II. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók kötelezettségei

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/08. számában (2001. augusztus 15.)

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak a társasági adó, az osztalékadó, a turisztikai hozzájárulás, a vállalkozók helyi kommunális adója és az iparűzési adó tekintetében az adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie – a következőkben ismertetett eltérésekkel.

A külön nem említett kötelezettségeknél, melyeket havonként, negyedévenként, félévenként kell teljesíteni, az első hónap kezdő napjaként a választott üzleti év kezdő napját kell számításba venni. Negyedévként, félévként három, illetve hat adóévi hónapot kell figyelembe venni.

1. Társasági adó

Az adózónak a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig kell megfizetnie, illetőleg ettől az időponttól lehet azt visszaigényelni.

A társaságiadó-bevallási kötelezettséget az adóév utolsó napját követő 150. napig kell teljesíteni.

1.1. Társaságiadó-előleg

Az adózónak az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie a társaságiadó-előlegét a várható éves fizetendő adó összegére.

2. Osztalékadó

Az osztalékban részesülő adózó az adóév utolsó napját követő 150. naptól igényelheti vissza a kifizető által a tőle levont osztalékadót.

Az osztalékadót az adóév utolsó napját követő 150. napig kell bevallani és teljesíteni.

3. Turisztikai hozzájárulás

A hozzájárulás fizetésére kötelezett adózónak az adóév első félévét követő 20. napig, illetve a harmadik, negyedik negyedévet követő hó 20. napjáig kell megfizetnie a hozzájárulás előlegét.

A befizetett előleg és az éves kötelezettség különbözetét az adóév utolsó napját követő 200. napig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A turisztikai hozzájárulást az adóév utolsó napját követő 150. napig kell bevallani és teljesíteni.

4. Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás előlegét a tárgyév hetedik hónapjának 20. napjáig kell befizetni. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év második hónapjának 15. napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet viszszaigényelni.

A szakképzési hozzájárulást az adóévet követő év második hónap 15. napjáig kell bevallani.

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak a tárgyévi szakképzési hozzájárulás alapjának a tárgyévet követő év ötödik hó utolsó napjáig bekövetkezett – a tárgyévről készült bevallásában figyelembe nem vett – változásakor a szakképzési hozzájárulás különbözetét a tárgyévet követő év ötödik hó utolsó napjáig kell bevallania és megfizetnie.

5. A vállalkozó helyi kommunális adója és az iparűzési adó

A vállalkozónak a helyi kommunális és iparűzési adó előlegét két részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig kell megfizetnie.

A helyi kommunális- és iparűzésiadó-előleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével – az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészíteni a várható éves fizetendő adó összegére.

A vállalkozónak a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig kell megfizetnie, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

A vállalkozók kommunális adójáról és az iparűzési adóról szóló adóbevallást az adóév utolsó napját követő 150. napig kell benyújtani.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!