XI. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. március 8.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2002/03. számában (2002. március 8.)

Környezetvédelmi megbízott

A környezethasználó az alábbi táblázatban felsorolt környezethasználatok esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. A több telephelyet is üzemeltető, illetve a tevékenységén belül több környezethasználatot is végző környezethasználó a feladat ellátását egy megbízottal is biztosíthatja. A megbízott jogait és kötelezettségét, illetve feladatainak részletezését írásban (munkaszerződésben, szerződésben) kell rögzíteni. A megbízott köteles előzetesen felhívni a szervezet minden szerve és tisztségviselője figyelmét arra, hogy valamely tervezett intézkedés környezetvédelmi jogszabályt, előírást sért.

Nem lehet megbízott, akit környezet sérelmével vagy veszélyeztetésével kapcsolatos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, az ítélet hatálya alóli mentesülésig.

A megbízott képesítési feltétele a táblázat A) csoportjába sorolt tevékenységek esetén:

– környezetmérnöki képesítés; vagy

– felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés; vagy

– felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és 3 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlat;

– hulladékgazdálkodási technológus (OKJ-szám: 55 5470 01) képesítés; vagy

– környezet- és hidrotechnológus (OKJ-szám: 54 5470 01) képesítés.

A táblázat B) csoportjába sorolt tevékenységek esetén legalább az alább felsorolt középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyike:

– környezetvédelmi szakelőadó (OKJ-szám: 53 5470 03),

– hulladékkezelő technikus (OKJ-szám: 52 5470 01),

– környezetvédelmi méréstechnikus (OKJ-szám: 52 5470 02),

– környezetvédelmi technikus (szakmacsoport szerint) (OKJ-szám: 52 5470 04),

– települési környezetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 05),

– természetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 06),

– környezet- és vízgazdálkodási technikus (OKJ-szám: 52 5842 01),

– víz- és szennyvíztechnológus (OKJ-szám: 52 5842 02),

– közlekedésépítő, környezetvédő technikus (OKJ-szám: 52 5832 03),

valamint az 1993 előtt iskolarendszerű képzésen kívül szerzett, államilag elismert kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés [középfokú környezetvédelmi szaktanfolyam a 10/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet alapján], továbbá az 1997. december 31-ig megszerzett környezeti asszisztens (OKJ-szám: 52 5470 03) képesítés. A kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés és a környezeti asszisztens képesítés 2005. július 31-ig fogadható el, kivéve ha a megbízottnak a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig ezen időponttól 3 évnél kevesebb idő van hátra.

KSH-besorolás

A)

B)

0110

Növénytermelés és kertészet, 500 ha felett

0120

Állattenyésztés

– 2000 sertésférőhely felett

– 500 marhaférőhely felett

– baromfitartás 50 000 db felett

10

Szénbányászat

Tőzegkitermelés

11

Kőolaj- és földgázkitermelés, beleértve a kutatófúrásokat is

 

12

Uránércbányászat

 

13

Fémtartalmú ércek bányászata

 

14

Egyéb bányászat

1511

Húsfeldolgozás 5000 t/év

késztermék előállításától

Húsfeldolgozás 50-5000 t/év késztermék-előállítás között

1512

1511

Önállóan létesített vágóhíd

élő állatra számított 13 000 t/év

kapacitás felett

Önállóan létesített vágóhíd

élő állatra számított

2500-13 000 t/év kapacitás között

1512

1514

 

Növényolajgyártás a hidegsajtolásos technológiával történő növényolaj-előállítás kivételével

1520

 

Tejtermékek gyártása 500 000 l/nap felett

1532

 

Keményítőgyártás

1542

 

Cukorgyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett

1549

 

Élesztőgyártás

155

Szesz- és szeszesital-gyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett

Szesz- és szeszesital-gyártás50-750 m3/nap szennyvíz- mennyiség között

171

Textilkikészítés 15 millió m2/év felett

Textilkikészítés 1-15 millió m2/év között

1831

Nyersbőrcserzés, -kikészítés

Nyersbőrcserzés, -kikészítés

1911

1000 t/év nyersbőrfelhasználástól

100-1000 t/év nyersbőr- felhasználás között

2012

 

Farost-, faforgácslemez-gyártás

2101

Cellulóz- és papírgyártás, a kézzel merített papírgyártás kivételével

 

2222

 

Nyomdaipari szolgáltatás 10 millió m2/év felett

2310

Kőolaj-feldolgozás 15 000 t/év késztermék felett

Kőolaj-feldolgozás 300-15 000 t/év késztermék esetén

2320

Kokszgyártás

 

2411

Iparigáz-gyártás

 

2412

Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 800 t/év felett, illetve a 16/1988. (XII. 22.)

SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és a 888/1995. OTH és a 888-2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 500 t/év felett

Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 5-800 t/év között, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és a 888/1995. OTH és a 888-2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 5-500 t/év között

2413

Műtrágyagyártás

 

2414

Műanyagalapanyag-gyártás

 

2421

Növényvédőszer-gyártás

 

2422

Festék- és bevonóanyag-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól

Festék- és bevonóanyag-gyártás100-5000 t/év késztermék- előállítás között

2423

Gyógyszergyártás – 50 főnél többet foglalkoztató üzem esetén

Gyógyszergyártás – 50 főnél kevesebb alkalmazott esetén, kivéve a gyógyszertári tevékenységet

2424

Tisztító- és testápolószer-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól

Tisztító- és testápolószer-gyártás100-5000 t/év késztermék- előállítás között

2429

Egyéb vegyi áruk gyártása 1000 t/év késztermék-előállítástól

 

2429

Lőpor-, robbanószer- és lőszergyártás

 

2429

Aktívszén- és műszéngyártás

 

2429

Kopogásgátló készítmények gyártása 5 t/év felett

 

2429

 

Fagyásálló anyagok gyártása 5 t/év felett

2429

 

Hidraulikus áttételekben használatos folyadékok gyártása 5 t/év felett

2429

 

Ragasztók gyártása 5 t/év felett

2430

Vegyi szálak gyártása

 

2510

Gumitermékek gyártása 1000 t/év felett

 

2520

Műanyag termékek gyártása 1000 t/év felett

 

2610

Üveg és üvegtermékek gyártása

 

2620

Nem építési célú kerámiatermékek gyártása 5000 t/év termék felett

2631

Építési célú kerámiatermékek gyártása 10 000 t/év felett

2632

Tégla- és cserépgyártás 10 000 t/év felett

2640

Tűzálló kerámiatermékek gyártása 20 000 t/év termék felett

 

2651

Cementgyártás

Mészgyártás 5000 t/év felett

2652

Azbesztcement termékek gyártása

 

2690

Azbeszttartalmú termékek előállítása 100 t/év felett

 

2690

Ásványi szigetelőanyagok gyártása 1000 t/év felett

 

2690

Aszfaltból és hasonló anyagokból készített termékek gyártása1000 t/év felett

 

2690

Üveggyapot termékek gyártása

 

2711

Vaskohászati alapanyaggyártás

 

272

Könnyű- és színesfémkohászat

 

273

Öntöde, vas- és acélöntödénél 40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 5 t/nap kapacitás felett

Öntöde, vas- és acélöntödénél 10-40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 2-5 t/nap kapacitás között

2852

Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 20 000 m2/év felület kezelésétől

Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 500-20 000 m2/év felületnagyságig

3130

Szigetelt vezeték és kábel gyártása 10 000 t/év felett

 

3140

Akkumulátorgyártás 1500 db/nap felett

Akkumulátorgyártás1500 db/nap alatt

3150

Fényforrás- és világítóberendezés-gyártás

 

3210

Nyomtatott áramkör 10 E m2/év előállítása felett

Nyomtatott áramkör 2-10 E m2/év előállítása között

3410

Közútigépjármű-gyártás

 

3420

Járműkarosszéria- és pótkocsigyártás

 

3511

Hajógyártás legalább 20 m, fémből készült hajótestek vagy szekciók gyártásával, nagyjavításával

 

3520

Vasútijármű-gyártás

 

37

Hulladékok hasznosítása (nyersanyag kinyerése hulladékokból) 100 t/év felett

 

4010

Regionális villamos távvezetékrendszer 120 kV-tól, beleértve a transzformátor- állomásokat

 

4010

Atomerőmű

 

4010

Hőerőmű: 150 MW termikus teljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, 250 MW termikus teljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén

Hőerőmű: 50-150 MW termikus teljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, 50-250 MW termikus teljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén

4010

Vízerőmű 20 MW villamos teljesítmény felett

4010

Távfűtőmű:

150 MW hőteljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén,

250 MW hőteljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén

Távfűtőmű:

50-150 MW hőteljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén,

50-250 MW hőteljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén

4020

Regionális földgázelosztó vezetékrendszer 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól

 

4100

Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap felett

Víztermelés, -kezelés és -elosztás5000 m3/nap kapacitásig

4100

 

Víztározás – 700 ezer m3 befogadóképességtől vagy 2 m-es gátmagasságtól

4520

Mélyépítő-ipari tevékenység során keletkező hulladékok kezelése 100 t/év felett

 

5021

 

Közúti gépjárműjavító telep

5029

 

50 db egy időben javítható járműtől

5041

Gépjárműüzemanyag- nagykereskedelem

6010

Vasúti szállítás, vasúti igazgatóságonként

 

602

Közúti és egyéb szárazföldi szállítás1200 t teherszállítási kapacitás felett, illetve taxi (6025) kivételével

612

Kikötő, hajórakodó 500 E t/év árukapacitás fölött; és vízi áruszállítás 500 E t/év kapacitás fölött

 

62

Légi szállítás – azon szervezeteknél, ahol 15-nél több motoros légi járművet tartanak üzemben, saját üzemanyag-kiszolgálással és műszaki karbantartással

 

631

Közlekedési pályák üzemeltetése 50 ezer vagy ennél nagyobb lélekszámú település esetén

6314

Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás napi 80 motoros légi jármű által teljesített műveletszámtól

6320

Vasúti gépjárműjavító telep 30 egy időben befogadott járműtől

 

7310

Kutató- vagy oktató-atomreaktor 1 kW folyamatos hőteljesítménytől

 

7494

Fotóüzem 15 000 m2/év fotófilm- előhívástól, vagy 50 000 m2/év papírkópia készítésétől

 

851

 

Kórházak, klinikák 400 ágy felett.

Gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszer-kicsomagolás és/vagy-szétmérés esetén

9011

Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap szennyvíz tisztításától, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap szennyvíz tisztításától

Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap kapacitás alatt, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap alatt

9011

Önállóan létesített szennyvíziszap-lerakó100 t/év szárazanyagtól

9012

Települési folyékony hulladékok szállítása 2000 m3/hó szállítási teljesítmény fölött

9012

Szennyvízleürítő és ürítőkezelő telep100 m3/nap kapacitástól

9021

Települési szilárd hulladékok szállítása 2000 lakosnál nagyobb begyűjtési teljesítmény esetén

9021

Települési szilárdhulladék-lerakó 20 000 m3/év kapacitás felett

Települési szilárdhulladék-lerakó20 000 m3/év alatt

9021

Települési és nem veszélyes termelési hulladékot égető mű

 

9022

Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett

Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év mennyiségig

9022

Veszélyes hulladékot égető mű

 

9022

Veszélyes hulladék égetése nem erre specializált berendezésben, 100 kg/üzemóra veszélyes hulladék égetésétől

 

9022

Veszélyeshulladék-tárolók

 

9022

Veszélyeshulladék-lerakó telep

 

9029

Önállóan létesített radioaktív- hulladék-kezelő és -tároló telep

 

9301

Mosás és vegytisztítás1000 t/év felett

Mosás és vegytisztítás 1000-10 000 t/év között

"A" típusú izotóplaboratórium

 

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. március 8.) vegye figyelembe!