I. Adózási kötelezettségek 2002-ben

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/08. számában (2001. augusztus 15.)

1. Január

1.1. Január 5.

Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

1.2. Január 12.

Az előző év december havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető nem vonta le az adóelőleget), az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadó-előlegének befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből a magánszemély által fizetendő adó befizetése

Az előző év utolsó negyedévére esedékes átalányadó, vagy tételes átalányadó előlegének befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

Az egyéni vállalkozó egészségbiztosítási, nyugdíj- és társadalombiztosítási járulékának befizetése

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató, a kifizető és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

A kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás befizetése

1.3. Január 15.

A helyi adók (építményadó, telekadó, építmény utáni idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója) változásának, keletkezésének bevallása

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

1.4. Január 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak – az áfa, illetve a társasági adó és előlege kivételével – bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

Az évközi adóbevallásra kötelezettek előző negyedévi adóinak -az áfa, illetve a társasági adó és előlege kivételével – bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi, a negyedéves, illetve a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A fogyasztási adó, a fogyasztói árkiegészítés és a környezetvédelmi termékdíj negyedéves öszszesítő bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

A nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havi társaságiadó-előleg befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A kulturális járulék befizetése

A turisztikai hozzájárulás 2001. utolsó negyedévi előlegének befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

Az egyszeri költségvetésitámogatás-előleg igénylése

1.5. Január 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

1.6. Január 31.

Adatszolgáltatás az adókedvezményre jogosító igazolásokról

2. Február

2.1. Február 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

2.2. Február 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

2.3. Február 15.

Az éves bevallók 2001. évre vonatkozó valamennyi adójának – ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is – bevallása, kivéve a vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfafizetésre nem kötelezett magánszemély jövedelemadóját, a társasági adót, valamint az osztalékadót

Az éves áfa bevallása

A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás bevallása (Az Art. 1. számú mellékletének kiegészített II/6. pontja értelmében a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás bevallását az éves bevallásra nem kötelezett adózónak is az adóévet követő év február 15-ig kell teljesítenie.)

A szakképzési hozzájárulás bevallása (Az Art. 1. számú mellékletének kiegészített II/6. pontja értelmében a szakképzési hozzájárulás bevallását az éves bevallásra nem kötelezett adózónak is az adóévet követő év február 15-ig kell teljesítenie.)

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

A kifizető bevallása az önkormányzati adóhatósághoz a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adóról

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

A vállalkozói tevékenységet folytató vagy áfa-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély személyi jövedelemadójának (esetlegesen járulékának) elszámolása

Éves áfaelszámolás

A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás előző évi előlegének és az éves összeg különbözetének elszámolása

A szakképzési hozzájárulás befizetése

Az egyéni vállalkozó vállalkozói osztalékalapja, illetve a reprezentáció és az üzleti ajándék után fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

2.4. Február 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

2.5. Február 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

3. Március

3.1. Március 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

3.2. Március 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

3.3. Március 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

A bor jövedéki adójának bevallása és befizetése egyszerűsített adóraktár-engedélyesnél

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

A gépjárműadó első félévi részletének befizetése

A magánszemélyek és a vállalkozók terhére kivetéssel megállapított helyi adók (építmény-, telekadó) első félévi összegének és a vállalkozók helyi adó- (iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója) előlegének befizetése

3.4. Március 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfafizetésre nem kötelezett magánszemélyek éves személyi jövedelemadó- (esetlegesen járulék, ill. egészségügyi hozzájárulás) bevallása és elszámolása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

A magánszemélyek bevallása az önkormányzati adóhatósághoz a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

3.5. Március 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

3.6. Március 31.

Kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatás

Termőföld-bérbeadással kapcsolatos kifizetői adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatósághoz

4. Április

4.1. Április 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

4.2. Április 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető nem vonta le az adóelőleget), az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadó-előlegének befizetése

Az átalányadó vagy a tételes átalányadó előlegének befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből a magánszemély által fizetendő adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

Az egyéni vállalkozó egészségbiztosítási, nyugdíj- és társadalombiztosítási járulékának befizetése

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató, a kifizető és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

4.3. Április 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

4.4. Április 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

Az évközi adóbevallásra kötelezettek előző negyedévi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi, a negyedéves, illetve a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A fogyasztási adó, a fogyasztói árkiegészítés és a környezetvédelmi termékdíj negyedéves öszszesítő bevallása

A munkáltató által levont és visszafizetett jövedelemadó különbözetének bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Mágneses adathordozón teljesített kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatás, illetve a termőföld-bérbeadással kapcsolatos kifizetői adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatósághoz

A nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta, illetve a negyedévenként fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A kulturális járulék befizetése

A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás előlegének befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

Az egyszeri támogatási előleg igénylése

4.5. Április 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

5. Május

5.1. Május 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

5.2. Május 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és a jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

5.3. Május 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

5.4. Május 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A munkáltató által levont és visszafizetett jövedelemadó különbözetének bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

5.5. Május 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

5.6. Május 31.

A társasági adó, a társaságiadó-előleg, az osztalékadó, a külföldi személytől levont adó bevallása

A turisztikai hozzájárulás bevallása

A szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása és befizetése a kettős könyvvitelt vezetők esetében

Az iparűzési adó, a vállalkozók kommunális adójának bevallása és elszámolása

A társasági adó, az osztalékadó elszámolása

6. Június

6.1. Június 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

6.2. Június 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

6.3. Június 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

A bor jövedéki adójának bevallása és befizetése egyszerűsített adóraktár-engedélyes esetén

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

6.4. Június 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A munkáltató (ha évente tesz bevallást) által levont és visszafizetett jövedelemadó különbözetének bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

6.5. Június 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

7. Július

7.1. Július 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

7.2. Július 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető nem vonta le az adóelőleget), az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadó-előlegének befizetése

Az átalányadó vagy a tételes átalányadó előlegének befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből a magánszemély által fizetendő adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

Az egyéni vállalkozó egészségbiztosítási, nyugdíj- és társadalombiztosítási járulékának befizetése

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékának befizetése

Tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató, a kifizető és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

7.3. Július 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

7.4. Július 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

Az évközi adóbevallásra kötelezettek előző negyedévi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi, a negyedéves, illetve a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A fogyasztási adó, a fogyasztói árkiegészítés és a környezetvédelmi termékdíj negyedéves összesítő bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

A nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta, illetve a negyedévenként fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A kulturális járulék befizetése

A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás előlegének befizetése

A szakképzési hozzájárulás előlegének befizetése

A turisztikai hozzájárulás 2001-gyel összefüggő különbözetének pénzügyi rendezése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

Az egyszeri támogatási előleg igénylése

7.5. Július 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

8. Augusztus

8.1. Augusztus 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

8.2. Augusztus 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

8.3. Augusztus 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

8.4. Augusztus 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havi társaságiadó-előleg befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

8.5. Augusztus 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

9. Szeptember

9.1. Szeptember 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

9.2. Szeptember 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

9.3. Szeptember 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása

A bor jövedéki adójának bevallása és befizetése egyszerűsített adóraktár-engedélyes esetén

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

A kivetéssel megállapított helyi adók második félévi összege és a vállalkozók helyi adóelőlegének befizetése

A gépjárműadó második félévi részletének befizetése

Az idegenforgalmi adó befizetése

9.4. Szeptember 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

9.5. Szeptember 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

10. Október

10.1. Október 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

10.2. Október 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető nem vonta le az adóelőleget), az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadó-előlegének befizetése

Az átalányadó vagy a tételes átalányadó előlegének befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből a magánszemély által fizetendő adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

Az egyéni vállalkozó egészségbiztosítási, nyugdíj- és társadalombiztosítási járulékának befizetése

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató, a kifizető és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

10.3. Október 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

10.4. Október 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

Az évközi adóbevallásra kötelezettek előző negyedévi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi, a negyedéves, illetve a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

A fogyasztási adó, a fogyasztói árkiegészítés és a környezetvédelmi termékdíj negyedéves összesítő bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

A nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havonta, illetve a negyedévenként fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, és a munkavállalói járulék befizetése

A kulturális járulék befizetése

A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás előlegének befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

Az egyszeri támogatási előleg igénylése

10.5. Október 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

11. November

11.1. November 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

11.2. November 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

11.3. November 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

11.4. November 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A havi társaságiadó-előleg befizetése

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözetének igénylése

11.5. November 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

12. December

12.1. December 5.

A gyakoribb áfa bevallása és elszámolása

12.2. December 12.

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg befizetése

A kifizető által levont osztalékadó befizetése

A kifizető által külföldi személytől levont adó befizetése

A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

A munkáltató és a kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése

A munkáltató és a kifizető társadalombiztosítási járulékának befizetése

A társas vállalkozás baleseti járulékának befizetése

A tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a munkáltató és a kifizető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának befizetése

12.3. December 15.

A havonta beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

A bor jövedéki adójának bevallása és befizetése egyszerűsített adóraktár-engedélyesnél

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról

12.4. December 20.

A havi adóbevallásra kötelezettek előző havi adóinak bevallása, ideértve a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást is

A havi és a gyakoribb áfa bevallása

A játékadó bevallása és befizetése

A jövedéki adó bevallása

Az engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás bevallása

Áfaelszámolás

A jövedéki adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A fogyasztási adó nettó összegének és az előleg különbözetének elszámolása

A környezetvédelmi termékdíj befizetése

A munkaadói, a munkavállalói járulék befizetése

A havonta és a negyedévenként fizetők társaságiadó-előlegének befizetése

Adóelőleg-feltöltési kötelezettség a társasági, a helyi iparűzési, valamint a vállalkozók kommunális adójának várható szintjére

A fogyasztói árkiegészítés, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás igénylése

Az engedély alapján gyakoribb támogatás különbözetének igénylése

12.5. December 28.

A fogyasztásiadó-előleg befizetése

A környezetvédelmi termékdíj előlegének befizetése

A jövedékiadó-előleg befizetése

A jogszabályban meghatározott feltétel(ek) bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtási időpontjától igényelhető.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!