XIII. Nyomtatványok az adózásban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/08. számában (2001. augusztus 15.)

Az adózással kapcsolatos nyomtatványok számának első két jegye a kötelezettséghez kapcsolódó adóév évszámára utal, ezért a táblázatban csak a nyomtatványokat azonosító számokat közöljük.

1. Bevallási nyomtatványok

A nyomtatvány száma

A nyomtatvány megnevezése, a benyújtás határideje

….01

Havi bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

Benyújtandó: a tárgyhót követő 20-ig

….02

Évközi (negyedéves) bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

Benyújtandó: a tárgynegyedévet követő hó 20-ig

….03

Bevallás egyes kötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év február 15-ig

….04

Bevallás az éves elszámolású kötelezettségekről előtársaság részére

Benyújtandó:

– adóévben benyújtott cégbejegyzési kérelem adóévi elbírálása esetén az adóévet követő év február 15-ig

– adóévben benyújtott cégbejegyzési kérelem adóévet követő évi elbírálása esetén a cégbejegyzést követő 120 napon belül

– bejegyzési kérelem elutasítása esetén az elutasító végzést követő 120 napon belül

….05

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, és nyilatkozattétel a havi és évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év február 15-ig

….06

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben előtársaságok részére

Benyújtandó: a cégbejegyzést követő 30 napon belül

….10

Bevallás a munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év június 20-ig

….11

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

Benyújtandó: egész év során folyamatosan, amennyiben a juttatások igényléséhez a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállnak az igénylés időpontjában

….110

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított támogatás, illetve az egyszeri támogatási előleg igényléséhez.

Benyújtandó: egész év során folyamatosan, amennyiben a juttatások igényléséhez a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállnak az igénylés időpontjában

….12

Bevallás a szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító (nem társaságiadó-alany) adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év május 31-éig

….14

Bevallás a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás igényléséhez

Benyújtandó: a tárgyfélévet követő hó 20-ig

….15

Negyedéves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói-ár-kiegészítésről termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként a havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Benyújtandó: a negyedévet követő 20-ig

….150

Éves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztóiár-kiegészítésről, termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként az éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év február 15-ig

….16

Bevallás a nemzeti kulturális járulék elszámolásáról

Benyújtandó: az adóévet követő év február 15-ig

….17

Átvezetési kérelem az adó- és járulék-folyószámlán mutatkozó túlfizetés, valamint a bevalláshoz kapcsolódó visszaigényelhető adó kiutalására

Benyújtandó: a folyószámlán keletkezett valós túlfizetés adónemek közti átvezetés igényének felmerülésekor az év során bármely időpontban

….170

Átvezetési és kiutalási kérelem a pénzforgalmat lebonyolító bizonylatokhoz

Benyújtandó: a kitöltési útmutatóban foglaltak szerint

….18

Bevallás a turisztikai hozzájárulás elszámolásáról

Benyújtandó: az adóévet követő év május 31-ig

….23

Negyedéves bevallás a környezetvédelmitermékdíj-kötelezettségekről

Benyújtandó: a negyedévet követő hó 20-ig

….230

Éves bevallás a környezetvédelmitermékdíj-kötelezettségekről

Benyújtandó: az adóévet követő év február 15-ig

….25

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról forintról devizára/devizáról forintra áttérő adózók részére

Benyújtandó: az áttérés napját követő 30 napon belül

….251

Bevallás a társaságiadó-előlegről az adóévben átalakulással létrejött adózók részére

Benyújtandó: az átalakulás napját követő 30 napon belül

….26

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg.

Benyújtandó: a vagyonmérleg, zárómérleg, éves beszámoló elkészítésére megállapított határidőt követő 30 napon belül

….27

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról a társasági adó hatálya alá nem tartozó szervezetek részére

Benyújtandó: az adóévet követő év május 31-ig, kivéve ha külföldi illetőségű nem társaságiadó-alany osztalékban részesül, akkor a jövedelemszerzéstől számított 30 napon belül

….28

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év május 31-ig

….29

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a kettős könyvvitelt vezető adózó részére.

Benyújtandó: az adóévet követő év május 31-ig

….30

Bevallás a társasági adóról a külföldi vállalkozók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év május 31-ig

….40

Bejelentés a készpénzfizetésről

Benyújtandó: a készpénzfizetés napját követő 15 napon belül

….65

Havi bevallás az általános forgalmi adó havi kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

Benyújtandó:

– a tárgyhót követő hó 20-ig

– megszűnés esetén 30 napon belül

– felszámolás esetén 45 napon belül

….650

Negyedéves bevallás az általános forgalmi adó negyedéves kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

Benyújtandó:

– a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig

– megszűnés esetén 30 napon belül

– felszámolás esetén 45 napon belül

– előtársasági időszakról a cégbejegyzést követő 30 napon belül.

….651

Éves bevallás az általános forgalmi adó éves kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

Benyújtandó:

– az adóévet követő év február 15-ig

– küszöbérték -átlépés miatti áttérés esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig

….65/650/651-04

A termékimportot terhelő levonható (visszafizetendő) általános forgalmi adó részletezése

Benyújtandó: a főbizonylat (65, 650, 651) benyújtási határidejével azonosan

….71

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről a tevékenységét év közben megszüntető, átalakuló adózó részére

….71-01

Bevallás a tevékenységét megszüntető, átalakuló adózó egyes adó- és járulékkötelezettségeiről

….71-02

Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem levezetése a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazásával

….71-03

Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem levezetése a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása nélkül

….71-04

Megszűnő egyéni vállalkozó saját járulékbevallása, elszámolása

….71-05

A társasági adó összegének bevallása az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

….71-06

A társasági adó bevallása a külföldi vállalkozók részére

Benyújtandó: megszűnéstől számított 30 napon belül

….78

Havi bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról

Benyújtandó: a tárgyhót követő hó 20-ig

….780

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről

Benyújtandó: a kérelem benyújtását megelőző hónap 20-ig

….53

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról és az egészségügyi hozzájárulásról

Benyújtandó: az adóévet követő év március 20-áig

….07

Bevallás egyes kötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Benyújtandó: az adóévet követő év február 15-éig

….63

Nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelők részére a 1 500 000 forint alatti bevételükről

Benyújtandó: az adóévet követő év március 20-áig

….31

Bevallás az önellenőrzéssel történt helyesbítésről

Benyújtandó: a helyesbítéstől számított 15 napon belül

….32

Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására

Benyújtandó: elévülési időn belül a pótlás szándékának időpontjában egész évben folyamatosan

….310

Bevallás az 1996. január 1-jét követően keletkezett általánosforgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

Benyújtandó: a helyesbítéstől számított 15 napon belül

….320

Bevallás az 1996. január 1-jét követően keletkezett általánosforgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság határidőben be nem nyújtott bevallásának pótlására

Benyújtandó: a pótlás igényének felmerülésének időpontjában, egész évben folyamatosan

….35

Önellenőrzési lap a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

….35-01

A magánszemélyek jövedelemadójának helyesbítése

….35-02

Az összjövedelmet és az adót csökkentő egyes kedvezmények módosítása

….35-03

Az évi adóhitel alapjául szolgáló befektetésállomány módosítása

….35-04

Eltartottak adatai a családi kedvezményhez

….35-05

Az egyéni vállalkozó saját jogú járulékkötelezettségéhez kapcsolódó önellenőrzése

Benyújtandó: az elévülési időn belül, a téves adó-, járulékkötelezettség feltárását követő 15 napon belül

….36

Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

….36-01

A magánszemélyek elmulasztott személyi jövedelemadó- bevallásának pótlása

….36-02

Egyes kedvezmények részletező adatai

….36-03

A bevallással pótolt évre vonatkozó adóhitel változása

….36-04

Az egyéni vállalkozó saját jogú járulékkötelezettségéhez kapcsolódó bevallás pótlása

….36-05

A magánszemélyek elmulasztott egészségügyi hozzájárulás bevallásának pótlása

Benyújtandó: az elévülési időn belül egész évben, ha a pótlás igénye felmerül

3. Bejelentkezési, változásbejelentési, adatbejelentő és -módosító nyomtatványok

….101

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

Benyújtandó: a tevékenység megkezdése előtt

….101/E

Adatbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

Benyújtandó: a vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül

….102

Adatmódosító lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek.

Benyújtandó: a módosulást követő 15 napon belül

….102/E

Változásbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

Benyújtandó: a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül

….201

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

Benyújtandó: a tevékenység megkezdése előtt

….202

Adatmódosító lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

Benyújtandó: a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül

….201/T

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

Benyújtandó: a cégbírósághoz történő bejelentkezést követő 15 napon belül

….202/T

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

Benyújtandó: a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül

….1011

Bejelentkezési lap 11 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek részére

Benyújtandó: a fizetési kötelezettség keletkezésekor (ha a személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemélynek nincs biztosítási jogviszonya, nem minősül biztosított személy eltartott hozzátartozójának, és egyéb címen sem jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére)

….1021

Adatmódosító lap 11 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek részére

Benyújtandó: a változást követő 15 napon belül

4. Adatszolgáltatási, tájékoztatási nyomtatványok, igazolások

NY 29/….

Nyilatkozat a személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

NY 30/….

Nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallásához

M 30/….

Munkáltatói igazolás a személyi jövedelemadó bevallásához

T29/….

Tájékoztatás az adóhátralékról

….K53

A kifizető adatszolgáltatása a belföldi illetőségű magánszemélyeknek ellenérték nélkül, vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

….K43

A kifizetők adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek részére e tevékenységükre tekintettel kifizetett összegekről

….K44

Az illetékhivatal adatszolgáltatása

….K45

A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás után járó adókedvezményhez kiadott igazolásról

….K46

A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

….K47

A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások kifizetéséről

….K48

A biztosítóintézet adatszolgáltatása

….K50

A pénzintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről

….K52

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magán-nyugdíjpénztár szolgáltatásához kapcsolódó, a magánszemély által adott nyilatkozatról

….K54

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiadásáról

Adatszolgáltatás költségvetési támogatás igénybevétel éhez felhasználható igazolás kiadásáról

Adatszolgáltatás a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

Adatszolgáltatás a jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

….K60

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi szervezetnek teljesített társaságiadó-köteles kifizetésről

….K61

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) teljesített osztalékadó-köteles kifizetésről

A/….

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz

A/…./M

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz

A/…./….

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú munkáltatói adatszolgáltatáshoz

A/….K51

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz az adókedvezményre jogosító igazolások kiállításáról

Benyújtandó: az adóévet követő év január 31-ig

…./K30

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyek jövedelmeiről

…./K31

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyektől levont járulékokról

…./K32

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyektől levont járulékokról

…./K51

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása az adókedvezményre jogosító igazolásokról

M29/….

A személyi jövedelemadó megállapítása

M29/1/….

A személyi jövedelemadó megállapítása (kiegészítő tábla)

M29/2/….

Egyes adókedvezmények részletező adatai

M29/3/….

Egyes adókedvezmények részletező adatai

M29/4/….

Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges részletező adatok

M29/5/….

A személyi jövedelemadó megállapítása során számított családi kedvezmény kiegészítő táblája, a családi kedvezmény megosztásához

Az adatszolgáltatás bizonylatainak benyújtási határideje (a K 51 kivételével):

– papíralapú adatszolgáltatás esetén az adóévet követő év március 31.,

– mágneses adatrögzítő esetén április 20.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!