Domainnevek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 8.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2000/02. számában (2000. március 8.)

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa közzétette "Az internetdomainek delegálásának és regisztrálásának szabályai a .hu közdomainekben" címet viselő szabályzatát. A szabályzat 2000. március 1-jén lépett hatályba. Ettől az időponttól kezdődően bárki bármilyen internetcímet bejegyeztethet, ha eddig az időpontig még nem regisztáltatta valaki más azt a domainnevet. 2000. március 1-jéig csak azok jegyeztettek be domainnevet, akiknek a regisztrálni kívánt nevük valamilyen hivatalos nyilvántartásban szerepelt. A liberalizáció azokat érinti súlyosan, akiknek még nincs honlapjuk, azonban a termékük vagy a cégük valamiért ismert.

A domaindelegálás igénylése és regisztrálása

A szabályzat szerint a domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történhet. Az igénylés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat, amikor az igényelt domain neve és névszerverei szabályos eljárással bekerülnek a vonatkozó közdomain-adatállományba. Az igénylőnek először is igénylőlapot kell kitöltenie. Az igénylőlap kitöltött, aláírt eredeti hiteles példányát, továbbá az esetlegesen szükséges igazoló dokumentumokat a regisztrátorhoz kell benyújtani.

Ha az igénylés teljesíthető, akkor a regisztrátor végrehajtja a delegálást, és a megfelelő adatbázisokban regisztrálja

- a delegált domainnevét,

- a delegált domain elsődleges és másodlagos név szerverének címét,

- a delegált domain igénylőjének és a kapcsolattartóknak az adatait.

Technikai követelmények

A szabályzat tartalmazza a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeket is. Ezek közül a legfontosabb, hogy már a domaindelegálásra vonatkozó igény benyújtásakor az internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhető legyen és működjön:

- legalább két domainnévszerver (elsődleges és másodlagos),

- legalább egy levelezési (mail) szerver.

Fontos még, hogy az elsődleges és a másodlagos domain név szerverek egymástól független állandó internet hálózati elérhetőséggel és egymástól független tápellátással rendelkezzenek. Feltétel továbbá, hogy a kért vagy már delegált zóna SOA rekordja szintaktiailag hibátlan legyen, a delegálni kért vagy már delegált zónában és alzónában lévő név bejegyzésekhez tartozó reverse bejegyzéseknek létezniük kell. Az igénylőnek ezen kívül lehetővé kell tennie, hogy a zónákat ellenőrző számítógép (hureg.nic.hu) a delegálni kért vagy már delegált zónát letöltse.

Formai követelmények

A szabályzat azt is meghatározza, hogy a domainnév milyen formai követelményeknek feleljen meg. A domainnév minimum 2 karakter, maximum 24 karakterből állhat, elején és végén csak betű vagy numerikus karakter lehet.

Névválasztás

Az igénylő a neki delegált domain nevét maga választhatja meg, azonban felelős a domainnév jelentéstartalmáért, használatáért, és ezek következményeiért. Az igénylő nem választhat védett nevet. Védett név például ac., mil., com, www stb.

A szabályzat úgy rendelkezik, hogy ha a felek között a domainnév megfelelősége tárgyában vita keletkezik, akkor a regisztrátor, illetve a nyilvántartó álláspontja a döntő.

A delegálás felfüggesztése vagy visszavonása

A domain nevek felfüggesztésére vagy visszavonására kerül sor, ha

-az igénylő nem tesz eleget az ISZT Szabályzatában megfogalmazott követelményeknek, vagy

- az igénylő által megadott adatok nem voltak valósak és ezek az adatok befolyással voltak az igény elbírálására, vagy

- az igénylővel kapcsolatban a delegáláshoz rendelkezésre álló adatok később megváltoztak, és a megváltozott adatok alapján a delegálás nem történt volna meg, vagy

- a bíróság jogerős ítélete, törvény, rendelet ezt írja elő, vagy

- az igénylő elveszti a domain név használatához fűződő jogosítványát, vagy

- az igénylő a domaint és/vagy a domain nevet jogellenesen, megtévesztően, rosszhiszeműen használja, illetve ugyanilyen módon igényelte, vagy

- a domain és/vagy a domain név használata az internet működésében zavarokat okoz.

Felfüggesztés esetén a domain műszaki delegálása megszűnik, azonban a domaint azonosító név nem szabadul fel, és ha az igénylő (vagy a kapcsolattartója) megszünteti a felfüggesztésre okot adó problémát, akkor az eredeti domain-névvel a domain újra elérhetővé válik.

Visszavonáskor a teljes domain delegálás törlődik. A domain azonosítására használt domain-név felszabadul, az igénylő tehát már nem kezelheti a domaint.

A domain-név felfüggesztésekor vagy visszavonásakor a Regisztrátor értesíti az igénylő műszaki, illetve adminisztratív kapcsolattartóját.

A regisztrátornak fizetendő díjak

A regisztrátor az adminisztrációs tevékenységének fedezésére az igénylőtől a domainnév delegálásának aktivizálásáért egyszeri regisztrációs díjat és a fenntartásáért rendszeres fenntartási díjat kérhet.

A .hu közdomain alá történő delegálás

Az igénylő bármely hazai természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság lehet. Igénylő lehet továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lejstromozott védjegy jogosultja is. Települések neveit csak az adott helyi önkormányzat választhatja, országnevet pedig csak az adott ország állami képviselete választhat.

Elsőbbséget élvez a név, ha az igénylő szervezet neve szerepel a hivatalos nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumban, vagy a jogszabály által létrehozott szervezet esetén a jogszabályban.

Nem választható és nem használható olyan domainnév, amely jogellenes, megbotránkoztatást, félelmet keltő vagy megtévesztő.

Priorítással nem rendelkező igények kezelése

Amennyiben a választott domain-név nem élvez elsőbbséget, akkor az igények előzetes nyilvános meghirdetésre kerülnek, és a választott domain-név a meghirdetés dátumával 2 hétre megjelenik a Web Szerveren. Ez alatt az idő alatt bárki megtekintheti a domain-nevet, és ha úgy érzi, hogy elsőbbséget élvez az igénye -vagyis a szervezet neve szerepel a hivatalos nyilvántartásvételét igazoló dokumentumban, vagy jogszabályban- akkor a delegálás az ő javára történik. Így aki még nem kapott időben észbe, a nevét még két hétig visszaszerezheti, később már vagy nem lesz rá alkalma, vagy csak pénzért kaphatja meg.

Második szintű közdomainek

A szabályzat meghatározza a közvetlenül a második szintű közdomainek alá történő delegálásra vonatkozó specifikus szabályokat is. Ezek a szabályok nem olyan szigorúak, mint az első szintű közdomainek alá történő delegálásra vonatkozó szabályok, például az igények elbírálása, kiszolgálása időrendi sorrendben, nyilvános előzetes meghirdetés nélkül történik.

Aki korán kelt, aranyat lelt...

Az USA-ban már iparággá fejlődött az internetescím-kereskedelem, és várható, hogy a liberalizálás következtében nálunk is ez lesz a helyzet. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a szabályozás a domainnevek spekulánsainak kedvez a leginkább, hiszen az olyan domainnevek regisztrálását, amelyre feltehetően sokan pályáznak, a spekulánsok nagy áron tudják értékesíteni.

Magyarországon az első hetek tapasztalatai is azt mutatják, hogy sokan próbálkoznak domain-nevek értékesítésével, így több, mint százan kérték a .autó.hu, az .üzlet.hu, .business.hu domain-nevek delegálását.

Védjegybitorlás

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) ezért már most felhívta az érintettek a figyelmét a szellemi tulajdon védelmét biztosító jogszabályi előírások betartására. Védjegybitorlást valósít meg ezek szerint az, aki a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domainnevet a védjegyjogosult engedélye nélkül üzleti céllal használ. Különösen így van, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül. A bitorlásnak polgári jogi és - 2000. március 1-jétől – büntetőjogi következményei is vannak.

H. A.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 8.) vegye figyelembe!