovács János u. 52.

 

62/244-835

62/242-895

Makói kirendeltség

6900

Széchenyi tér 7.

 

62/213-553

62/213-660

Szentesi kirendeltség

6600

Ady E. u. 22/b.

 

63/316-458

63/311-587

Kisteleki kirendeltség

6760

Kisteleki E. u. 2.

 

62/259-381

62/259-381

Mórhalmi kirendeltség

6782

István király út 1/a

 

62/281-381

62/280-307

Fejér M.M.K., Sz.fehérvár

8000

Sörház tér 1.

8002/241

22/327-950

22/311-139

Székesfehérvári kirendeltség

8000

Piac tér 10.

 

22/319-346

22/319-348

Dunaújvárosi kirendeltség

2400

Gagarin tér 1/a

 

25/413-712

25/410-619

Móri kirendeltség

8060

Kodály Z. u. 1.

 

22/407-600

22/409-380

Bicskei kirendeltség

2060

Kisfaludy u. 50.

 

22/565-263

22/350-486

Gárdonyi kirendeltség

2483

Posta u. 8.

 

22/355-710

22/355-710

Sárbogárdi kirendeltség

7000

Tury M. u. 3.

 

25/461-528

25/460-497

Ercsi kirendeltség

2451

Fő u. 34.

 

25/520-756

25/490-940

Enyingi kirendeltség

8130

Kossuth u. 38.

 

22/372-318

22/372-318

Győr-M.-S. M.M.K., Győr

9021

Városház tér 3.

9001/224

96/529-910

96/319-399

Győri kirendeltség

9024

Bartók B. u. 2.

9001/224

96/327-666

96/317-423

Kapuvári kirendeltség

9330

Szent István k. u. 2.

 

96/242-688

96/245-144

Mosonmagyaróvári kirendeltség

9200

Lucsony u. 4.

 

96/219-852

96/219-855

Soproni kirendeltség

9400

Virágoskert u. 3-5.

 

99/334-820

99/334-830

Csornai kirendeltség

9300

Soproni u. 95.

 

96/261-654

96/263-338

Téti kirendeltség

9100

Fő u. 129.

 

96/461-204

96/461-024

Hajdú-Bihar M.M.K., Debrecen

4024

Piac u. 54.

4002/73

52/507-416

52/418-229

Debreceni kirendeltség

4024

Szív u. 19.

 

52/516-100

52/413-228

Berettyóújfalui kirendeltség

4100

Bocskai u. 9.

 

54/505-250

54/505-250

Püspökladányi kirendeltség

4150

Kossuth u. 6.

 

54/451-119

54/514-081

Hajdúböszörményi kirendeltség

4220

Csomaközi u. 3.

 

52/560-300

52/560-301

Hajdúnánási kirendeltség

4080

Bocskai u. 12-14.

 

52/570-511

52/381-632

Hajdúszoboszlói kirendeltség

4200

Dózsa Gy. u. 14.

 

52/557-280

52/557-284

Balmazújvárosi kirendeltség

4060

Debreceni u. 4/b

 

52/580-010

52/580-016

Hajdúhadházi kirendeltség

4242

Hunyadi u. 6.

 

52/583-430

52/583-432

Polgári kirendeltség

4090

Barankovics tér 7.

 

52/573-430

52/573-438

Biharkeresztesi kirendeltség

4110

Kossuth u. 3.

 

54/542-010

54/542-017

Komádi kirendeltség

4138

Hősök tere 11.

 

54/545-000

54/545-003

Vámospércsi kirendeltség

4287

Debreceni u. 2.

 

52/591-421

52/591-427

Létavértesi kirendeltség

4281

Árpád tér 8.

 

52/585-313

52/585-313

Heves M.M.K., Eger

3300

Kossuth L. u. 9.

3301/279

36/321-347

36/312-195

Egri kirendeltség

3300

Klapka Gy. u. 9.

 

36/313-149

36/320-864

Gyöngyösi kirendeltség

3200

Vezekényi út 24.

 

37/505-440

37/311-380

Hatvani kirendeltség

3000

Balassi B. u. 12.

 

37/342-307

37/342-382

Hevesi kirendeltség

3360

Dobó u. 3.

 

36/545-343

36/545-381

Füzesabonyi kirendeltség

3390

Rákóczi u. 62.

 

36/341-301

36/341-918

Pétervásárai kirendeltség

3250

Rózsa u. 1.

 

36/368-218

36/368-449

Komárom-E. M.M.K., Tatabánya

2801

Komáromi u. 6.

 

34/316-099

34/338-010

Dorogi kirendeltség

2510

Kálvária u. 18.

 

33/441-801

33/441-801

Esztergomi kirendeltség

2500

Lázár V. u. 74.

 

33/413-350

33/411-245

Komáromi kirendeltség

2900

Igmándi u. 45.

 

34/340-143

34/340-143

Oroszlányi kirendeltség

2840

Fürst S. u. 25.

 

34/364-767

34/361-295

Tatai kirendeltség

2890

Erzsébet királyné tér 10.

 

34/383-799

34/480-852

Tatabányai kirendeltség

2800

Népház u. 3.

 

34/310-852

34/317-242

Kisbéri kirendeltség

2870

Vásár tér 7.

 

34/352-699

34/352-699

Nógrád M.M.K., Salgótarján

3100

Alkotmány út 11.

 

32/521-050

32/310-327

Salgótarjáni kirendeltség

3100

Fürdő u. 3.

 

32/316-624

32/316-489

Balassagyarmati kirendeltség

2660

Bajcsy-Zs. út 17.

 

35/500-510

35/300-598

Pásztói kirendeltség

3060

Cserhát lakónegyed 11.

 

32/460-674

32/460-056

Szécsényi kirendeltség

3170

Kossuth u. 23.

 

32/371-999

32/370-986

Bátonyterenyei kirendeltség

3078

Madách út 6/b

 

32/350-267

32/350-290

Rétsági kirendeltség

2651

Kossuth út 1-3.

 

35/550-119

35/550-120

Pest M.M.K., Budapest

1117

Karinthy F. u. 3.

1519/292

1/385-2411

1/466-5311

Ceglédi kirendeltség

2700

Dózsa Gy. u. 1.

 

53/314-710

53/310-947

Érdi kirendeltség

2030

Budai u. 26.

2700/78

23/363-021

23/363-020

Gödöllői kirendeltség

2100

Szilhát út 53.

 

28/410-297

28/410-297

Nagykőrösi kirendeltség

2750

Rákóczi út 28.

 

53/352-968

53/352-968

Szentendrei kirendeltség

2000

Szabadkai u. 9.

 

26/310-300

26/310-300

Váci kirendeltség

2600

dr. Csányi krt. 45.

 

27/512-273

27/512-275

Budaörsi kirendeltség

2040

Nefelejcs u. 1. III. 1 lh.

 

23/441-919

23/441-920

Dabasi kirendeltség

2372

Berkenye u. 1.

 

29/361-581

29/361-581

Monori kirendeltség

2200

Petőfi S. u. 27.

 

29/410-558

29/410-558

Nagykátai kirendeltség

2760

Gyóni G. u. 11.

 

29/443-047

29/443-047

Szigetszentmiklósi kirendeltség

2310

Posta köz 2.

 

24/365-215

24/365-215

Ráckevei kirendeltség

2300

István tér 5.

 

24/518-641

24/518-641

Zsámbéki kirendeltség

2072

Zichy tér 1.

 

23/342-280

23/342-280

Somogy M.M.K., Kaposvár

7400

Fö u. 37-39.

7401/146

82/505-500

82/505-550

Barcsi kirendeltség

7570

Damjanich u. 31.

 

82/565-840

82/565-849

Kaposvári kirendeltség

7400

Fő u. 37-39.

 

82/505-555

82/505-572

Marcali kirendeltség

8700

Posta köz 1.

 

85/515-250

85/515-259

Nagyatádi kirendeltség

7500

Koch R. u. 4.

 

82/553-930

82/553-939

Siófoki kirendeltség

8600

Bajcsy-Zs. u. 1.

 

84/519-310

84/519-319

Balatonboglári kirendeltség

8630

Erzsébet u. 16.

 

85/550-910

85/550-919

Csurgói kirendeltség

8840

Városháza köz 2.

 

82/571-000

82/571-009

Tabi kirendeltség

8660

Szt. István u. 6.

 

84/525-960

84/525-969

Szabolcs-Sz.-B. M.M.K., Nyíregyháza

4400

Egyház u. 13-15.

 

42/594-010

42/594-011

Kisvárdai kirendeltség

4600

Szent György tér 4.

 

45/415-849

45/415-849

Mátészalkai kirendeltség

4700

Jármi u. 2.

 

44/500-621

44/500-633

Nyírbátori kirendeltség

4300

Kossuth u. 16.

 

42/282-470

42/281-712

Nyíregyházi kirendeltség

4400

Szabadság tér 2.

 

42/598-100

42/598-120

Fehérgyarmati kirendeltség

4900

Petőfi u. 16.

 

44/362-998

44/361-943

Vásárosnaményi kirendeltség

4800

Jókai u. 14.

 

45/471-911

45/471-999

Tiszavasvári kirendeltség

4440

Báthori u. 4.

 

42/372-102

42/372-102

Csengeri kirendeltség

4765

Szent István tér 1.

 

44/342-680

44/341-587

Nagykállói kirendeltség

4320

Bátori u. 36.

 

42/263-720

42/263-236

Baktalórántházi kirendeltség

4561

Köztársaság tér 15.

 

42/352-173

42/352-235

Jász-N.-Sz. M.M.K., Szolnok

5000

Kossuth L. u. 6-8.

 

56/423-233

56/420-285

Szolnoki kirendeltség

5000

Szabadság tér 3.

 

56/410-782

56/414-117

Jászberényi kirendeltség

5100

Jásztelki u. 16.

 

57/412-822

57/405-525

Karcagi kirendeltség

5300

Madarasi út 27.

 

59/311-456

59/311-543

Mezőtúri kirendeltség

5400

Rákóczi u. 3.

 

56/352-730

56/350-994

Tiszafüredi kirendeltség

5350

Fő út 14.

 

59/351-320

59/351-819

Törökszentmiklósi kirendeltség

5200

Petőfi S. u. 67-69.

 

56/390-190

56/390-941

Kunszentmártoni kirendeltség

5440

Mátyás kir. út 5.

 

56/462-461

56/461-523;

56/463-454

Kunhegyesi kirendeltség

5340

Szabadság tér 9-10.

 

59/326-360

59/326-546

Tolna M.M.K., Szekszárd

7100

Szent István tér 11-13.

7101/178

74/505-600

74/311-773

Bonyhádi kirendeltség

7150

Perczel M. u. 13.

 

74/550-500

74/550-251

Dombóvári kirendeltség

7200

Jókai u. 16/a

 

74/566-160

74/566-178

Paksi kirendeltség

7030

Dózsa Gy. u. 51-53.

 

75/312-933

75/312-087

Tamási kirendeltség

7090

Szabadság u. 15.

 

74/471-022

74/473-350

Szekszárdi kirendeltség

7100

Találka tér 4.

 

74/419-811

74/419-811

Tolnai kirendeltség

7130

Bezerédj tér 1.

 

74/441-590

74/440-689

Vas M.M.K., Szombathely

9700

Hollán E. u. 1.

 

94/520-400

94/505-747

Celldömölki kirendeltség

9500

Bartók B. út 1/a

 

95/420-586

95/421-940

Körmendi kirendeltség

9900

Szabadság tér 5.

 

94/411-413

94/411-414

Kőszegi kirendeltség

9730

Kossuth L. u. 15.

 

94/361-921

94/361-921

Sárvári kirendeltség

9600

Batthyány u. 47.

 

95/320-817

95/323-415

Szentgotthárdi kirendeltség

9970

Vajda J. u. 6.

 

94/380-768

94/380-768

Szombathelyi kirendeltség

9700

Hunyadi J. u. 45.

 

94/522-750

94/522-770

Vasvári kirendeltség

9800

Köztársaság tér 4.

 

94/370-136

94/370-136

Veszprém M.M.K., Veszprém

8201

Megyeház tér 3.

8201/312

88/424-477

88/420-689

Ajkai kirendeltség

8400

Móra F. u. 24-28.

 

88/311-742

88/311-546

Balatonfüredi kirendeltség

8230

Kossuth u. 3.

 

87/481-487

87/342-112

Pápai kirendeltség

8500

Csáky L. u. 12.

 

89/510-110

89/510-111

Sümegi kirendeltség

8330

Kossuth L. u. 36.

 

87/350-133

87/351-104

Tapolcai kirendeltség

8300

Liszt F. u. 1/1.

 

87/413-222

87/413-609

Várpalotai kirendeltség

8100

Dankó u. 16.

 

88/371-501

88/372-318

Zirci kirendeltség

8420

Kossuth u. 3-5.

 

88/415-662

88/414-993

Veszprémi kirendeltség

8200

József A. u. 34.

 

88/423-220

88/426-560

Balatonalmádi kirendeltség

8220

Rákóczi u. 43.

 

88/439-055

88/432-895

Zala M.M.K., Zalaegerszeg

8900

Mártírok u. 42-44.

 

92/549-480

92/549-490

Keszthelyi kirendeltség

8360

Kossuth u. 42.

 

83/312-888

83/510-323

Lenti kirendeltség

8960

Szabadság tér 9.

 

92/551-035

92/551-034

Nagykanizsai kirendeltség

8800

Fő u. 24.

 

93/310-327

92/310-327

Zalaegerszegi kirendeltség

8900

Mártírok u. 42-44.

 

92/549-480

92/549-490

Zalaszentgróti kirendeltség

8790

Csány L. u. 2.

 

83/360-024

83/560-016

Letenyei kirendeltség

8868

József A. u. 1.

 

93/343-206

93/343-206

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!