X. Az adó- és járulékfizetési határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/01. számában (2001. december 7.)

1. A jövedelemadó-előleg

1.1. Havonkénti fizetési kötelezettség

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő, a kifizető a kifizetés hónapját követő hónap 12-ig fizeti meg.

1.2. Negyedéves fizetési kötelezettség

A magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető a jövedelemadó-előleget nem vonta le, az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig fizeti meg.

2. JÖVEDELEMADÓ

2.1. Munkáltató

A munkáltató az év végi elszámoláskor általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett jövedelemadó-előleg különbözetét a levonást követő hónap 12-ig fizeti meg, illetőleg a többletként levont összeget visszaigényli.

2.2. Kifizető

A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hónap 12-ig fizeti meg.

2.3. Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha áfa fizetésére nem kötelezett, a jövedelemadót az adóévet követő év március 20-ig fizeti meg.

2.4. Vállalkozási tevékenységet folytató vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély

A vállalkozási tevékenységet folytató vagy áfafizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély a jövedelemadót az adóévet követő év február 15-ig fizeti meg.

3. JÁRULÉKOK

3.1. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

3.1.1. Havonkénti fizetési kötelezettség

A munkáltató az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő, a kifizető a kifizetés hónapját követő hónap 12-ig fizeti meg.

3.1.2. Negyedéves fizetési kötelezettség

Az egyéni vállalkozó a járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig fizeti meg.

3.2. Társadalombiztosítási járulék

3.2.1. Havonkénti fizetési kötelezettség

A munkáltató, a kifizető a járulékot az elszámolt hónapot követő hónap 12-ig fizeti meg.

3.2.2. Negyedéves fizetési kötelezettség

Az egyéni vállalkozó a járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig fizeti meg.

3.3. Baleseti járulék

3.3.1. Havonkénti fizetési kötelezettség

A társas vállalkozás a járulékot az elszámolt hónapot követő hónap 12-ig fizeti meg.

3.3.2. Negyedéves fizetési kötelezettség

Az egyéni vállalkozó a járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig fizeti meg.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!