I. A banki szolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/06. számában (2001. június 11.)

A banki szolgáltatások igénybevétele átláthatóbb, a hatóság - különösen, az APEH, a tb és a vámhatóság – számára könnyebben ellenőrizhető vállalkozói működést eredményez. Vizsgálható – és a mindennapi működésben alapvetően ennek van jelentősége –, hogy a banki szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak, nyújthatnak a vállalkozásoknak. Nem lehet vitatni, hogy a vállalkozások szempontjából a banki szolgáltatások kényelmesebbé, biztonságosabbá teszik a működést, sok vonatkozásban gyorsabb, egyszerűbb a kötelezettségek teljesítése. Emellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy jelentős költségkímélő megoldás lehet bizonyos szolgáltatások (például az otthoni és irodai bankolás, az elektronikus bankolás, a bankszámlacsomagok) igénybevétele.

Tekintsük most úgy a bankokat, hogy azok szolgáltatnak, kiszolgálják a vállalkozókat! Vizsgáljuk meg a kiszolgálás előnyeit és ismerjük meg az esetleges hátrányokat, azaz a nehézségeket is! Nézzük meg, milyen mértékig előny, illetve miért hátrány a bankok működésére jellemző, meglehetősen részletező szabályozottság és a kétségkívül meglévő bizonyos adminisztratív kötöttség! Gondoljuk végig, mit nyerhetünk azzal, ha feltérképezzük a különböző bankok ajánlatait, összehasonlítjuk a számunkra nyitva álló lehetőségeket, és ezek alapján döntünk a szolgáltatás igénybevételéről – még abban a körben is, ahol kötelező a bank igénybevétele!

Összeállításunk alapja a hatályos joganyag, mivel a bankok működési kereteinek és a működés feltételeinek meglehetősen részletes jogi háttere van, amelyek a bankok számára főszabályként kógens rendelkezéseket tartalmaznak. Eltérés, tehát tárgyalás, majd ennek alapján megállapodás az ügyfelekkel – így a vállalkozókkal is – csak ezen a körön kívül, bizonyos szerződéses feltételek kialakításában lehetséges számukra. Hozzá kell tenni mindehhez, hogy a bankok nagyszámú ügyfelet szolgálnak ki, akik sok vonatkozásban hasonló problémákra keresnek megoldást. A bankok e két tényezőre tekintettel alakították ki saját standard feltételeiket, amelyeket ügyfeleiknek ajánlanak. Természetesen nincs akadálya annak sem, hogy a vállalkozások esetenként egyedi, úgynevezett testreszabott megoldásokat igényeljenek. Az ilyen elvárások teljesítésétől a bankok általában nem zárkóznak el, sőt bizonyos ügyleteknél – például projektfinanszírozás, szindikált hitelezés stb. – el sem képzelhető a típusmegoldások alkalmazása, hiszen az említett ügyletek mindig egyediek.

A bankok szolgáltatásai a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) szerint két nagy csoportot alkotnak. Az egyik csoportot a pénzügyi szolgáltatások képezik, a másik csoportba pedig az úgynevezett kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tartoznak.

1. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A pénzügyi szolgáltatások körébe tartozik

– a pénzforgalmi szolgáltatás,

– a hitel- és pénzkölcsön,

– a betétgyűjtés,

– a pénzügyi lízing,

– a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (például bankkártya) kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás,

– a kezesség és bankgarancia vállalása, egyéb bankári kötelezettségek vállalása,

– a valutával, devizával és csekkel kapcsolatos tevékenységek,

– a letétkezelés, a széfszolgáltatás,

– a hitelreferencia-szolgáltatás,

– a készpénzátutalás, valamint

– a magánnyugdíjpénztárak részére végzett vagyonkezelés.

2. KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A kiegészítő pénzügyi szolgáltatások köre szűkebb, mindössze négy szolgáltatástípus tartozik ide, így

– a pénzváltási tevékenység,

– az úgynevezett elszámolásforgalmi ügyletek,

– a pénzfeldolgozási tevékenység és

– a pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

(Az áttekintés nem tartalmazza nevesítve a manapság mind kedveltebb olyan szolgáltatásokat, mint például az internet banking, a mobil banking, az office banking vagy a WAP-banking. A hiánynak az az oka, hogy ezek a szolgáltatások csupán eszközeikben térnek el a hagyományos szolgáltatásoktól, tehát bizonyos eszközök segítségével biztosítanak valamilyen szempontból jobb, színvonalasabb szolgáltatást a vállalkozások számára, azonban tartalmilag valójában vagy pénzügyi, vagy pedig kiegészítő pénzügyi szolgáltatások.)

Ahhoz, hogy minden vállalkozás hatékonyan tudja kiválasztani a működéséhez szükséges, illetve azokat segítő banki szolgáltatásokat, célszerű megismerni a lehetőségek teljes körét. A cég ezek alapján dönthet arról, hogy melyik szolgáltatásra van feltétlenül szüksége, illetve melyeket kívánja ezenkívül is használni. Igényének ismeretében választhatja ki aztán azt a bankot, amely a vállalkozás számára legkedvezőbb feltételekkel nyújtja az adott szolgáltatást.

A továbbiakban csak azokat a szolgáltatásokat mutatjuk be részletesen, amelyek általában szükségesek a vállalkozások működéséhez, illetve amelyek megkönnyítik, egyszerűsítik, gyorsítják, és ezzel hatékonnyá teszik annak működését, és nem foglalkozunk azokkal, amelyek a vállalkozások számára egyáltalán nem, vagy csak egy szűk vállalkozói kör számára fontosak.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!