Foglalkoztatási formák és közterheik

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/01. számában (2001. december 7.)

Minden gazdasági tevékenység alapja az emberi munka. A foglalkoztatásnak számtalan formája létezik, nem mindegy azonban, hogy a cégek melyik jogi konstrukció mellett teszik le a garast egy-egy konkrét feladat elvégeztetésénél. A cég tevékenységi köre, az elvégzendő munka jellege, a vállalkozás nagysága, tőkeerőssége mind befolyásolja a választást, ám évek óta valójában a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó közterhek szabják meg, milyen keretek között dolgoznak az emberek a vállalkozásokban.

Ez évi első különszámunk sorra veszi az egyes foglalkoztatási formákat, a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat. Ismertetjük az alapvető munkajogi, polgári jogi előírásokat, amelyek meghatározzák a foglalkoztató és a dolgozó jogait, kötelezettségeit. Foglalkoztatási formánként sorra vesszük, milyen lehetőség van a díjazásra, az egyéb juttatásokra, s hogy mindez mekkora közterhet ró a cégre, illetve a foglalkoztatottra.

Áttekintjük a témához kötődő adójogi és társadalombiztosítási jogi meghatározásokat, a megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségeket, ezek határidejét. Összefoglaljuk azokat a tudnivalókat, amelyek a munkáltatók, önálló vállalkozók részére segítséget nyújthatnak a jövedelemadó, a járulék- és az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség pontos teljesítéséhez. Az anyag végén rövid áttekintést adunk a munkaadói- és a munkavállalóijárulék-fizetési kötelezettségről is.

Reményeink szerint a különszám hasznos segítségül szolgál mind a 2001-re vonatkozó bevallásokhoz, mind az új adóév során kialakítandó foglalkoztatási stratégiához.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. december 7.) vegye figyelembe!