VII. Alkalmi munkavállaló

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/01. számában (2001. december 7.)

1. ALKALMI MUNKAVÁLLALÓ MUNKAVISZONYA

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatható a Munka Törvénykönyve 72. §-a szerint munkavállalóként alkalmazható személy, továbbá a Magyarországon bejegyzett közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos külföldi tanulója, hallgatója.

1.1. Mennyit dolgozhat az alkalmi munkavállaló?

Alkalmi foglalkoztatásnak minősül, ha a munkáltató a munkavállalóval

– legfeljebb 5 egymást követő napig, és

– egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári napig, és

– egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig, több munkáltatónál legfeljebb 120 napig alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt létesít,

ha a munkavállalónak kifizetett egy naptári napi munkabér, ha több alkalmi foglalkoztatás azonos naptári napokra esik, akkor a bruttó (levonások nélküli) munkabér 1200 forintnál nem kevesebb és 4000 forintnál nem több.

Köztisztviselői, közalkalmazotti alaptevékenység elvégzésére alkalmi munkavállalót alkalmazni nem lehet.

1.2. AM-könyv

Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony a lakóhely, illetőleg a tartózkodási hely szerint illetékes megyei, fővárosi munkaügyi központ, vagy megállapodás alapján a területi önkormányzati jegyző által a tárgyévre kiadott, érvényes alkalmi munkavállalói könyvvel (AM-könyv) létesíthető. A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor – naponként – a munkaadói rovatokat ki kell töltenie (munkáltató neve, címe, munkavégzés helye, napja, munkakör és annak napi díja). Az AM-könyvet a munkavállalónak a munkavégzés helyén kell tartania.

1.3. Közteherjegy

A közteherjegy rovatban a munkáltató aláírásával igazolja a munka megkezdését. A több naptári napra létesített munkaviszony esetén a munka megkezdéséhez és a munka befejezéséhez kapcsolódó kötelezettségeket az adott naptári napokra vonatkozóan egyidejűleg kell teljesíteni.

1.4. Adó-, tb-kötelezettségek

A munkavégzés befejezésekor a munkáltató az adó- és a társadalombiztosítási kötelezettségét az adott bérsávhoz tartozó közteherjegy beragasztásával teljesíti. A munkáltatónak az AM-könyvvel foglalkoztatottakat nyilvántartásba kell vennie, amelynek tartalmaznia kell az alkalmi munkavállaló adatait, az AM-könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét és a munkavállaló aláírását.

Az alkalmi munkavállaló egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, valamint a munkavégzés napjai arányában nyugdíjszolgálati időt szerez.

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai:

Munkadíj:

Közteherjegy:

Ellátási alap:

1200-1599 Ft/nap

1200 Ft/nap

1700 Ft/nap

1600-2099 Ft/nap

1600 Ft/nap

2300 Ft/nap

2100-2599 Ft/nap

2000 Ft/nap

3000 Ft/nap

2600-3099 Ft/nap

2500 Ft/nap

3700 Ft/nap

3100-4000 Ft/nap

3000 Ft/nap

4300 Ft/nap

1.5. Speciális szabályok

A munkaviszonynak minősülő jogviszonyban folytatott tevékenységek közül speciális helyzetben vannak az alkalmi munkavállalói könyv birtokában munkát végzők. Az általuk e jogviszonyra tekintettel megszerzett jövedelem is munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minősül, de nem kell azt bevallani akkor, ha annak igazolt összege az adóévben a 350 ezer forintot nem haladja meg, feltéve természetesen, hogy emellett a nyugdíjon vagy az adóterhet nem viselő járandóságon kívül más összevonás alá eső bevallásköteles jövedelme az alkalmi munkavállalónak nincs. Amennyiben az alkalmi munkavállalóként megszerzett jövedelem az említett értékhatárt meghaladja, vagy az alkalmi munkavállaló úgy dönt, hogy a 350 ezer forint alatti jövedelmét bevallja, akkor azt munkaviszonyból származó jövedelemként kell a bevallásban szerepeltetni. Az ezen a címen megszerzett jövedelem után is jár az adójóváírás. A közteherjegy szerinti igazolt adótartamot ilyen esetben kifizető által levont adóelőlegként kell kezelni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!