Tb-kalauz 2000

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 1999/01. számában (1999. december 22.)

Társadalombiztosítási terhek és -ellátások a cégeknél

Az új esztendő szokás szerint új tb-szabályokatkal köszöntött be, ám a társadalombiztosítással kapcsolatos előírások rendszere 2000-ben sem lesz egyszerűbb az eddigieknél. Továbbra is alapos felkészülést igényel, ha valaki biztonsággal kíván eligazodni a különböző, egymásra épülő rendelkezések között. Különösen nehéz áttekinteni, hogy a számtalan jövedelemtípus és juttatásforma milyen tb- és egyéb közterhekkel jár, hogy a különféle jogviszonyok mikor járnak társadalombiztosítási következményekkel. A tévedés, a helytelen jogértelmezés könnyen súlyos pénzébe kerülhet a cégnek.

Összeállításunkban elsősorban a gazdálkodókat terhelő fizetési kötelezettségek pontos, jogszerű teljesítéséhez kívánunk segítséget nyújtani. ennek érdekében szólunk az egyes társadalombiztosítási ellátásokról, az azokhoz kapcsolódó adózási kötelezettségekről, s tematikus rendszerbe foglaljuk a jövedelmekhez, kifizetésekhez kapcsolódó társadalombiztosítási és adóterheket. Fogalomtárunkban a jogszabályokban használt fogalmak definícióin túl részletesen ismertetjük a témakörhöz kapcsolódó előírásokat is.

Kalauzunk az alábbi jogszabályokon alapul:

–  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tbj.)

–  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb. tv.)

–  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

–  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja-tv.)

–  az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 22.) vegye figyelembe!