Juttatások, javadalmak pénzben és természetben '99-ben

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 18.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 1999/02. számában (1999. március 18.)

Mind az adó--, mind a tb-jogszabályok jelentősen változtak az elmúlt két évben, ennek megfelelően aktualizáljuk a munkaviszonyban, társas vállalkozóként, illetve egyéni vállalkozóként szerezhető juttatásokat és javadalmakat, valamint ezek járulékos terheit ábécérendben összefoglaló kiadványunkat.

A változásokat követve új jogcímeket is építettünk be az anyagba, és továbbra is hivatkozunk azokra a jogszabályhelyekre, amelyek segítéségével el tudnak igazodni olvasóink. Külön felhívjuk a figyelmet az új, adó jellegű teherre, az egészségügyi hozzájárulásra is. Az egyes jogcímekhez kapcsolódó fogalmak magyarázatát az összeállítás végén, szintén ábécérendben közöljük.

 

Az egyes jogcímekhez kapcsolódó tb-járulék-mértékek meghatározásakor az alábbiakat is célszerű figyelembe venni:

 

A kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas egyéni vállalkozónak, illetőleg a társas vállalkozás nyugdíjas tagja után kizárólag 5 százalékos baleseti járulékot kell fizetni. A biztosított egyéni járulékfizetési kötelezettségén belül elválik egymástól a 3 százalékos egészségbiztosítási és a 8 százalékos nyugdíjbiztosítási járulék fizetése. A 3 százalékos egészségbiztosítási járulékot csak abban a jogviszonyban kell fizetni, amelyben a foglalkoztatás eléri vagy meghaladja a heti 36 órát. A 8 százalékos egészségbiztosítási járulékot – az összes jogviszony figyelembevételével – mindaddig meg kell fizetni, amíg a jövedelem éves szinten el nem éri a járulékfizetési felső határt, ami 1999-ben 1 854 200 Ft.

 

A szövegben használt rövidítések:

Szja-tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Tao. tv.: a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv.

Áfa-tv.: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. tv.

Szt. tv.: a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. tv.

Tbj.: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 18.) vegye figyelembe!