II. Szövetkezeti tagsági viszony

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/01. számában (2001. december 7.)

1. BIZTOSÍTOTTAK

Biztosított a szövetkezet tagja – kivéve az iskolai szövetkezet (szövetkezeti csoport) nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végez, továbbá ha vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen közreműködik, és ez utóbbi jogviszonyában a tevékenység ellátásáért járó díjazásának havi összege eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, illetőleg részidőszak (pl. 5 naptári nap) tekintetében a díjazás napi összege eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékának 30-ad részét.

1.1. A szövetkezet tagjának foglalkoztatása

A szövetkezet tagjának foglalkoztatását a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 63-65. §-ai szabályozzák, amely szerint szövetkezeti tagsági viszony keretében vállalkozási és munkaviszony jellegű jogviszonyok jöhetnek létre. A szövetkezeti törvény 2001. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a 2000. december 31-ét követően létrejött szövetkezeteknél munkaviszony jellegű jogviszony helyett munkaviszonyról lehet csak beszélni.

A vállalkozási jellegű munkavégzésre irányuló jogviszony tartalmát a szövetkezeti önkormányzati szabályzatnak és a polgári jog szabályainak megfelelő csoportos vagy egyéni tagsági megállapodások határozzák meg. A szövetkezet és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyra a Munka Törvénykönyve előírásait kell alkalmazni.

1.1.1. Adókötelezettségek

A munkaviszony és a munkaviszony jellegű jogviszony tekintetében úgy kell adózni, ahogy azt a munkaviszonynál ismertettük.

1.1.2. Társadalombiztosítási kötelezettségek

A munkaviszony és a munkaviszony jellegű jogviszony tekintetében a teljes körű, részletes ismertetés a munkaviszonyról szóló résznél megtalálható, a vállalkozási jellegű jogviszony társadalombiztosítási kötelezettségeit pedig a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál ismertetjük.

1.1.3. Kedvezmények

A kedvezményeket a munkaviszonynál és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál ismertetjük.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!