Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 28.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2000/06. számában (2000. augusztus 28.)

Adó- és társadalombiztosítási jogszabályok

A különszám témájához kapcsolódó, az összeállításban említett jogszabályok a következők:

- Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

- A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény

- A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény

- Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

- A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

- A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény

- Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény [végrehajtásáról a 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet szól]

- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény [végrehajtásáról a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet szól]

- A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény [végrehajtásáról a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet szól]

- A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény

- Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény

- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény [végrehajtásáról a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szól]

- Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 215/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

- A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 191/1999. (XII. 18.) Korm. rendelet

- A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 190/1999. (XII. 18.) Korm. rendelet

- A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

- A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet

- A pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet

- A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

- A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

- A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet

- A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

- Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet

- A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet

- A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesítő, hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 48/1999. (XII. 26.) OM rendelet

- A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (IV. 2.) OM rendelet

- Az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás során a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról tett rendelkező nyilatkozatokkal összefüggő nyomtatványról szóló 6/1997. (II. 21.) PM rendelet

- A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról szóló 3/1996. (I. 18.) PM rendelet

- A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

- 2/1999. közigazgatási jogegységi határozat a tb-ügyben közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálatról

- A járulékok bevallási és befizetési rendjéről szóló APEH-tájékoztató

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 28.) vegye figyelembe!