Önmagunkról...

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. június 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 1999/05. számában (1999. június 15.)

Cégvezetői jogosítványaink és kötelmeink)

A cég napi működésének, alapvető arculatának meghatározó eleme a társaság ügyvezetését ellátó vezető tisztségviselők tevékenysége. Ahhoz azonban, hogy az operatív munka valóban hatékony és eredményes legyen, elengedhetetlen, hogy mond a társaság tulajdonosai, mind pedig a különböző tisztségeket, funkciókat betöltő személyek számára világos legyen az ügyvezetés mozgástere, a vezető tisztségviselők feladat- és hatásköre. Az sem közömbös, milyen elvárásai lehetnek a cégnek a vezető tisztségviselőivel szemben, s hogyan tud ezeknek érvényt szerezni.

Mindezek szem előtt tartásával, összeállításunk átfogó igyekszik adni a gazdasági társaságok vezetőinek jogállásáról. Számba vesszük a vezetőkre bármely társasági formánál áltanosan érvényesülő szabályokat, kitérünk egyes gazdasági társaságok tisztviselőire vonatkozó különleges rendelkezésekre. elemezzük, milyen szempontok alapján lehet kialakítani a társaságon belüli optimális munkamegosztást, melyek a hatáskörök szabályozásának legfontosabb elemei.

A vezetők díjazásával kapcsolatosan szót ejtünk arról is, milyen terhekkel járnak a társaság számra a tisztségviselőknek adható különböző juttatások.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. június 15.) vegye figyelembe!