Munka- és egészségvédelmi kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 5.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/04. számában (2001. április 5.)

A szigorú munkavédelmi szabályok betartása, a megfelelő munkakörülmények biztosítása nem kis anyagi áldozatot kíván meg a munkavállalókat foglalkoztató cégektől. Ami azonban elveszik a réven, megtérül a vámon, ugyanis hosszabb távon minden cég érdekelt a balesetektől mentes, biztonságos munkavégzésben, a dolgozók egészségének megőrzésében.

Nem véletlenül volt az elmúlt évtized hazai jogalkotásának egyik hangsúlyos területe a környezet- és egészségvédelem. Az uniós jogharmonizáció követelményei között ugyanis kiemelt helyet foglalnak el az emberi életminőséget javító szabályok. Mára többé-kevésbé eurokonform előírások vonatkoznak a munkavédelemre, illetve a tágan értelmezett munkaegészségügyre.

Különszámunk áttekinti a jelenlegi magyar és nemzetközi munkavédelmi előírásokat, a munkahelyi balesetekre, a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó normákat. Szólunk a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról, a foglalkozás-egészségügy szolgáltatásairól, a valamilyen szempontból speciális körülmények között dolgozók védelméről. Nem feledkezünk meg a szabályok betartását biztosító szankciórendszerről, a munkavédelmi felügyeletről és ellenőrzésről sem. Külön fejezetet szentelünk a különböző óvó rendszabályok megsértése miatti társadalombiztosítási igényeknek, a munkáltatók megtérítési felelősségének. Az összeállítást a bírói gyakorlatból vett példák zárják.

Az anyagban való eligazodást részletes, a különszám valamennyi címszavát magába foglaló tartalomjegyzék segíti.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 5.) vegye figyelembe!