XI. Elektronikus banki szolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/06. számában (2001. június 11.)

Amióta bankok léteznek, arra kényszerülnek, hogy szolgáltatásaikkal folyamatosan alkalmazkodjanak ahhoz a környezethez, amelyben működnek. Napjainkban az elektronika fejlődése által biztosított lehetőségek kihasználása jelenti az új kihívást. Az ügyfelek kiszolgálása két oldalról is kötődik az elektronikához: egyfelől a bankok saját belső elektronikus rendszerével, másfelől pedig az ügyfelekhez közvetlenül kapcsolódó elektronikus eszközökkel.

Az elektronikus banki szolgáltatások köre folyamatosan alakul. Nem minden bank nyújtja mindegyiket, és még az ugyanolyan vagy hasonló tartalmú szolgáltatások igénybevételének feltételei sem azonosak. Az elektronikus banki szolgáltatásokat önálló törvény nem szabályozza, nincs is rá szükség, hiszen ezeknek a szolgáltatásoknak a célja mindig megfelel a korábban is igénybe vett szolgáltatás céljának (például információkérés, átutalási megbízás), csak éppen a szolgáltatás igénybevételének módja és az eszközigénye más.

1. TELEBANK

A legkorábban kialakult elektronikus banki szolgáltatás a TeleBank. A kényelmet fokozza a szinte valamennyi jelentős banknál – némileg különböző, az adott bankot azonosító elnevezéssel – igénybe vehető TeleBank szolgáltatás, amelyhez csupán a régóta ismert és használt telefon szükséges. Tartalma attól függ, hogy az adott bank milyen szolgáltatásra vállalja a gyakorlatilag 24 órás automatikus telefonszolgáltatást. A belépés mindig valamilyen azonosítóval történik. Az azonosító általában szám.

1.1. A szolgáltatás irányai

A TeleBank általában komplex szolgáltatás, amely részben információszolgáltatóként, részben pedig alternatív szolgáltatás-igénybevételi csatornaként is funkcionál.

1.1.1. Információszolgáltatás

Az információszolgáltatás körében általában

– az adott TeleBankot működtető bankról,

– fiókjainak nyitvatartásáról,

– az általa kínált termékekről és szolgáltatásokról (azok kondícióiról, az igénybevétel egyéb feltételeiről) lehet felvilágosítást kapni.

Ezenkívül pénzügyi alapinformációk (kamatok, árfolyamok) is hozzáférhetők a TeleBankon keresztül.

1.1.2. Alternatív szolgáltatás

A TeleBank alternatív szolgáltatás-igénybevételi csatornaként úgy funkcionál, hogy bizonyos típusú szolgáltatások a rendszerbe bejelentkezéssel, telefonon bonyolíthatók. A bankok általában a következő szolgáltatásokat nyújtják a bankok TeleBankon keresztül:

– bankkártyával kapcsolatos ügyintézés,

– számlainformációk (aktuális egyenleg lekérdezése stb.),

– számlaforgalom lekérdezése,

– megbízások kezelése, ezen belül átutalási megbízás aktivizálása, módosítása, állandó átutalási megbízás összegének módosítása,

– betétlekötés, betét felbontása és lekérdezése, valamint

– a kód letiltása, módosítása.

1.2. Csatlakozás, díjazás

A TeleBank igénybevétele szerződéssel lehetséges, amelyet a bankok írásban kötnek meg. A szolgáltatásért természetesen díjat számítanak fel, a kondíciós listájukban meghatározott módon és mértékben.

2. CALL CENTER

A TeleBankhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtó, de annál szélesebb körű felhasználást biztosító banki szolgáltatás a Call Center üzemeltetése. A Call Centerben nem gép, hanem természetes személy, az úgynevezett operátor intézi az ügyeket. A TeleBankéval azonos megoldás, hogy ez is telefonvonalon megvalósuló kommunikáción alapul, több bank esetében a Call Center szolgáltatásba integrálják a TeleBank szolgáltatást olyan módon, hogy a bankot hívó bármikor eljuthat – meghatározott gomb lenyomásával – az operátorhoz.

A Call Center szolgáltatások - mivel a hívást fogadó banki ügyintézővel közvetlenül lehet kommunikálni, tehát kétirányú a kapcsolat, így az esetleges félreértések kiküszöbölhetők - általában szélesebb körűek, mint a TeleBank szolgáltatások.

2.1. Call Center szolgáltatások

Tipikus Call Center szolgáltatások a következők:

– az átutalási keretmegbízás aktivizálása a limit erejéig,

– az átutalási keretmegbízás módosítása, megszüntetése,

– az állandó átutalási megbízás módosítása, megszüntetése,

– átutalási megbízás adása a limit erejéig,

– átvezetés az ügyfél számlái között, a limit erejéig,

– szolgáltatói számla megkifogásolása, letiltása,

– betétlekötés – általában csak meghirdetett kondíciókkal,

– a betét felmondása,

– a számlakivonat-küldés gyakoriságának megváltoztatása,

– a TeleBank által rögzített megbízás törlése,

– a kód letiltása,

– a bankkártya letiltása,

– a bankkártyaköltésekre vonatkozó információ kérése,

– számlaegyenleg lekérdezése,

– információkérés a vállalkozás „élő” hiteleiről,

– tájékoztatás az ügyfél egyedi kondícióiról,

– a meglévő mellé új számla vagy alszámla nyitása,

– nyomtatvány igénylése (például bankkártyához, hitelkérelem benyújtásához).

3. OFFICE BANKING – IRODAI BANKOLÁS

A vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy irodájukban, illetve az általuk meghatározott helyen telepített szoftver segítségével közvetlenül kapcsolatba lépjenek bankjukkal, és különböző műveleteket hajtsanak végre. E műveletek körét a bankok saját maguk határozzák meg – nyilvánvalóan a rendelkezésükre álló hardver- és szoftverlehetőségek függvényében.

3.1. Bankolási lehetőségek

Az irodai bankolás általában kiterjed

– a vállalkozás bankszámlájára vonatkozó információkérésre (egyenleg lekérdezése, sorban álló tételek lekérdezése, meghatározott időintervallumban teljesített terhelések és jóváírások lekérdezése stb.),

– átutalási megbízások adására,

– bizonyos körben és feltételekkel hitelfelvételre.

3.2. Korlát

Az irodai bankolás helyhez kötött abban az értelemben, hogy csak meghatározott konfigurációval rendelkező, meghatározott számítógépre telepített meghatározott szoftver segítségével működik. A telepítés nem szabad, az kizárólag a bank engedélyével vihető át másik gépre, a telepített szoftver a banké, legalábbis abban az értelemben, hogy a bank rendelkezik felhasználói jogosítvánnyal a használatához, amelyet a vállalkozással kötött szerződésben meghatározott feltételekkel enged át részben a vállalkozásnak.

3.3. A bankolás feltételeinek biztosítása

Az irodai bankoláshoz szükséges hardvert mindig a vállalkozásnak kell biztosítania, a bank csak kiegészítő elemeket ad a működéshez. Az eszközök zavartalan működésért és a telepítés után a vírusmentességért a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozó felel, valamint neki kell biztosítania az illetéktelen használat elleni védelmet is.

3.4. A bankolás eszközei

Az irodai bankolás általában kétféle hardvereszközzel történhet. A régebbi megoldás, hogy a vállalkozó által biztosított, meghatározott paraméterekkel rendelkező számítógéphez interface-t telepítettek a bankok, amelyen keresztül megvalósulhatott a kommunikáció.

A modernebb megoldás az úgynevezett PCBanking, amely már interface segítsége nélkül működik, megfelelő szoftverrel.

4. INTERNETES BANKOLÁS

Az internet felhasználásával igénybe vett banki szolgáltatások többféle megoldásra épülnek. Az internetes bankolás lényegében az irodai bankolás mobilabb formája. Ebben az esetben a vállalkozás a szolgáltatás igénybevételéhez nincs helyhez (irodához) kötve, mivel a banki rendszerhez bármely, arra alkalmas számítógépről az interneten keresztül kapcsolódhat, és onnan különféle szolgáltatásokat vehet igénybe. A szolgáltatások gyakorlatilag ugyanazok, mint a korábban említett office banking esetében.

4.1. Önálló szolgáltatás

Az internetes bankolást több bank önálló szolgáltatásként nyújtja, vállalkozások számára is. Az internetbankot igénybe vevők körét pontosan meghatározzák, és természetesen rögzítik azt is, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak az interneten keresztül (általános információadás, számlaegyenleg lekérdezése stb.).

4.2. Virtuális bankkártya – speciális szolgáltatás

Speciális szolgáltatás az internetbankhoz kapcsolódó virtuális bankkártya, amely csak távvásárlásokhoz használható.

4.3. Webalapú megoldások

Az internetalapú szolgáltatások közé tartoznak a webalapú megoldások. Lényegük, hogy az adott bank internetes weboldaláról olyan adatok, információk tölthetők le, amelyek felhasználásával banki szolgáltatásokat lehet igénybe venni (például bankkártyaigénylő lap, hitelkérelem stb.), illetve a weboldalon linkelés segítségével kapcsolatba lehet lépni a banki számítógépes rendszer bizonyos részeivel, közvetlenül szolgáltatást kérve. Magyarított elnevezéssel az ilyen alapon működő szolgáltatásokat böngészőalapú szolgáltatásoknak is nevezik.

4.3.1. W and WBPP

Külföldön ismert és bevált, Magyarországon is terjedőben levő megoldás az úgynevezett Web and Wireless Bill Presentment and Payment (szokásos rövidítése: W and WBPP) rövidítéssel jelzett elektronikus megoldás. A hosszú angol elnevezés magyar fordítása jól tükrözi a szolgáltatás tartalmát: elektronikus számlabemutatás és számlafizetés szolgáltatás. Nem csupán az internet segítségével működtetik, hanem más vezeték nélküli eszközök, mindenekelőtt mobiltelefonok segítségével is.

Ugyancsak az elnevezésből látható, hogy azokat a banki szolgáltatásokat nyújtják vezeték nélkül, amelyek a legnagyobb tömegben fordulnak elő a vállalkozások mindennapi életében. A fizetési mód ezekben az esetekben lehet átutalás vagy kártyás fizetés, utóbbihoz nem a ma ismert bankkártyákat, hanem bizonyos eljárásokkal titkosított kártyákat, illetve virtuális kártyákat használva.

4.3.2. B2B rövidítéssel jelzett elektronikus megoldás

A WBPP keretében nyújtott szolgáltatást is felhasználva, de azon túlmenően is felhasználható szolgáltatásokat nyújtanak a B2B szolgáltatások keretében. A rövidítés a vállalatok közötti közvetlen elektronikus üzleti kapcsolatokra utal, amelyekben a bankok is szerepet kívánnak játszani, természetesen pénzügyi szolgáltatások, on-line fizetési és hitelezési megoldások, vállalatok közötti elektronikus számlabemutatáshoz és befizetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával.

A B2B az úgynevezett e-business része, szorosan kapcsolódik az elektronikus piacterekhez. Főbb területei Magyarországon: gyógyszeripar, építőipar, szállítmányozás és logisztika, autóipar és autókereskedelem, idegenforgalom, távközlés, élelmiszeripar, elektronika. Közös jellemzőjük, hogy a virtuális piacon teszik lehetővé áruk megrendelését, illetve a beszállítói lánc szerveződését a virtuális térben. Az értékesítéshez nyilvánvalóan szükséges a fizetés megszervezése, amelybe a bankok is bekapcsolódnak.

5. MOBIL BANKING

Részben a bankkártyákhoz, részben egyéb szolgáltatásokhoz is kapcsolódik a mobil banking, a mobiltelefonok felhasználása a banki szolgáltatások körében. Közülük kettő jól ismert: az egyik az SMS-küldés a kártyakibocsátó bank részéről, ha a kártyatranzakciók során meghatározott feltételek bekövetkezését észleli. A feltételeket a bankok szerződései, illetve üzletszabályzatai tartalmazzák. A figyelést a rendszer automatikusan végzi, és ugyancsak automatikus az üzenetküldés is. Alkalmazásának célja a kártyahasználat biztonságának növelése.

Egyes bankoknál lehetőség van arra, hogy meghatározott szolgáltatásokat – tipikusan a bankszámlára vonatkozókat – mobiltelefonon keresztül is igénybe vehetnek. A mobilbank szolgáltatás körében általában azt vállalja a bank, hogy az ügyfél bankszámlájáról automatikusan tájékoztató üzenetet küld SMS-ként az ügyfél által meghatározott GSM mobiltelefonra. Az üzenet a számlán történt terheléseket, illetve jóváírásokat, valamint az egyenleget tartalmazza.

A mobilszolgáltatás nyújtotta lehetőségek felhasználását jelenti a WAP segítségével igénybe vehető banki szolgáltatás is. Jelenleg általános pénzügyi információk (kondíciók, árfolyamok stb.) lekérdezésére van lehetőség WAP segítségével.

6. AZ ELEKTRONIKUS BANKOLÁS BIZTONSÁGA

Valamennyi elektronikus szolgáltatás legfontosabb eleme a biztonság. A biztonság nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy az információk torzulásmentesen eljutnak a küldőtől a címzettig. Legalább ennyire lényeges az illetéktelen beavatkozás elleni védelem is. A biztonságot részben a küldőnek, tehát az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vállalkozónak kell biztosítania, részben pedig a címzett bank feladata, hogy a hozzá beérkezett információ biztonságban legyen.

A vállalkozók feladata meglehetősen összetett, hiszen az ő kockázatuk és felelősségük az elektronikus bankoláshoz szükséges berendezés használata, rendeltetésszerű működtetése. A bankok nem vállalnak felelősséget a vállalkozásoknál működő berendezésekért, illetve a szoftverek vírusmentességéért. Ezért a vállalkozások vezetőinek különösen nagy gondot kell fordítaniuk a rendszeres ellenőrzésre.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!