Gépjárművek kivitele, nemzetközi vezetői engedély

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 18.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 1999/04. számában (1999. május 18.)

Gépjármű kivitele

A vámjog szabályait tartalmazó 1995. évi C. törvény rendelkezései szerint belföldi forgalmi rendszámú gépjárművet szóbeli árunyilatkozat alapján lehet ideiglenes kivitelben vámkezelni, feltéve hogy a gépjárművet belföldi személy viszi magával. Ha a gépjárművet nem a tulajdonos viszi ki, a vámkezelésnél a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet előírásait is figyelembe kell venni. Ennek értelmében a Magyarországon forgalomba helyezett járművel a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos, illetve üzemben tartón kívül más személyek kizárólag a tulajdonos, üzemben tartó írásos hozzájárulásával hagyhatják el az országot. A Magyarországon forgalomba helyezett, bérbe vett járművekkel való kiutazáshoz a bérbeadó hozzájárulása szükséges.

Az írásos hozzájárulásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a jármű használójának családi és utónevét,

– úti okmányának számát (ha nemzetközi szerződés alapján személyazonosító igazolvánnyal is lehet az adott országba utazni, az írásos hozzájárulásban annak számát kell feltüntetni),

– új típusú állandó forgalmi engedély esetén a jármű törzskönyvének számát,

– a jármű rendszámát, alvázszámát, motorszámát,

– a tulajdonos (üzemben tartó) nevét, aláírását, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírást,

– azt az időtartamot, amely alatt a használó a járművel az országot elhagyhatja.

Az írásbeli hozzájárulást a határátlépéskor a határőrnek felhívás nélkül be kell mutatni. A Magyarországon bérbe vett vagy lízingelt jármű esetén a hozzájárulást a bérleti, illetve a lízingszerződés pótolja, amennyiben abból megállapítható, hogy az üzemben tartó a járművel az ország területét jogosult elhagyni. A szerződést a határátlépés ellenőrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró határőrnek.

Külföldi személy a magánszemély tulajdonában álló, belföldi forgalmi rendszámú gépjárművet csak a tulajdonos vagy az üzemben tartó engedélye alapján viheti ki külföldre. Az engedélyen szereplő tulajdonos vagy üzemben tartó névaláírásának valódiságát közjegyzővel kell tanúsítani.

Nemzetközi vezetői engedély

Nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat alapján az érvényes magyar vezetői engedély bizonyos külföldi államokban nem jogosít járművezetésre. Ilyenkor a rendőrhatóság – kérelemre – nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi jogosítványba a kiállítás alapjául szolgáló hazai vezetői engedély számát be kell jegyezni. A nemzetközi vezetői engedély azonban így is csak a magyar jogosítvánnyal együtt érvényes.

Palatin Mária

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 18.) vegye figyelembe!