III. Általános kötelezettségek az adóeljárásban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/08. számában (2001. augusztus 15.)

1. A hatóság kötelezettségei

1.1. Általános kötelezettségek

Az adóhatóság alapvető kötelezettsége

– minden ügyben a megkülönböztetés nélküli, a törvényeknek megfelelő eljárás és intézkedés,

– a mérlegelési jogkör megfelelő, a törvényes keretek közti gyakorlása,

– a méltányos eljárás, és ha törvényekben, illetve az Art.-ban meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozás mérséklése, illetve fizetési könnyítés engedélyezése,

– a törvények megtartásához szükséges tájékoztatás az adózóval szemben, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjének megismertetése, az adózó figyelmeztetése jogainak érvényesítésére,

– a magánszemélyek adóügyeiben az állampolgárság szerinti megkülönböztetés nélküli eljárás (ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik).

1.2. Adóztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek

Az adóhatóság adóztatással összefüggő kötelezettségei különösen:

– az adó, a költségvetési támogatás megállapítása, nyilvántartása,

– az adó beszedése, végrehajtása,

– a költségvetési támogatás kiutalása,

– az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése,

– az adókötelezettség megsértésének feltárása.

2. Kötelezettségek az adózó oldalán

2.1. Általános kötelezettségek

Az adózó köteles jóhiszeműen, rendeltetésszerűen gyakorolni a jogait, és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.

2.2. Adózáshoz kapcsolódó kötelezettségek

Az adózó adókötelezettségei különösen:

– bejelentés, nyilatkozattétel,

– adómegállapítás (önadózás, a munkáltató, a kifizető adómegállapítása),

– bevallások teljesítése,

– adó, adóelőleg fizetése,

– bizonylat kiállítása és megőrzése,

– nyilvántartások vezetése (könyvvezetés),

– adatszolgáltatás,

– adólevonás valamint,

– adóbeszedés.

Az adatszolgáltatási, adólevonási és adóbeszedési kötelezettség nem terjed ki a magánszemély adózóra, ha nem vállalkozó, nem munkáltató/kifizető, vagy ha nem kötelezett adóbeszedésre.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!