Tb-kalauz 2001 Társadalombiztosítási terhek és ellátások a cégeknél

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 5.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/01. számában (2001. január 5.)

Ebben az évben is jelentkezünk Tb-kalauzunkkal, amely továbbra is annak áttekintéséhez kíván segítséget nyújtani, hogy a számtalan jövedelemtípus és juttatásforma milyen tb- és egyéb közterhekkel jár, illetve a különféle jogviszonyok mikor járnak társadalombiztosítási következményekkel.

ennek érdekében összefoglaljuk a gazdálkodókat terhelő fizetési kötelezettségek pontos és jogszerű teljesítéséhez szükséges tudnivalókat, az egyes társadalombiztosítási ellátásokat, az azokat terhelő adózási kötelezettségeket, a jövedelmekhez és kifizetésekhez kapcsolódó társadalombiztosítási és adóterheket. Fogalomtárunkban a jogszabályokban használt fogalmak definícióin túl részletesen ismertetjük a témakört áttekintő előírásokat is.

Különszámunk a Baktai Erika, Laki Judit és Orbán Ildikó által készített Tb-kalauz 2000 című összeállításnak az időközbeni változások szerinti átdolgozása, amely Kormosné Kubala Ágnes, Táborossyné Morvai Zsuzsanna és Varga Katalin munkája.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 5.) vegye figyelembe!