IX. Bevallási kötelezettség és bevallási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/01. számában (2001. december 7.)

1. HAVI ÉS ÉVKÖZI BEVALLÁSRA KöTELEZETTEK

1.1. Hogyan?

Az adózónak valamennyi adóról (beleértve a járulékokat is) – az általános forgalmi adó (áfa) és a társasági adó (adóelőleg) kivételével –, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított elszámolandó áfája, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege

– a 10 millió forintot elérte, akkor havonta

– a 4 millió forintot elérte, akkor negyedévenként

kell bevallást teljesítenie.

E szerint kell bevallást teljesítenie annak az adózónak is, amelyik az adóévet megelőző második év utolsó napját követően szervezeti átalakulással (átalakulással, kiválással, egyesüléssel, beolvadással) jött létre, és az a szervezet, amelyből átalakult, kivált, vagy szétválás útján létrejött, illetve amellyel egyesült, vagy amelybe beolvadt, a szervezeti változást megelőzően az adóévet megelőző második évben az ismertetett feltételeknek megfelelt.

1.2. Mikor?

A havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, az évközi (negyedéves) adóbevallást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell az adóhatósághoz benyújtani.

1.3. Milyen nyomtatványon?

A havi adóbevallás száma mindig 01 végződésű, 2001-ben 0101, 2002-től 0201. (Az első két szám a naptári év utolsó két számjegye, így 2002-ben 02.)

Az évközi (negyedéves) adóbevallás száma mindig 02 végződésű, 2001-ben 0102, 2002-től 0202.

2. ÉVES ADÓBEVALLÁS

2.1. Mikor?

A havi, illetőleg az évközi adóbevallás-tételre nem kötelezett adózónak – a magánszemélyek jövedelemadójára és az osztalékadóra, valamint a társasági adóra vonatkozó kivételekkel – adónként az adóévet követő év február 15-ig kell a bevallást teljesítenie.

2.2. Milyen nyomtatványon?

A gazdálkodó szervezetek éves adóbevallásának száma mindig 03 végződésű, 2001-re 0103, 2002-re 0203.

A magánszemély foglalkoztatók – ideértve az egyéni vállalkozót is mint foglalkoztatót – éves adóbevallásának száma mindig 07 végződésű, 2001-re 0107, 2002-re 0207.

Az egyéni vállalkozó a saját adói éves adóbevallásának száma mindig 53 végződésű, 2001-re 0153, 2002-re 0253.

3. MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha áfa fizetésére nem kötelezett, a magánszemélyek jövedelemadójáról az adóévet követő év március 20-ig kell bevallást tennie.

A magánszemély éves adóbevallásának száma mindig 53 végződésű, 2001-re 0153, 2002-re 0253.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!